lørdag den 20. april 2024

Gjerrild Nordstrand Øst 20. april (JSC - JODK)

Ung (nok 2K) Kongørn træk vest over Præsteeng. Nordstrand Øst. 20. april. Foto: JSC 

Vejr: Skiftende skydække 4-7/8, kold start +2 gr., svag-let nordøst vind, som aftog og drejede nord, og efter 11.00 mest nordvest vind, god sigt + 20 km, men tiltagende flimmer over land og vand op ad formiddagen. Fra 12.30 og resten dagen flere mindre frontpassager fra nordvest med lidt regn, men også en del sol ind i mellem.

Nordstrand Øst 05.45 - 11.40, samt obs. fra Bakken, Gjerrild Overskov og Langholmvej (i løbet af eftermiddagen), mens ARA + CO var på Marshøj 10.15-12.15.

Stadig koldt og nærmest intet træk, men en Kongeørn er altid godt. 

Obs: Meget få fugle, og udover Kongeørn, kun Rød glente 5, Duehøg 1 R, Spurvehøg 4 og Tårnfalk 3, samt lokale Musvåger.

Fra dagen i øvrigt kun få nævneværdige obs md; Rødstrubet lom 61 (58 Ø + 3 V), Sølvhejre 1 NØ (Marshøj; året femte og ny sæson-max), Krikand 2, Havørn 2 ad., Trane 12 T (2 Ø, 2 NØ, 8 TF), Sortmejse fortsat lidt træk med  9 TF, Løvsanger 2 (Bakken) og ankomst Vendehals (Marshøj), Broget fluesnapper (Bakken og tidligste ankomst hidtil) og Rødtoppet fuglekonge fortsat to på plads i Overskov.

Kongeørnen trak tidligt på formiddagen (kl.08.44) og forholdsvist lavt over Præsteeng og forsvandt bag granrækken. Gik muligvis til rast, men ikke set senere. Nordstrand Øst. 20. april. 

10 traner kom samlet, men kun fire trak helt til kysten, hvor kun to tog turen mod nordøst. De øvrige senere set trækforsøg igen og gik vest. Nordstrand Øst. 20. april. Foto: JSC

Grønspætte rast i egetræet i sommerhushaven, Langholmvej. Også en Grønspætte ved Bakken og en ved Marshøj, Nordstrand Øst. 20. april. Foto: JSC

Gjerrild 8. - 19. april (MST - JODK)

Stadig køligt, og relativt få obs-dage 8., 12. (strø-obs), 13., 15. 16. 18. april, samt strø-obs 19. april.   

8. april (MST - IK)

Vejr. SV-vind, 11 gr.. solrigt.

Obs: Sort glente 2, Rød glente 6, Havørn 2 (gengangere), Spurvehøg 23, Musvåge 143 og Tårnfalk 3, samt bl.a. Fiskehejre 7, Blisgås 2, Bramgås 104,  Havlit 5, Hjejle 71, Ringdue 1680, Sortmejse 70 (ny forårsdags-max) og Ringdrossel 1.

12. april (NJU; strø-obs): Sort glente 1, Stor præstekrave 4. 

13. april (JODK)

Vejr: Ikke noteret, men stadig køligt.

Obs: Rød glente 10, Havørn 3, Rørhøg 4, Duehøg 2 2K, Spurvehøg 9, Musvåge 155, Fiskeørn 2 og Tårnfalk 1. Herudover bl.a. ankomst af Hvid Stork (set ved Bakken), Mudderklire (set Batterivej), Gærdesanger, Munk og Rødstjert. 

15. april (MST)

Vejr: SSV vind, først skyfrit, men regn fra 09.30

Obs: Rød glente 1, Rørhøg 1, Spurvehøg 1 og Tårnfalk 1, samt bl.a. Ringdue 570.

16. april  (MST)

Vejr: Svag-let NØ vind, 5 gr., skyfrit, sigt + 25 km

Obs: Rød glente 3, Rørhøg 6, Blå kærhøg 1, Spurvehøg 23, Musvåge 47 og Vandrefalk 1. Desuden bl.a. Kvækerfinke 355, Grønsisken 188 og Lille korsnæb  14.

18. april (MST)

Vejr: Ikke noteret, men stadig køligt.

Obs: Rød glente 2, Spurvehøg 2, Musvåge 12, Tårnfalk 4, samt bl.a. Trane 3 NØ, Storspove 1, Vibe 7, Ringdue 207.

19. april (EHØ - JPL; strø-obs): En ung Kongeørn set ved Gl. Nordstrand


søndag den 7. april 2024

Gjerrild Nordstrand 7. april (JSC - JODK - MST - KO)

Sort glente adult/3K+træk sydvest over Langholmvej. Nordstrand Øst. 7. april. Foto: JSC. 
En fin dag for Sort glente med 4-8 fugle, men fugle tumlede rundt i området og set flere gange, så min. 5 fugle (3 ad. + 2 2K)  bogført, som dagstotal, da disse trak til sidst nordvest på sydside af Gjerrild Overskov. 

Vejr: Lunt fra morgenstund + 13 gr., svag sydvest-vind, skyfrit mod nordøst, men hurtigt trak front op fra sydvest og småregn fra 06.50 og mere udbredt regn fra 07.10 - 09.45, herefter hurtig opklaring, først skyfrit og solrigt, herefter varierende skydække, og opfriskende vind, stadig sydvest, mest let vind, men perioder med jævn til frisk vind, god sigt + 15 km efter opklaring.

Der observeret fra Nordstrand Øst 06.15 - 07.10 (JSC) + 09.45 - 12.00 (JODK - MST), Langholmvej 09.45 - 14.30 (JSC), Præsteeng 12.00 - 15.00 (JODK, MST delvis), Marshøj og Gjerrild Overskov (sydside) 10.50 - 16.00 (KO). Der blev kommunikeret mellem obs-poster via Zello.

Igen en absolut godkendt dag med største dagstotaler i år for Musvåge, Sort- og Rød glente og Spurvehøg. Rovfugletrækket gik først på formiddag nordøst, men fra omkring frokosttid gik trækket primært nordvest langs sydsiden af Gjerrild Overskov og kun få fugle nåede til Nordstrands-området og Præsteeng. 

For Sort Glente blev observationstidspunkter, alder og placering gennemgået igen om aftenen, og vi nåede frem til at der var 5 fugle i omløb med 3 ad./3K+ og 2 2K, og dermed ny dagsmax for arten ved Gjerrild. 

Rovfugle (samlet): Sort glente 5, Rød glente 31, Musvåge 624 og Spurvehøg 93. Desuden Havørn 1 2K (+ 2 ad. R), Rørhøg 3, Duehøg 1 2K, Fiskeørn 1, Tårnfalk 4 og Vandrefalk 1 ad.  

Fra morgenstunden før regnvejret var der et fint gang i småfugletrækket ved Nordstrand Øst, især mange Kvækerfinker, men gik højt og umulige at tælle præcist, kun 1120 kom i bogen, og også årets første Ringdrossel og Lille Præstekrave.

Kun småtræk i øvrigt med Ringdue 1165, Huldue 4, Engpiber 111 (+ 200 R), Skovpiber 14, Hvid vipstjert 58, Misteldrossel 27, Sangdrossel 20, Ringdrossel 7 (samlet) og Bjergirisk 12 

Fra dagen i øvrigt Dobbeltbekkasin (ankomst), Svaleklire, Hjejle 6, Landsvale 3, Silkehale, Hedelærke 1 T + 1 R, Stenpikker 2 R, Løvsanger 1 sy (Præsteeng; hidtil tidligste ankomst) og Trane 7 TF + 1 R. 

Sort glente ved obs-post, Nordstrand Øst. 7. april. Foto: JODK

Havørn 2K, Gjerrild Overskov. 7. april. Foto: JODK

Trane, Gjerrild, Præsteeng. 7. april. Foto: JODK

Svaleklire, Gjerrild, Præsteeng. 7. april. Foto: JODK

Årets første Lille præstekrave trak kaldende vest over obs-post men forsvandt mod sydvest. Nordstrand Øst. 7. april. Foto: JSC  

lørdag den 6. april 2024

Gjerrild Nordstrand Øst 6. april (JSC - JODK)


Dagens hit: En Sortrygget Hvidvipstjert, kun 4. fund fra Gjerrild. Nordstrand Øst 6. april. Foto: JSC

Vejr: Varmt fra morgenstund med 9 gr. og senere op til 16 gr. i løbet af dagen, først overskyet, men i løbet af formiddag huller i skyer og fra middagstid til kl. 14.30 solrigt og varmt, herefter igen mere skyet og fra 15.15 gråt mest med småsnusk, men opklarende vejr igen 16.30, dog ret skyet 6-7/8, sigtbarhed varierende og først på dagen ret diset over land, og over vand + 8-10 km (dog ofte ingen horisontlinje i disen).

Nordstrand Øst 05.45 - 12.00 (JODK - JSC) og fra sommerhus-terrasse Langholmvej 12.15 - 15.15 og igen 16.30 - 18.00 (JSC).

Samlet en fin dag med ankomst af Stenpikker, Skovpiber og Landsvale. 

Vandfugle: Meget stille over vandet med lidt trafik af Sort - og Fløjlsænder, Krikand 2 Ø, Stor skallesluger 1 han Ø og udover lokale Grågæs også Bramgås 33 og Blisgås 23.

Rovfugle (samlet): Rød glente 8, Sort glente 3, Havørn 1 imm. V (+ 2 ad. R), Rørhøg 8, Blå kærhøg 1 han, Duehøg 1, Spurvehøg 77, Musvåge 282, Fjeldvåge 1, Fiskeørn 1, Tårnfalk 5, Dværgfalk 1 og Vandrefalk 2.  

Musvåger lidt svære at tælle, først på formiddagen trak 53 Ø, senere kom mange mindre skruer, og en karakteristisk fugl (manglende svingfjer i højre vinge) blev senere set retur sydvest over sommerhus, derfor tælles kun 53 Ø + 231 returtræk over sommerhus. En fin dag for Sort glente, først en træk øst med første Musvåger først på formiddagen, senere to træk (begge alene) hhv. kl. 13.45 og 14.51 over sommerhus. 

Lidt overraskende et pænt duetræk trods det disede vejr over vandet med 2960, samt Huldue 6. 

Kun beskedent småfugletræk, dog Sjagger 190, Misteldrossel 25, Vindrossel 23, Hvid vipstjert 82, Engpiber 172 og Bog/kvækerfinke 545, Tornirisk 54 og igen Sortmejser 52 Ø. Også pænt med Gransangere 24 ved obs-posten.

Fra dagen i øvrigt Sølvhejre 2 Ø, Trane 2 R, Hjejle 55. Landsvale 2, Silkehale 1, Stenpikker 2 (1 ved obs-posten, 1 i Vandkæret), Skærpiber 1, Skovpiber 5, Sortstrubet bynkefugl 1 han sy (klithede ved Fjeldholmlejren), Bjergirisk 4, Lille korsnæb 5, Kernebider 5 og ikke mindst en Sortrygget Hvidvipstjert rastende mellem 15-20 Hvide vipstjerter på marken ved obs-posten. 

Skovpiber er tidligste ankomst hidtil ved Gjerrild. Og endda fem træk. 

Rørhøg træk, samlet en fin dag med 8 fugle. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC

Havørn 2-3K træk V, set fra sommerhusterrassen. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC


Dagens 2. (kl. 13.45) og 3. Sorte glente (kl. 14.51) set fra sommerhusterrassen. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC

Blå Kærhøg øst fra sommerhusterrassen. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC

Sølvhejre træk øst. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC

Stor skallesluger han træk øst. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC

Ankomst af Stenpikker. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC

Ankomst af Landsvale. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JODK

Sortmejse-trækket fortsatte også denne dag, samlet 52 øst. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC

mandag den 1. april 2024

Gjerrild Nordstrand 31. marts

En ud af to Rødtoppet Fuglekonge i Gjerrild Nederskov. 31. marts. Foto: JODK

Vejr: Mest overskyet , dog lidt solstrejf. varmere med 7 gr., fra morgenstund, svag vind fra vest, senere nordvest, lidt diset, sigtbarhed + 8-10 km.

Nordstrand Øst 06.30 - 12.00 (sommertid; JODK, kortvarigt RDN + JSC), samt lidt obs fra Vandkæret, Batterivej og Nederskov.

Trods varmere vejr fra morgenstund, kun meget beskedent træk. Dog en fin dag for Blisgås med 368 NØ, samt lidt Bramgås (10) og Knortegås 2. År-til-dato er nu 1871 trækkende Blisgæs noteret og ny sæson-max i hus. Dette falder godt i tråd med rekordstor forekomst i landet dette forår.

Desuden Rødstrubet lom 26, Gråstrubet lappedykker 1, Havlit 26 rast, Trane 14 rast i Vandkæret og Hjejle 23.

Kun få rovfugle med Rød glente 3 (+ 1 Batterivej), Spurvehøg 11 (+ 1 Batterivej), Musvåge 13, Fiskeørn 1 og Tårnfalk 2. 

Kun meget beskedent due- og småfugletræk af de sædvanlige arter, flest Hvid vipstjert 45, Sjagger 420 (første større dag), Stær 213, Bog/Kvækerfinke 290 og Tornirisk 95. Desuden Bjergvipstjert 4, igen lidt Sortmejse med 8 Ø, Bjergirisk 2 samt Bomlærke 4 V (udover lokale fugle).

I Nederskov to Rødtoppede Fuglekonge, samlet er nu 3-4 fugle registreret i skovene syd for Nordstrand. 

Samlet er nu 137 arter fra januar-marts registreret ved Gjerrild, heraf de 136 ved Nordstrand Øst. 

Trækkende Blisgæs. Nordstrand Øst. 31. marts. Foto: JODK 

Toppet skallesluger. Nu nok mest lokale trækbevægelser, så østtræk nu stort set overset overstået, men fin sæson med + 2000 fugle. Nordstrand Øst. 31. marts. Foto: JODK 

Fiskeørn træk nordøst kl. 07.34 Nordstrand Øst. 31. marts. Foto: JODK 

Korttået træløber, Nordstrand Øst. 31. marts. Fuglen blev hørt første gang 24. - 25. februar, ved obs-posten, så længere pause indtil 15. marts, men herefter igen fast syngende måneden ud. Fuglen blev set helt ude i småbuske ved obs-post 15. marts, som normalt udtryk for trækforsøg/busktræk, men gik retur. Også en fugl ved Langholmvej, som har været fast fra 25. marts. Arten er fast ynglefugl i skovene syd for og ved Sostrup Slot, men første gang truffet ved Nordstrand i 2014, og nu 21 fund. Foto: JODK

lørdag den 30. marts 2024

Gjerrild Nordstrand 30. marts (JSC - MST - RDN)

Mosehornugle trak øst over vandet kl. 06.29. Nordstrand Øst. 30. marts. Foto: JSC

Vejr: Først jordtåge / diset med sigtbarhed + 1 km over land og 2-3 km over vand, men opklarende i løbet af formiddag med + 5 km over vandet, men stadig lidt diset over land på 1½-2 km, skiftende skydække, først 4/8, men senere mere skyet/overskyet med 7-8/8, kølig 3 - 6 gr., først svag vind fra SØ, senere mest let vind fra Ø. Småregn fra 12.30.

En stille, men godkendt dag, hvor trækket var størst de første par timer, herefter mere stille. 

Nordstrand Øst 05.50 - 12.00: Pænt ryk af Rødstrubet lom, især i forbindelse med båd, hvor knap 60 trak øst, samlet 70 (68 Ø + 2 R), og over vandet bl.a. Toppet lappedykker og Gråstrubet lappedykker (2) rast, Mørkbuget knortegås 2 Ø, Skeand 4 Ø, Spidsand 2 Ø og Stor præstekrave 6 Ø.  En Sangsvane kom forbi to gange i selskab med Knopsvane. 

Rovfugle var Spurvehøg 19, hvor næsten alle trak før kl. 08.00, Fjeldvåge 1 Ø (ankomst), Musvåge 36 Ø (RDN havde i løbet flere syd for Nederskov, men kunne ikke ses i diset vejr fra obs-post), Rød glente 14, Sort glente 1 SØ (ankomst), Rørhøg 1 han V, Tårnfalk 3 og Mosehornugle 1 Ø. 

Due- og småfugletræk var primært Ringdue 1250, Huldue 5, Engpiber 37, Hvid vipstjert 42, Jernspurv 21, Misteldrossel 19, Gransanger 18, Sortmejse 42, Stær 139, Grønsisken 204, Tornirisk 97, Gråsisken 34 og Rørspurv 18. 

Desuden Trane 4, Hedelærke 5, Skærpiber 2, Bjergvipstjert 3, Spætmejse 2 TF og Kernebider 3.  

Skeand træk øst langt til havs. Nordstrand Øst. 30. marts. Foto: JSC

Mørkbuget knortgås træk øst. Nordstrand Øst. 30. marts. Foto: JSC

Havørn ad. gik igen til rast tidligt på morgenen i diset vejr. Første gang vi har set den fra obs-post på marken. Nordstrand Øst. 30. marts. Foto: JSC

Igen trækkende Sortmejser, samlet 42 med største flokke på 14 og 19 fugle. Trækkende Sortmejser i år også registreret ved Gilbjerg og Helsingør. Nordstrand Øst. 30. marts. Foto: JSC

Dagens sydøst-trækkende Sorte glente kom ikke på fotoafstand ved Gjerrild, men passerede 50 min. senere mod syd ved Grenå, hvor Anders Rasmussen fotograferede den ved Grenå Enge, 30. marts Foto: ARA

fredag den 29. marts 2024

Gjerrild Nordstrand 29. marts

Udsnit af Ringdue-flok træk nordøst. Nordstrand Øst. 29. marts. Foto: JSC

Vejr: Skiftende skydække 2-7/8, ofte solrigt, let-jævn kølig vind mellem SSV og SSØ, ofte vindstød, 3-6 gr., god sigt +20 km. Fra midt på eftermiddag aftagende vind og hyppige regnbyger, men tørvejr ved aftenstid igen.

En udmærket trækdag med især mange duer, men i sydlig vind og god sigt gik trækket bredt og ofte højt. 

Nordstrand Øst 05.45 - 13.00 (JSC - MST - CO - JN - LTP - HFr  +1) og strø-obs efter 13.00 fra sommerhus-haver på Langholmvej (JSC) og Agnetevej (RDN).

Rovfugle (samlet): Rød glente 20, Havørn 2 imm T. (2K typer) + 2 ad. R, Rørhøg 2, Blå kærhøg 1 han, Spurvehøg 42, Musvåge 199, Fiskeørn 1, Tårnfalk 3 og Vandrefalk 2. 

Primært træk var Ringdue 7140, Bog/kvækerfinke 1710 og Grønsisken 339.

Fra dagen i øvrigt bl.a. Bramgås 60, Krikand 52, Trane 16, Huldue 6, Hedelærke 6, Bjergvipstjert 4, Jernspurv 26, Misteldrossel 28, igen Sortmejser med 27 Ø, Spætmejse 2 Ø + 1 TF, Sortkrage 1, Tornirisk 52, Gråsisken 96, Bjergirisk 6, Lille korsnæb 20 og Kernebider 4.

En af de lokale adulte Havørne gik ned til rast lige syd for obs-posten. Nordstand Øst. 29. marts. Foto: JSC

Bjergvipstjert træk øst. Nordstrand Øst. 29. marts. Foto: JSC