tirsdag den 29. september 2020

Gjerrild Nordstrand Øst 29. september (MST)

 Vejr: 1/8, vind SØ 1m/s > 5 m/s. Temp +12 gr, sigt +15 km.

Morgenobs (07:15 - 11:30): Vild dag - endnu en bekræftelse på, at vejrskifte er godt. Efter de seneste dage med hård NØ-vind startede dagen med meget svag vind fra SØ de første par timer, hvilket gav et konstant småtræk mod øst af småfugle, som fortsatte til ca kl 10 (bogfinke 213 Ø, kvækerfinke 2 Ø, blåmejse 103 Ø, musvit 101 Ø, sortmejse 23 Ø, spætmejse 1 Ø, gransanger 11 Ø, dompap 17 Ø, stillits 39 Ø, tornirisk 43 Ø, grønirisk 31 Ø, sanglærke 22 Ø, engpiber 18 Ø, grønsisken 11 Ø, gråsisken 2 Ø, lille korsnæb 9 Ø og stær 123 Ø) Af småfugle endvidere landsvale 11 T, hvid vipstjert 7 T og sidst på formiddagen indtræk af sanglærke 69 SV og engpiber 10 SV. Også en enkelt indtrækkende spurvehøg 1 SV sidst på formiddagen. Østenvinden gav også et pænt antal øst-trækkende skovskade (48 Ø) samt stor flagspætte (3 Ø). Prioriterede småfugletrækket, så fik ikke talt havænder. Sortand (ca 1000 FU) og fløjlsand (ca 100 FU) så dog mere ud til at være fouragerende end trækkende, mens ederfugl (487 V og 79 Ø) forekom trækkende. Ikke mange suler (57 NØ) i det gode vejr. Til gengæld lidt gang i knortegås (15 MB V). Dagens fugl var en lidt tidlig juv mellemkjove (1 1K R > Ø kl 9:11), som rastede 100m ude i 5 min, hvor efter den fløj lidt rundt, inden den trak øst. Fed fugl! Mørk kompakt fugl med kraftig næb, mens den lå på vandet. Hvid dobbeltkile i undersiden af hånden sås fint, da den lettede. Dagen bød endvidere på 2 alm kjove (1 MF Ø kl 9:46 og 1 juv Ø kl 10:24).

mandag den 28. september 2020

Gjerrild Nordstrand Øst 28. september (MST)

 Vejr: 8/8, vind ØNØ 7 m/s, temp +12 gr, ligesom i går noget diset især over havet mod NØ, sigt 8 km.

Morgenobs (07:00 - 10:45): Valgte i dag at stå i østenden af lokaliteten i håbet om stormfugle i den kraftige østenvind, men generelt en stille dag med ringe artsbredde. Pænt med havænder (ederfugl 301 V og 59 Ø, sortand 1464 NV og 71 Ø samt fløjlsand 622 V og 22 Ø) og sule (184 NV og 128 Ø). Også lidt svømmeænder (krikand 3 V og 19 Ø samt pibeand 21 V og 6 Ø). Det tiltagende efterår bød på stigende antal toppet skallesluger (36 V og 7 Ø), mens vadefugle (sandløber 7 Ø) er i aftag. Ikke mange småfugle (landsvale 2 Ø, hvid vipstjert 1 Ø og stillits 36 Ø), når man står i østenden af lokaliteten. Dagens fugl storkjove Ø kl 7:49 og sandsynligvis samme fugl trækkede V kl 9:35. 

mandag den 14. september 2020

Gjerrild Nordstrand Øst 14. september (MST)

 Vejr: 4/8, vind SSV 4 m/s, temp +15 gr, tætte lavthængende skyer fra morgenstunden med nogen opklaring og sol fra kl 8. Hele perioden meget diset mod NØ, sigt 7-8 km.

Morgenobs (06:30 - 10:00): Den halvdårlige sigt mod NØ gav få havænder (sortand 830 NV, fløjlsand 38 V og 53 Ø og ederfugl 2 V og 1 Ø) og få suler (11 NV). Også få svømmeænder (gråand 3 V, krikand 4 V og spidsand 7 Ø). Ligeledes få vadefugle (strandskade 3 Ø, st præstekrave 4 V, sandløber 3 V, alm ryle 7 V). Endvidere hjejle (84 V) inde over land. Splitternerne (min 200 FU) trak øst ved solopgang, men kom senere retur og herefter fourageringstræk Ø/V. Pænt med alm kjove (3 1K Ø kl 7:03, 1 MF V kl 8:04, 1 MF V kl 8:18 og 2 V kl 8:22) og storkjove (1 Ø kl 6:45, 1 1K V kl 8:50 og 2 Ø kl 10:22). Svært at vurdere, om svaletrækket langs kysten (landsvale 51 V, bysvale 54 V og digesvale 57 V) blot var fourageringstræk. 

søndag den 13. september 2020

Gjerrild Nordstrand øst 11. - 13. september

11. september (JSC)

Ankomst til sommerhus efter 16.00 og lidt strø-obs fra haven og ved stranden gav bl.a. Dværgfalk 1, Mursejler og Sortstrubet Bynkefugl 2 R (ved sivskov ved stranden). 

Sortstrubet Bynkefugl i siv ved stranden. Meget skulkende og sky. Svær at komme tæt på. 11. september. Foto:JSC


12. september (JSC, JODK)

Vejr: Regnvejrsdag med enkelte kortere og længere perioder med opholdsvejr, jævn - frisk SV og varierende sigtbarhed. 

Obs (JSC: 06.40 - 10.15  + JODK; 10.00 - 12.00): Igen udmærket træk af Sortand 2880 NV; heraf 1670 i tørvejrsperiode 7.30 - 08.00, men ellers ret stille over vandet med Rødstubet lom 5 R + 6 NV, Sule 59, Fløjlsand 30, Pibeand 12 V,, Alk/lomvie 1 og Tejst 3, samt lidt vadefugle med Strandskade 1, Hjejle 3 IT, Strandhjejle 1 S, Almindelig ryle 4 V, Lille kobbersneppe 32 V (en flok),  Sandløber 10 Ø og igen Almindelige kjover (min. 8 R; 3 lys/mf, 3 mørk og 2 1K), men muligvis 12 forskellige fugle, men svære at holde styr. Splitterne mest rast i dag; ca. 50 i trafik.

Fra formiddagen desuden ankomst af Lysbuget knortegås 64 R, Mursejler 6 IT, Hvid vipstjert 16 V, Gul vipstjert 1 V og > 50 Landsvaler, Agerhøne-flok på 30 (!) ved klinten, samt en  Vandrefalk ad R på Præsteeng.

Strø-obs i løbet af eftermiddag (endelig mest tørvejr efter 15.00) med bl.a. Lille kobbersneppe 2, Strandhjejle 2 V og Rørhøg 1 1K V. 

Lille kobbersneppe flok på 32 træk V. 12. september. Foto: JSC

Almindelige kjover på rov. En mørk og lys mellemtype rastede sammen det meste af morgenen. 12.september. Foto: JSC

Almindelig kjove. 3K type. 12. september. Foto: JSC

Gransanger op til 9 rast/træk i yderste buske. 12. september. Foto: JSC


13. september (JSC, RDN strø-obs)

Vejr: 5-7/8, svag - jævn kølig SV, 12 gr, god sigt + 15 km, men lidt diset i horisont og vindmøller på Anholt rev synlige i disen. Optræk til regn fra 10.30 og lukkede med begyndende dryp 10.40.

Obs (06.30 - 10.40): Færre havænder, lommer og sule i dag; heller ikke mange svømmeænder med Pibeand 7, Spidsand 8, Krikand 10, Gråand 1 og Skeand 1. Lidt vadefugle med Strandskade 4, Stor præstekrave 18 R - V, Sandløber 32 V + 2 Ø, Almindelig 16 T, Dobbeltbekkasin 1 IT, Hjejle 32 IT (1 + 14 + 17) og op til 450 i luften over marker bag fyret, samt Småspove 1 V. 

Igen fint med Almindelig kjove; 07.16 2 1K SØ + 07.23 2 1K SØ; trak målrettet uden ophold; 07.38 lys  ad + 1 K (lyshovedet) V og 7.42 2 R indtræk fra N (lys/mellemtype og mørk ad) jagtede terner tæt på kysten (lignende fugle R tæt på kysten i går) og trak  til sidst V; samtidigt ny mørk ad R langt til havs mod NØ; ret stationær i dette område og set flere gange i løbet morgen samme sted.  10.26; lys/mf indtræk kortvarigt indtræk fra N og gik retur N, samtidig ad. lys træk målrettet SØ. Førstnævnte regnes som genganger. Samlet 10 fugle. 

Annoncerede de første fire 1K fugle træk SØ til Anders, som var ved Fornæs, men ingen af disse nåede til Fornæs. Muligvis er alle rastende fugle i området i disse dage, og mange gengangere dagene i mellem. 

Flere småfugle med Gransanger 32 (16 ved Øst), Munk 1, Tornsanger 1, Rødstjert 1, Landsvale 202, Hvid vipstjert 21 V, Gul vipstjert 2, Bjergvipstjert 1, Skovpiber 1, Engpiber 7 V og efterårets første Skærpiber 1 Ø. 

Strø-obs bl.a. Hvepsevåge 1 IT, Fiskeørn 1 V, Hvidklire 1, Grønspætte 1, Mursejler 1, Rødtoppet fuglekonge 1 R (Agnetevej), Lille korsnæb 6 Ø.  Desuden Splitterne 175 R ved Stavnshoved. 

Store præstekraver rast, men trak V efter et par runder over vandet. 18 i alt. 13.september. Foto: JSC

Gråand hun med Skeand på slæb. 13. september. Foto: JSC

lørdag den 12. september 2020

Gjerrild Nordstrand Øst 10. september (MST)

 Vejr: 1/8, vind V 9m/s, temp +15 gr, lidt skyer mod øst fra moegenstunden, men sol fra kl 7:30. Sigt 10 km, men noget diset mod NØ.

Morgenobs (6:30-10:30): Valgte også i dag at stå i østenden af lokaliteten i håb om stormfugle i den kraftige vestenvind. Pænt med trækkende suler (202 NV) og splitterne (344 V). Derimod overraskende få havænder (sortand 106 NV, fløjlsand 22 V og 6 Ø samt ederfugl 6 V) og få svømmeænder (krikand 8 V og pibeand 16V). Måske trak sortænderne længerecude mod NØ i den kraftige vestenvind. Endvidere min første knortegås (1 LB V) i dette efterår. Relativt få vadefugle (alm ryle 57 V, tinksmed 2 V, hjejle 2 SV, strandskade 1 V, sandløber 7 V og isl ryle 1V). Også kjoverne ( alm kjove: MF 6:46, LF 6:52, MF 7:42 og MF 9:20, storkjove: 7:52 og 8:24) trak målrettet vest i den hårde vestenvind. En lærke/aftenfalk trak ind 500m øst for mig og desværre i modlys, så svært at se dragtdetaljer.

onsdag den 9. september 2020

Gjerrild Nordstrand Øst 8. september (MST)

 Vejr: 6/8, vind VSV 8m/s, temp +15 gr, overskyet og lidt småregn fra morgenstunden, men nogen opklaring og sol fra kl 8:30. Meget god sigt +15km, dog i perioder forringet af småregn.

Morgenobs (07:00-10:00): Valgte at stå i østenden af lokaliteten i dag for at være tættere på havfuglene. Meget vind, men måske fra forkert retning. I hvert fald generelt få fugle. Vadefugle (brunhale 1 V, småspove 1 SV og mudderklire 1 Ø). Få havænder (sortand 177 NV, fløjlsand 31 V samt ederfugl 8 V og 4 Ø) og suler (42 NV). Også få svømmeænder (pibeand 6 V og 3 Ø samt krikand 6 V). Eneste lyspunkt var almindelig kjove (1 NV langt ude kl 7:39, 1 MF V kl 8:02, 1 LF V kl 8:06 samt 2 MF NV kl 9:37). HHL sad ved Fornæs kl 6-11 og havde også en stille dag. 

torsdag den 3. september 2020

Gjerrild Nordstrand Øst 3. september (MST)

 Vejr: 5/8, vind SV 2m/s, temp +12gr > +18gr, overskyet fra morgenstunden, men opklaring og sol fra kl 8:30, god sigt +10km, men diset over havet mod nord og øst.

Morgenobs (06:15-10:00): Havde håbet, at vejrskiftet kunne give noget bevægelse, men ikke meget vind, så generelt en stille morgen. Havænder (sortand 1080 NV og 217 Ø, fløjlsand 13 V og 30 Ø) og Sule (11 NV og 5 Ø) noget under middel, men måske trak de længere ude i diset. Lidt svømmeænder (krikand 20V og pibeand 9V). Heller ikke mange vadefugle (strandhjejle 1V, alm ryle 10 V, stor præstekrave 3 V og strandskade 2 Ø). Hjejlerne (180 V 0g 400 R) lidt svære at blive kloge på, men de 180 trak målrettet vest over land og kom ikke tilbage. Til gengæld er det ved at være kjove-sæson (alm kjove 4 MF Ø, 3 LF Ø og 3 MF V samt storkjove 1 Ø). Jeg glemte at notere tidspunkter, men de første 4 alm kjove (3MF og 1LF) trak målrettet øst sammen ca kl 7:30. De resterende 6 trak enkeltvis jævnt fordelt over obs-perioden - alle målrettet, så finder det usandsynligt, at der var gengangere. Endvidere bød dagen på en enkelt sortkrage (1Ø). Senere på dagen kunne jeg se, at Lars Gabrielsen ca kl 11 havde 32 musvåger indtrækkende ved Fornæs, så jeg tog for tidligt hjem.