søndag den 29. marts 2020

Gjerrild Nordstrand 28. - 29. marts

Vejret i weekenden 28. - 29. marts var lidt en blandet omgang med få fugle.

Lørdag 28. marts  (ARA + RDN); først tåge, så opklaring 06.30 - 07.30 herefter tiltagende tåge igen, dog opklaring i løbet af formiddag og 0-1/8, men tiltagende kølig nordenvind. Bedste fugle blev Rød Glente 2 T, Hedelærke 1, Vindrossel 19 T, Grønsisken 150 T, samt bekkasin-tramp på Præsteeng med Dobbeltbekkasin 31 og Enkeltbekkasin 2.

Søndage 29. marts (JSC + JODK + RDN); først stiv kuling fra NØ, kun 1-2 grader, 0-1/8, op af formiddagen lidt aftagende, men stadig hård vind. Trods den hårde vind kun relativt få havænder og skuffende få Suler (97) og Rider (8). Igen bekkasin-tramp på Præsteeng med Dobbeltbekkasin 15 og Enkeltbekkasin 3. Desuden trækkende Rød Glente og Dværgfalk.

Splitterne træk øst; kun to fugle i dag. Nordstrand Øst. 29. marts. Foto: JODK

Overflyvende Ravn. 29. marts. Foto: JODK

Trækkende Dværgfalk, Gjerrild Præsteeng, 29. marts. Foto: JODK

 Enkeltbekkasin, Gjerrild Præsteeng, 29. marts. Foto: JODK

 Enkeltbekkasin, Gjerrild Præsteeng, 29. marts. Foto: JODK

lørdag den 28. marts 2020

Gjerrild Nordstrand 25.- 27. marts

Det kølige vejr og flotte solskinsvejr, 0-1/8, fortsatte hele ugen; svag-frisk vind, primært fra SV og SSØ, meget koldt fredag 27. marts, startende med 5 graders frost. MST passede morgenobs alle dage, HaC pp 26. + 27. marts og RDN, ARA + RMJ 27. marts.

Rovfugletrækket har været forholdsvist beskedent med Rød Glente 6 TF både 26/3 og 27/3, kun få Musvåger; max. 26/3: 44 TF, lidt flere Spurvehøge, men stadig tidligt på sæsonen; max. 26/3 15 NØ, Havørn 1 TF, samt nogle få imm. R, Fiskeørn NØ 26/3 rekord-tidlig ankomst (hidtidige tidligste 27/3); samt Dværgfalk 27/3 1 han T.

Sidste større Ringdue-dag 25/3: 2420, således samlet 23-25/3 17.670 træk. Dags-totaler for småfugletrækket har været forholdsvist beskedene, dog flere Hvide Vipstjerter; max 26/3 57 T og et stort år for Bjergvipstjert, hvor ÅTD allerede er 101 T (og ny års-max). Desuden stor ankomst af Gransanger; max. 26/3 11 T + 22 R.

Fra dagene flere fine obs med nye dags-max for Nilgås 26/3 7 Ø, Dobbelt bekkasin 27/3 52 (Præsteeng) og Enkeltbekkasin 27/3 3 (Præsteeng; tangering af dags-max) og Spætmejse 26/3 4 Ø.

Desuden Sortstrubet Lom 25/3 1 T, Knarand 27/3 2 (ankomst), Storspove 27/3 5 Ø, Skovhornugle 26/3 1 (første siden 2013), Rørhøne 26/3 1 (ikke årlig trækgæst), Trane 27/3 7 T og Rødtoppet fuglekonge 27/3 2 sy (Fridavej og Fjeldholmlejren).

 Nilgås flok på syv træk Ø 26. marts. Foto: HaC 

Bramgås træk 27 marts. Foto: HaC

tirsdag den 24. marts 2020

Gjerrild Nordstrand Øst 23. - 24. marts

Det flotte vejr er fortsat ind i ugen med høj sol, men køligt. MST og HaC har været på plads og JODK efter frokost tirsdag ved Marshøj og Præsteeng.

Sortstrubet Bynkefugl hun R Nordstrand Øst 23.marts. Foto: MST

Sortstrubet Bynkefugl hun R Nordstrand Øst 24.marts; foto viser ny fugl. Foto: MST


Mandag 23. marts; 0-1/8, svag vind fra S indtil kl 09.00; herefter jævn og senere frisk vind, som lagde en dæmper på trækket, +2 -> 6 grader, god sigt, dog tiltagende dis mod syd omkring frokost.

Årets første store due-dag med Ringdue 8.080 NØ; lidt færre småfugle end forgående dage; med Bog/Kvækerfinke 1265, Grønsisken 421, Allike 480 og Misteldrossel 52.

Rovfugletrækket Havørn 3 TF + 1 R, Rød Glente 5 TF, Rørhøg 1 hun T, kun få Musvåge 14 TF, Spurvehøg 5 og Vandrefalk 1 T.

Desuden Sangsvane 13 NØ, Islandsk Ryle ca. 200 R, Bjergvipstjert 5 T, Sortstrubet Bynkefugl 1 hun R, og sidst på dagen trækkende Traner med imponerende 117 Ø (15.45: 101 + 16.22: 16). Også 172 N (kl. 13.45 - 17.00 fordelt på 8 flokke) over Grenå. Det vurderes at kun et fåtal var gengangere mellem Gjerrild og Grenå.

Tirsdag 24. marts: 0-1/8, periodevis tyndt skydække, jævn - frisk vind fra S, + 3 grader, god sigt.

Bemærkelsesværdig forekomst af Havørn med min 9 fugle:
kl. 07.15: 5 imm. + 1 ad sammen trækforsøg mod SØ
kl. 09.18: 2 imm. trækforsøg ved Gjerrild Klint (muligvis gengangere)
kl. 09.41: 3 imm. V ude over vandet og trak SØ
kl. 09.50: 2 imm. R over Præsteeng (formentlig samme fugle TF ved klinten 09.18)

Selvfølgelig ny dagsrekord fra Gjerrild Nordstrand.

Øvrigt rovfugletræk var Kongeørn imm. TF, (genganger), Musvåge 51 TF, Rød Glente 2 TF + 4 R, Spurvehøg 16 NØ, Tårnfalk 2 NØ, Dværgfalk 1 (ankomst), samt Vandrefalk 2 R.

Igen flot duetræk med Ringdue 7.170 NØ, Huldue 5 Ø, og lidt mindre småfugletræk, men pænt med Misteldrossel 70 og Bjergvipstjert 10.

Desuden Sortstrubet Bynkefugl hun - ny fugl - kom tiltræk fra vest, Rødtoppet Fuglekonge 1 R/sy, Kernebider 3 Ø og ved Præsteeng Dobbeltbekkasin 31 R, samt Enkeltbekkasin 1 OF Præsteeng til R ved Gjerrild Camping.

Enkeltbekkasin højt overflyvende ved Præsteeng 24. marts. Foto: JODK 

Enkeltbekkasin gik tilsyneladende til rast i Brøndstrup Mølleå ved Nordstrand Øst 24. marts. Foto: JODK 

søndag den 22. marts 2020

Gjerrild Nordstrand 21. og 22. marts

Lørdag 21. marts (Øst: 06.00 - 11.45; MST - JSC - ARA - RMJ - HaC - JSP - John M og Marshøj; 09.45 - 14.30; KO)

Flot vejr 0-1/8, flot solskinsvejr med næsten ren blå himmel, frost fra morgenstunden (minus 3 grader); og kølig NNØ vind; god sigt + 15 km (flimmer over land på 1,5 km).

Rovfugletrækket kunne ikke helt leve op til forventninger, således Musvåge 97 NØ + 21 TF (spredt og højt), Rød Glente 4 TF, Spurvehøg 2, Tårnfalk 2 og Vandrefalk 1 NØ. Desuden Duehøg R over Overskov.

Der var lidt gang i finkerne med Bog/Kvækerfinke 3.590, men ellers kun forholdsvis beskedne tal med Grønsisken 109 og Stær 155; og overraskende få duer med Ringdue 330 og Alliker 201.

Fra dagen i øvrigt; Rødstrubet Lom 40, Blisgås 9 NØ, Bramgås 80, Havlit 9, Stor Skallesluger 3 Ø, Trane 9, Ride 1 V, Bjergvipstjert 5, Rødtoppet Fuglekonge 1 TF, Bjergirisk 14 og Kernebider 1. Og ved Stavnshoved rekordmange Islandske Ryler med 205 R.

Den Rødtoppede Fuglekonge blev senere fundet R/sy ved JSP's sommerhus.

Ankomst: Sildemåge.

Søndag 22. marts (Øst: 06.15 - 13.30; MST - JSC - ARA - RMJ - HaC - JSP - John M - JODK - John (Grenå) - LPJ og Marshøj 14.00 - 15.15: JODK) 

Igen super flot vejr 0-1/8, flot solskinsvejr, frost fra morgenstunden (minus 3 grader); og kølig SØ vind; god sigt + 15 km, og ingen flimmer.

Rovfugletrækket lidt bedre, startede fra morgenstunden Havørn 3K Ø (senrere retur SØ), tidlige Rød Glente (i alt 5 TF) og et ret koncentreret træk Musvågetræk 8.30-9.30 med 118 NV og NØ;  og til 60 fugle samlet i skrue over obs-plads og ude over vandet mod N; samlet 130 fra Øst. Med herefter døde trækket nærmest helt ud og først rovfugle igen efter 14.00 ved Marshøj med Havørn 2 ad TF, Musvåge 48 T/TF, Rød Glente 5 T + 7 R og Vandrefalk 1 ad T. Fra dagen i øvrigt Spurvehøg 5 og Tårnfalk 2.

Et fint småfugletræk især de første par timer; samlet Bog/Kvækerfinke 5250 (lidt flere Kvækerfinke i dag med ca. 10%), Grønsisken 432, Allike 697, Stær 396, Hvid Vipstjert 22, Jernspurv 26, Blåmejse 71, Silkehale 37, Misteldrossel 26, Sjagger 48, Stillits 75, Tornirisk 58, Gråsisken 27, Bjergirisk 18 og Rørspurv 24. Men trods det gode klare vejr overraskende få duer med Huldue 4 og Ringdue 494.

Desuden Sangsvane 13 NØ, Islandsk Ryle 118, Tejst 1, Hedelærke 3, Bjergvipstjert 5 og sene Traner 13 Ø (kl. 17.57) og Stor Præstekrave 12 R, Gjerrild Vandkæret.

Flot solopgang 22. marts.Foto: HaC

Dagens første Havørn retur mod S ved fyret. 22. marts. Foto: HaC

Dagens to øvrige Havørn; 2 adulte TF ved Marshøj 22. marts. Et par som har opgivet en ynglelokalitet ? Foto: JODK

Ved Rimsø lige SV for det område vi normalt tæller med ved Gjerrild endnu fire kredsende Havørne - set på hjemturen. 22. marts. Foto: JODK

Rød Glente, Marshøj 22. marts. Foto: JODK

Vandrefalk træk ved Marshøj 22. marts. Foto JODK 

En flok Islandske ryle (i alt 118) over vandet mod NV. 22. marts ved Nordstrand Øst. Sikkert udsnit af flokken på 205 som rastede ved Stavnshoved fra 21. marts. Forsvandt retur mod V. Foto: JSC 

Bjergvipstjert Nordstrand Øst 22. marts. Sidste år (2019) var ny rekord-år for Bjergvipstjert med 100 fugle træk. Men det ligner nyt rekord-år, da allerede 66 træk per 22. marts mod kun 10 træk på samme tidspunkt sidste år. Foto: JODK

mandag den 16. marts 2020

Gjerrild Nordstrand Øst 16. marts (MST 06.15 - 11.30) + Gjerrild Vandkæret (John M)

Skiftende skydække, mest overskyet, småregn en del af formiddagen, svag vind fra SV.

Trods vejret en udmærket dag, men færre fugle end i går. Ringdue 634, Grønsisken 547, Allike 273, og Misteldrossel 131 (flertallet indtræk højt fra NØ). Desuden Rødstrubet Lom 65, Bramgås 47, Krikand 4, Strandskade 24, Hedelærke 10, Sanglærke 47 og Bjergvipstjert 2.

Kun få Musvåge 19 Ø og Spurvehøg 1. I dag væsentligt større rovfugle-træk ved Fornæs med Musvåge 206, Fjeldvåge, Havørn, Rød Glente og Tårnfalk træk. Desuden også Allike 900 her.

  John Mortensen var på tur i baglandet i løbet af eftermiddagen og den sædvanlige Vandrefalk på plads. Foto: John Mortensen

Foto: John Mortensen

Gjerrild Nordstrand Øst 15. marts (ARA 06.15 - 09.30; JODK 09.30 - 15.00)

En overskyet dag med frisk til hård vind fra syd, 3 - 6 gr, og god sigt.

En fin småfugle-trækdag med ny dagsrekord for Bjergvipstjert 24, mange Misteldrosler 384 og fint med Ringdue 2671, Bog/Kvækerfinke 3215 og Grønsisken 839.

Rovfugle flere end man kunne forvente i blæsevejr med Musvåge 40, Rød Glente 5, Havørn 1, Spurvehøg 1, årets anden Rørhøg og første Tårnfalke træk. Desuden den sædvanlige Vandrefalk R.

Fra skal Rødstrubet Lom 51, Gråstrubet Lappedykker 1, Sangsvane 14 NØ, Trane 2 indtræk, Tejst 10, Hedelærke 1, Kernebider 2 og Snespurv 3 bemærkes.

 Rødstrubet lom rast nær kysten. Foto: JODK

 En ud af 18 Suler på dagen. Foto: JODK

 Trækkende Rød Glente. Foto: JODK

 Vandrefalken jagtede dueflokke det meste morgenen. Foto: JODK

Indrækkende Traner. Foto: JODK

Ny dagsrekord for Bjergvipstjert. Foto: JODK

 Første busktrækkende Gransanger i år. Foto:JODK

Sortstrubet Bynkefugl stadig på plads ved klinten. Foto: JODK

lørdag den 14. marts 2020

Gjerrild Nordstrand 14. marts

Utrolig flot vejr 0-1/8, let frost (minus 3) ved daggry og 7 grader ved middagstid, nærmest vindstille de førte par timer, men tiltagende vind fra S og SSØ op til jævn til frisk efter 12.00; fremragende sigtbarhed, dog flimmer over vandet på + 1 km, og en blå himmel kan være "hårdt arbejde", især musvåge og ørne gik periodevis utrolig højt og svære at finde.

Obs fra Øst 06.15 - 13.00 (MST, JSC, ARA, RMJ) og 13.00 - 15.00 strø-obs fra sommerhus-område (ARA, JSP) og flere andre på kort varigt besøg ved Nordstrand, Vandkæret og Batterivej. 

Samlet en fin dag; især Havørn 3 TF + 1 R, Kongeørn 1 2-3K (genganger) TF - udover vandet men fortrød - Musvåge 154 T, rekord-tidlig ankomst af Rørhøg (tidligste hidtil 24/3) og Vandrefalk 3 T. 

Også fine tal for Allike 1255, Ringdue 1615 og Huldue 38, Blåmejse 114 T/TF, Misteldrossel 83, Rørspurv 24, Jernspurv 22 og Bjergvipstjert 6. Andre fine fugle i dag var Mosehornugle 1, Hedelærke 1, Sortstrubet Bynkefugl (genganger fra i går), Rødtoppet Fuglekonge 1 sy (ankomst), samt Kernebider 3.  

Og Nilgæs var i løbet af eftermiddagen igen på plads i Vandkæret efter nogle dages fravær. Måske de har været oppe forbi Grenen, Skagen, hvor en flok på fem Nilgæs blev set fredag 13. marts.

Samlet er der nu registreret 135 arter allerede ÅTD ved Gjerrild, heraf de 125 fra Øst. 

 To Havørne 2K og 3K trækforsøg og retur højt fra NØ. Foto: Lars P. Johannesen

 Havørne 2K og 3K kredsende retur. Kort tid før disse to var 2K Havørn trukket retur SØ og senere på morgen en 3K+ R over Nordstrand., således i alt fire Havørne i dag. Foto: Lars P. Johannesen

Rød Glente udtræk ved Gjerrild Klint, men kom retur. Foto: Anders Rasmussen

Stadig mange Blisgås-flokke med min 150 i området; kun 12 udtræk NØ. Foto: Lars P. Johannesen

Halemejse rast i yderste buske. I alt 11 Ø + 6 trækforsøg i dag. Foto: Anders Rasmussen