søndag den 26. maj 2024

Gjerrild Nordstrand 25. - 26. maj (JSC)


Dværgfalk træk øst kl. 07.44, dagens 2. fugl, Nordstrand Øst. 26. maj. Foto: JSC

Målet for weekenden var at få lukket nogle huller for de manglende "maj-arter", men ingen kom i hus. Især 26. maj før tordenvejret med svag, lun østenvind, lugtede af Pirol, Biæder og Karmin, trods diset vejr, men det blev ved lugten. 

25. maj 

Vejr: Først på morgenen skyet 7/8 med meget mørke skyer (og måske byger) over havet mod nord og nordøst, men opklaring fra 07.00 og første sol 07.40 og næsten skyfrit. Fra 11.30 igen mere skyet og resten af dagen skiftende skydække mellem 3-6/8, svag vind fra NNØ, 13-18 gr. (køligt de første par timer uden sol), god sigt + 20 km, men tiltagende flimmer over land og diset på + 5 km over vand.  

Nordstrand Øst 04.40 - 12.00 (obspost flyttet til Fjeldholmvej kl. 10.00) + Præsteeng 14.40 - 16.15, samt fra gåture og sommerhus.

Vandfugle: Lidt nordgående fældningstræk af Canadagås 11 og Grågås 35, samt bl.a. Strandskade 6 Ø, Hjejle 2 NV og Almindelig kjove 1 R et stykke ude mod nord. på havet.

Rovfugle: Hvepsevåge 56, Rød glente 17 (primært 2K/fugle i fældning), Rørhøg 8 2K V, Spurvehøg 5 Ø,  Musvåge 54 TF, Fiskeørn 2 (1 NV + 1 ØNØ), Tårnfalk 1 N (+ 2 R), Dværgfalk 2 V, Lærkefalk 2 N og Mosehornugle 1 TF.  

Første Hvepsevåge trak 07.40 og første ryk trak ud mellem obs-post og Gl. Nordstrand. Fra kl. 10.00 gik trækket nordøst over Overskov, mens træk midt på eftermiddagen gik nord over Emmedsbo. 

Due- og småfugle: Efterhånden meget småt med småfugle, kun Skovpiber 8, Gul vipstjert 36 og kun to Kernebider sås. Også meget få Mursejlere med tre fugle. Fra dagens desuden Bjergvipstjert 2, Rødrygget tornskade 2 (han + hun, Præsteeng) og fortsat Sortmejse 7 Ø, samt Gulbug 2 (Fridavej) og en Bomlærke som trak aktivt NØ. 


26. maj 

Vejr: Først lidt tåget/diset, men blå himmel, med  sigtbarhed på 500-1000 m. Sol fik mere magt 05.30 og svag Ø-vind, lunt 15 gr., men fortsat variende sigtbarhed, dog lidt opklarende vejr efter 07.15 og 2-3 km sigtbarhed. Torden bulder mod sydøst kunne høres fra 08.35, tordenvejr og regn trak op fra sydøst 09.20 og næste tre timer. Herefter lidt sol, varmt og vindstille med mørke skyer mod nord, øst og sydøst, men letskyet mod vest, torden bulder kunne dog stadig høres indtil lukke tid 13.15. 

Nordstrand Øst 04.40 -09.20 +12.25-13.15. 

Først på morgenen mest kratlusk, men fra 05.30 på obs-posten og lukkede med første dryp 09.20. Kortvarigt ude igen 12.25 men ingen fugle i luften (Spurvehøg 1 NV og to Hvepse, som blot lå længe over Overskov) inden turen gik retur til Århus. 

Vandfugle: Canadagås 11 N, Grågås 4 N, Ederfugl 44 Ø, Sortand 21 Ø og Storspove 1 Ø.

Rovfugle: Det dårlige vejr kom desværre tidligt, så blot Hvepsevåge 5 (første fugl ved ni-tiden og en træk nord lige før ankomst af front), Spurvehøg 3 og Dværgfalk 2, udover lokale Glenter og Musvåger.

Due- og småfugletræk: Bortset fra Kernebider 16 Ø og lidt Bogfinker, nærmest intet træk. Og hvor bliver de Grå Fluesnappere af ? Fra dagen desuden Huldue 3 (2 TF flere gange og 1 Ø med 17 Ringduer), Skovpiber 7, Gul vipstjert 8, Bjergvipstjert 1, samt Sortstrubet Bynkefugl 1 han (på klitheden n.f. Fjeldholmlejren), Rødrygget tornskade 1 hun og Gulbug 2 (Langholmvej).   

Dagens første Dværgfalk  25. maj træk vest. Begge dagens dværgfalk kom piskende mod vest langs kysten. Nordstrand Øst, 26. maj. Foto: JSC

Mosehornugle trækforsøg og fik alle gårdens Bysvaler på nakken. Nordstrand Øst. 25. maj. Foto: JSC

Hvepsevåge træk nordøst, den eneste fugl, som kom nogenlunde i fotoafstand i et ryk på 16 fugle ved 10.15-tiden. Nordstrand Øst (Fjeldholmvej), 25. maj. Foto: JSC

Spætmejse træk øst over obs-posten 26. maj, årets 13 fugl og dermed tangering af sæsonrekord fra 2021. Nordstrand Øst. Foto: JSC

Flot himmel lige før lukketid 26. maj, men ikke just opskriften på godt trækvejr. Nordstrand Øst, 26. maj. Foto: JSC

Gjerrild Nordstrand 21. - 24. maj

21. maj (IK)

Vejr: Let vind fra øst, solrigt.

Nordstrand Øst 05.00 - 11.00: Bl.a. Hvepsevåge 5, Blå kærhøg 1 (brun), Spurvehøg 13, Tårnfalk 8, Storspove 3, Mursejler 576, Gul vipstjert 10, Sortmejse 3 og Kernebider 8.


22. maj (MST - John G (delvist))

Vejr: Let-frisk vind fra øst, solrigt, +14 gr. fra 05.15, sigt + 20 km, dog tiltagende dis mod syd fra kl. 10.00.

Nordstrand Øst 05.15 - 10.30 + Marshøj 10.45 - ?: 

Rovfugle:  Hvepsevåge 51, Rød glente 5, Rørhøg 1, Duehøg 1 R, Spurvehøg 6, Musvåge 8, Tårnfalk 1, Dværgfalk 1 og Lærkefalk 2.

Øvirge obs bl.a. Grågås 8 N, Canadagås 2 N, Stor skallesluger 1 Ø, Mursejler 303, Gul vipstjert 24, Kernebider 6 og Sortstrubet bynkefugl 1 han R.


 23. maj (MST)

Vejr: Svag-let vind øst, skyfrit, men front langt mod syd, og stadig et godt stykke mod syd kl. 12.00,  +14 gr. kl. 05.00, sigt + 20 km, men begyndende dis fra syd kl. 09.00.

Nordstrand Øst 05.15 - 10.00, Præsteeng 10.00-10.45 + Marshøj 10.45 - 11.30: 

Rovfugle:  Hvepsevåge 45, Rød glente 3, Spurvehøg 16, Musvåge 27 og Tårnfalk 2.

Øvirge obs bl.a. Grågås 42, Tejst 2, Mursejler 60, Gul vipstjert 15, Kernebider 16, Gulbug og Rødrygget tornskade 1 han R.


24. maj: Ingen dækning

mandag den 20. maj 2024

Gjerrild Nordstrand 18. - 20. maj (Pinsen)

Trækkende Hvepsevåger, Nordstrand Øst. 20. maj. Foto: JSC

18. maj (JSC - ARA - delvis HHB)

Vejr: 0-1/8, solrigt, 12 - 19 gr., svag Ø-, periodevis ØNØ-vind, god sigt + 15 km, men tiltagende flimmer op ad formiddagen og diset i horisontlinje over vand.

Nordstrand Øst 04.45 - 12.00 (obs-post kl. 11.00 flyttet til Fjeldholmvej), samt ARA rund i området eftermiddag, JSC ved Fjeldholmvej, men meget få fugle om eftermiddagen. 

Vandfugle: Kun meget få vandfugle, flest Ederfugl 39 han Ø, samt Bramgås 51 Ø og Grågås 9 N (fældningstræk), og Trane 8 TF. 

Rovfugle: Hvepsevåge 47, Sort Glente 1, Rød glente 19, Havørn 2 ad. R, Rørhøg 3, Spurvehøg 12, Musvåge 49, Tårnfalk 10 og Dværgfalk 1. 

Due- og småfugle: Primært sædvanlige majarter med Mursejler 22, Gul vipstjert 273, Skovpiber 40 og Kernebider 31. Desuden Hedelærke 1, Stenpikker 3, Gulirisk 1, Skovsanger 1 Ø, fortsat Sortmejse med 5 Ø, Spætmejse 1 Ø, Rødrygget tornskade 5 og igen et par Sortstrubet Bynkefugle på klitheden ved Fjeldholmlejren (ikke set resten af pinse, men kun sporadisk eftersøgt).     

Anders var kørt fra Grenå 02.00 på natlyt i baglandet, bl.a. årets først Vagtel ved Marshøj. 


19. maj (JSC - ARA - delvis HHB)

Vejr: Stort set skyfrit 0-1/8, vindstille (svag brise) pålandsvind, senere svag vind fra NV og N, 13-17 gr., først god sigt + 15 km, men tiltagende flimmer op ad formiddagen og diset i horisontlinje over vand.

Nordstrand Øst 04.45 - 12.00 (obs-post kl. 11.00 flyttet til Fjeldholmvej), samt igen fra Fjeldholmvej 13.00-15.00 (ARA) og 16.15 - 17.45 (JSC), samt aftenobs (ARA) rundt i området, samt stø-obs fra sommerhuse på Langholmvej.

Morgenen startede meget, meget stille med ingen vind, herefter NV-vind, og blev en dag, hvor der skulle kæmpes, 

Vandfugle: Kun få fugle kom i bogen, bl.a. igen fældningstræk af Grågås 56 N, desuden Mudderklire 7 Ø, Trane 4 TF og årets første Almindelig kjove ad. lys NV. 

Rovfugle: Hvepsevåge 17, Rød glente 16, Havørn 2 imm. NØ + 2 ad., Rørhøg 6, Steppehøg 2K NØ, Spurvehøg 2, Musvåge 96 og Tårnfalk 6.

Due- og småfugle: Mursejler 111, Skovpiber 24, Gul vipstjert 26 og Kernebider 18. Desuden Rødrygget Tornskade 2, Grå fluesnapper 3 R + 2 Ø, Sortmejse 3 NØ og Gulbug 1.   


20. maj (JSC - ARA)

Vejr: Først let skyet 4/8, men efter 08.00 solrigt og varmt, 13 gr. - 22 gr., svag-let NV vind, som drejede N og efter 09.00 NØ og senere Ø, først god sigt + 15 km, men tiltagende flimmer op ad formiddagen og diset i horisontlinje over vand.

En bedre rovfugledag, hvor første Hvepsevåge trak 06.50, næste 07.40, herefter 46 indtil kl. 09.00. Herefter kom våger mest i små ryk mellem 3-11 fugle, kun få enkeltvis. Desuden mange Rød glente mod 22 øst (mens 6 vestgående fugle ikke medtaget i dagstotal, nok gengangere), og mange Rørhøge, som trak hele dagen. 

Nordstrand Øst 04.45 - 15.30 (obs-post kl. 10.00 flyttet til Fjeldholmvej).

Vandfugle: Rødstrubet lom 1, Sortstrubet lom 1, Toppet lappedykker 3 NV (flok), Sule 1 (som blev eneste obs i Pinsen), Atlingand 1 han Ø (kl. 05.01), Fløjlsand 36 Ø, Strandskade 6 NØ (flok), Storspove 12 Ø, Småspove 2 Ø, Muddderklire 2 Ø, Ride 1 NV, Fjordterne 2 Ø, Almindelig kjove 1 Ø, Tejst 1 og Trane 6.

Rovfugle: Hvepsevåge 78, Sort glente 1, Rød glente min. 22, Havørn 1 ad., Rørhøg 18, Spurvehøg 28, Musvåge 76, Fiskeørn 2, Tårnfalk 5, Dværgfalk 1 og Lærkefalk 4. 

Due- og småfugletræk: Mursejler 184, Skovpiber 15, Gul vipstjert 174 og Kernebider 18. Desuden Bjergvipstjert 1, Rødrygget tornskade 1, Broget fluesnapper 1 og Bomlærke-flok 6 V (højt). 

Trækkende Hvepsevåger, Nordstrand Øst. 20. maj. Foto: JSC

Musvåge, her 2K fugl, som totalt dominerer sent på foråret og gør trækforsøg ved Gjerrild. Formentlig en del gengangere fra dag til dag. Nordstrand Øst. 20. maj. Foto: ARA


Havørn. En af de lokale adulte fugle, Nordstrand Øst. 20. maj. Foto øverst: ARA, nederst: JSC

Dagens første Lærkefalk træk øst over Vandkæret, set fra Fjeldholmvej, Nordstrand Øst. 20. maj. Foto: JSC

Dagens anden Lærkefalk var mere fotogen, Nordstrand Øst. 20. maj. Foto: ARA

Natugle, Gjerrild Nederskov, 20. maj Foto: ARA


Rødrygget tornskade, han øverst: Foto: ARA., og hun nederst, Nordstrand Øst. 19. maj. Foto: JSC

Gjerrild Nordstrand 12. - 17. maj

12. maj (RDN - MST + HHB)

Vejr: Desværre tåge som blev liggende indtil xx. Efter opklaring totalt dødt, så der blev lukket allerede kl. 10.50. 

Obs: Få fugle i bogen, dog ankomst af Græshoppesanger og Rødrygget tornskade. Desuden bl.a. Skovsanger og Silkehale.

13. maj: Østenvind og varme, men ingen dækning. Hvepsevåger og fine falke bragede løs i alle landsdele.

14. maj (JSP): Østenvind og varme, men kun lidt strø-obs fra sommerhus med Rød glente 5 og Gul vipstjert 62 Ø.

15. maj (JSP): Østenvind og varme, men kun lidt strø-obs af JSP fra sommerhus med Hvepsevåge 1, Dværgfalk 1, Gul vipstjert 100, Bynkefugl, Stenpikker og Kernebider 4.


Hvepsevåger, Nordstrand Øst. 16. maj. Foto: JODK

16. maj ( JODK): Østenvind og varme: Jonas tog tidligt fra arbejde og var pp 15.27 - 18.30: Hvepsevåge 7, Sort glente 1, Rød glente 8, Havørn 1, Rørhøg 5, Blå kærhøg 3, Tårnfalk 4 og Dværgfalk 1. Desuden bl.a. ankomst af Rørsanger og Kærsanger.   

17. maj (Lars Svith)

Vejr: Østenvind og varme, men ret blæsende, så muligvis var rovfuglene blæst til Skagen

Obs (05.45 - 10.45): Hvepsevåge 5, Rørhøg 1, Tårnfalk 1, Dværgfalk 1, samt Sortstrubet lom 1, Rødstrubet lom 3, Mudderklire 6 og Gul vipstjert 17.

Sidst på eftermiddagen kort observation 16.30-17.30 Fjeldholmvej (JSC), men ret fugletomt, blot Rørhøg 3 T. 

lørdag den 11. maj 2024

Gjerrild Nordstrand 11. maj

En ganske fin dag for Gul vipstjert med 373 træk. Få småflokke rastede inden det videre træk. Flertallet af var ssp. Thunbergi  (foto), men også ssp. flava i blandt. Nordstrand Øst. 11. maj Foto: JSC

Vejr: 2/8, solrigt, svag NV, senere mest N-vind, 10 gr. - 16 gr., god sigt + 20 km, men efter kl. 10.00 mere og mere generende varmeflimmer over land.

Igen en lidt træls vindretning og en stille dag, nærmest som en dag sidst i maj, hvor eneste rimelig træk var af Gul vipstjert. Efter kl. 11.00 var der nærmest tømt for fugle, eller også trak de meget højt. Der blev observeret fra Nordstrand Øst 05.15-12.00 (JSC - RDN - ESB - og fra kl. 10 MSE + 2). KO valgte Marshøj kl. 08.50 - 12.30, som var et bedre valg, da varmeflimmer tog over op ad formiddag.

Vandfugle: Stille dag over vandet med Rødstrubet lom 5, Grågås 6 N, Knopsvane 6, Ederfugl 125 Ø (alle på nær fire var hanner), Sortand 113 Ø, Fløjlsand 34. I dag pænt med Tinksmed 13 N (tæt på dagsmax på 14 ex). Desuden Trane 4 TF. 

Rovfugle: Hvepsevåge 1, Rød glente 9, Rørhøg 1, Blå kærhøg 3, Spurvehøg 12, Musvåge 12, Fiskeørn 1 R + 1 NØ, Lærkefalk 1 NØ og Vandrefalk 1 2K NØ, samt Tårnfalk 2 R.

Due- og småfugletræk: Primært træk var Gul vipstjert 373, hvor mange større ryk kom når trækkende Spurvehøge passerede mod øst, max. ryk var 69 V. Desuden bl.a. Skovpiber 37, Landsvale 49, Bysvale 6, Grønsisken 12, Lille korsnæb 3 TF, Mursejler 3 (lader endnu vente på sig), Hedelærke 1 Ø, Ringdrossel 1 han R, Bynkefugl 5, Stenpikker 2 og Broget fluesnapper 2. Og endelig kom Rødtoppet Fuglekonge i bogen fra obs-posten med 1 sy (to gange) fra yderste buske. Og om aften igen Sortstrubet bynkefugl på plads med en hun rast.

Fiskeørn rastede først på morgen langs kysten, her dykkende efter fisk. Fuglen kom lidt senere retur med hornfisk i fangerne og fløj mod Overskov. Nordstrand Øst. 11. maj Foto: JSC

Trækkende Lærkefalk. Meldt fra Marshøj og kom forholdsvis tæt forbi obs-posten, desværre først på fotoafstand i modlys. Nordstrand Øst. 11. maj Foto: JSC

fredag den 10. maj 2024

Sortstrubet lom 1 2K V. Nordstrand Øst. 10. maj. Foto: JSC

Vejr Først skyet, lidt mørkt i vejret 8/8, lidt blæsende med let NV-vind, men aftagende op ad formiddag, +12 gr., god sigt + 12 km, hvor vindmøller kunne anes i lidt diset horisontlinje. Efter kl. 1200 opklaring 2/8, solrigt og sommerligt, svag NV, sidst på dagen lidt skyet og høje slørskyer. 

En dag med nordvest vind efter en dag med vestenvind gav ikke de store forhåbninger, og altid lidt usikkert hvad sådant et vejr måtte give, men tidspunktet godt (primo maj) og blev igen en godkendt dag, dog uden de store tal dog.

Nordstrand Øst 05.10 - 10.30 (JSC - RDN; indtil 09.00), resten af dagen mange andre gøremål, men strø-obs fra sommerhushaver (Annavej, Agnetevej og Langholmvej; ESB, JSC, RDN) og fra gåture i området. 

Vandfugle: Som sædvanligt i maj flere Sortstrubet lom, i dag 6 (2 ad. + 4 2K), samt bl.a. Rødstrubet lom 6, Sort/Rødstrubet lom 3, lidt flere Sortand 143, Fløjlsand 28, Hvinand 2 han, en sen Spidsand NV , Alk 2 og Tejst 4.  Også flere vandfugle med Strandskade 11 V, Småspove 8 NV, Storspove 1 Ø, Stor præstekrave 4 V (+ 2 R), Sandløber 16 V, Almindelig ryle 9 V, Hvidklire 17 V (en flok), Rødben 1 V, Mudderklire 1 V og H/F terne 3, Havterne 1 NV og ikke mindst årets første Dværgmåge 1 2K R/T.

Rovfugle: Dagens overraskelse var en Kongeørn (nok 3K) set fra obs-post kredse mod sydvest kl. 10.08 - 10.11 og minuttet senere set fra sommerhus på Annavej. Dagens øvrige rovfugle var Rød glente 4, Havørn 2 imm. (+ 2 ad. R), Rørhøg 3, Blå kærhøg 3, Spurvehøg 5, Musvåge 15, Fiskeørn 2, Tårnfalk 8 og Dværgfalk 1.   

Kun småt med småfugletræk, flest Gul vipstjert 126, Skovpiber 17, Landsvale 173 og Bysvale 18. Desuden bl.a. Hedelærke 1 V, Rødstjert 2, Stenpikker 3, Broget  fluesnapper 5 og Grå fluesnapper 1.

Sytten Hvidklire i samlet flok med enkelt Rødben træk vest. Nordstrand Øst. 10. maj. Foto: JSC

Spidsand han træk NV med Gråand på slæb. Nordstrand Øst. 10. maj. Foto: JSC

En dag med få rovfugle,. Rørhøg han trækforsøg over klinten. Nordstrand Øst. 10. maj. Foto: JSC

Dagens første Fiskeørn træk højt øst. Nordstrand Øst. 10. maj. Foto: JSC

Med sol, flere små fugle, især sidst på eftermiddagen. Broget Fluesnapper, han, Langholmvej.  Nordstrand Øst. 10. maj. Foto: JSC

torsdag den 9. maj 2024

Gjerrild Nordstrand 9. maj (JSC - ESB - RDN)

Steppehøg han træk vest, Langholmvej, Nordstrand Øst. 9. maj. Foto: JSC

Vejr: Morgen/formiddag mest skyet 7/8, men sidst på formiddag mere sol 5-6/8 indtil ca. 14.00, herefter igen mere skyet og regn fra kl. 18.00, først svag vind fra sydvest og op ad formiddag fra vest, kølig start (hvor man skulle have haft handsker med) 10 gr. - 15 gr., god sigt + 10-12 km, senere + 15 km. 

Først obs fra Nordstrand Øst 05.15 - 12.00 (JSC - ESB; indtil kl. 08.00), herefter dagen obs fra sommerhuse (Annavej, Agnetevej og Langholmvej; ESB - JSC - RDN), samt fra gåture i området. Igen var vejret ikke helt som håbet til fridagene, men samlet dog en ganske fin dag. 

Vandfugle: Kun få fugle over vandet bl.a. Rødstrubet lom 5, Gråstrubet lappedykker 2 V, Bramgås 90 NØ (flok), Grågås 13 N, Sortand 41 Ø, Tejst 2 Ø, Småspove 20 og Mudderklire 3 V. Desuden Knopsvane 5 træk og ny sæson-max i hus.

Rovfugle: Hvepsevåge 1 R, Sort Glente 1 SV, Rød glente 16 T, Havørn 6 imm. TF + 2 ad. R, Rørhøg 3 T, Blå kærhøg 8 T, Steppehøg 1 han V, Duehøg 1 2K TF, Spurvehøg 16 T. Musvåge 53 TF, Fjeldvåge 1 2K NØ, Fiskeørn 2 N, Tårnfalk 4 + 1 R og Dværgfalk 4 T. 

Duer og småfugle; stadig lidt Ringdue 68 T/TF, heraf 28 NØ, samt Huldue med 6 Ringduer. Første lidt større dag for Gul vipstjert 180 V (max. flok 37 ex.), samt Skovpiber 40, Engpiber 28, Landsvale107 og Bysvale 27. Fra dagen desuden Mursejler 1 V, Bjergvipstjert 3 Ø, Stenpikker 2 V og Kernebider 5 Ø.   En Ringdrossel han R Fridavej (foto forevist af sommerhusgæst et par dage senere).

Steppehøg han, kom forbi kl. 15.13. Trods mange Steppehøge i landet, kun det andet fund fra Gjerrild i år. Langholmvej, Nordstrand Øst. 9. maj. Foto: JSC

Sort Glente træk sydvest kl. 16.43, Annavej, Nordstrand Vest. 9. maj. Foto: ESB

Fjeldvåge 2K træk NØ, højt og et stykke udover vandet. Nordstrand Øst. 9. maj. Foto: JSC

Blå kærhøg, formentlig 2K, træk Ø. Nordstrand Øst. 9. maj. Foto: JSC 

Stenpikker kortvarigt rast før træk. Nordstrand Øst. 9. maj. Foto: JSC