lørdag den 31. august 2019

Gjerrild 31. august (RDN; strø-obs)


En ud af fire 1K Aftenfalke rast først på aftenen ved Batterivej,Gjerrild. Foto: RDN


Foto: RDN


Foto: RDNsøndag den 25. august 2019

Gjerrild Nordstrand Øst 25. august (05.50 - 11.00; JSC)

Dagen startede med tåge (sigtbarhed + 500 m), som ved solopgang tiltog og blot sigtbarhed på 100 meter indtil 7.30; herefter hurtigt opklaring og fra 7.50 0/8 og sol. Kun 12 grader ved ankomst, men 19-20 grader ved afgang. Først stille ØSØ, herefter svag SØ vind. Efter opklaring + 10 km, dis i horisont og vindmøller mod Anholt blev aldrig synlige.

En dag med pæn artsbredde men ikke de store tal; mest bemærkelsesværdigt over havet var Sortstrubet Lom 2K SØ, Pibeand 25 V, Skeand 3 V (med Pibeand), Krikand 11 V, Hvinand 2 R og Fløjlsand 33 T, samt Almindelig Kjove 2 V (lys + mørk fugl). Kun få Sortænder med 114 T; primært NV.

Vadefuglene blev Strandskade 12, Stor Præstekrave 2, Hjejle 71 V (samt en flok på 200, som var på vingerne flere gange over Præsteeng), Islandsk Ryle 2, Lille Kobbersneppe 1, Småspove 1, Storspove 52 V (primært 1K), Rødben 4, Hvidklire 1, Tinksmed 1, Mudderklire 7 og Stenvender 1.

Kun få rovfugle med lokale Rød Glenter 2 R, Rørhøg 1 1K SV, Spurvehøg 2 SV + 1 R og Fiskeørn 1 SV.

Kun beskedne småfugle tal; kun een Skovpiber, Gul vipstjert 9, Rødrygget Tornskade 1 hun R->Ø.  Igen mange Svaler, men som sædvanligt lidt svære at blive kloge på. Periodevist op til 200 Landsvaler R, men kun indtrækkende fugle medtaget i statistik; 107 SØ. Også lidt Bysvale 11 og Digesvale 18 SØ.

To Islandske ryler rastede kortvarigt i morgentågen ved stranden.Foto: JSC

I tågen kunne Canadagæs høres træk i indlandet til rast på Præsteeng. Formentligt denne flok på 40 fugle som kom retur fra SØ mod V ved 10.30-tiden. Foto: JSC

Rødrygget Tornskade hun rast kortvarigt. Foto: JSC

Fire 1K Tornsanger rastede i buske. Muligvis stadig årsyngel. Foto: JSC

Flok på 21 Storspover indtræk. I alt 52 i dag med 4 + 21 + 9 + 16 + 2 . Foto: JSC

Obs'en sidste indtrækkende Storspover. Foto: JSC

Fiskeørn opdaget højt indtræk; kredsede et par gange langt mod SV og forsvandt videre mod SV. Fotogen blev den aldrig. Foto: JSC

søndag den 4. august 2019

Gjerrild Nordstrand Øst 4. august (05.00 - 10.30; JSC)

Dagen startede med få skyer 2/8, men op ad formiddagen mere skyet. Svag vind fra SV (ofte vindstille); senere mere vestlig retning.  Fra 15 gr -> 19 gr, god sigt + 15 km, lidt diset i horisont og flimmer over vandet fra vel ca. 10 km.

En dag uden sensationer og færre vadefugle end håbet. Pænt træk af Sortand NV fordelt kl. 05-06: 325 NV, 06-07: 1705 NV, 07-08: 690 NV og efter 08: samlet 505 NV. Yderligere min. 500 R mod nord; ofte sværme på vingerne, når både kom for tæt på.

Vadefugle: Strandskade 8 V, Stor Præstekrave 2 V, Hjejle 2 V, Storspove 12 V, Småspove 1 V, Islandsk Ryle 2 V, Tinksmed 1 V, Rødben 1 V, Mudderklire 6 Ø og Stenvender 1 V.

Desuden pænt træk af H/F terne 159 V, overvejende Fjordterne.

Fra dagen i øvrigt skal Rødstrubet Lom 1 V, Sule 68 T, Canadagås 5 R, 6 NV + 13 indtræk fra NØ, Fløjlsand 44 T, Hvinand 1 V, Krikand 16 V. Spurvehøg 1 SV, Rørhøg 1 SV, Gul vipstjert 2 indtræk, Engpiber 8 V, Skovpiber 2 V, Stenpikker 1 R-Ø, Løvsanger 2 busktræk, Grå Fluesnapper 1 R, Lille Gråsisken 7 TF (en flok) og Tornsanger 4 1K R.

 Canadagæs (flok på 6 fugle med 2 Grågæs) trak NV, sikkert fra rast på Præsteeng. Foto: JSC

 Fjordterner træk vest. Flertallet af dagens H/F terner var Fjordterner. Foto: JSC

Storspover mod V. Foto: JSC

 4 Strandskader med Stenvender på slæb. Ny årsart for Gjerrild. Foto: JSC

 Spurvehøg indtræk. Foto: JSC

Fem ud af flok på 11 Bomlærker som kortvarigt rastede i yderste buske. Foto: JSC