fredag den 31. marts 2023

Gjerrild Nordstrand Øst 31. marts 06.30 - 12.30 (JSC)

Vejr: Overskyet dag 8/8, først let vind fra vest, senere mest svag vind syd og sydvest, flere korte perioder med snusk og støvregn, + 6 gr, varierende sigtbarhed 3-12 km (vindmøller kun svagt synlige), ofte diset over land med sigtbarhed ned til 1½-2 km.

Efter to regnvejrsdage, igen mest en tørvejrsdag, plusgrader fra morgenstund og årets første Fiskeørn var "target-art", men udeblev. Mørkt i vejret hele morgen/formiddag og en dag uden sensationer, men flere ok bidrag til årstotalerne.

Vandfugle mm: Et stille hav og forholdsvis mange rastende Rødlommer med 22 R + 4 Ø, kun få Havænder, og bl.a. Krikand 19 T, Havlit 9 T/R, Tejst 1, Stor præstekrave 5 T (+ ynglepar) og årets første Rødben 1 V.  Desuden Trane 5 NØ.

Rovfugle: Musvåger i tre ryk, fra 10.45 - 12.15 med 9, 15 og 30, alle tiltræk fra syd og sydøst, i skrue vest for obs-post (eller Marshøj) og forsvandt mod V. Desuden Rød glente 3 T (med Musvåger), Rørhøg 1 han TF og Spurvehøg 1 V. 

Duer og spurvefugle: Kun få duer med Ringdue 580 NV, men pænt med forskellige småfugle, bl.a. Bogfinke 2.410 T, Tornirisk 229 V (en stor dag for denne), Sanglærke 51, Misteldrossel 27, Hvid vipstjert 60, Bjergvipstjert 8, Jernspurv 34, Grønsisken 55, Stær 192, Dompap 19 og Rørspurv 30 

Finketrækket gik bredt og højt og en del flokke kunne kun spottes højt med håndkikkert.

Rørhøg han træk forsøg. Nordstrand Øst. 31. marts. Foto: JSC

Traner træk N langt mod øst bag klinten. Nordstrnd Øst. 31. marts. Foto: JSC

onsdag den 29. marts 2023

Gjerrild Nordstrand Øst 20. -28. marts

Fin dækning fra 20. marts til 28. marts med i alt 7 observationsdage. 

20. marts 06.30- 13.45 (MST): 

Vejr: 8/8, svag sydvest vind, +6 gr., småregn mellem 08.00 -11.00, god sigt + 20 km, dog kun + 5 km i bygevejr.

Vandfugle: Fint træk af Sangsvane med 252 primært NØ, samt Rødstrubet lom 10, Blisgås 78, Bramgås 19, Havlit 2, Stor skallesluger 9 og Vibe 27 . 

Rovfugle: Rød glente 3, Musvåge 84

Duer og småfugle: Bl.a. Huldue 8, Ringdue 2.090, Hedelærke 4, Sanglærke 63, Allike 476, Stær 231, Bogfinke 320, Hvid vipstjert 20, Tornirisk 40, Rørspurv 51, samt Snespurv 1, Bjergvipstjert 1 og igen Grønspætte.


23. marts 08.15 - 13.45 (MST)

Vejr: Svag vind syd, senere let vind fra sydvest, +9gr, småregn fra 09.30 -11.30, god sigt + 10km, og efter regn +20km.

Vandfugle: Fint med Blisgås 176, desuden Sangsvane 24, Bramgås 20, Havlit 2 og Stor skallesluger 4, Stor præstekrave 12, 

Rovfugle: Fint træk af Musvåge 324, samt Rød glente 3, Spurvehøg 2

Duer og småfugle: Bl.a. Huldue 12, Ringdue 1.120, Hedelærke 10, Sanglærke 32,  Misteldrossel 17, Allike 910 og Stær 510.


24. marts 09.30 -13.45 (MST + 2)

Vejr: Vedvarende regn indtil 09.30, først svag vind fra syd, senere opfriskende til let-jævn vind fra vest, overskyet og god sigt + 20 km.

Vandfugle: Sangsvane 26, Pibeand 3, Stor skallesluger 3, Stor præstekrave 12, 

Rovfugle: Rød glente 6, Blå Kærhøg 1, Spurvehøg 8 og igen pænt med Musvåge 284, Vandrefalk 1, samt Havørn ad. R. 

Duer og småfugle: Færre duer og småfugle, bl.a. Huldue 20, Ringdue 290, Misteldrossel 67, Allike 740, samt Bjergviptjert 1 og Kernebider 3. 


25. marts 06.00 - 12.00 (JODK, MST, IK)

Vejr: - 

Vandfugle: Sangsvane 37, Bramgås 425, Troldand 5, Havlit 1, Stor skallesluger 1, Hjejle 9 og Almindelig ryle 5. 

Desuden Hvid Stork 1 trækforsøg (ankomst). 

Rovfugle: Rød glente 7, Spurvehøg 12, Musvåge 383 (heraf 320 samtidigt), Tårnfalk 1 TF, årets første Rørhøg, samt Havørn 1 ad. R. 

Duer og småfugle: Fin småfugledag med Huldue 4, Ringdue 1.176,  Hedelærke 7, Sanglærke 42, Engpiber 39, Hvid vipstjert 93, Jernspurv 31, Sjagger 90, Misteldrossel 52, Allike 770, Stær 279, Tornirisk 38, Lille korsnæb 14 og Rørspurv 74. Desuden Bjergvipstjert 1 og Gransanger 9.

Hvid stork trækforsøg. Nordstrand Øst. 25. marts. Foto: JODK

Årets første Rørhøg (ad. hun) træk, Nordstrand Øst. 25. marts. Foto: JODK

 

26. marts 07.00 - 11.15 (sommertid) (MST)

Vejr: Overskyet 8/8, først svag sydvest vind, fra kl. 09.00 tiltagende vind fra nord, + 3 gr., perioder med småbyger, god sigt + 15 km.

Vandfugle: Sangsvane 32, Blisgås 21, Bramgås 19, Pibeand 2 og Havlit 7.

Rovfugle: Rød glente 7, Havørn 1 2K, Musvåge 94 og Vandrefalk 2.

Duer og småfugle: Kold dag og begrænset træk, Huldue 8, Ringdue 860, å småfugle, max. Bogfinke 351.


27. marts 07.00 - 11.15 (MST)

Vejr: Solrigt, 1/8, svag vind fra vest, koldt (nattefrost), 0 - 5 gr., god sigt + 20 km.

Vandfugle: Flere Blisgæs med 143, desuden Sangsvane 10, Lysbuget knortegås 10 og Splitterne 11. 

Igen Hvid Stork 1 trækforsøg (formentlig genganger fra 25/3 og fugl rastende ved Grenå). 

Rovfugle: Rød glente 2, Rørhøg 1 hun, Spurvehøg 1 og Musvåge 278.

Duer og småfugle: Kold dag og begrænset træk.


28. marts 07.00 - 11.00 (MST)

Vejr: Solrigt, skyfrit, 1/8, svag vind fra nordøst, koldt (nattefrost), 0 - 3 gr., god sigt + 20 km

Vandfugle: Bramgås 30 og Lysbuget knortegås 1 og Splitterne 11. 

Rovfugle: Rød glente 1, Havørn 1 2K,, Spurvehøg 1, men ingen Musvåger udover lokal fugl.

Duer og småfugle: Kold dag og igen meget begrænset træk, bl.a. Huldue 2 og Hedelærke 1. 


Havørn 2K, Nordstrand Øst. 28. marts. Foto: Niels Juul. 

søndag den 19. marts 2023

Gjerrild Nordstrand Øst 19. marts 06.15 - 11.45 (JSC)

Vejr: 8/8, svag SØ-vind, + 4 gr., tåge/diset fra morgenstund med sigtbarhed ca. 500 m indtil 07.00, herefter småregn indtil 07.45. Herefter lidt opklaring og over land sigtbarhed + 1½ km og diset, noget bedre over vand + 4-5 km og stadig enkelte perioder med snuskvejr, igen mere opklarende vejr efter kl. 11.00, men fortsat diset og lave skyer især over land (og flere dueflokke forsvandt i skyer).

Perfekt vind og vindretning til træk, men desværre igen diset med lidt nedbør, så det større træk udeblev. 

Vandfugle: Sædvanligvis kun få havænder, mest interessant var Sule 8 NV, Rødstrubet lom 8 T/R, Sangsvane 86 N/NØ, Grågås 61 N/NØ, Blisgås 44 N, Spidsand 4 NV (2 han + 2 hun; ankomst) med Pibeand 4 NV, Krikand 8 T (6 V + 2 Ø), Troldand 2 Ø (han + hun; ankomst), Toppet skallesluger 22 Ø, Stor skallesluger 2 Ø (han + hun), Strandskade 7 V, Hjejle 5 S, Vibe 2 Ø, Almindelig ryle 10 V, Sildemåge 1 ad. Ø, samt årets første Splitterne.  

Rovfugle: Rød glente 1 R, Spurvehøg 1 V (højt langs kysten) og Tårnfalk 1 TF. 

Duer og småfugle: Fint finketræk fra morgenstunden i tågen, heldigvis mange lave flokke som kunne registreres, men også en del som kun kunne høres højt; samlet 1.560 Ø indtil regnvejr kl. 07.00, herefter pausen, men igen træk efter kl. 09.00, samlet kom 3.960 Ø i bogen. Kvækerfinker kun hørt i få flokke, så min. 99% Bogfinker. 

Også Misteldrossel, Sjagger, Grønsisken, Kernebider mm. kunne høres træk i tågen første time, men kun få spottes.

Desuden fint træk af Stær hele morgen; i alt 772 Ø og flere flokke direkte NØ efter opklaring. 

Efter kl. 11.00 mere opklaring og mange Alliker 1.070 Ø (og trækforsøg), og Ringduer 470 Ø, men flere dueflokke forsvandt i lave skyer. Fra morgen i øvrigt bl.a.: Huldue 43 Ø (max. flok 14 ex), Sanglærke 129 T (82 V + 47 indtræk), Hedelærke 11 Ø, Misteldrossel 32 Ø, Sjagger 92 TF, Sangdrossel 3 Ø, Vindrossel 3 Ø, Grønsisken 107 Ø, Engpiber 105 Ø, Skærpiber 2 Ø, Hvid vipstjert 24 Ø, Bjergvipstjert 5 T (4 Ø + 1 S), Jernspurv 15 Ø, Rørspurv 59 Ø, Grønirisk 18 Ø, Tornirisk 28 Ø, Dompap 4 Ø og Kernebider 2 Ø. Igen lidt Gransanger med 2 V og desuden årets første Grønspætte.

Grågæs og Sangsvaner træk NØ langt mod øst. Nordstrand Øst. 19. marts. Foto: JSC

Stor skallesluger han + hun træk Ø. Nordstrand Øst. 19. marts. Foto: JSC

Årets første Splitterne trak Ø. Nordstrand Øst.19. marts. Foto: JSC

Hulduer, 13 (ud af flok på 14) træk Ø. Nordstrand Øst. 19. marts. Foto: JSC

Grønspætte kaldte længe fra sommerhusområde; trak over marken til træer ved gården, men senere retur igen. Nordstrand Øst. 19. marts. Foto: JSC. 

lørdag den 18. marts 2023

Gjerrild Nordstrand 6. - 18. marts

6. marts - 17. marts

Fra 7/3 til 12/3 har vejret været præget af vintervejr med hård nattefrost og snedække i Jylland, efterfulgt af regnfuldt og blæsende vejr, dog lidt mildere (5-10 gr) efter 13. marts. To obs-dage perioden (6/3: MST og 11/3: JODK) og ingen af dagene større træk, dog bl.a. Vandrefalk 2K hun 11/3. 

Først trækvejr igen 15/3 (kold, solrigt, men ingen dækning), hvorfor 16/3 (MST) blev årets første større trækdag i år med bl.a. Musvåge 154, Ringdue 2.203, Huldue 60, Hedelærke 14, Sanglærke 86 og Misteldrossel 70. Og ankomst af Fiskehejre, Hvid vipstjert (3 ex) og Bjergvipstjert. 

17/3 (MST) startede med regnvejr, men obs på bagside af fronten fra 11.30 et  meget fint træk, især de første par timer; bl.a. Ringdue 3.720 Ø, Huldue 118 Ø, Misteldrossel 336 Ø, Sjagger 330 Ø, Hedelærke 71 Ø og Rørspurv 26 Ø, samt Musvåge 43 Ø. Desuden årets første Trane.   

18. marts

Vejr: 8/8, periodevis småregn, snusk og støvregn indtil 08.45, herefter tørt, kun svag brise fra sydlige retninger, diset og sigtbarhed mest mellem 1½ - 2 km, men periodevis mindre (under 1 km). Igen lidt snuskvejr 12.00-14.00, men herefter opklarende vejr, men stadig overskyet. Først efter kl. 16.00 brød sol igennem og lidt blå himmel, men fra 17.30 tiltagende tåge.

Nordstrand Øst 06.15 - 13.00 (JODK - JSC - MST)

Trods det dårlige vejr, gik det faktisk meget godt, og for flere arter ret fint træk, især Sang- og Hedelærke. 

Vandfugle: Kun få rastende havænder, men bl.a. Rødstrubet lom 4, Gravand 30 NV, Krikand 25 V (ankomst), Stor skallesluger 1 han V, samt Grågås 4 N og Bramgås 17 T. Også lidt vadefugle med Strandskade 25 V, Stor præstekrave 5 R, Almindelig ryle 12 V,  Sandløber 10 V  og ikke mindst ankomst af Hjejle 32 T (flere småflokke) og Sildemåge 2 ad. R.

Ingen rovfugle. 

Duer og spurvefugle: Mest markant var træk af Sanglærke 997 V, som ofte kom i flokke på 10 - 30 fugle, max. dog 151 V i en flok. Også fint med Hedelærke 60 T/TF, hvor flok på min. 48 R på mark foran granrækken og gjorde trækforsøg flere gange i løbet af formiddagen. Stor ankomst af Hvid vipstjert 76 V og endelig flere Bjergvipstjert 9 T. Fra formiddagen i øvrigt bl.a. Huldue 9 T, Sjagger 170 T, Misteldrossel 97 T, Engpiber 71 T, Skærpiber 4 V, Jernspurv 16 T, Stær 153 T, Rørspurv 125 T, samt Snespurv 2 V og Kernebider 3 TF. 

Desuden ankomst af Gransanger (min. 3) og Sortstrubet Bynkefugl 1 hun (v. P-plads ved Øst). 

Krikænder. Første obs fra 2023. Nordstrand Øst. 18. marts. Foto: JSC

Hulduer. To ud af flok på fire. Nordstrand Øst. 18. marts. Foto: JODK 

Lille udsnit af Hedelærke-flok trækforsøg. Nordstrand Øst. 18. marts. Foto: JSC

Hedelærke rast i sprøjtespor. Nordstrand Øst. 18. marts. Foto: JODK

Ankomst af Gransanger. Nordstrand Øst. 18. marts. Foto: JODK

Ankomst af Sortstrubet bynkefugl. Nordstrand Øst. 18. marts. Foto: JSC


Præsteeng 14.00 - 15.30 (JSC)

Tænkte opklarende vejr ville få Musvåger på vingerne, men nej, ikke en eneste Musvåge træk i dag. Bedste obs her blev Trane 2 Ø, Vibe 9 V, Huldue 4 Ø, Hedelærke 13 V (heraf 11 i en flok), Rørspurv 2 T og Vindrossel 2 NV (ankomst). 

En ud af to Traner træk Øst. Præsteeng. 18. marts. Foto: JSC

Sommerhus 16.00 - 17.00 (JSC)

Efter 16.00 endelig sol og obs fra sommerhus-terrassen gav bl.a. Rød Glente 2 NV (begge meget højt), Misteldrossel 32 NV, Sjagger 10 NV, Vindrossel 1 NV, Kernebider 2 NV,  Hedelærke 1 NV og Gransanger 2 R. 

søndag den 5. marts 2023

Gjerrild Nordstrand Øst 5. marts 06.30 - 12.30 (JSC - MST - JODK)

Vejr: 1/8, solrigt, svag-let vind fra NV, kold dag med fra minus 2 gr til plus 2 gr., god sigt + 20 km.

Igen en kold morgen/formiddag, og formentlig stadig for koldt til at udløse større træk. 

Vandfugle: En flot dag for Rødstrubet lom med 158 T (151 Ø + 6 V + 1 R), og over vandet i øvrigt Sule 6 T, Gravand 22 V, Sortand 271 T, Ederfugl 66 T, Fløjlsand 59 T, Bjergand 6 V, Hvinand 1 V, Toppet skallesluger 55 T, Stor skallesluger 1 hun Ø, Alk 9 V, samt Strandskade 13 V, Stor præstekrave 7 V, Sandløbet 26 V og Almindelig ryle 4 V. Igen lidt gæs med Grågås 27 N og Bramgås 3 Ø, og desuden Sangsvane 2 indtræk (kom langt ude fra NØ). 

Rovfugle: Musvåger trak jævn mest 1 - 4 sammen mellem kl. 09.00 - 11.00, samlet dog kun 39 Ø, fra dagen også Rød Glente med 6 T (4 V, 1 TF, 1 Ø), Spurvehøg 1 NØ (samt enkelte R), Havørn 1 ad R + 1 2K NØ og Duehøg i dag kreds over Overskov. 

Duer og Spurvefugle: Duer lader vente på sig, kun Ringdue 12 NV og Huldue 2 TF, men mange Ringduer R. Øvrigt træk bl.a. Sanglærke 29 V (og 70 R på marker omkring Øst), Hedelærke 1 V,  Allike 545 T/TF, Grønsisken 106 Ø, Gråsisken 67 T, Bogfinke 27 T, Kvækerfinke 35 T, Stær 126 Ø, Sjagger 17 NØ (+ 50 R), Misteldrossel 5 V, Lille korsnæb 11 Ø og Stor korsnæb 1 Ø. Desuden  Snespurv 13 R. 

2K Havørn kom fra øst langs kysten og kredsede over obs-posten og fortsatte Ø/NØ. 5. marts. Foto: JSC

lørdag den 4. marts 2023

Gjerrild Nordstrand Øst 4. marts 06.50 - 12.00 (JSC - MST)

Vejret hele ugen op til har været køligt, men solrigt, og dækning mandag (27/2) og fredag (3/3), med udtrækkende Musvåger; max. 3/3: 62 NØ og Rød glente 27/2: 4 NØ, men forholdsvis beskedent småfugletræk.

Vejr: Dagen startede med + 3 gr, 1/8 og svag vind fra nord, men desværre lige efter solopgang tiltagende vind fra N/NNØ til jævn til frisk, og tiltagende skydække 5-7/8, lidt aftagende sidst på formiddagen, god sigt + 20 km.

En kold morgen/formiddag, hvor det var svært at finde læ og bevare nogenlunde udsyn over vandet. 

Vandfugle: Igen forholdsvis få fugle over vand med bl.a. Rødstrubet lom 14 T, Gravand 16 NV, Sortand 164 T, Fløjlsand 44 T, Toppet skallesluger 39 NV, Alk 1 V og Strandskade 6 V. Også lidt gæs med Blisgås 34 NØ og Grågås 5 N.

Rovfugle: Trods jævn nordenvind igen lidt Musvåger, men kun i tre små ryk med 7 Ø + 16 Ø + 5 TF; første ryk allerede ved 9 tiden. Også Rød Glente med 5 V (enkeltvis) og 3 Ø (sammen). Desuden Havørn 2 ad R + 1 2K TF, Spurvehøg 1 Ø og Vandrefalk 1 2K (han/lille fugl) NV (kl. 08.03). Desuden årets første Duehøg kreds mod SV retning Emmedsbo Plantage ved 11.30-tiden. 

Duer og Spurvefugle: Kun beskedent træk, hvor største tal var for Allike 540 T/TF og Grønsisken 224 Ø og fra dagen bl.a. Huldue 5 NV, Sanglærke 31 V, Gråsisken 16 Ø, Lille korsnæb 3 TF og Silkehale 1 TF. Desuden Solsort 7 R langs kysten før solopgang, som kan være lille trækfald.  

Vandrefalk 2K træk NV. Lille fugl, så sandsynligvis en han. 4. marts. Foto: JSC

Havørn 2K TF. 4. marts. Foto: JSC