søndag den 17. marts 2019

Kongeørn ved Gjerrild 17. marts

John Mortensen og Stig Mortensen var kørt til Gjerrild for at kigge efter Kongeørnen. Og blot få minutter efter den sidst var set ved Nordstrand Øst genfandt de fuglen nord for Gjerrild Kirke.

 Foto: John Mortensen

                                                                                               Foto: John Mortensen


 Foto: John Mortensen

 Foto: Stig Mortensen

 Foto: Stig Mortensen

 Foto: Stig Mortensen

Gjerrild Nordstrand Øst 17. marts (06.00 - 11.20; JSC + JODK 09.00 - 10.40)

Vejrudsigten var ikke den mest lovende og stadig små byger undervejs fra Århus til Gjerrild. Det var helt overskyet og mørkt med frisk SV-vind ved ankomst og køligt 5-6 grader. Vinden aftog hurtigt til svag-jævn SV og nogen opklaring efter kl. 07.00. Desværre tiltagende vind især efter 10.00 (og enkelte småbyger og regnbuer ude over vandet), og efter 10.30 konstant hård vind fra SV med kraftige vindstød.

Der var ikke store forventninger til dagen qua vejret, men blev en ganske flot dag, især med mange Misteldrosler og Alliker. Trækket af droslerne startede ved 6.30 tiden og nærmest konstant kom småflokke mellem 11 til 25 fugle mod øst. Mange relativt højt og uden lyd; største flok var på 42 fugle. Samlet nåede dagstotalen 316 Ø; heraf trak de 264 en første 1½ time. Lidt op ad formiddagen kom 20-30 retur mod V; flere rastede kortvarigt.

Også Allike imponerede; dog kun omkring 300 NØ før 9.00, men som så ofte før pludselig mange mod øst bag fyret, hvor en flok på min 800 fugle kredsede til vejrs og gik muligvis samlet øst. Dog kom 2-300 forbi mod vest i løbet af formiddagen, nok fugle fra denne flok.

Ellers skal Rødstrubet Lom 20 SØ, Krikand 16 SØ, Sule 44, Ringdue 910 NØ/NV, Huldue 13, Hedelærke 9 (heraf 8 i en flok) bemærkes.

De første rovfugle blev en Spurvehøg NØ kl. 8.13, og kort tid efter Rød Glente 2 NØ med Musvåge. Og lidt overraskende trods det kølige vejr og vind allerede 8.20 en skure på 70 Musvåger over sommerhusene. Enkelte kredse mod NØ (i alt 7 sås udtræk), men flertallet gled øst eller forsvandt S igen. Kl. 9.20 kunne 128 tælles samtidig i flere løse skruer fra øst mod vest, men svære at blive kloge på. Anders var pp inde lige syd for Gjerrild Nederskov og havde lidt senere 370 Musvåge i luften samtidigt trækkende retur SV, og stadig flere kom til, så samlet blev 425 fugle talt her. Dags-total er derfor opgjort til min. 432 fugle. Max. antal fra de senere år er 8. marts 2014, hvor 474 blev set træk Ø fra Nordstand Øst (JSC, ASF). Samlet færre Røde Glenter i dag; fra Øst: 2 træk NØ + 1 SV, fra Marshøj 3 TF, Præsteeng 1 T, samt 6 SV retur ved Gjerrild Nederskov/Veggerslev; samlet nok 8 fugle.

Kongeørnen var heldigvis igen på plads; set første gang 9.30 og kredsede over sommerhuse. Trak efter ca. 20 minutter øst og forsvandt som i går mod SØ bag gården mod Marshøj. Genfundet nord for Gjerrild Kirke af John Mortensen mfl.

Med tiltagende vind døde fugletrækket helt og de sidste 50 minutter kun få Musvåger lavt mod V over Præsteeng, hvorfor obs'en blev lukket forholdsvist tidligt i dag. I øvrigt ankomst i dag af Fjeldvåge (ad han TF), samt Splitterne.

Kun 20 sangsvaner talt i småflokke på 5 + 6 + 2 + 7. Foto: JSC


Udsnit af  meget stor flok Alliker på min. 800 fugle, som skruede sig til vejrs langt mod øst. Foto: JODK

 Misteldrosler træk øst. Altid en herlig oplevelse. Flertallet den første 1½ time. Foto: JSC

Misteldrossel træk øst. Foto: JODK

Hovedparten af årstotalen for Misteldrossel udgøres oftest af få større dage. Og i år bliver nok ingen undtagelse. I alt 316 træk i dag. Foto: JSC.

Årets første Splitterner sås. Ankomst sidste år var 30. marts, dog er tidligste Splitterne fra 11. marts 2017. Foto: JODK

En af de blot 7 Musvåger som trak ud. Foto: JSC

Rød Glente ved Præsteeng. Foto: JODK

Kongeørn 2K. Stadig på god afstand, men tættere på end i går. Foto:JSC

lørdag den 16. marts 2019

Gjerrild Nordstrand 16. marts: (Øst 6.00 - 12.15; Marshøj 12.25 - 13.45: JSC, John M (delvis)

Skiftende skydække og vindstyrke; startende med 2-3/8 og frisk vind fra V, efter kl. 09.00 tiltagende skydække og efter 10.00 8/8 og periodevis mørke skyer over land (muligvis småbyger), men samtidig aftagende vind (svag til jævn), 5-6 grader, god sigt + 15 km; lidt diset i horisont.

Ved ankomst blev 11 Solsorte skræmt op langs kysten. Småfuglefugletrækket var beskedent qua den meget vind; max. Ringdue 1170, Huldue 14 (primært med Ringduer), Allike 340, Bogfinke 263, Stær 275, Sanglærke 39, Misteldrossel 18,  Blåmejse 28, Halemejse 14, (en flok). Desuden Bjergvipstjert 2 (+1 NV ved Marshøj).

Over vandet igen fint med Rødstrubet Lom 35 SØ, hvor 21 kom indenfor for få minutter mellem 7.20-7.25, Sangsvane 34 N, Blisgås 4 og Sule 58.

Rovfugletrækket startede 7.15 med første Røde Glente som gik NØ; efterfølgende 3 V (7.30), 1 NØ (7.55), 1 V (8.43), 2 SØ over Marshøj (9.53), 1 Ø (9.59), 1 V (10.50), 1 V (10.55) + 1 V 11.35 (tre sidste i selskab med Musvåger).
Første Musvåge trak ud NØ 8.55. Først Musvåger igen omkring kl. 10.00, som alle kom fra SØ og trak V-SV; i alt 85 i løbet af en time. Igen stille indtil 11.20, hvor skruer igen byggede op mod SØ og fugle gik V. Valgte at flytte til Marshøj efter kl. 12.15, da fuglene gik langt inde. Og her kulminerede dagen med 12.25 - 12.45 - først med skrue på 97 fugle, som alle gik SV. Kort efter ny skrue, hvor fuglene igen gik SV på en snor og således nemme at tælle; denne gang 136 våger. Lidt senere en skrue på 19 mod NØ, som tilsyneladende trak ud med Rød Glente. Sidstnævnte kom dog retur. Herefter kun få Musvåger sivende mod SV. Senere flere skrue mod SV på 30-50 fugle; og antages at være samme fugle. Men en fin Musvåge-dag med i alt 343 fugle (20 NØ + 323 TF).

Mogens Stoustrup havde set trækforsøg 2K Kongeørn i torsdags (14. marts) og lidt overraskende var denne stadig i området. Set første gang 10.17, hvor den relativt hurtigt kredse over Overskov mod øst (modsat Musvåger) og forsvandt SØ over Marshøj. Heldigvis kom den retur 11.20 sammen med Musvåger og blev set i gennem længere tid af flere omgange (indtil ca. kl. 12.00), hvor den forsvandt mod SV.


Ringduer træk N. Foto: JSC

Ringduer træk NV. Foto: JSC

Alle Bogfinker trak lavt vest langs kysten. Foto: JSC 

Dagens første Røde Glenter kom vest langs kysten og trak ud NØ. Foto: JSC

Fortsat mange Ravn træk. Idag flok på 6 + 5, først trækforsøg, herefter vest. Foto: JSC

Musvit kortvarigt rast. Fire kom sammen med 16 Blåmejser. Foto: JSC

Igen Halemejser; ialt 14 trækforsøg i en flok. Både Sydlige og Nordlige Halemejser. Foto: JSC 

Nordlig Halemejse. Foto: JSC

To toppet lappedykker trak V. Denne stadig i vinterdragt. Foto: JSC

To traner trak NØ kl. 9.20. Foto: JSC

Kongeørn 2K på stor afstand kredsende over Præsteeng. Foto: JSC

Kongeørn 2K. Kom desværre aldrig tæt på, men set rigtig fint i teleskop. Foto: JSC


søndag den 10. marts 2019

Gjerrild Nordstrand Øst 10. marts (06.40 - 11.20; JSC)

Skulle have været første regnfri dag i længere tid, men vejrudsigt holdte nu ikke helt stik og mindre byge mellem 8.40 - 9.00 og igen mørke skyer (byger) inde over land 10.00 - 10.30. Ellers fint klart solskinsvejr med svag til jævn vind mellem NV og V, lidt koldt 1 gr -> 6 gr.; og god sigt (+ 10 km), hvor vindmøller var synlige, men flimmer i den sidste del af horisonten over vandet.

Det blev en udmærket dag, også selvom det ikke blev den store trækdag. Mest markant var Ringdue 1035, hvor de første 960 trak før bygevejret. Ellers skal Huldue 14, Bog-/Kvækerfinke 236 (kun få Kvækerfinke max. 5%), Sanglærke 41, Blåmejse 64, Allike 141, samt første Hvide Vipstjerter 4 og Storspove 1. Desuden Rødtoppet Fuglekonge 1 sy i yderste grantræer; først hørt ved 8.40-tiden, men kun ganske kort lige før regnbyge. Men med sol og mere varme efter 9.30 sang den mere vedvarende og gik ind for at få billede, men forblev desværre siddende ret højt og ret urolig, kun set dårligt og forsvandt efter 10 minutter ind i sommerhus-området.

Af rovfugle Vandrefalk 1 Ø (07.00) og 1 adult (nok han) NØ (7.20). Første Rød Glente TF 7.10 over gammel Nordstrand, herefter 2 V (7.45), 1 V (8.30), 1 NØ (8.40 med Musvåger), 2 indtræk (11.05) og igen en TF over gammel Nordstrand 11.20; ialt 8 træk/trækforsøg.
De første Musvåger set 8.40, hvor 6 trak NØ på forsiden af regnbygen/lille front. Herefter først Musvåger igen 9.20 med en skrue på 35 fugle, som gik Ø-SØ. Var løbende i kontakt med Anders ved Fornæs, som havde fint med Musvåger og meldte blandt andet 50 NV kl. 10.20, men kun 7 blev set i skrue mod SØ ca. 30 min. senere, så ikke mange nåede så langt at de kunne ses fra Nordstrand, da Musvåger formentlig bøjer af før. Samlet 6 NØ + 45 trækforsøg, imens Fornæs havde ca. 175 Musvåger og 10 Røde Glenter.
Denne morgen desuden Havørn 1 imm. V (8.48) trak langt ude over vandet, men gik muligvis SV efter Stavnshoved. En imm.trak målrettet NØ 10.18 også langt ude over vandet. Muligvis samme fugl. Desuden første Spurvehøg træk med 2 Ø.

Ringduerne trak allerede før solopgang og flertallet af dagens duer sås den første time inden regnbyge. Foto: JSC 

Udsnit af Huldue flok på syv fugle, som trak V. Foto: JSC

Dagens første Vandrefalk trak øst 7.00. Foto: JSC

Dagens 2. Vandrefalk trak målrettet NØ 7.20. Begge falke kom højt. Foto: JSC

En af de to Røde Glenter som kredsede langsomt mod vest 7.45. Foto: JSC 

Endnu kun få Sangsvane træk (19 N), som kom i flokke på 10 + 4 + 3 + 2. Foto: JSC


søndag den 3. marts 2019

Gjerrild Nordstrand Øst 3. marts (7.00 - 11.00; JSC)

Regnen havde lige sluppet kystlinjen ved ankomst kl. 7.00, og solen brød igennem 7.45. Hele morgenen en frisk, til tider hård,vind fra SV-VSV og 7 grader. Sigtbarhed ca. 10 km, og lidt diset og flimmer i horisonten, hvor vindmøller mod Anholt blot lige kunne anes i disen.

Det blev en meget stille morgen på kontoret, stort set intet træk, og eneste nævneværdige var en udmærket dagstotal for Rødstrubet Lom 60 (53 SØ, 6 V og 1 R), heraf de 43 SØ den første halve time. Desuden første udtrækkende Ringduer; en flok på 210 N.

Musvåger var nærmest helt fraværende i den friske vind med kun 1 + 3 og formentlig alle lokale fugle. Ellers skal Misteldrossel 10 (8 i en flok), Blåmejse 22 Ø, Musvit 23 (heraf 17 i en flok), Huldue 4, Havlit 4 og imm. Havørn fouragerende ved Stavnshoved nævnes.

Musvågetrækket denne dag tog en sydlige rute, hvor der ved Fornæs blev registreret 177 træk; heraf 50 NØ, de øvrige indtræk mod SV, V og NV. Anders Rasmussen havde lørdag 2. marts set omkring 100 fugle træk syd langs kysten forbi Grenå. Disse fugle har formentlig efter opklaring søndagmorgen startet trækket  udover Kattegat syd for Grenå. Og mange af disse har utvivlsomt fortrudt og returneret via Fornæs i løbet af formiddagen. 

Udsnit af flok på ca. 210 Ringduer, som trak NV. Foto: JSC 

Huldue træk V. Foto: JSC 

Kun 118 Alliker i dag. Alle trækforsøg og forsvandt mod V. Foto: JSC 

Det lokale Agerhøne-par i dag på plads igen. Foto: JSC

fredag den 1. marts 2019

Gjerrild Nordstrand Øst 1. marts (6.45 - 13.00; JSC + MST fra kl. 09.00)

Så blev det endelig marts.

Temperaturen fra morgenstunden var omkring frysepunktet; og der var tåge/dis inde over land, imens sigtbarheden ude over vandet var overraskende god, med lave skyer og næsten synlig horisont. Stort set vindstille de første par timer, og skydække 6/8. Fra ca. 8.30 svag kølig vind fra NØ med opklaring og skydække 2-3/8 og efterhånden utrolig sigtbarhed, hvor vindmøller både mod Anholt og mod Overgårds dige stod meget klart. Nogen varm dag blev det aldrig (max. 5 grader).

Allerede ved ankomst ved parkeringsplads kunne man høre mange finkekald (bog- og kvæker), samt grønsiskener. Og mellem 7.00-8.00 et fint træk med især mange Grøn- og Gråsiskener, Blåmejser, samt finker. Samlet blev det en udmærket dag med Grønsisken (534), Gråsisken (415), Blåmejse (92), Musvit (16), Halemejse (15), Grønirisk (26) og Bog/Kvækerfinke (815), hvor andel af Kvækerfinker - især den første time - var overraskende høj på dette tidlige tidspunkt af året; min. 50% af finkerne. Også lidt Misteldrossel (9), Stær (13), Rørspurv (3), Snespurv (1), Tornirisk (6), Bjergirisk (1), samt årets første trækkende Sortmejse (2), Skovspurv (1), Jernspurv (2) og Kernebider (1). Desuden Stor Korsnæb 5 + 3 kort efter hinanden - opdaget på kald - og første fugle i en lidt spredt flok samtidig med mange finker og siskener, så muligvis flere, men kun fem kunne spottes. Færre Sanglærker end de forrige dage med kun 34, primært træk V. Endnu for tidligt til Ringduer, og kun få Hulduer (8). Der blev talt overraskende få Alliker (101), imens det blev en god dag for Ravn, hvor 6 trak målrettet NØ, imens yderligere 8 gjorde trækforsøg; kom målrettet og gik højt, men fortrød.

Fra havsiden skal Grågås 22 N, Bramgås 15 T, Havlit 1, Sortstrubet Lom 1 Ø og Rødstrubet Lom 36, primært Ø, nævnes.

De første Musvåge var på vingerne lidt sent omkring 10.30; men hurtigt første større skrue mod SV over sommerhuse med > 40 fugle; og fra 10.45-11.15 trak ialt 68 Ø. Også tre Røde Glenter sammen med Musvåger mod øst.
Herefter mindre skruer også mod øst på 6 + 6 + 7. Efter en ½ time uden Musvåger igen en skrue på ca. 25 fugle mod SV, men de forsvandt retur, men blot 10 min. senere kom 34 Ø på snor langs kysten fra "gammel Nordstrand" og var formentlig disse fugle. De lignende nogle som ville NØ, men gik igen Ø-SØ over sommerhuse. Samlet 121 trækforsøgende i dag, hvilket er ganske pænt tidspunktet taget i betragtning. To Røde Glenter mere fra vest mod sydøst, så ialt 5 trækforsøg hertil morgen.

Bramgæs mod øst langt ude over vandet. Foto: JSC

Misteldrossel mod nordøst  ude over vandet. Foto: JSC

 Sædvanligvis hundredevis af Skarve i trafik, nu flertallet i sommerdragt. Foto: JSC


                Pænt med træk- og trækforsøgende Ravn i dag. Her to træk højt NØ. Foto: JSC

søndag den 17. februar 2019

Gjerrild Nordstrand Øst 17. februar (07.15 - 11.00; JSC)

Der var annonceret risiko for tåge, men vejret blev bedre end frygtet, stadig dog ikke optimalt trækvejr som i går. Fint vejr omkring solopgang med få skyer, men lave drivende tågeskyer. Hele dagen diset med skiftende sigtbarhed mellem 8.20 - 9.00 sigtbarhed på 1-2 km, ellers + 5 km og periodevis lidt sol. Omkring 10.30 tiltagende dis/tåge så lukkede obs'en ved 11-tiden. Hele morgenen svag-jævn SV vind og 5-6 grader.

En OK februar-dag med samme arter som i går, dog væsentlig lavere antal; Allike 300 (en flok), Gråsisken 185 V (desværre ingen rastende), Grønsisken 164 Ø og Sanglærke 98 V/NV. Ikke prangende, men et lille bidrag til årstotalerne. Igen en enkelt flok Sangsvaner mod NØ (18), men næsten ingen gæs, udover Grågås 17 Ø/NØ.

Ellers skal Misteldrossel 7 V, Kvækerfinke 12 V (en flok), Halemejse 8 trækforsøg (gik højt, men kom retur), Krikand 7 V, Stor Præstekrave 3 V og Stor Korsnæb 1 trækforsøg nævnes.

Fint vejr den første time, næsten skyfrit med lave drivende tågeskyer. Senere dog mere diset.

  En enkelt flok Alliker (ca. 300 trækforsøg) ved solopgang højt og langt mod øst. Foto: JSC

Gravand træk øst. Foto: JSC

Haleløs Halemejse. Foto: JSC

Otte Halemejser trækførsøg flere gange denne morgen. Primært Nordlige Halemejser i dag, imens de fire i går alle var Sydlige Halemejser. Foto: JSC