mandag den 29. maj 2023

De stille dage ultimo maj....

Rørhøg 2K træk V, 28. maj, Nordstrand Øst. Foto: JSC


22. maj (MST )

Overskyet, fra morgenstund, men opklaring med sol fra. kl. 10.00, svag SØ-vind, + 12 - 20 gr og god sigt + 20 km. Obs fra Nordstrand Øst  05.00 - 11.00 og Præsteeng

Obs: Hvepsevåge 3 T, Rød glente 6 Ø, Rørhøg 1 Ø, Tejst 4, Gul vipstjert 114 Ø og Rødrygget tornskade 6 (3 par), Kernebider 13 Ø.


24. maj (MST) 

Svag til let-jævn NV, solrigt, + 15 gr, Morgenobs fra Nordstrand Øst.

Obs: Hvepsevåge 4 NØ, Sortstrubet lom 3 T, Bramgås 36 NØ og Fløjlsand 43 T, 


27. maj (JSC)

Tørt og solrigt, svag NV, 6 - 17 gr, Morgenobs fra Nordstrand Øst  04.30 - 11.00  og Marshøj 15.15 -16.30, samt strø-obs i løbet dagen i området.. 

Obs: Hvepsevåge 2 T, Rørhøg 1 han V (lokal), Spurvehøg 4 NØ, Musvåge 5 TF + 6 R, Lærkefalk 2 R/T, Canadagås 19 N, Vagtel 1, Hedelærke 1 V, Bjergvipstjert 1 R/T, Gul vipstjert 107 R/T, Stenpikker 3 R/T, Grå fluesnapper 6 R/T. 


28. maj (JSC - JODK)

Tørt og solrigt, ret blæsende let-jævn vind med vindstød mellem VSV og NV, 10 - 15 gr, Morgenobs fra Nordstrand Øst  04.30 - 11.00 (JSC - JODK) og Marshøj 14.00 -15.30 (JSC), samt lidt strø-obs i løbet dagen fra sommerhus.. 

Obs: Hvepsevåge 9 T, Rød glente 6 Ø, Rørhøg 4 2K T +  1 han R (lokal), Spurvehøg 6 NØ, Musvåge 24 TF + 7 R, Fiskeørn 1 N, Tårnfalk 3 T, Grågås 20 N, Fløjlsand 63 T, Mursejler 226 NV, Bjergvipstjert 1 T, Gul vipstjert 134 R/T, Kærsanger 1 sy (ankomst), Karmindompap 2 T (ankomst), Kernebider 6 T. 

Blå kærhøg 2K han, først rast, men til sidst træk NØ. 28. maj. Nordstrand Øst. Foto: JSC

Karmindompap 2K han/hun, 28. maj. Nordstrand Øst. Foto: JODK

29. maj (JSC)

Stadig lidt blæsende svag-let med vindstød mellem V og NV, 8  -> 16 gr, Morgenobs fra Nordstrand Øst  04.30 - 11.00  samt lidt strø-obs fra sommerhus.. 

Obs: Hvepsevåge 5 Ø/NØ, Rød glente 5 Ø, Havørn 1 ad R, Rørhøg 2 2K T +  1 han R (lokal), Spurvehøg 2 Ø, Musvåge 7 TF + 5 R, Tårnfalk 1 T, Almindelig kjove 1 R, Gul vipstjert 147 R/T,Grå fluenapper 2 TF og Gulbug 4 (heraf 2 nye). 

Hvepsevåge 1 træk NØ over obs-post. 29. maj. Nordstrand Øst. Foto: JSC

Stadig træk af Gul vipstjert, overvejende thunbergi. 29. maj. Nordstrand Øst. Foto: JSC

Stenpikker i det tidlige morgenlys. 29. maj. Nordstrand Øst. Foto: JSCsøndag den 21. maj 2023

Gjerrild Nordstrand 20. - 21. maj (JSC)

20. maj 

Vejr: 0-1/8, solrigt hele dagen, først senere vindstille, fra 6-tiden vind fra nord og i løbet af formiddag og resten af dagen svag vind fra N og NNØ, fra 7 gr til 18 gr., god sigt + 10-12 km, med dis i horisontlingen (vindmøller ikke synlige) og tiltagende og generende varmeflimmer over land op ad formiddagen.

Obs fra Nordstrand Øst 05.00 - 12.00 og Marshøj 15.00 - 16.15, samt lidt strø-obs fra Præsteeng, Vandkæret og omkring sommerhus i løbet af dagen.

Vandfugle mm. Stille dag over vandet, bl.a. med Sortstrubet lom 2 Ø, Canadagås 10 N (første på fældningstræk), Grågås 6 N, Bramgås 52 NØ og Storspove 1 V.

Rovfugle (samlet): Hvepsevåge 24, primært Ø (+ 1 territoriehævd),  Rød glente 11 Ø, Rørhøg 3 T, Spurvehøg 9 T, Musvåge 14 TF, Fiskeørn 1 V, Tårnfalk 5 T og Lærkefalk 1 NØ.

Duer og småfugle: Træk primært Gul vipstjert 209 T, men kun småt med øvrige småfugle, bla. Skovpiber 16 Ø og Mursejler 31 NØ. Desuden Hedelærke 1 NV + 1sy s.f. sommerhus ved 19-tiden, Bjergvipstjert 1 T, Grå fluesnapper 3 Ø, Kernebider 5 Ø, Gulbug 2 R (ankomst), Rødrygget tornskade 1 han R og Kværkerfinke 1 R/sy. 

Årets første Canadagæs på fældningstræk nord, lidt tidligere ankomst end normalt. Nordstrand Øst. 20. maj. Foto: JSC

Dagens eneste Lærkefalk træk NØ (i modlys) over Knudshoved. Nordstrand Øst. 20. maj. Foto: JSC


21. maj 

Vejr: 2-5/8, først solrigt og mindre skyet efter kl. 10.00, svag vind fra Ø, efter kl. 09.00 mere NØ og NNØ, god sigt uden dis i horisont + 20 km, men igen tiltagende og generende varmeflimmer over land op ad formiddagen.

Obs fra Nordstrand Øst 04.45 - 12.15 og en meget stille dag med væsentlig færre fugle end dagen før. 

Vandfugle mm. Igen blev holdt godt øje mod Islom-sporet, men resultatløs, dog Sortstrubet lom 1 NV og Rødstrubet lom 7 NV, samt Grågås 22 N, Havterne 1 Ø og Mudderklire 1 Ø.

Rovfugle: Hvepsevåge 10, primært Ø og NØ,  Rød glente 3 Ø, + 2 R Rørhøg 3 2K  V + han R, Spurvehøg 5 T, Musvåge 11 TF, Tårnfalk 6 T og Lærkefalk 1 NØ.

Duer og småfugle: Gul vipstjert 48 T, Skovpiber 33 Ø, Bogfinke 142 Ø, Kernebider 10 Ø, samt Mursejler 58 NØ; træk gik først rigtigt i gang 11.30, så hvis der havde været tid, var dette nok dagen som kunne have reddet Mursejler-årstotalen. 

Desuden Skovsanger 2 R (en ved obs-post og en ved Fjeldholmlejren), Løvsanger 3 Ø og Løv/Gransanger 4 Ø, Rødrygget tornskade samlet 6 fugle; 3 Ø (2 han + 1 hun) + 3 han R; en ved obs-posten og to på klithede nord for Fjeldholmlejren. 

Hvepsevåge træk NØ over obs-posten. Nordstrand Øst. 21. maj. Foto: JSC

En ud af to hanner n. f. Fjeldholmlejre. Nordstrand Øst. 21. maj. Foto: JSC

Gjerrild Nordstrand 12. - 19. maj

Dækning 5 ud af 8  dage i perioden. 

Fredag 12. maj (JSC - RDN - MST)

Vejr: 0-1/8, solrigt og sommerligt, mest svag Ø-ØSØ vind, god sigt + 20 km, men hurtigt varmeflimmer over land.

Obs fra Nordstrand Øst 04.45 - 12.30 (JSC - MST - RDN); Præsteng / Marshøj / Nederskov ved Veggerslev 14.30 - 17.00 (RDN - JSC) og aftentur Gl. Nordstrand (RDN). 

Fin dækning det meste af dagen, og som noget nyt blev der sidst på eftermiddagen obs'et fra Veggerslev; nederste skovkant af Gjerrild Nederskov, da rovfugle dels gik retur og/eller trak NØ et stykke syd for Marshøj. 

Vandfugle mm: Kun få vandfugle, bl.a. Sule 30 Ø og ikke mindst Temmincksryle 1 Ø (kaldende), Lille Præstekrave 1 Ø og Mudderklire 6 Ø.  

Rovfugle: Hvepsevåge 3 Ø, Sort glente 2 T, Rød glente 36 TF (mange), Havørn 1 ad. R, Rørhøg 4 T, Spurvehøg 41 Ø, Musvåge 121 TF,  Tårnfalk 17 T, Dværgfalk 3 T og Lærkefalk 7 T.

Duer og småfugle: Pænt med Gul vipstjert 606 T (årets største dag; mange flokke direkte nord), Skovpiber 44 Ø, Bogfinke 196 Ø, Landsvale 136 Ø, Digesvale 33 Ø, Bysvale 26 Ø, Tornirisk 34 Ø, Stillits 17 Ø, Kernebider 10 Ø og Bomlærke 23 Ø (21 i en flok; set flere gange tidligere i maj-måned). Desuden Gulirisk 1 TF, Ringdrossel 2 R, Stor flagspætte 1 Ø, Stenpikker 5 R/T, Bjergvipstjert 2 T, Gøg 3 og Rørsanger 2 (ankomst ved Gl. Nordstrand).

Dagens Musvåger var primært 2K våger, som er sædvanligt på denne tid af året. Nordstrand Øst. 12. maj. Foto: JSC

Lille præstekrave træk Ø. Nordstrand Øst. 12. maj. Foto: JSC

Gøg rast på klithede nord for Fjeldholmlejren. Nordstrand Øst. Foto: JSC


Lørdag 13. maj (JSC - RDN - MST)

Vejr: 0/8, solrigt, svag Ø-ØSØ vind, periodevis vindstille først på dagen, 7 gr. - 18 gr., lidt dist i horisonten, god sigt + 15 km, men hurtigt varmeflimmer både over vand og over land.

Obs fra Nordstrand Øst 05.00 - 12.00; kun dækning morgen/formiddagen og generelt færre fugle.

Vandfugle mm: Et fint træk af Bramgås med 1.570 NØ, desuden Grågås 13 N, Sortstrubet lom 2 Ø, Ederfugl 185 Ø (hanner), Tejst 1 Ø, Strandskade 18 Ø, Klyde 1 Ø, Vibe 2 V, Lille kobbersneppe 3 Ø, Småspove 1 V og Svaleklire 1 Ø. 

Rovfugle: Hvepsevåge 4 Ø, Sort glente 1 TF, Rød glente 15 TF, Rørhøg 4 T, Rørhøg 4 T, Spurvehøg 15 Ø, Musvåge 43 TF,  Tårnfalk 3 T, Dværgfalk 2 T og Lærkefalk 1 T.

Duer og småfugle: Generelt færre fugle, med Gul vipstjert 221 T, Skovpiber 31 Ø og Landsvale 42 Ø. Desuden Skovsanger 2 R, Stor flagspætte 1 Ø, Spætmejse 1 TF, Sjagger 2 T, Stenpikker 2 R/T og Kernebider 4 Ø. 

Sortstrubet lom 1 Ø (i modlys). Nordstrand Øst. 13. maj. Foto: JSC


Søndag 14. maj (MST - KO)

Vejr: 4/8, svag SØ vind, god sigt + 15 km, dog overskyet og diset mod nordøst

Obs fra Nordstrand Øst 05.30 - 10.30 (MST) og Marshøj 09.05 - 13.35 (KO) 

Vandfugle mm: Bl.a. Rødstrubet lom 1 T og Stor skallesluger 2 

Rovfugle: Hvepsevåge 7 Ø, Rød glente 16 TF, Rørhøg 4 T, Rørhøg 5 T, Spurvehøg25 Ø, Musvåge 14 TF,  Fiskeørn 2 R/T og Tårnfalk 8 T.

Duer og småfugle: Primært træk af Gul vipstjert 345 T, og Sortspætte 2 R, Stenpikker 1/T, Bynkefugl 1 R og Kernebider 4 Ø. 


Mandag 15. maj: Ingen dækning


Tirsdag 16. maj (MST)

Vejr: 4/8, svag SØ vind, god sigt + 15 km, dog overskyet og diset mod nordøst

Obs fra Nordstrand Øst 05.30 - 10.30 (MST) og Marshøj 09.05 - 13.35 (KO) 

Vandfugle mm: Bl.a. Rødstrubet lom 7 T og Grågås 44 N, samt H/F terne 2 T og Mudderklire 1 T.

Rovfugle: Hvepsevåge 16 Ø, Sort glente 1 Ø, Rød glente 5 Ø, Rørhøg 4 T (3 2K NV + han Ø), Spurvehøg 2 Ø, Musvåge 9 TF,  Tårnfalk 1 Ø, Dværgfalk 1 Ø og Vandrefalk 1 NØ.

Duer og småfugle: Gul vipstjert 167 T og Landsvale 97 V.


Onsdag 17. maj (MST)

Vejr: 0/8, solrigt, frisk VNV vind,  god sigt + 15 km, dog ringe sigt mod nordøst (modlys)

Obs fra Nordstrand Øst 06.00 - 08.00; kun kort obs intet træk (få fugle). Bl.a. Rødstrubet lom 2 T og H/F terne 2 T noteret.

fredag den 12. maj 2023

Gjerrild Nordstrand 8.- 11. maj

I perioden strø-obs 8. maj og dækning øvrige dage.

Mandag 8. maj: Ingen dækning men lokale Niels Juul på tur og fik et fint foto af rastende Stenvender. Desuden blev årets første Hvepsevåge noteret fra Gl. Nordstrand. 

Stenvender, Nordstrand Øst. 8. maj. Foto: Niels Juul


Tirsdag 9. maj (MST)

Vejr: 1/8, solrigt, svag-let SSØ vind, god sigt + 20 km, + 15 gr., men diset mod nordøst.

Obs fra Nordstrand Øst 05.30 - 11.00 

Vandfugle mm: Fint træk af Bramgås med 1.180 NØ

Rovfugle: Hvepsevåge 10 NØ, Rød glente 6 TF Rørhøg 3 T, Spurvehøg 59 NØ, Musvåge 9 Ø, Fjeldvåge 1 Ø,  Fiskeørn 1 R, Tårnfalk 9 NØ, Dværgfalk 1 V og Lærkefalk 1 NØ.

Duer og småfugle: Ringdue 122 TF, Gul vipstjert 126 T, Bogfinke 148 Ø, Landsvale 337 Ø, Digesvale 108 Ø, Bysvale 22 Ø, Tornirisk 24 Ø og Stillits 17 Ø. Desuden Stenpikker 3 Ø og Sortkrage 1 Ø.

Hvepsevåge træk NØ. Nordstrand Øst. 9. maj. Foto: MST

Fiskeørn en rast og hornfisk. Nordstrand Øst. 9. maj. Foto: MST


Onsdag 10. maj (MST)

Vejr: 1/8, solrigt, let vind fra SØ, god sigt + 15 km, men diset mod nordøst.

Obs fra Nordstrand Øst 05.00 - 10.30 

Vandfugle mm: Kun få vandfugle, max. Sule 75 SØ.

Rovfugle: Hvepsevåge 20 NØ, Rød glente 16 Ø, Rørhøg 3 T, Blå kærhøg 1 hun Ø, Spurvehøg 39 NØ, Musvåge 11 Ø, Fiskeørn 1 R, Tårnfalk 5 NØ, Dværgfalk 1 NV og Lærkefalk 1 NØ.

Duer og småfugle: Gul vipstjert 138 T, Bogfinke 297 Ø, Landsvale 255 Ø, Digesvale 159 Ø, Bysvale 19 Ø, Tornirisk 21 Ø og Stillits 17 Ø. Desuden Sortkrage 2 Ø, Kernebider 2 Ø og Rødrygget tornskade 1 han R (ankomst).

Lærkefalk træk NØ. Nordstrand Øst. 9. maj. Foto: MST


Torsdag 11. maj (JODK - MST - RDN)

Vejr: 1/8, solrigt, let vind fra SØ, god sigt + 15 km.

Obs fra Nordstrand Øst 04.30 - 12.00 (JODK - MST), Præsteeng/Marshøj 12.00 - 15.00 (RDN - JODK). 

Vandfugle mm: Fra vandsiden bl.a. Rødstrubet lom 7 T, Sortstrubet lom 2 SØ, Sule 36 T, Knarand 2 V, H/F terne 6 V, Småspove 1 Ø, Tinksmed 5 T og Mudderklire 9 T.

Rovfugle: Hvepsevåge 49 NØ,  Sort glente 1 TF, Rød glente 32 Ø, Rørhøg 1 Ø, Duehøg 1 kreds, Spurvehøg 33 T, Musvåge 25 TF, Tårnfalk 12 T, Dværgfalk 1 T, Aftenfalk 1 hun T og Lærkefalk 2 T.

Duer og småfugle: Gul vipstjert 151 T, Skovpiber 47 Ø, Bogfinke 85 Ø, Landsvale 147 Ø, Digesvale 39 Ø, Bysvale 23 Ø og Kernebider 6 Ø. Desuden Ringdrossel 1 R, Bynkefugl 3 R, Skovsanger 1 sy (ankomst) og Rødrygget tornskade 1 hun R.Hvepsevåge, Nordstrand Øst. 11. maj. Foto: JODK


Sort Glente, Nordstrand Øst. 11. maj. Foto: JODK

søndag den 7. maj 2023

Gjerrild Nordstrand 7. maj

Dagens eneste Lærkefalk, Præsteeng, 7. maj. Foto: JODK

Vejr: Først 1/8, men hurtigt skyet og koldt, og sol brød først igennem med varmere vejr først efter 09.15, let kølig øtenvind, god sigt + 20 km, men tiltagende flimmer på  +2 km med sol. 

På mange måder perfekt vejr i maj, men få fugle, og næsten ingen rovfugle, først flere over middag, men flertallet skule lukke for tidligt i dag.

Obs fra Nordstrand Øst 05.10 - 11.45 (JSC - JODK - RDN - EKM - ALM) og Præsteeng 11.30 - 14.00 (JODK).

Vandfugle mm. Sortstrubet lom 1 NV, Rødstrubet lom 3 NV, Hjejle 2 Ø, Stenvender 2 Ø (ankomst), Småspove 2 T, Svaleklire 1 Ø, Tinksmed 6 Ø og Mudderklire 10 Ø. 

Rovfugle: Rød glente 14 Ø, Havørn 2 R/OF, Blå kærhøg 2 Ø, Rørhøg 7 T. Spurvehøg 22 T, Musvåge 9 T, Tårnfalk 2 T, Dværgfalk 3 NØ (i flok!) og Lærkefalk 1 NØ.

Duer og småfugle: Træk i dag primært Bogfinke 322 Ø, også lidt pibere og vipstjerter med Skovpiber 79 Ø, Skovpiber 54 Ø, Gul vipstjert 29 Ø, Grønsisken 76 Ø, og bl.a. Bjergvipstjert 1 Ø, Lille korsnæb 12 Ø, Kernebider 4 Ø og Gulirisk 1 TF.  

Rast Bynkefugl 10 og Broget fluesnapper 8.


Nok 4K Havørn tæt forbi Nordstrand Øst. 7. maj. Foto: JODK

Gjerrild Nordstrand 6. maj

Sortstrubet lom, 3 ud af 4 fugle i flok. Nordstrand Øst. 6. maj. Foto: JSC

Vejr: Først 4/8, senere mere skyet 7/8, pivkold dag 4-7 gr, frisk østenvind med hårde vindstød, god sigt + 20 km, men tiltagende flimmer på+2 km op ad formiddagen. Over middag aftagende vind og mere sol og sidst på dagen kun svag vind + 12-13 gr. 

Igen alt for meget vind og koldt. Obs fra Nordstrand Øst 05.00 - 12.30 (JSC - RDN - delvis HHB), og igen 15.30 - 17.00 (JSC), men ingen "gylden time ved Gjerrild. Desuden lidt strø-obs fra Præsteeng, Vandkæret, Gjerrild Sø og Batterivej (RDN), samt Gl. Nordstrand (RDN, PC) og omkring sommerhuse i løbet af dagen.

Vandfugle mm. Igen ingen Islom i NV-sporet, men over vand Sortstrubet lom 4 Ø (flok), Rødstrubet lom 4 NV, Gråstrubet lappedykker 1 Ø, Bramgås 8 Ø, Mørkbuget knortegås 4 Ø, Tejst 1 Ø, Storspove 1 Ø + Småspove 9 Ø. 

Rovfugle: Rød glente 2 R, Blå kærhøg 2 brun T, Rørhøg 4 T. Spurvehøg 9 T, Duehøg 1-2 R, Tårnfalk 2 T, Dværgfalk 1 TF, Lærkefalk 2 T/TF og Vandrefalk ad hun NØ.

Duer og småfugle: Træk i dag primært Grønsisken 248 Ø, og kun få pibere og vipstjerter. Ved aftens tid Hvid vipstjert 48 (!) R og Gul vipstjert 6 i Vandkæret og Bynkefugl 4 og Stenpikker 2 Gjerrild Sø.

Desuden Tornsanger 3 (ankomst), men kun Broget fluesnapper 4 R i dag.

Mørkbuget knortegås Ø, Nordstrand Øst. 6. maj. Foto: JSC

Dværgfalk Ø, men kom senere retur, Nordstrand Øst. 6. maj. Foto: JSC


Småspover, flok på 8 fugle. Nordstrand Øst. 6. maj. Foto: JSC