fredag den 30. april 2021

Gjerrild Nordstrand 30. april (Bededag)

Vejr: Dagen startede 8/8 og lidt smådryp, men tørvejr fra 05.35 og første solstrejf kl. 07.05 og opklaring til 4/8, først let, senere svag NØ vind, 2 gr. -> + 10 gr., varmt i læ i solen, god sigt + 15 km, men tiltagende varmeflimmer og land til på 1½ km.

Obs-poster: Nordstrand Øst (05.30 - 12.45; JSC - RDN - MST - JODK - KSØ, samt John og Selma på kort visit)) og Præsteeng 11.45 - 14.30 (JODK - RDN), samt strø-obs fra sommerhushaver.

Fin dag med udmærket rovfugle- og småfugletræk. 

Rovfugle: Rød glente 14 TF-V, Havørn 2 (imm. R-V og ad. Ø), Rørhøg 5 T + evt. lokal 1 ynglepar, Blå kærhøg 7 T (alle hun-farvet), Spurvehøg 50 T, Fiskeørn 3 T, Tårnfalk 10 T, Dværgfalk 6 T og Lærkefalk 3 T. 

Småfugletræk primært Engpiber 587 N, Grønsisken 466 NØ og Bog/Kvækerfinke 277. Endelig begyndende svaler (alle tre arter), flest Landsvale 79 T, samt Skovpiber 31 T og Gul vipstjert 6 (ankomst i går med 4 fugle). Desuden drosler med Ringdrossel 1, Sjagger 43, Sangdrossel 21, Vindrossel 1 og Misteldrossel 30. 

Fra dagen i øvrigt Rødstrubet lom 17, Pibeand 2, Sortand 742, Fløjlsand 31, Toppet skallesluger 31 Ø, Trane 9 TF, Hjejle 148 NØ, Havterne 1 NØ (ankomst), H/F terne 14 NØ, Bjergvipstjert 1 Ø, Lille korsnæb 2 TF og Kernebider 3 Ø. 

Desuden endelig flere Løvsangere og Gærdesanger 2 (ankomst). 

Også stadig Sortstrubet Bynkefugl med 1 han Nordstrand Øst + 2 han + 1 hun Præsteeng; så måske 3 ynglepar ? 

Dagens første Fiskeørn kl. 07.08 Nordstrand Øst. Foto: JSC

onsdag den 28. april 2021

Gjerrild Nordstrand Øst 28. april (MST, RDN, KS, JSP og JOG)

Vejr: let nattefrost, vind S 1 m/s > NØ 3 m/s, 0 gr > + 7 gr, skydække 1/8, sigt +15 km.

Morgenobs (05:40 - 14:15)

Efter et par sløje dage og trods kun marginalt bedre vejrforhold Gjerrild was back. 

En rigtig fin rovfugledag med havørn 1 V 6:24, fiskeørn 1 NØ 7:54, tårnfalk 12 NØ, vandrefalk 1 NØ 11:43, dværgfalk 1 NØ 10:29 + 1 NØ 13:36, fjeldvåge 1 Ø, musvåge 32 Ø, rørhøg 1 F Ø 6:30 + 1 M Ø 8:22 + 1 M NØ 13:46, blå kærhøg 1 F Ø 9:13 + 1 F NØ 11,24, spurvehøg 51 Ø/NØ og rød glente 12 Ø.

Også pæne træktal for småfugle, hvor der stadig er gang i bog-/kvækerfinke 289 Ø, grønsisken 86 Ø og engpiber 211 N, hvid vipstjert 22 T, tornirisk 11T, rørspurv 16 T og stillits 17 T. Samtidig pæn gang i de lidt senere trækkende småfugle med skovpiber 55 T, landsvale 83 T (første dag med 2-cifret træktal), digesvale 2 Ø og årets første bysvale 2 Ø.

I øvrigt bemærkelsesværdig ringdrossel 8 Ø, årets første mudderklire 1 Ø samt årets første alm kjove 1 NV.

2 rastende ringdrossel (foto Klaus Sørensen)
tirsdag den 27. april 2021

Gjerrild Nordstrand Øst 27. april (MST)

Vejr: Nattefrost og stadig frost ved obs-start, vind S 1m/s > NØ 3 m/s,  -2 gr  > +7 gr, skydække 0/8, sigt 15 km - dog lidt dis over havet om morgenen og dis mod S mod middag.

Morgenobs (06:00 - 11:15)

Termometeret viste -6 grader, da jeg stod op, så havde ikke de store forventninger til dagen. Gjerrild kan ganske vist overraske, men ikke i dag.

Rovfugletrækket meget begrænset med blå kærhøg 1 F Ø 8:11 + 1 F Ø 9:51, rørhøg 1 M Ø 10:15, rød glente 4 Ø, spurvehøg 4 NØ + 6 Ø og musvåge 27 Ø.

Småfugletrækket endnu mere fåtalligt end i går med kernebider 27 Ø (3+11+13) som det mest bemærkelsesværdige. Endvidere årets første digesvale 1 Ø.

Øvrige bemærkelsesværdige: trane 4 kredsende V og sortkrage 1 Ø sammen med 4 gråkrage.mandag den 26. april 2021

Gjerrild Nordstrand Øst 26. april (MST)

Vejr: nattefrost inde i landet, vind NNV 3 m/s, +1gr > +7 gr, skydække 5/8 fra morgenstunden med regnbyger langt ude over havet mod NØ, opklaring og fuld sol fra kl 8, sigt +15 km - dog tiltagende varmedis mod middag ind over land

Morgenobs (05:30 - 11:30): 

Efter gårsdagens flotte træktal var forventningerne store og jeg havde reserveret flere klick-tællere til rovfugletrækket. Den første spurvehøg sad da også allerede klar på bænkesættet ved obs-pladsen og ventede på mig, da jeg ankom. Og tidligt på morgenen trak 2 blå kærhøg NØ (1 M 5:46 + 1 F 5:48). Men derefter blev det frem til middag skuffende kun til rørhøg 3 NØ (1 F 6:59 + 1 M 9:59 + 1 M 10:46), spurvehøg 5 NØ + 7 Ø, musvåge 20 Ø, rød glente 1 Ø + 2 FU, tårnfalk 1 NØ + 1 Ø.

Også småfugletrækket var langt mere fåtallig end dagen før med f.eks engpiber 111 N mod 796 N i går. Dog i dag skovpiber 5 N, landsvale 3 V og mest interessant ringdrossel 13 Ø i en flok . 

Vadefuglene bød på 2 nye årsarter: hvidklire 1 T (kun hørt) og lille kobbersneppe 1 V. Endvidere hjejle 3 V + 1 Ø og vibe 1 V.

søndag den 25. april 2021

Gjerrild Nordstrand 25. april

Vejr: Jævn til frisk vind, periodevis hård vind fra N, skiftende mellem NNV og NNØ, 1-2/8 med lidt skyer over land, koldt fra 1 gr. -> 7 gr., god sigt + 20 km, men tiltagende flimmer over land op ad formiddagen på 1½-2 km og over vand.

Hård vind direkte fra nord fra morgenstunden, så det knagede i buskene ved obs-posten, hvor der var lidt læ. Så lignende bestemt heller ikke i dag opskriften på en god træk dag, dog skyfrit og fremragende sigtbarhed. De lave forventninger blev gjort til skamme, og især fint rovfugletræk, og også Musvåger udtrækkende i den hårde vind, men især god dag for Spurvehøg og Tårnfalk.

Obs-poster: Nordstrand Øst 05.30 - 13.45 (JSC - JODK) og Præsteeng 14.00 - 17.00 (JODK), samt strø-obs sommerhushave (JSC), så god dækning næsten hele dagen.

Rovfugle: Rød glente 2 NV + 2-4 R (igen lidt svære at bedømme), Havørn 1 imm. (nok 3K) V, Rørhøg 3 T, Blå Kærhøg 6 T, Spurvehøg 109 T (flertallet NØ), Musvåge 58 (10 NØ + 36 NV + 12 TF), Fiskeørn 8 T (1 V + 7 NØ; og alene 5 trak mellem kl. 11.54 og 12.29), Tårnfalk 30 NØ (mange), Dværgfalk 7 T, Lærkefalk 1 NØ (ankomst) og Vandrefalk 2 2K T (1 V + 1 NØ). 

På småfuglefronten primært igen Engpiber 796 N (flertallet direkte nord ud over hav med skumtoppe), Bog/Kvækerfinke 745 NØ og Grønsisken 243 NØ. Desuden Stillits 76 T med bl.a. tre større flokke på 22, 15 og 25 som blev fulgt med kikkert godt stykke mod NØ over vandet. 

Fra dagen i øvrigt Dobbeltbekkasin 1 Ø, Vendehals 1 R (ankomst, sommerhushave Langholmvej), Ringdrossel 3 han V, Sangdrossel 21 R (Præsteeng), Sortstrubet Bynkefugl 2 R (Præsteeng), Sortkrage 4 N og Lille korsnæb 4.  

Dejligt mange Spurvehøge i dag. Kom ofte 2-3 sammen. Nordstrand Øst. Foto: JSC

Overraskende mange Musvåger i trækhumør i den hårde vind; her udtræk over obs-posten. Nordstrand Øst. Foto: JSC

Fiskeørnene trak ud ved Stavnshoved, mest på stor afstand. En enkelt fugl fulgte dog kysten og kom henover obs-posten inden udtræk. Nordstrand Øst. Foto: JSC

Dagens 2. Dværgfalk kl. 6.16. Nordstrand Øst. Foto: JSC

Blå kærhøg hun i "kærhøg-sporet mod NØ" kl. 12.52. Nordstrand Øst. Foto: JSC

Årets første Lærkefalk trak NØ kl. 12.56. Desværre mest i modlys. Nordstrand Øst. Foto: JSC

En ud af fire Sortkrager i større Gråkrageflok udtræk N. Nordstrand Øst. Foto: JSC

lørdag den 24. april 2021

Gjerrild Nordstrand 24. april (JSC)

Vejr: Først frisk NNØ, senere N, skiftende jævn - frisk, 1-2/8, 1-2 gr-> 8-10 gr, god sigt + 20 km, men flimmer over vand på sidste trejdedel indtil horisontlinje og op af formiddagen også over land på + 2 km.

Frisk N-vinden ikke lige opskriften på en god trækdag, men lidt bedre end forventet, men relativ artsfattig morgen. Obs fra Nordstrand Øst 05.35 -12.30.

Rovfugle: Rød glente 3 R, Rørhøg 2 ad hun NØ, Blå kærhøg 1 hun IT, Spurvehøg 24, Musvåge 1 NØ (+ 3-4 R), Tårnfalk 14 N (+ 1 R) og Dværgfalk 4 (2 N + 1 NV + 1 V). 

Lidt duer med Ringdue 126 TF og Huldue 3 NØ (en flok) og småfugletræk primært Bog/Kvækerfinke 890 NØ, Engpiber 665 primært N og Stillits 42 (to flokke 18 + 24). 

Desuden Grågås 16 N/NV, Trane 1 TF, Lille præstekrave 1 V (ankomst), Skovpiber 3 NØ (endnu meget få), og Ringdrossel 5 (3 han Ø + 1 han V + 1 han TF),  Bjergirisk 9 V (flok), samt Munk 1 sy (ankomst). 

Kiggede en del over vand i blæsten med håb om Albatros i frisk nordenviden, men relativt få fugle og kun 44 Suler, flest først på dagen. Sortand flok på 170 R oppe i luften ad flere gange, inkl. den leucistiske and fra i tirsdags, som lyser op i flokken.  

Rørhøg ad. hun udtræk i morgenlyset ved 6-tiden. Foto: JSC

Blå kærhøg, ad. hun indtræk 12.17 og forsvandt mod SV. Foto: JSC

fredag den 23. april 2021

Gjerrild Nordstrand Øst 20. april (RDN - MST)

Vejr var svag vind 2/ms fra øst, sol og blåhimmel og + 15 gr. og obs fra 05.40 - 15.00 

Vindstille fra morgen, men stort drosseltræk/fald. Fuglene trak dog desværre meget højt,  og flere høje flokke opdaget med kikkert højt oppe. 

Godkendt rovfugletræk, om end det ikke blev til en god fugl. Fuglene trak over en bred front, hvorfor de var svære at finde. 

Rovfugletræk: Rød glente 13, Havørn 1, Rørhøg 5, Blå kærhøg 3, Spurvehøg 52, Musvåge 57, Fjeldvåge 1, Fiskørn 1, Tårnfalk 3 og Dværgfalk 2.

Due- og småfugletræk: Huldue 2, Ringdue 1287, Skovpiber 5, Engpiber 178, Jernspurv 22, Sjagger 529, Sangdrossel 100, Vindrossel 836 (mange!), Misteldrossel 36,  Bog/Kvækerfinke 635, Stillits 55, Grønsisken 43, Tornirisk 26, Gråsisken 21 og Kernebider 23. 

Desuden Havlit 4, Sortand 500 (heraf en leucistisk), Hjejle 27, Svaleklie 1, Stor flagspætte 1, Spætmejse 2, Ravn 2, Bjergirisk 2 og Lille korsnæb 2. 

Leucistisk Sortand. Nordstrand Øst. Foto: RDN

Leucistisk Sortand. Nordstrand Øst. Foto: RDN

Rød glente. Nordstrand Øst. Foto: RDN

Fiskeørn. Nordstrand Øst. Foto: RDN

mandag den 19. april 2021

Gjerrild Nordstrand Øst 19. april (MST + SSW)

 Vejr: vind 0 m/s > 3 m/s, +3 hr > +8 gr, skydække 0/8, sigt 20 km - dog tiltagende dis mod syd fra kl 10

Morgenobs (06:00 - 12:00)

Måske pga den ringe vind, måske pga at de store trækdage i weekenden, var der i dag væsentlig færre fugle end de 2 foregående dage.

Vi havde nok en sort glente, men den forsvandt bag gården og var væk, inden vi kunne bestemme den med sikkerhed - øv! Derudover rød glente 6 Ø + 4 R, havørn 1 Ø langt mod syd, blå kærhøg 2 F + 2 ?, spurvehøg 35 Ø/NØ, musvåge 39 Ø/NØ og tårnfalk 2 NØ.

Langt færre småfugle end de 2 foregående dage: Bog/kvækerfinke 4.830 Ø, grønsisken 163 Ø, misteldrossel 41 Ø og hvid vipstjert 28 T. Øvrige småfugle fåtallige.

Meget lidt aktivitet ude over havet i smukke næsten vindstille vejr.

søndag den 18. april 2021

Gjerrild Nordstrand 18. april

Vejr: 1-2/8, svag NØ, + 6gr -> 12 gr, god sigt + 20 km, varmedis over land op ad formiddagen

Obs-poster: Nordstrand Øst 05.30 - 13.00 (ARA - JSC - MST - JODK og delvis JSP + 1) og Præsteeng 13.15 - 17.30 (JODK - ARA og delvis JSC), samt strø-obs både fra Nordstrand Øst, Vandkæret, Marshøj og sommerhushaver (ARA - JSC - JSP - JODK), så igen virkelig god dækning hele dagen. 

Finketrækket var i gang allerede halvtime før solopgang fra 05.30-tiden og men i dag blandede Bogfinke/Kvækerfinke helt fra starten og kl. 07.00 13.500 og kl. 08.00: 21.850, men igen træk hele formiddagen og faktisk hele dagen; samlet 30.280 indtil obs-post blev lukket og kun løst talt efterfølgende med 780 fugle, men hele givet mange flere. Bog/Kvæker-andel som  i  går 70:30. Færre Grønsiskener 1664 T, men igen svære at tælle i blandede finke flokke. 

Rovfugle: I dag flere Spurvehøge med jævnt træk fra morgenstund, især mange den første time, ellers først rigtigt flere rovfugle fra 10-tiden og første Fiskeørn kl. 09.57. Samlet en fin dag med Rød glente 15 T/TF, Rørhøg 14 T, Blå kærhøg 14 T, Steppehøg 1 han rast og trak Ø, Spurvehøg 159 T, Musvåge 57 Ø, Fjeldvåge 1 T, Fiskeørn 6 T, Tårnfalk 23 T, Dværgfalk 3 T og Vandrefalk 4 T. 

Træk fra dagen i øvrigt: Bramgås 37, Ringdue 1060, Jernspurv 63, Engpiber 42, Hvid vipstjert 35, Misteldrossel 71, Stær 68, Allike 83, Stillits 20, Tornirisk 52 og Rørspurv 12.

Desuden Krikand 6, Strandskade 30 R (Stavnshoved), Storspove 4 T, Svaleklire 2 T, Fjordterne 12 T (en flok og ankomst), Hedelærke 1 T, Bjergvipstjert 1 Ø, Sortmejse 2 T, Spætmejse 1 T, Stor Tornskade 1 Ø (Nordstrand Øst) + 1 R (Vandkæret) og Kernebider 2. Også Landsvale (den kun 3. i år og årsart for flere på posten) og Skovpiber 1 (ankomst). 

Stor Tornskade træk forbi Nordstrand Øst. Foto: JODK

Fiskeørn. Nordstrand Øst. Foto: JODK

Samlet 23 Tårnfalk træk. Flertallet raster/muser kortvarigt når de når frem til kystlinje inden udtrækket mod NØ. Foto: JSCSteppehøg han, adult, rastede flere minutter over raspmarken foran obs-posten. Det giver god stemning. Nordstrand Øst. Alle fotos: JODK

lørdag den 17. april 2021

Gjerrild Nordstrand 17. april

ENDELIG var der hul igennem. 

Vejr: Ingen nattefrost og + 4 gr, men dagen startede med lille regnbyge ved 5.30 tiden, 8/8 mørkt i vejret og jævn, kølig NNØ og NØ vind; dog også perioder med svag vind, efter 07.00 huller i skyerne og efter kl. 09.00 periodevist næsten skyfrit, men omkring kl. 13.00 igen mere skyet, men i løbet af eftermiddagen stort set skyfrit og solrigt og + 10 gr, god sigt + 20 km.

Obs-poster: Nordstrand Øst 05.30 - 13.15 (ARA - JSC) og Præsteeng 13.30 - 17.30 (JODK - ARA), samt strø-obs både fra Nordstrand Øst, sommerhushaver (ARA - JSC), og kortvarigt Marshøj og Batterivej (JODK). Så god dækning hele dagen. 

Allerede fra solopgang ved 06.00-tiden begyndte finketrækket, og første time næsten udelukkende rene flokke af Kvækerfinke, men fra 7-tiden tog Bogfinker over, dog stadig med ca. 70:30 Bog/Kvæk-fordeling. Trækket var mest massivt indtil kl. 09.00, hvor knap 20.000 finker samlet var trukket igennem; i brede bånd og ofte i flere lag. Alle mod nordøst. Men hele formiddagen sivede finkerne igennem og efter kl. 11.00 igen mest rene flokke af Kvækerfinker. Samlet 26.570 finker, hvor 4380 blev bogført som Kvækerfinker, og 22.190 som blandet Bog/Kvækerfinke. 

Også mange Grønsiskener og ofte blandet i finkeflokkene, så lidt svære at holde præcist styr på, men kliktæller sagde 2288 NØ på morgenobsen og yderligere 341 i løbet af eftermiddagen. 

Rovfugle: Bortset fra lidt Spurvehøge og Vandrefalke skulle vi et stykke op ad formiddagen og især i løbet af eftermiddagen før der for alvor kom fugle i bogen, men blev samlet set den første gode rovfugledage med Rød glente 15 T/TF, Rørhøg 18 T + 2 TF, Blå kærhøg 6 T, Steppehøg 1 han NV ved Præsteeng, Spurvehøg 47 T, Musvåge 11 T, Fiskeørn 7 T, Tårnfalk 21 T, Dværgfalk 8 T og Vandrefalk 6 T. 

Fra dagen i øvrigt: Sangsvane 7 NØ (sent), Pibeand 12 NV, Stor skallesluger 3 NV, Strandskade 18 NV, Storspove 6 R (Stavnshoved), Svaleklire 15 T og af øvrigt småfugletræk skal især Engpiber 327 T, Bjergvipstjert 3 Ø, Misteldrossel 16 V, Lille korsnæb 16 Ø, Kernebider 10 T. Desuden Silkehale 1 NØ og Gulirisk 2 R ved "Gl. Nordstrand" og 1 V Nordstrand Øst. 

Trækkende Kvækerfinker. Mange flotte sommerdragtsfugle imellem. Nordstrand Øst. Foto: JSC

Sene trækkende Sangsvaner. Nordstrand Øst. Foto: JSC

Dagen første Fiskeørn kl. 11.05 i "kærhøg-sporet", så desværre mest i modlys. Foto: JSC

Vandrefalk ad. NØ 12.29 - dagens 6. fugl - Nordstrand Øst. Foto: JSC 

Dværgfalk. NV. Langholmvej. Nordstrand Øst. Også set ved Præsteeng. Foto: JSC 

Rørhøg han. N. Langholmvej. Nordstrand Øst. Også set ved Præsteeng. Foto: JSC 
 
To Gulirisk på foderplads i sommerhusområdet med Kvækerfinke. Foto: Peter Styrbæk 

torsdag den 15. april 2021

Gjerrild Nordstrand Øst 15. april (MST)

Vejr:  Let nattefrost, vind NNØ 4 m/s, 0 gr > +5 gr, skydække 1/8, sigt 20 km

Morgenobs (06:00 - 11:30)

Tæt på optimalt trækvejr - altså lige bortset fra nattefrosten, som også i dag lagde en voldsom dæmper på trækket.

En fiskeørn trak ud ved Stavnshoved kl 8:15 og håbet steg om en god rovfugledag. Det blev dog ikke til flere af slagsen og generelt en skuffende rovfugledag. En enkelt dværgfalk NØ kl 11:12, men derudover kun tårnfalk 1 Ø + 1 målrettet NØ kl 10:02, spurvehøg 4 NØ + 3 Ø + 1 V, musvåge 2 Ø og rød glente 2 Ø. 

Sule 96 NV meget lig de foregående dage, men ellers meget lidt aktivitet over havet.

Skiftet fra mange dage med V-vind til NØ-vind i dag burde give et pænt småfugletræk, men igen lagde nattefrosten en dæmper på tallene. Bog-/kvækerfinke 1.318 Ø var højere end de foregående dage, men meget langt fra tidligere års store trækdage. Derudover meget lave småfugletal for en Ø-vind dag.

Vi må håbe, vi snart slipper for nattefrost!

onsdag den 14. april 2021

Gjerrild Nordstrand Øst 14. april (MST)

Vejr: Nattefrost, vind SV 1 m/s > NØ 3 m/s, -4 gr > +7 gr, skydække 1/8, sigt 10 km  > 15 km

Morgenobs (06:15 - 12:30)

Ikke meget vind i dag - vel nærmest en mellem-dag mellem de seneste mange dages hårde vestenvind og de kommende dage meget lovende dage med NØ vind. 

Pænt mange suler 104 NV givet det stille vejr og også pænt med splitterne 104 V + 54 Ø. Men ellers ikke meget aktivitet over havet.

Rovfuglene var fåtallige - dog dværgfalk 4 (1 indtr SV kl 7:09, 1 indtr SØ kl 10:16, 1 NØ kl 10:44 og 1 Ø kl 11:34). Endvidere rød glente 3 Ø + 1 V, spurvehøg 4 Ø og musvåge 3 Ø. 

Småfuglene også fåtallige. Mest bemærkelsesværdig stor flagspætte 3 Ø.

Endelig storspove 1 V. De har været meget fåtallige på lokaliteten dette forår.

Gjerrild Nordstrand Øst 13. april (MST)

Vejr: Let nattefrost, vind VSV 6 m/s, 0 gr > +7 gr, skydække 3/8, sigt 10 km 

Morgenobs (06:00 - 12:00): 

Samme vejr som dagen før, men færre fugle. Skyldes måske, at der i går var vejrskifte i forhold til dagen før. 

Meget begrænset aktivitet over havet. Få havænder og kun toppet skallesluger 8 T, splitterne 7 V og sule 28 NV.

Også relativt få trækkende rovfugle. Mest interessant: havørn 1 kredsede øst langt inde over land kl 9:23, rørhøg 1M trak vest kl 10:54. Endvidere rød glente 1 Ø, spurvehøg 7 NØ + 1 V, musvåge 7 Ø + 6 V og tårnfalk 1 V.

Relativt få trækkede småfugle i den hårde vestenvind - dog hvid vipstjert 44 V og bjergvipstjert 1 M V.

Endeligt pænt med ringduer 1.193 T, mens kragefuglene var fåtallige i dag.


mandag den 12. april 2021

Gjerrild Nordstrand Øst 12. april (MST)

Vejr: Let nattefrost, vind VSV 7 m/s, 0 gr > +6 gr, skydække 1/8, sigt +15 km

Morgenobs (06:15-12:00): Given vejret havde jeg ikke de store forventninger til dagen, men allerede kl 6:28 trak den første fiskeørn NV og kl 7:25 trak den anden fiskeørn NØ hen over obs posten, så troede lige, jeg havde ramt dagen. Det blev dog ved de 2 fiskeørne. Dagen bød dog også på 3 udtrækkende dværgfalke (1 NV kl 7:18, 1 NØ kl 9:08 og 1 N kl 9:42). Endvidere spurvehøg 1 V + 7 Ø, musvåge 4 Ø + 18 V, tårnfalk 2 V og rød glente 4 V.

Småfuglene trak vest i den hårde vestenvind (sanglærke 10; engpiber 6, hvid vipstjert 61, misteldrossel 46, stær 60, bogfinke 603, grønirisk 12, stillits 21, grønsisken 8 og tornirisk 93. Flokke på hhv 13, 10, 7 og 7 bidrog pænt til totalen for hvid vipstjert, mens en flok på 37 bidrog pænt til totalen for misteldrossel.

Værd at nævne endvidere trane (4 Ø, 5 TF og 2 R), sortkrage 3 V, sule 233 NV og splitterne 73 Ø.

lørdag den 10. april 2021

Gjerrild Nordstrand 10. april

Vejr: 0 grader og rimfrost fra morgenstund, svag-let, men pivkold SV vind, senere opfriskende fra V, først stort set  skyfrit 1/8 og med sol lidt varme +5-7gr., senere 4/8, fremragende sigtbarhed + 20 km, men flimmer omkring horisontlinje over vandet de første par timer. 

Stadig oktober-agtigt i vejret med vestenvind, nedbørsdage og koldt max. 7 gr., hvor et par obs-dage i løbet af ugen har været meget fuglefattige. Bedre i dag med mindre vind og periodevis sydvesten vind, som gav bedre træk af både rovfugle, duer og småfugle.

Nordstrand Øst: 06.10 - 12.30 (JSC - JODK - John M)

Rovfugle: Rød glente 9 V + 2 Ø alle i baglandet; hvor 2V/Ø regnes for  lokale ynglefugle, Musvåge 24 (20 V + 4 Ø), samt 2 lokale ynglefugle, Spurvehøg 23 T, Blå kærhøg 1 hun NØ, Rørhøg 1 han V og Tårnfalk 3 V.

Pænt med Ringduer 3447 T (mest NV), og lidt småfugletræk, primært Bog/kvækerfinke 677 V, Allike 243 V, Stær 67 V, Engpiber 35 V, Tornirisk 37 V (+ 10-15 R), Stillits 33 V, Hvid vipstjert 30 V og Rørspurv 16 V. 

Desuden Rødstrubet lom 2, Toppet lappedykker 2, Grågås 10 N, Bramgås 9 NV, Mørkbuget knortegås  4 NV, Trane 2 V, Hedelærke 2 V, Skærpiber 1 V, Bjergvipstjert 1 Ø og Bjergirisk 2 V, samt Sortstrubet bynkefugl 1 han R v. store P-plads.  

Præsteeng: 12.50 - 15.00 (JODK - John M)

Rovfugle: Rørhøg 2 han T, Steppehøg 1 han N, Spurvehøg 1 T, Musvåge 6 V, Sortstrubet bynkefugl 4 (2 par), Husrødstjert 1 hun R, samt en Trane R (nok lokale ynglefugl). 

Batterivej og baglandet gav mange rastende Hvide vipstjert på pløjemarker og en Stenpikker. 

Dagens fugl. Steppehøg han N. Præsteeng. Foto: JODK

Rørhøg han V. Præsteeng. Foto: JODK

Blå kærhøg hun. Nordstrand Øst. Foto: JODK

Hustrødstjert hun, Præsteeng. Foto: John Mortensen

Sortstrubet bynkefugl. Gjerrild Nordstrand v. P-pladsen. Foto: John Mortensen

Sortstrubet bynkefugl han. Præsteeng. I alt fire på plads her (2 par). Foto: JODK

søndag den 4. april 2021

Gjerrild Nordstand Øst 4. april 06.30 - 12.00 (JODK - JSC - RDN)

Vejr: 8/8 og lidt mørkt i vejret, dog lidt solstrejf efter kl. 11.00, let vind fra SV, men hurtigt opfriskende til jævn til frisk vind fra VSV og V, 3 gr., god sigt + 10-15 km, dis i horisont og vindmøller på Anholt Flak kun svagt synlige i dis.

Igen en bedre trækdag end vejret gav håb om.  

Rovfugle: Rød glente 1 N + 1 TF, men hele formiddag glenter i baglandet fouragerende både øst og vest, Musvåge 8 (3 Ø + 5 V), Rørhøg 2 (ad. han + ad. hun) NØ, Blå Kærhøg han NØ, Spurvehøg 13 T (mest Ø), Fiskeørn 2 NØ, Tårnfalk 1 R og Dværgfalk 1 NØ.

Over havet fint med Rødstrubet lom 48 (mest SØ), samt lidt Suler 41 T og Splitterne 32 T,  og over land lidt rastende Ringdue-flokke, men kun trækkende Hulduer med 4 V og lidt småfugletræk med Bog/Kvækerfinker 509 T (andel af Kvæker min. 10 %), Grønsisken 141 T, Hvid vipstjert 47 T, Bjergvipstjert 6 T, Tornirisk 42 V, Gråsisken 11 T, Lille korsnæb 13 Ø og Rørspurv 11 V.

Desuden Topppet lappedykker 1 R, Gråstrubet lappedykker 1 R, Bramgås 4 NV, Havlit 4 V, Alk 4 SØ, Strandskade 14 V, Storspove 1 V, Grønspætte 1 R og Bjergirisk 3 V. 

Sæsonens sidste Sngsvane ? Nordstrand Øst. Foto: JSC

      Fiskeørn kl. 8:10 NØ over gården                      Fiskeørn kl. 9:30 NØ højt over obs-posten

Blå kærhøg han NØ. Nordstrand Øst. Foto: JSC

Trane NØ. Nordstrand Øst. Foto: JSC

Igen Grønspætte R og fremme i birketræ på alt for stor afstand. Nordstrand Øst. Foto: JSC

lørdag den 3. april 2021

Gjerrild Nordstrand 3. april

Vejr: Skiftende skydække, fra morgenstund næsten skyfrit 1/8 op ad formiddag mere skyet, 6/8 men efter middagstid igen få skyer  2/8, først kold jævn vind mellem N og NNØ, senere aftagende og vind mere omkring N, fantastisk sigtbarhed + 20 km uden flimmer. 

Nordstrand Øst 06.45 - 13.15 (JSC - MST - RDN -HaC - ARA)

Forventninger til dagen var meget lave grundet jævn nordenvind og koldt, men blev væsentligt bedre end ventet; nok fordi vind først mest var NNØ og senere aftog i løbet af formiddagen. I løbet af dagen kun begrænset strø-obs.

Rovfugle: Musvåge 66 NØ (udtræk), Rød glente 14 (5 NØ sammen +  1 N udtræk, 2 V + 6 TF), Spurvehøg 21 T, Tårnfalk 1 Ø + 1 N, Dværgfalk 1 N og Vandrefalk 1 N. Desuden sandsynlig Sort glente, men gik desværre retur SØ og kun set i alt for dårlig lys (modlys) og på stor afstand. 

Stort set ingen duer i dag, men bedre småfugletræk end ventet med Bog/kvækerfinke 1216 NØ (max. 5% kvækerfinke), Grønsisken 136 NØ, Stær 239 T, Hvid vipstjert 34 T, Bjergvipstjert 7 Ø, Tornirisk 25 Ø, Stillits 14 T og Allike 112 T/TF.

Fra dagen i øvrigt Rødstrubet lom 8 SØ, Sangsvane 4 NØ, Tundrasædgås 1 NV, Bramgås 4 N, Havlit 6 V, Trane 1 TF, Skærpiber 1 Ø, Sortmejse 2 TF, Spætmejse 1 Ø, Dompap 5 Ø og Kernebider 4 TF. 

Dværgfalk han træk N. Nordstrand Øst. Foto: JSC

Tundrasædgås træk NV. Nordstrand Øst. Foto: JSC

fredag den 2. april 2021

Gjerrild Nordstrand 2. april

Vejr: Først 6-7/8, senere opklaring og næsten skyfrit, kølig med svag nattefrost inde i landet, 2 -> 7 gr. ved vandet, vind fra vestlige retninger, skiftende styrke, mest let-jævn, god sigt + 15 km

Nordstrand Øst kl. 06.45 - 12.25 ( (MST - HAC - JSC - RDN - TK), herefter strø-obs i baglandet ved Præsteeng, Gjerrild sø, Batterivej og fra sommerhus-haver. 

En stille dag med lidt træk, færre havænder end i gå med Sortand 679 NV og Fløjlsand 47 NV, samt Rødstrubet lom 23 (primært NV) og lidt flere Suler med 146 NV.

Rovfugle: Rød glente 5 T + 5-7 R i baglandet, Spurvehøg 12 T, Musvåge 78 (54 Ø +24 V), Tårnfalk 2 NØ, Dværgfalk 1 NV, samt året første Steppehøg 1 han TF (ankomst); tidligste fugl ved Gjerrild.  

Steppehøg fundet af HaC træk V, forsvandt dog hurtigt ned over Præsteeng og udenfor synsvidde før vi alle fik vendt teleskoperne, men kort efter genfundet kredsende retur SØ og forsvandt mod S, men desværre ikke set af alle.  

Kun beskedent due og småfugletræk, primært Ringdue 1330 T, Huldue 4 V, Sanglærke 15 V, Engpiber 60 V, Hvid vipstjert 29 T, Bjergvipstjert 4 T, Allike 323 T, Gråkrage 32 T, Bogfinke 249 NV, Stillits 27 V, Tornirisk 54 V og Rørspurv 13 V.

Fra dagen i øvrigt Havlit 1 V, Hjejle 18 NV, Blisgås 7 NV, Bramgås 4 T, Hedelærke 1 V, Skærpiber 1 V og Bjergirisk 5 V.  Og ved Gjerrild sø Skeand 2. 

torsdag den 1. april 2021

Gjerrild Nordstrand 30. marts - 1. april

Tirsdag 30. marts (JODK - KSØ - ARA - JSC - PHA - RDN)

Vejr: 1-2/8, jævn-frisk vind mellem V og SV (lidt for blæsende), 9 gr -> 15 gr, god sigt + 15 km, ofte diset i horisontlinjen. 

Obs fra Nordstrand Øst indtil 13.20, men også fra Præsteeng 12.00 - 13.30 og Marshøj 13.45 - 15.45, samt Batteri, Gl. Nordstrand, strø-obs fra sommerhushaver incl. skumringstræk. 

Rovfugle: Rød glente 23 T/TF, Havørn 1 imm. NØ, Rørhøg 5 T, Spurvehøg 51 T, Musvåge 302 TF, Fiskeørn 1 N, Tårnfalk 1 V og Vandrefalk 3 T. 

Samlet et fin træk af Ringdue ca. 8100 T, mens finker endnu lader vente på sig med kun 1135 T . 

Desuden pænt træk af  Bramgås 168, Splitterne 31, Huldue 17, Bjergvipstjert 15, Hvid vipstjert 59, Engpiber 47, Sjagger 271, Misteldrossel 91, Blåmejse 43, Allike 461, Stær 524, Stillits 30, Tornirisk 142 og Rørspurv 28. 

I øvrigt Sangsvane 4, Blisgås 5, Stor skallesluger 1, Trane 3, Hjejle 4, Vibe 10, Dobbeltbekkasin 3, Hedelærke 3,  Stenpikker 1, Sortstrubet bynkefugl 5, Ringdrossel 1 (tidlig ankomst), Korttået træløber (ankomst), Bjergirisk 7, Lille korsnæb 3, Dompap 9 og Kernebider 5.

Fra sidst på dage omkring solnedgang/skumringstid stort træk af drosler især Solsort 203 T og Sjagger 114 T, desuden Mosehornugle 2 T (ankomst). 


Onsdag 31. marts (MST - KSØ - ARA - RMJ - PHA - RDN - HHB - JSC)

Vejr: Først skyet, men fra kl. 09.00 opklaring og sol 2/8, svag SV, 9 gr -> 16 gr, god sigt + 15 km, ofte diset i horisontlinjen. 

Obs fra Nordstrand Øst 06.30 - 12.00, herefter fra Marshøj, og Præsteng og strø-obs fra Batterivej, Gjerrild Sø, sommerhushaver.

Rovfugle: Rød glente 27 T/TF, Blå Kærhøg 3 T, Duehøg 2 TF + 2 R, Spurvehøg 82 T, Musvåge 391 TF, Fjeldvåge 2 T (ankomst), Fiskeørn 2 T, Tårnfalk 7 T, Dværgfalk 2 T (ankomst) og Vandrefalk 3 T. 

Igen en fin trækdag, men færre duer og finker. Større antal for Rødstrubet lom 33, Ringdue 1803, Huldue 15, Sanglærke 57, Misteldrossel 93, Engpiber 41, Hvid vipstjert 38, Gransanger 10, Blåmejse 24, Allike 481, Stær 346, Bog/kvækerfinke 744, Stillits 18, Tornirisk 64 og Rørspurv 20. 

Desuden træk af Gråstrubet lappedykker 2, Sølvhejre 2, Kortnæbbet gås 4, Blisgås 3, Bramgås 12, Spidsand 2, Havlit 5, Trane 10, Hjejle 12, Svaleklire 1, Mosehornugle 1, Stor flagspætte 2, Hedelærke 2, Skærpiber 3, Bjergvipstjert 3, Stenpikker 1, Sortstrubet bynkefugl 5, Spætmejse 2, Bjergirisk 8, Dompap 6 og Kernebider 2.


Torsdag 1. april  (MST - ARA - RDN)

Vejr: Markant omslag til kold let - jævn nordenvind, først skyet, senere skyfrit, 5-7 gr

Obs fra Nordstrand Øst  kl. 06.40 - 12.00, samt Marshøj og Præsteng efter og strø-obs fra Batterivej, Gjerrild Sø, sommerhushaver.

Rovfugle: Rød glente 14 T/TF, Havørn 1 T, Blå Kærhøg 2 T,  Rørhøg 1 T, Spurvehøg 5 T, Musvåge 231 TF, Tårnfalk 2 T og, Dværgfalk 3 T . 

Pænt træk over vandet med Rødstrubet lom 30, Gråstrubet lappedykker 6, Sortand 817, Fløjlsand 49, Ederfugl 238, Havlit 26, Toppet skallesluger 97 T og Sule 117 T.

Intet due og småfugletræk. Fra dagen i øvrigt bl.a.: Bramgås 21, Blisgås 2, Mørkbuget knortegås 2, Hedelærke 1, Bjergvipstjert 1, Stor tornskade 1 T (ankomst), Lille korsnæb 6 T og Snespurv 3 R.  

Rød glente,  Marshøj. 30. marts. Foto: JODK

Spurvehøg,  Marshøj. 30. marts. Foto: JODK


Traner. Nordstrand Øst. 31. marts. Foto: MST

Husrødstjert . Nordstrand Øst. 31. marts. Foto: RDN

Stenpikker. Gjerrild sø. 31. marts. Foto: RDN

Snespurv hun. Batterivej. 31. marts. Foto: RDN