søndag den 25. juni 2023

Gjerrild Nordstrand 24. - 25. juni (JSC)

24. juni

Vejr: Først overskyet 7/8, men sol brød igennem 06.30 og herefter 2/8, vind fra VSV med skiftende styrke mellem svag, let og jævn vind, periodevis mange bølgetoppe, 14 gr -> 19 gr, først diset i horisontlinjen over vand + 10 km sigtbarhed, senere bedre + 15 km, men tiltagende varmeflimmer over vand og land.

Obs fra Nordstrand Øst 05.00 - 10.30.

Over vandet; Sortand 322 T (189 Ø + 133 NV), Fløjlsand 17 T,  Ederfugl 83 T og de første Hvinænder med 8 V (hun-farvet) og nu flere vadefugle med Strandskade 34 V, Vibe 5 V, Almindelig ryle 2 V, Storspove 34 V (tangering efterårs-dagsmax) og Svaleklire 4 SV flok. Over vandet desuden Sortstrubet lom 2 sdr V, Sule 3 ad T, Tejst 4 T, Ride 1 NV, Splitterne 36 Ø og H/F terne 2 V. 

Fra dagen i øvrigt bl.a. Hvepsevåge 1 NØ (+ 2 R), Gul vipstjert 1 R, trak Ø, Bjergvipstjert 1 SV (opdaget på kald over obs-post, muligvis indtræk) og igen Spætmejse 1 Ø (ud langs kysten) og Topmejse 2 (1K) TF.  

Strandskader træk vest. Nordstrand Øst. 24. juni. Foto: JSC

En ganske fin dag for Storspove med samlet 34 V. Nordstrand Øst. 24. juni. Foto: JSC

25. juni

Vejr: Vindstille !! først med svag brise fra syd, skiftende til svag brise vandet fra nord og nordøst, 4/8, 16 gr -> 20 gr., sigtbarhed + 15 km, men tiltagende dis i horisontlinjen (og vindmøller på Anholt Flak forsvandt i disen), og tiltagende varmeflimmer over vand og land.

Obs fra Nordstrand Øst 05.45 - 10.00.

Vindstille-vejr er ikke godt, og bortset fra et ganske fint NV træk af Sortand også meget få fugle. Over vandet Sortand 1.055 NV, Fløjlsand 60 NV og Ederfugl 21 Ø. Desuden Rødstrubet lom 3 T, Fiskehejre 5 TF (flok), Grågås 7 SV (første indtræk), Pibeand 6 han V (indtræk fra NØ), Krikand 6 Ø og Hvinand 3 V, men kun lidt vadefugletræk med Strandskade 3 V, Storspove 12 V og Hvidklire 2 V. Over vandet i øvrigt; Splitterne 12 Ø, H/F Terne 8 V og Tejst 1 V. 

Desuden Canadagås 3 R,  Vagtel 1 sy (3 gange; lidt sydvest for obs-post), Stor flagspætte 1 Ø (nok 1K), Spætmejse 1 Ø og rigtigt mange mejser ude at vende (sikkert samme fugle flere gange), men busktræk mod øst af Blåmejse 18 (11 + 7), Topmejse 6, Musvit 6 og Sumpmejse 1, alle overvejende 1K fugle. 

Tre Canadagæs på strandvandring mod øst. Sikkert del af samme flok på 10 fugle fra forrige weekend. Nordstrand Øst. 25. juni. Foto: JSC

Igen mange mejser ude at vende. Her 1K Topmejse. Nordstrand Øst. 25. juni. Foto: JSC

søndag den 18. juni 2023

Efterårssæonstart 2023

Gjerrild Nordstrand 17. - 18. juni (JSC)

Vi skifter normalt til efterårssæson medio juni, da primære trækbevægelser er de første vadefugle på vej retur og fældningstræk af havænder. Men der er stadig et nordgående træk af efternølere, og i år ingen undtagelse med Hvepsevåger og Kærsangere.

En weekend med sommervejr og meget lidt vind er opskriften på få fugle, og da også en forholdsvis fugle-fattig omgang.  

Almindelig kjove 3K træk Ø. Nordstrand Øst. 18. juni. Foto: JSC

17. juni

Vejr: Skiftende skydække 2-5/8, i løbet af eftermiddag og især først på aftenen periodevis mere skyet, først svag brise, senere svag vind fra nordlige retninger mellem NV, N og NØ, fra 17 - 25 gr., god sigt + 20 km, men tiltagende flimmer og dis i horisonten op ad formiddagen.

Obs fra Nordstrand Øst 04.30 - 10.30 og Marshøj 14.00 - 15.15, samt strø-obs, mest fra sommerhus. 

Obs: Canadagås 9 R (på vandet, svømmede øst) + 1 Ø, Sortand 169 T, Fløjlsand 45 T, Ederfugl 73 Ø Sortstrubet lom 1 NV, Toppet lappedykker 2 V, Storspove 12 T, Sortklire 1 V (ankomst), samt en enkelt Hvepsevåge trak Ø, Rød glente 2 og Musvåge 5 TF + 1 2K Ø. Desuden Havørn ad R, mange Topmejser rast i sommerhushaver og 8 TF ved obs-posten, samt Spætmejse 1 Ø; trak ud langs kysten.   

Hvepsevåge kredse mod øst over sommerhus, Langholmvej, Nordstrand Øst. 17. juni Foto: JSC

Fire ud af flok på syv træk syd. Nordstrand Øst. 17. juni. Foto: JSC

18. juni

Vejr: Først overskyet og vindstille (svag brise fra syd) og meget få fugle. Sol brød i gennem ved 7.30 tiden og skiftende skydække 2-5/8, mere vind med svag-let fra nordlige retninger, mest NØ, fra 16 - 19 gr., god sigt +12 km, men tiltagende flimmer og dis i horisonten hele morgen/formiddag.

Obs fra Nordstrand Øst 04.30 - 10.30, samt strø-obs, mest fra sommerhus. 

Obs: Sortand 48 NV, Fløjlsand 19 T, Ederfugl 53 T, Krikand 5 T, Strandskade 5 Ø (flok), Storspove 6 T og Rødben 1 Ø.  Desuden Almindelig kjove 1 Ø, Tejst 3 Ø (flok) og H/F terne 4 Ø. 

Lidt flere Hvepsevåger med 7 N (3 + 4 inden for 15 min.) og Rød glente 1 TF (i skrue med Hvepsevåger). Det sene rovfugletræk hører mere rettelig med i forårstotalen. 

Ingen Kærsanger 17. juni, men igen 18. juni fugle på plads ved obs-post med 4 sy (kun sangaktive første ½ time), mens kun to Topmejser TF. 


Kjoven virkede relativ stor og bredarmet af hvad en Almindelig kjove normalt plejer at være. Men altid en fornøjelser når denne kommer forbi. Nordstrand Øst 18. juni. Foto: JSC

Forårsæson 2023

Indledning

Dækning i foråret var fint med samlet 98 dage, heraf 83 dage med totaltælling.

Dækning ved Gjerrild 2013 til 2023

Som altid vigtigst at alle dage med godt trækvejr dækkes, således missede vi kun een dag i marts, enkelte dage medio april, men flere dage medio-ultimo maj, mens primo juni ikke blev dækket (kun to obs-dage).

Trods god dækning blev artsbreddens bredde usædvanlig lav med samlet 192 arter, heraf 190 fra primære observationspost; Nordstrand Øst. De foregående fem år, hvor dækning har været + 80 dage, er + 200 – 210 arter blevet noteret.

Forår

Samlet en fin sæson med god dækning og fint træk indtil ultimo april, men maj skuffede fælt. Trods meget østenvind, sol og tørvejr i maj og fin dækning blev træk relativt beskedent, og mange af "de gode maj-arter" kom ikke i bogen.

Januar – medio februar

Januar var en meget våd omgang med meget regn og få solskinstimer, kun få frostnætter, men stadig køligt og første dage med lidt forårstræk kom fra 8/2 og første Musvåger trak 12/2. Disse to dage også første træk af gæs, duer, sanglærker, siskener og ikke mindst Stor Korsnæb med 29 træk. 

I baglandet sædvanligvis rastende gæs og Sangsvaner med rekordmange Blisgæs ved Gjerrild Sø med op til 714 rast (17/2). Færre Grågæs (200-400), Sangsvaner (30), Bramgås (70) end tidligere år. Desuden enkelte Tundrasædgås, Nilgås (5) og Kortnæbbet gås. Ved kysten Lysbuget Knortegås; max. 132 rast og landets største flok af overvintrende Stor Præstekrave (26).

I perioden få havænder, men pænt med Rødstrubet lom og Alk, samt bl.a. overvintrende Blå Kærhøg, Havørn (3-4), Fjeldvåge, Dværgfalk, Vandrefalk, Lapværling og Stor Korsnæb.

Ultimo februar – marts

Herefter fulgte en kølig og solrig periode indtil primo marts, ofte med nattefrost og vind fra nord, og pænt med trækkende Sanglærker og Alliker, men endnu få Musvåger, duer og relativt beskedent småfugletræk i øvrigt. Desuden sås Gjerrild første Almindelige Skråpe (25/2) og Kongeederfugl (26/2; fjerde fund samlet) og 5/3 158 Rødstrubet lom.

Fra 7-12/3 kom hård nattefrost og snedække, som blev efterfulgt af mildere vejr med blæst og regn, således blev 16/3 årets første større trækdag i år med bl.a. Musvåge 154, Ringdue 2.203, Huldue 60, Hedelærke 14, Misteldrossel 70 og ankomst af Hvid vipstjert og Bjergvipstjert. 

Vejret medio-ultimo marts var skiftende, periodevis diset og snuskvejr og småregn, men ind i mellem opklarende vejr og fint træk, og de sidste dage af marts blev kolde og solrige. I perioden pænt med Musvåge (1363), men kun relativt få glenter, spurvehøg og falke; således kun tre Vandrefalk, som normalt kulminerer i marts ved Gjerrild. Ankomst af Rørhøg (25/3) til normal tid.   

Igen i år stort træk af Hedelærke medio marts (16-20/3; 174), ikke helt på niveau med 2022, men stadig 2. højeste årstotal og samlet med 217 træk for hele foråret.

Fra perioden bl.a. også Sangsvane 524, Blisgås 492, Grågås 397, Bramgås 533, Huldue 288, Ringdue 13.278, Sanglærke 1.529, Misteldrossel 729, Hvid vipstjert 327, Bjergvipstjert 29, Allike 5.151, Stær 2.941, Bog/Kvækerfinke 8.852 og Rørspurv 435. Ankomst af Trane (17/3) Gransanger 18/3 med 5 rast og Hvid stork (25/3). I perioden dog kun relativt få irisker, siskener og korsnæb.

April

Påsken lå fra 1-10/4 og vejret var tørt og solrigt, køligt fra morgenen omkring frysepunkt typisk kun op til 5-7 grader i løbet af dagen, kun en dag med tocifret varme grader. Vinden kom fra østlige retninger og ofte lidt blæsende. Trækket af rovfugle var ganske fint, især Rød Glente (103), Havørn (15), Rørhøg (28), Spurvehøg (496), Musvåge (565), Fiskeørn (35; ankomst 1/4), Tårnfalk (44) og Dværgfalk (11), mens Blå kærhøg, Fjeldvåge og Vandrefalk var under normalen. Og Steppehøg og Sort glente udeblev.

Usædvanlig mange Blisgæs i perioden med 968 træk og ny dagsmax 4/4 590 træk og Påsketal for duer og finker blev fine med Ringdue 21.286 træk og Bog/Kvækerfinke med 42.773 træk. Og også fine tal for Misteldrossel (545), Grønsisken med (6.800), Allike (3.995) og Stær (3.140), samt mange ankomster, ikke mindst Rødtoppet fuglekonge 7/4 med 16 fugle; Gjerrild Overskov 14 og Gjerrild Nederskov 2. Yderligere 4 fundet udenfor Gjerrild området (Glesborg og Hemmed). Ny rekordforekomst og bekræfter artens fremgang i landet.

Herefter vindskifte til vest, men desværre kun periodevis dækning, dog kom årets første (og eneste) Steppehøg i hus 13/4.  Fra 15/4 igen østenvind, mest fra nordøst, så stadig relativt køligt fra morgenstunden, men solrigt og tocifret varmegrader i løbet af eftermiddagen. Ingen sensationer men i periode, men stadig pænt med Musvåger (1040), Rød Glente (129), Spurvehøg (463) og Fiskeørn (16), samt lidt Ringduer (6.606) og Bog/Kvækerfinke (13.720) og Grønsisken (2.269). Ringdrossel skuffede dog, hvor eneste større dag blev 22/4 med 12 fugle. Igen i år meget sen ankomst af landsvale 18/4.

Med rekordår 2022 for Sortstrubet Bynkefugl (fire par; dog kun et hele sæsonen), sås i 2023 kun to fugle hele foråret. Så den forventede fremgang og etablering som fast ynglefugl udeblev.

Efter længere tørvejrs og østenvindsperiode, markant vejrskifte-dag (23/4) med vind fra vest, snusk og småregn, men mest tørvejr om formiddag med fint rovfugle træk; Rød glente 19 Ø, Havørn 1 2K TF, Rørhøg 11 NØ, Blå kærhøg 39 NØ (ny dags-max.), Spurvehøg 110 NØ og Musvåge 45 TF, Fjeldvåge 3 NØ, Fiskeørn 9 NØ, Tårnfalk 10, NØ, Dværgfalk 2 Ø og Vandrefalk 1 NØ. Og på dagen også Skestork 3, ankomst af Knarand, Lille Præstekrave, Fjordterne og Gul vipstert.

Herefter skiftende vejr både med sol, regn, både øst- og vestenvind, ofte ret blæsende og køligt (nattefrost 28/4). Kun relativt beskedent træk; mest interessant blev en 2K kongeørn 30/4.

Fra april skal Sølvhejre (8/4: 2 og 25/4: 1) og Stor tornskade samlet 7 træk (højeste antal i mange år) bemærkes.

Maj

Fra 5-22/5 en lang østenvindsperiode (enkelte dage vind fra nordlige og vestlige retninger), i starten ofte ret blæsende og koldt, men hurtigt sommerligt, skiftende skydække men varmere og vind mellem nordøst og sydøst, så perfekt trækvejr. Ikke alle dage dækket, men dog de fleste. I slutningen af maj mest vind fra nordvest og vest, men stadig tørt og solrigt, ofte ret blæsende og fuglemæssigt meget stille dage. Primo juni kun dækning 10-11/6, selvom vejret var varmt og sommerligt.

Trods ofte perfekt trækvejr blev maj en relativ begivenhedsløs affære, hvor eneste rimelige trækdag blev 11/5 med Hvepsevåge 49 NØ, Sort glente 1 TF, Rød glente 32 Ø, Rørhøg 1 Ø, Duehøg 1 kreds, Spurvehøg 33 T, Musvåge 25 TF, Tårnfalk 12 T, Dværgfalk 1 T, Aftenfalk 1 hun T og Lærkefalk 2 T.

Ellers kun én dag med mere end 20 Hvepsevåger, og største dag for Lærkefalk blev 12/5 7 træk. Omvendt blev året for Sort glente rimeligt med 8 træk i maj, modsat kun én fugl i 2022.

Årstotalen for Bramgås blev i den høje ende med to bedre dage 9/5 1180 og 13/5 1570, omvendt udeblev det nordgående fældningstræk af Canadagås og kun 30 fugle noteret.  

Der manglede også lidt krydderi, hvor gode maj-arter som bl.a. Islom, Pomeransfugl, Biæder, Pirol, Blåhals ikke kom i bogen. Der blev heller ikke noteret Sivsanger, Nattergal og Græshoppesanger, og træk for Stenpikker, Vendehals (kun én hele sæsonen), Skovsanger, Rørsanger, Grå fluesnapper var usædvanligt beskedent. Og det monotone vejr gav kun få dage med lidt fald; bl.a. 5/5 17 Broget Fluesnapper.

Fra maj dog Temmincksryle (12/5), Gulirisk 3 og Karmindompap (28/5: 2).

Rovfugletrækket

Rovfugletrækket blev samlet set ganske fint til og med ultimo april, mens maj-træk svigtende. Der var ny sæson-rekord for Rød glente 543, og pænt træk (over seneste 10 års gennemsnit) for Blå kærhøg 76, Musvåge 4055, Spurvehøg 1472, Fiskeørn 70 og Tårnfalk 204. På gennemsnit (eller tæt på) var Sort glente 8 og Rørhøg123, mens væsentligt under normalen var Hvepsevåge 170, Steppehøg 1, Fjeldvåge 14, Dværgfalk 44, Lærkefalk 23 og Vandrefalk 15.

Musvågetrækket kulminerede til sædvanlig tid medio-ultimo marts og igen en top (2K) medio april, og igen lille top medio maj.

De første Rød glente trak 8/2 og træk/trækforsøgende glenter med den sædvanlige top primo april, men generelt pæne antal i fra primo april til medio maj . Og som noget nyt blev største antal noteret medio maj. Det er stadig kun et fåtal som ses udtrækkende, og ofte lidt svært at blive klog på reelle antal, da trækfugle kan gå begge retninger over baglandet, så normalt noteres kun dominerende trækretning på dagen, med samt mindre flokke på 5-10 fugle, uanset trækretning. Det må formodes at især top i maj er ikke-ynglende, overvejende yngre fugle, og sandsynligvis en del trækforsøgende gengangere sidst på foråret.    

Træk af Rød glente forår 2023

 Afslutning

Som sædvanlig noteres nye sæson- og/eller dagsmax for 15-25 arter. Men i 2023 blev der noteret færre nye max-tal med ny forårssæsons max for Blisgås 1711, Rød glente 543, Knarand 10, Toppet skallesluger 1782, Rødtoppet fuglekonge 20, Korttået træløber 4 (Nordstrand Øst; ynglefugl ved bl.a. Sostrup Slot), Allike 17.632 og Rørspurv 638. Ny dags-max for Blisgås (4/4: 590) og Blå kærhøg (23/4: 39).

Gjerrild Nordstrand 10. - 11. juni (JSC)

En solrig men ret fugletomt weekend med sommervejr, men lidt blæsende med let-jævn vind fra østlige retninger. 

Kun tre Hvepsevåger træk over hele weekenden, Rød Glente 5 TF (10. juni), samt sæsonens sidste Fiskeørn 1 TF (kl. 05.10) 11. juni. Desuden Canadagås 1 NØ, Knarand 2 Ø, Vagtel 1 og lidt træk af Mursejler, Lille korsnæb, Grå fluesnapper og Kernebider. 

Kærsanger i et vældig humør og sangaktiv hele morgen 10. juni Dagen efter 3 tre på plads, som sang om kap. Gjerrild Nordstrand Øst. Foto: JSC 

Knarand 2 (to øverste fugle) med fældningstrækkende Ederfugle. 10. juni. Gjerrild Nordstrand. Foto: JSC 

En "Börringe-Musvåge" trak over sommerhuset. Desværre i modlys. Ret sjælden type ved Gjerrild. Nordstrand Øst. 10. juni. Foto: JSC