fredag den 19. juli 2019

Gjerrild Nordstrand Øst 19. juli (04.50 - 10.45; JSC)

Dagen startede med tunge skyer og småregn første 30 min; og fortsat tunge skyer mod SV og V de første par timer, men jeg slap heldigvis for flere dryp v Gjerrild. Op ad formiddagen opklaring og sidst 4/8. Varmt med 17-18 gr, først stille brise fra syd, senere svag SØ. God sigt + 15 km, periodevis lidt dis i horisonten og varmeflimmer på + 5 km.

Fornæs havde i går første større Sortand-træk (> 2000 N), og også ved Gjerrild et NV-træk, dog ikke talt koncentereret; samlet 740 talt. I øvrigt Rødstrubet Lom 2, Gråstrubet Lappedykker 1, Krikand 1, Ederfugl 81, Fløjlsand 87 og Hvinand 5 Ø. 

Stadig kun beskedent vadefugletræk med Strandskade 40, Hjejle 34, Stor Præstekrave 1, Vibe 2, Almindelig Ryle 2, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 9, Småspove 10 og Hvidklire 3.

Desuden pænt med H/F-terne med i alt 79 NV og igen Fiskehejre 8 indtræk.

I øvrigt: Canadagås 3 + 1 hybrid R, Rød Glente 2 R, Sortspætte 1 OF marken mod V (adult, så næppe trækforsøg, men lokal fugl), Stor Flagspætte 1 TF, Sortmejse 4 Ø/TF. Det blev kun til et enkelt Lille Korsnæb trækforsøg; men vejret var nu heller specielt godt de første par timer. Og gårdagens Hvidvingede Korsnæb kom desværre ikke forbi.

En Vagtel var aktiv hele morgenen, ofte tæt på obs-posten. Desuden endnu 1 kald samtidig 30 meter længere mod SV fra bygmarken.

Fire ud af flok på fem Fiskehejre indtrækkende fra NØ. Foto: JSC

Canadagæs med en hybrid; formentlig Grå/Canadagås. Foto: JSC

Fem hunfarvede Hvinænder træk Ø. Foto: JSC

 25 Strandskader mod V. Foto: JSC

 Stor - og Lille Spove indræk sammen. Foto: JSC

 Lille kobbersneppe træk V et stykke ude over vandet. Foto: JSC

Gjerrild 18. juli (strø-obs; RDN)

Rasmus bor i sommerhus og har hele ugen haft mindre flokke små korsnæb, men fandt i aftes to Hvidvinget Korsnæb rast. Desuden også Gjerrild's 4. Rovterne, træk Ø langs kysten. 

Rovterne adult træk Ø. Foto: RDN

søndag den 30. juni 2019

Gjerrild Nordstrand Øst 30. juni (04.15 - 9.45; JSC)

Sommervejr: 2/8, med 12 grader fra solopgang, men hurtigt varmt og > 20 grader. Først svag brise fra syd, senere svag til let vind fra S-SØ. God sigt + 15 km, men især over vandet varmeflimmer allerede på få km.

Endnu en stille dag på kontoret, især de sidste par timer. Der skete nærmest intet over land udover mange rastende svaler. Ingen rovfugle, udover Tårnfalk, som trak målrettet N.

Over vandet lidt Sortand 117, men flere større andeflokke ude i horisonten, som forsvandt i varmeflimmer; var sandsynligvis Sortand. Ellers skal Rødstrubet Lom 2, Gråstrubet Lappedyker 1 Ø, Fløjlsand 52 og Tejst 1 Ø nævnes. Lidt indtrækkende vadefugle med Storspove 7, Småspove 10 (1 + 2 + 2 + 5), Vibe 4 og Tinksmed 5 (en flok). Desuden Fiskehejre 5 træk NV langt ude over vandet.

Fra dagen i øvrigt; Rødrygget Tornskade han Ø, Bjergvipstjert 2 V - højt sammen, muligvis indtræk - og Stær 65 indtræk fra NØ, Sortmejse 10 Ø, Stor Flagspætte 1 TF, Husrødstjert han træk Ø. Sidstnævnte ny årsart og ikke årlig ved Gjerrild Nordstrand. En Vagtel blev hørt kaldende to gange 5.15 og igen 5.30 tæt på obs-posten, men kun kortvarigt.

 Grå Fluesnapper rastede kortvarigt i kastanjen v obs-posten. Foto. JSC

  Rødrygget Tornskade han trak øst forbi obs-post. Foto: JSC

søndag den 23. juni 2019

Gjerrild Nordstrand Øst 23. juni (04.15 - 10.30; JSC)

Vejret var fint og sommerligt (2-3/8), men meget kølig start med kun 7 grader, som gav flimmer over vandet på kun 1½ km. Flimmer aftog med solens varme og termperaturen nåede 18 grader, og gav senere igen lidt varmeflimmer, men god sigt  +15 km. Mest helt vindstille, men efter 8.00 stille-svag NØ-vind.

Igen en stille juni-dag, men lidt flere ænder med Sortand 253, Fløjlsand 53 og Ederfugl 124; primært mod øst. Også Rødstrubet Lom 2 Ø, Sortstrubet Lom 2 Ø og Gråstrubet Lappedykker 2 Ø og igen Krikand 12 V, samt Tejst 1 sdr Ø.

Også lidt mere gang i vadefugle især spovetrækket; Storspove ialt 20 indtræk/V (max. flok på 8), Småspove 2 V, Almindelig Ryle 2 V og Hvidklire 1 V.

Dagens fugl blev en Rovterne (kl. 7.41), som trak V langs kysten.

 Lidt flere Ederfugle på fældningstræk mod Ø. Foto: JSC

Tre ud af flok på fire Storspove højt indtræk i tidlige lys (og vist lidt dug på linsen). Foto: JSC

 To Sortstrubede Lommer træk Ø langt ude. Foto: JSC

 Bageste fugl fra billede ovenfor forstørret en del. Foto: JSC

To Kernebidere gjorde trækforsøg, men gik kortvarigt til rast i graner. Foto: JSC 

 Rovterne blev dagens fugl. Trak V tæt på kysten. Foto: JSC

Kun 3. fund fra Gjerrild og første fund fra Nordstrand Øst. Foto: JSC 

lørdag den 15. juni 2019

Efterårssæson i gang - Gjerrild Nordstrand Øst 15. juni (04.30 - 11.00; JSC)

Vi regner normalt forårssæsonen til og med 10. juni og efterår fra 15. juni, hvor de første vadefugle er på vej retur fra ynglepladser. Og det første fældningstræk af ænder er igang.

Dagen startede med sol fra morgenstund, men tiltagende skydække og regn fra kl. 10.50, svag til jævn østenvind, fra 14 gr til 18 gr og god sigt (+ 15 km), og kun periodevist lidt varmedis i horisont.

Junidage kan være meget stille og denne dag blev ingen undtagelse. Alt eller intet kan ske.

Den første time blev brugt på kratlusk med Lundsanger som target-art, men var selvfølgelig ikke på plads. Omvendt Gulbug 4 sy; heraf fortsat en med territorie i yderste buske ved bækken.

Over havet lidt Sortænder og Ederfugle (kun hanner i overgangsdragt), Splitterne 71 trak mod øst, ofte kortvarigt rast, lidt lokale Strandskader, samt Lille Kobbersneppe 2 V og Storspove V. Intet træk af rovfugle; kun lokale Musvåger, Rød Glente og Hvepsevåge.

Eneste bemærkelsesværdige var Sortklire indtræk, en Atlingand hun trak Ø med 9 Krikænder, samt en Alk i sommerdragt træk NV til R.

En formentlig lokal Rød Glente kom tæt forbi obs-post to gange. Foto: JSC

Formentlig 3 ynglepar  af Tornirisk lige omkring obs-posten. Foto:JSC 

Sortklire i sommerdragt indtræk. Først fanget i kamera, da den var langt væk. Årets første ved Gjerrild. Og blot 6. fund fra efteråret, men nok mest fordi få kigger fugle ved Gjerrild efter maj. Foto: JSC.

Atlingand hun trak Ø med 9 Krikænder. (2. fugl fra venstre). Foto: JSC  

Gjerrild Forårssæson 2019


Dækning

Aktivitetsniveau i forårssæsonen har været meget højt med 77 dage med totaltællinger til og med 10. juni; heraf 70 i træksæsonen fra ultimo januar til primo juni, samt yderligere 27 dage med periodevise tællinger og/eller kratlusk (97 dage i alt). I 2018 var tallet 55 totaltællinger i træksæsonen og 34 dage med periodevis tælling (89 dage).
Dækningen især i marts (21 dage) og april (23 dage) var god, hvor næsten alle dage med godt trækvejr blev dækket. Omvendt blev dækningen i maj under niveau for de seneste 6 års tællinger ved Gjerrild med kun 12 dage med totaltællinger, samt 9 dage med kratlusk og/eller periodevis tællinger. Dette skyldes mest, at der var relativt få dage med nogenlunde trækvejr, men også manglende tid. Fra juni tre dage med totaltællinger - 1. - 3. juni - og sæsonens sidste tælling blev 3. juni i år. Et sidste varmefremstød 4. – 6. juni blev desværre ikke dækket. 

Vejr og fugle

Sæsonen blev igen åbnet allerede de første dage i januar (1-3/1) og i år med hård vind og kuling fra nord, som gav en fin start med ny dags-max for Nordisk Lappedykker (3), Mallemuk (3) og Ride (341), og desuden Storkjove træk. Både januar og februar blev lunere end normalt med vind fra vestlige retninger; dog igen køligere ultimo januar til primo februar og periodevis nattefrost. Flere fine januar-dage gav mange Rødstrubede Lommer, Gæs, Ænder, Stor Korsnæb, Snespurve mm.  Og Gransanger fra december fortsat på plads. Lærketrækket kom først for alvor i gang efter frostperioden, hvor fire obs-dage mellem 10-17/2 gav > 1000 træk, og medio februar blev usædvanlig varm med tocifrede varmegrader, så også de første finker, pænt med Grøn – og Gråsisken, de første større antal af Allike, men også Havørn og Vandrefalk blev set træk. Og overraskende mange Blisgæs allerede 15-16/2 (195).

Både februar og marts var præget af vestlige vinde; og ultimo februar og starten af marts var en meget våd omgang. Samlet bød marts dog på mange fine trækdage; når vinden var i sydvest med sædvanlige marts-arter; Musvåge, Rød Glente, Havørn, Vandrefalk, Ring- og Huldue, Misteldrossel, Bogfinke og Grønsisken. Dog færre Sangsvaner end normalt; og sæsontotal blev kun 424 fugle.  

Året bød på markant færre Gråsiskener og Lille Korsnæb end 2018, sidstnævnte nærmest helt fraværende med kun 187 mod 5425 i 2018, imens antallet af Grønsisken har været fint med 9.597 mod 10.811 i 2018. Omvendt et udmærket år for Stor Korsnæb med 20, dog ikke på niveau med 2018 med 68 fugle.

Ravne optrådte i hidtil usete antal (sæsontotal 116) med kulmination primo-medio marts, flere fugle set udtræk mod NØ, men flertallet gjorde trækforsøg og forsvandt mod vest langs kysten. Det er formentlig primært danske ravne fra vinterpladser under spredning til ynglepladser, men en del nåede også til Skagen i år; her primært ultimo marts.

April startede køligt, men stort hele måneden var præget af østenvind, sol og tørvejr, men først fra 19. april varmere i vejret.  Det gode trækvejr - og den gode dækning - betød en meget fin sæson for Spurvehøg, Musvåge, Fiskeørn, Glenter, Kærhøge og Tårn- og Dværgfalk.  Også mange fine finkedage med 5-10.000; men ingen større dage på > 20.000, men samlet årstotal Bog/Kvækerfinke på knap 90.000 finker er flot. Også fra medio-ulitmo april fint træk af drosler, især Sjagger (2065) og Ringdrossel (132), Engpiber (6756) og Skovpiber (1487).  Og særligt skal Citronvipstjert han (21/4) og Jagtfalk 2K Ø (22/4) bemærkes. Begge er indsendt til SU. 

Den fine dækning marts og april betød også god årstotal for Ringdue (50.604) og Huldue (413). Ringdue-trækket havde to toppe med medio- ultimo marts (20.800) og igen medio april (18.700). Og selvom Trane-totalen ikke nåede sidste års ekstraordinære 481 fugle, er årstotalen på 148 næsthøjeste hidtil.

Maj startede med hård nordvesten vind, hagl og endda slud og nattefrost. Fugletrækket gik nærmest i stå. Og det var ligesom det aldrig rigtig kom i gang igen. Fra medio maj lidt bedre vejr og flere dage med østenvind, men antallet af gode trækdage med østenvind forblev beskedent.

Det blev dog til en længe ventet ny Gjerrild-art med Hvidhalset Fluesnapper; en han R 12/5. 

Hvepsevåge-trækket blev hæderligt og der var flere dage med rigtigt fint småfuglefald af Afrika-trækkere, især fine årstotaler for Bynkefugl (94), Stenpikker (97), Gærdesanger (93), Munk (86) og Gulbug (36). Men nogen varm maj blev det aldrig, så trækket for typiske maj-arter blev næsten alle under middel, og vi missede de gode maj-arter som Pirol, Biæder, Blåhals, Karmindompap mfl.  Mursejler-totalen blev reddet af en enkelt god dag.

Fra især primo juni skal et rekordstort antal fældningstrækkende Canadagæs bemærkes.


Rovfugletrækket

Rovfugletrækket blev ekstraordinært godt med ny års-max for Sort Glente (19), Rød Glente (487), Havørn (30), Rørhøg (164), Spurvehøg (2506), Kongeørn (3), Fiskeørn (151) og Tårnfalk (272), qua god dækning i marts og april, samt godt trækvejr gennem næsten hele aprilmåned.

Der må regnes med et vist antal gengangere for især Rød- og Sort Glente og Havørn, imens det sædvanlige trækforsøg af 2K Rørhøge i maj nærmest helt udeblev. En del rovfugle når selvfølgelig til Sverige via Anholt, og der tælles ikke dagligt på Anholt. Herfra blev der i foråret rapporteret knap 30 Røde Glenter, 5 Sorte Glenter og 7 Havørne.  

Det blev et meget stor Musvåge-år med 4706; tæt på rekord fra 1997 med 4890. De første trækkende Musvåger blev registret ultimo februar og første større Musvåge-dag blev allerede 1/3 (121). Primo marts var præget af frisk/hård vest- og nordvestlige vinde, som betød, at trækket var større ved Fornæs. Fra medio marts mest svage vinde fra især sydvest og største antal igen talt ved Gjerrild, hvor trækket kulminerede medio-ultimo marts med ca. 2500 Musvåger; flest 30/3 678; primært returtræk mod SV. Sædvanligvis sås kun et fåtal udtræk mod NØ og Anholt havde i perioden kun knap 100 fugle, således må man regne med et pænt antal gengangere i perioden ved Gjerrild. Trækket af 2K fugle gør sig især normalt bemærket medio-ultimo april; i år en top 21-30/4 med ca. 800 trækforsøg; både flere fugle og lidt senere end normalt. I april havde Anholt ca. 500 Musvåger; fordelt på 11 observationsdage. 

En fin forekomst af Kongeørn med tre fugle (tangering af sæson-rekord fra 1992). Første fugl var en 2K, som blev set 14-17/3 ved Gjerrild; og 18/3 ved Mejlgaard. Fra 11-21/4 blev 3K fugl set flere gange (også 15/4 ved Fornæs) og det er formentlig denne som ses 22-28/4 på Anholt.  Fra medio maj igen en 2K i området; set 13/5 og igen 23/5 ved Gjerrild og flere gange ved Hemmed. Sidstnævnte var tilsyneladende ringmærket og muligvis en ungfugl fra Lille Vildmose.

For øvrige rovfugle fine årstotaler for Blå Kærhøg (65), Steppehøg (2-3), Duehøg (6), Fjeldvåge (36), Dværgfalk (82) og Vandrefalk (41). Hvepsevåge totalen varierer meget fra år til år og med det dårlige majvejr in minde er 235 ganske hæderligt; ligeså for Lærkefalk med 37, samt Aftenfalk 2. Igen i år en Lille Skrigeørn 23/5 (under behandling af DKU), imens Hedehøg ikke blev registreret.


Afrunding

Samlet en meget flot forårs-sæson med 194 arter fra Gjerrild Nordstrand; heraf de 189 fra Nordstrand Øst; og ny sæson - og/eller - dags-max for 35 arter.

Nye sæson- og dags-max for Mallemuk(6/3), Blisgås (277/154), Canadagås (449/274), Skeand (9/5), Havørn (30/4), Storkjove (3/2), Ride (361/341) og Ravn (116/32).

Nye sæson max for Rødstrubet Lom (1054), Sortstrubet Lom (40), Toppet Lappedykker (97), Gråstrubet Lappedykker (35), Sule (3720), Sølvhejre (2), Tundrasædgås (18), Kortnæbbet Gås (493), Toppet Skallesluger (1649), Sort Glente (19), Rød Glente (487), Havørn (30), Rørhøg (164), Spurvehøg (2506), Kongeørn (3), Fiskeørn (151) og Tårnfalk (272), Strandskade (369), Stor Præstekrave (101), Sandløber (512), Almindelig Ryle (224), Mudderklire (67), Bjergvipstjert (100), Rødtoppet Fuglekonge (6), Sortstrubet Bynkefugl (3) og ny dags-max for Nordisk Lappedykker (2/1: 3 T) og Nattergal (18/5: 4) 

Udover ovenstående blev følgende fine arter observeret i foråret: Islom (4 fugle), Vagtel (1 fugl), Klyde (10. fund), Pomeransfugl  (1 fugl), Dværgterne (2 fugle), Sortspætte, Grønspætte (3-4 fugle), Vendehals (5 fugle) og Gulirisk (4 fugle).

søndag den 2. juni 2019

Gjerrild Nordstrand Øst 1.- 2. juni

 1. juni (04.15 - 13.15; KO - ESB - JSC + 13.30 - 14.30; JODK)

Jævn til frisk S-SV, mest skyet 6-8/8, flere små frontpassager uden nævneværdig nedbør, 13 -> 18 grader, + 5-10 km, periodevist lidt diset i horisonten.

Blev en forholdsvis stille dag på kontoret. Mest bemærkelsesværdigt blev ny dags-max for nordtrækkende Canadagås, ialt 274 fordelt på 11 flokke; max. flok på 65 ex.. Desuden 6. fund af Sølvhejre med en træk Ø - > SØ kl. 6.23.

Trods småregn midt på natten meget beskedent småfuglefald; mest bemærkelsesværdigt Gulbug 3, Kærsanger (3), Rørsanger (1), Skovsanger (1), Rødrygget Tornskade 3; men vi er nu på et tidspunkt, hvor det er svært at skelne lokale ynglefugle for trækfugle.

Ellers skal Pibeand 2 NV (han + hun), Rørhøg 1 2K, Blå Kærhøg 1 hun indtræk, Dværgfalk 1 indtræk, Kvækerfinke 1 hun R, Mursejler 173 V, Spætmejse 1 Ø og Kernebider 9 Ø bemærkes.


Canadagås på fældningstræk til Sverige. Foto: ESB 

 Canadagæs. Foto: ESB


 Sølvhejre træk Ø over marken. Forsvandt mod SØ langs kysten. Foto: ESB


Årets 2. fund af Sølvhejre, og dermed ny sæson-max. Foto: ESB

Fortsat Rød Glente trækforsøg, udover min. 2 lokale fugle. Foto: JODK 


Rød Glente. Denne trak ud ved Gjerrild Klint, men gik V langs kysten. Foto: JODK


 2. juni (04.30 - 14.00; KO - RDN - JSC - MST + HBB (delvis); samt strø-obs; JODK)

Dagen startede med svag SV - SSV, ofte vindstille, men efter kl. 9.00 drejede vinden i SØ og svag-jævn. Periodevis solskin og varmt,  mest skyet 6-8/8, god sigt; mest + 15 km og overraskende lidt varmedis.

Igen en lidt stille dag, dog lidt flere rovfugle med (R = lokale fugle); Hvepsevåge 4 (+ 2 R), Musvåge 13 (+ 4 R), Rød Glente 6 (+ 4 R), Rørhøg 3 2K, Havørn 1 2K TF, Spurvehøg 1 (+ 2 R), Fiskeørn 1, Tårnfalk 7 (+ 2 R), og Lærkefalk 1.

Igen forholdsvis lille fald; mest markant med Gulbug 9 og Grå Fluesnapper 5 + 6 Ø, desuden igen Kærsanger 2 og Rørsanger 1, Stenpikker 1, samt Rødrygget Tornskade 1 han.

Fra dagen desuden Vibe 13, Almindelig Ryle 1, Lille Kobbersneppe 1, Mudderklire 1, Stor Skallesluger 1 hun R, Krikand 1, Tejst 2, Mursejler 154 V, Gul Vipstjert 32 og ikke mindst Gulirisk 1 han TF. Og stadig Kvækerfinke hun TF / R. Dog kun få Canadagæs i dag med i alt 20 NØ; heraf en hybrid Canadagås/Grågås.

Kun få Canadagæs NØ i dag; her i selskab med to Grågæs. Foto: JSC

En skuffende lav årstotal for Gul Vipstjert i år med kun ca. 1000 træk ÅTD. I dag 32 træk. Foto: JSC

Også i dag en fotogen Rød Glente træk langs kysten. Foto: JSC