søndag den 28. februar 2021

Gjerrild Nordstrand 28. februar (JSC - ARA - RMJ - MST - JODK - ESB)

Flot vejr 1/8, sol, + 2 gr -> 8 gr, først jævn kølig V-vind, senere aftagende til svag-let, god sigt + 10 km, men dis i horisontlinjen og vindmøller mod Anholt ikke synlige.  

Trods jævn vind væsentligt bedre trækdag, hvor vi slap for generende dis og tåge, men stadig lidt diset på + 5-10 km over vandet. 

Primært obs fra Nordstrand Øst 06.45-12.15; og JODK på rundtur ved Præsteeng, Marshøj og Batterivej i løbet af eftermiddag. 

Første større Musvåge-dag med 97 T (86 Ø fra Nordstrand Øst + 11 SØ ved Batterivej), Rød glente 8 Nordstrand Øst (3 Ø/NØ + 3 V sammen) og 2 SØ ved Batterivej. Desuden Spurvehøg 2 Ø og Tårnfalk 1 målrettet NV (meget tidligt). 

Lidt svært at vurdere antal af Havørn; først 1 imm. Ø ved solopgang, så 3 R (1 ad. + 2 imm. på død svane ved Stavnshoved)  og efterfølgende imm. træk både Ø + V over baglandet; op til fire samtidigt, så et forsigtig bud er 1 ad. + 4 imm., men der er sandsynligvis flere fugle i området.

Øvrige rovfugle var Vandrefalk 1 og Blå kærhøg 1 rast ved Batterivej. 

Igen fint med gæs med Grågås 29 N, Blisgås 54 NV, Bramgås 100 NV  og Kortnæbbet Gås 3 NV (ankomst). Knortegæs næsten helt væk med kun 11 fugle R i dag.  

Småfugletræk primært Sanglærke 268 V,  Huldue 10 T, Engpiber 14 V, Misteldrossel 29 T, Blåmejse 37 Ø, Musvit 13 Ø, Allike 710 T, Torinrisk 54 V, Bogfinke 45 V, Bjergirisk 10 V og Rørspurv 12 V.   

På havsiden skete der kun lidt, så havænder ikke ikke talt, dog Rødstrubet Lom 25 T, Havlit 8 R, Stor skallesluger 3 T, Alk 7 og Tejst 2. 

Fra dagen i øvrigt skal Vibe 13 NV, Strandskade 15 V, Storspove 1 V (ankomst), Hedelærke 6 (3 V Nordstrand Øst, 3 R Præsteeng), Skærpiber 1 V, Ravn 2 TF (en langt til havs, men fortrød), Lille korsnæb 3 Ø, Snespurv 1 Ø og Lapværling 1 R (Batterivej) bemærkes, 

Sortstrubet bynkefugl 3 stadig er på plads ved Nordstrand Øst, samt også en hun R ved Batterivej, så ny dags-max. med fire fugle i Gjerrild området.   

Kortnæbbet gås. En ud af lille flok på tre. Foto: JSC

Sortstrubet bynkefugl, Nordstrand Øst. Foto: JODK

Sortstrubet bynkefugl, Batterivej. Foto: JODK


Hedelærke, Præsteeng. Foto: JODK


Lapværling, Batterivej. Foto: JODK

Lille status: 

Her på sidste dag i februar en lille status, da vejromslag fra længere frostperiode til markant temperaturstigning har givet usædvanligt stort træk de sidste 10 dage af februar. 

Alle dage fra 19. februar - på nær 25. februar - har været dækket; dog flere obs-dage i midt-ugen med generende dis og tåge. 

År-til-dato 2021 for udvalgte arter sammenlignet med samme periode sidste år og gennemsnit for samlede sæson-totaler for 2013 - 2020. Februar sidste år var uden frost, men en relativ våd omgang. 


Desuden tidlig ankomst af Sølvhejre, Hvid vipstjert, Bjergvipstjert og Sortstrubet bynkefugl. Bør nævnes at  frostperioden i første halvdel af februar gav rekordmange rastende Lysbuget Knortegæs (max. 14/2: 1270 R). 

Så en god start på dette års træksæson, men vi kigger nu ind i en uge med tilbagevendende kold nordenvind og nattefrost fra midt-ugen, så der kommer sandsynligvis et lille ophold i trækket. 

Foreløbigt nu 128 arter samlet ved Gjerrild, heraf 121 ved Nordstrand Øst.  lørdag den 27. februar 2021

Gjerrild Nordstrand Øst 27. februar 07.00 - 12.00 (JSC, ESB, John M)

Dagen startede med klart og koldt vejr, 0/1 gr, og svag V vind, fra kl. 8.30 kom tåge og dis fra vest, men det lukkede aldrig helt til, men sigtbarhed mest + 1 km indtil kl. 9.45, hvor sol igen fik overtaget og det klarede hurtigt op, dog blev horisontlinje over vandet først synlig ved 11.30 tiden.

Igen en udmærket februar-dag med lærker og gæs; Sanglærke 141 V, Blisgås 52 NV, Bramgås 142 T, men kun få Grågæs 7 NV og Sangsvane 2 NØ (81 OF til rast i baglandet).

Igen lidt vadefugletræk med Strandskade 9 V og Vibe 23 NV, samt Sandløber 31 V. Sidste regnes for rastende fugle i trafik, så endnu ingen Sandløber bogført som trækkende.

Rovfugle: Spurvehøg 1 Ø (højt), Rød Glente 2-3 R, Havørn 3 imm. Ø/SØ, formentlig gengangere fra tidligere på ugen. 

Øvrige større februar-træk var Misteldrossel 17 V, Blåmejse 27 Ø/TF, Stær 31 V, Tornirisk 26 V og Rørspurv 9 V. 

Blisgås nu år-til-dato 385 T og ny sæson-max og samme for Vibe med foreløbigt 333 T.  

Ankomster i dag af Sortstrubet Bynkefugl (1 han + 2 hun; ny dags-max), årets første Bjergirisk 1 V, og ARA meldte, at Trane 2 T var set fra Bentevej.  

Strø-obs i løbet af dagen gav flere obs af Havørne, samlet måske 4 fugle i dag, Blå Kærhøg han NV, samt Røde glenter ca. 4-5 fugle i område, men lignende ikke træk/trækforsøg, Musvåge 8, samlet lidt Lærker, Huldue og Lille korsnæb mm. 

Bramgås; flok på 130 fugle indtræk fra NV, som hurtigt igen forsvandt mod NV.  Foto: JSC

Blisgæs - tre ud af flok på 17 fugle. Foto: JSC

Sortstrubet bynkefugl, han, rast. Ret tidlig ankomst i år. Foto: JSC

Sortstrubet bynkefugl, hun, rast. En ud af to hunner. Foto: JSC

torsdag den 25. februar 2021

Gjerrild Nordstrand Øst 24. februar (MST)

Vejr: 7/8, vind SSV 8 m/s, temp +6 gr > +10 gr, diset i horisonten, sigt 7-8 km.

Morgenobs (7:15 - 12:30): Efter en off-day i går genoptog allikerne trækket i dag med 697 Ø og 6 V. Også pænt med sanglærker (198 V + 98 Ø) og så bød dagen på årets første hedelærke - endda 4 af slagsen. Derimod var der ikke meget duetræk i dag - ingen ringduer og huldue kun 13 Ø og 9 V. 

Dagen bød også på lidt gåsetræk: blisgås 29 N + 9 Ø + 35 SØ, grågås 45 N + 5 V + 2Ø og bramgås 17 NV + og 3 Ø. 

Rovfugletrækket er så småt i gang - i dag musvåge 5 NØ, 1 Ø og 18 TF og rød glente 1 NØ og 1 TF.

I lighed med de seneste dage flotte vibe tal 56 V og 16 NV, men ellers småt med vadefugle: hjejle 1  T (kun hørt), strandskade 4 V og så de 2 territoriehævdende stor præstekrave, som ad flere gange udtrykte stor frustration over hundeluftere med løse hunde.


tirsdag den 23. februar 2021

Gjerrild Nordstrand Øst 23. februar (MST)

 Vejr: 8/8, vind SV 3m/s, temp +6 gr, tunge lave skyer og meget dis, især ud over havet, sigt 1 km.

Morgenobs (07:15 - 10:00): Svære vejrforhold og opgav kl 10 på grund af tiltagende havgus. Meget interessant totalt fravær af 2 af de seneste dages talrige trækarter allike og huldue. Indikerer, at de seneste dages flotte hulduetræk ikke var fourageringstræk. Heller ikke mange trækkende sanglærker (37 V) i dag sammenlignet med de tidlige dage. Dagens mest interessante obs: snespurv 24 trækkende V højt over obsposten samt 3 havørne 2-3 K trækkende sammen SØ kl 8:06.

Gjerrild Nordstrand Øst 22. februar (MST)

 Vejr: 0/8, vind SSØ 3m/s, temp -2 > +6 gr, skyfrit, men meget dis, især ud over havet, sigt 2 km

Morgenobs (7:30 - 11:30): Det disede vejr vanskeliggjorde morgentællingen. Heldigvis trak gæssene (dem jeg kunne se) meget tæt på obsposten, så dagen bød alligevel på pæne gåsetal: bramgås 106 Ø, blisgås 23 NV + 11 SØ + 63 Ø, grågås 15 N. Til gengæld tynder det ud i de lb knortegæs - i dag kun 107 R. Dagen bød også på pæne træktal for allike 1.312 Ø, huldue 70 Ø og sanglærke 271 T, mens det stadig er småt med småfugletrækket sanglærke undtaget. Dagens obs en tidlig trækkende bjergvipstjert 1 M V.

søndag den 21. februar 2021

Gjerrild Nordstrand Øst 21. februar 07.00 - 14.00 (JODK, JSC, MST)

Varmere fra morgenstund med + 4 gr, svag SØ, 3-4/8 skiftende, men ofte solskin og "varme", sigtbarhed + 10 km, diset  på + 1½ km over land og over vand på + 5 km, vindmøller kun periodevist svagt synlige i horisont og horisontlinje gemt i dis. 

Som ventet en rigtig fin trækdag med større artsbredde end de forrige morgener. Især flot træk af Sanglærke 645 T, mest V/NV, men ca. 20% indtræk fra N og NØ, Allike 940 Ø/TF, Huldue 123 V og Ringdue 228 T/TF. 

Også en fin dag for gæs, hvor en del kom indtræk fra N fra havet; muligvis tidligere udtrækkende fugle som fortrød undervejs: Grågås 67 N (+ 43 S), Blisgås 159 N/V + 59 SØ, Bramgås 257 N/Ø + 18 SØ og Canadagås 73 N + 1 SØ. Endnu kun Sangsvane 1 træk NØ (alene), mens 77 OF til R i baglandet. 

Også de første Musvåger 18 Ø og Spurvehøg 2 T (1 NØ + 1 Ø); desuden Rød glente 2 R, Havørn 1 OF og Vandrefalk 1 R (sikkert fuglen fra Vandkæret kortvarigt ude at vende). 

Øvrige småfugle var især Misteldrossel 21 T,  Engpiber 27 T, Blåmejse 13 TF, Stær 147 T, Råge 14 Ø, Tornirisk 10 Ø, Grønsisken 22 T, Gråsisken 19 Ø,  Lille korsnæb 28 Ø, Kernebider 8 TF, Dompap 10 Ø, Rørspurv 21 T. 

Desuden Sølvhejre 1 V, Silkehale 1 V, Ravn TF og Grønspætte (kaldende fra sommerhusområdet 3-4 gange).

Over vandet generelt meget stille med få lommer og havænder og igen lidt Toppet skallesluger i trafik,  Gravand 16 T, Gråand 9 N (samt en del OF), Krikand 6 Ø, Bjergand 1 hun Ø, men fint træk af Vibe med 87 T, ellers Strandskade 4 T, Hjejle 8 V, Sandløber 18 Ø, Dobbeltbekkasin 3 OF og Stor præstekrave 4 R.  

En meget flot trækdag for Huldue med min. 123 fugle. Foto: JODK

11 Blisgæs bagerst + 3 Grågæs forrest træk Ø. Foto: JSC

Krikand 6 træk Ø. Foto: JSC

Sølvhejre træk V. Foto: JODK

Første Spurvehøg træk. Foto: JODK

Årets første Misteldrosler træk i dag. Her en af to fugle direkte nord. Foto: JODK

Allike-trækflok mod sydøst bag fyret på ca. 800 fugle. Da ca. samme antal var trukket Ø forbi obs-posten i løbet af morgenen inden i 10-15 flokke, anset for at være samme fugle, nu i samlet trækforsøg NØ. Senere yderligere 140 mod Ø, og senere igen sværme på 3-400 fugle trækforsøg mod sydøst. Foto: JODK

lørdag den 20. februar 2021

Gjerrild Nordstrand Øst 20. februar (JSC)

Kølig morgen/formiddag, + 2-5 gr, let-jævn SØ, mest skyet 7-8/8 og periodevis snuskregn indtil 10.00, herefter opklaring 4-5/8, dis i horisont og varierende sigtbarhed, vindmøller mod Anholt kun synlige i få perioder. 

Færre havænder end i går, men flere trækkende gæs med Grågås 69 N, Bramgås 227 T, Blisgås 15 Ø, Tajga/Tundrasædgås 17 NØ og Canadagås 10 TF. Og de sædvandlige Lysbuget Knortegæs R og i trafik. 

Igen fin dag for Sanglærke 321 T; ca. 1/3 indtræk fra N og NØ mod S og SØ, øvrige igen mod V og NV. Også pænt med Huldue min. 38 TF, heraf 31 i samlet flok over Præsteeng; hele morgenen småflokke 2 - 5 TF, største flok 21 TF. 

Også lidt træk af Allike med 155 V, men ellers småtræk-tal med bl.a. Grønsisken 14 Ø, Gråsisken 5 V, Tornirisk 2 V,  Engpiber 5 V, Skærpiber 2 V og i dag kun tre Stære. 

Fra dagen i øvrigt bl.a. Rødstrubet lom 6, Toppet lappedykker 1 Ø, Lille skallesluger 3 Ø (2 han + 1 hun; sikkert fuglene fra Stavnshoved igår), Hjejle 3 NV, Sandløber 7 V og ankomst af Vibe 14 NV.

RDN meldte > 500 Bramgæs over Århus, men noget færre ved Gjerrild i dag. Foto: JSC

Bramgæs; udsnit af flok på 35 som træk Ø, øvrige gik NV. Foto: JSC

fredag den 19. februar 2021

Gjerrild Nordstrand Øst 19. februar (JSC)

Vejromslag i løbet af ugen med varmegrader og ingen nattefrost. Første tørvejrsmorgen med 5-7/8, først sol igennem fra kl. 09.45, +3 grader op til +7 grader, svag -let SV, svingende sigtbarhed mellem + 5 - 15 km sigtbarhed, ofte usynlig horisontlinje.

Som ventet første trækdag og god dag for Sanglærke med 417 T, mest V/NV. Overraskende mange Stære 135 V, Engpiber 32 V og Huldue 18 V. Årets første Vandrefalk 2K V lige fra morgenstunden. Ellers småt med træk med Grågås 34 N, Gråand 22 T, Allike 31 T og Dompap 8 Ø.

Igen ca. 300 Sort/Fløjlsand rast, Lysbuget Knortegås ca. 430 (mest i trafik), Krikand 1 V, Rød glente 2 R, Snespurv 24 R (på markerne), Lille korsnæb 9 og årets første Rørspurv 1 V. 

Anders tjekkede ænder fra Bønnerup til Gjerrild, hvor der var + 1000 rast, men intet dyrt imellem. Dog Nordisk Lappedykker og ikke mindst fire Lille skallesluger (2 han + 2 hun); første multi-obs fra Gjerrild.    

Første store Sanglærke-dag; flertallet kom enkeltvis eller 2-3 sammen. Enkelte flokke på > 20 fugle. Flertallet trak V-NV, men også ca. 10% indtræk S, SV og Ø. Foto: JSC

Hulduer; fem ud af flok på otte fugle. Foto: JSC

søndag den 14. februar 2021

Gjerrild Nordstrand 14. februar (JSC, MST, JODK, ARA)

Vejret som dagen før; kold start minus 9 gr, og klart og solrigt vejr, 1-2/8 med lidt skyer i horisont, god sigt, lidt mindre dis over land og mindre flimmer over vandet. Store partier med grødis langs kysten. 

Igen en rekorddag for Lysbuget Knortegås med samlet 1270 R ved Gjerrild. Yderligere ca. 200 set fjernt over Bønnerup. Med verdensbestand på 13.800 var lidt mere 10% pp i området i dag. 

Generelt en stille dag med knap 300 rastende Melinatta'er (Sort + Fløjlsand) som alle kunne tjekkes, uden vi dog fandt noget dyrt. Igen pænt med Hvinand ca. 200. 

Udover gæssene var mest bemærkelsesværdige første træk af Rød Glente med 2 trk NØ (sammen) og forsvandt som små prikker på vej mod Anholt/Sverige. 

Desuden pænt med vadefugle i trafik med Islandsk ryle 3-4, Almindelig ryle 118 Ø men ofte småflokke retur V, Sandløber 88 V, Stor præstekrave 6 V, Dobbeltbekkasin 1 og første Strandskader 8 (flok) V.  Flere ryler søgte op på frosne marker og enkelt gik til R i klitrækken. 

ARA optalte vadefugle rastende på Stavnshoveds Rev: Strandskade 170, Islandsk ryle 145, Almindelig ryle 170, Sandløber 107 og Storspove 18. 

Fra dagen i øvrigt: Rødstrubet lom 12, Toppet lappedykker 2, Gråstrubet lappedykker 1 V, Gravand 2, Bjergand 14, Troldand 12, Stor skallesluger 2, årets første Fiskehejre 1 (lod vente længe på sig), Skærpiber 1, Engpiber 1, samt Grønsisken 3 TF, Lille korsnæb 2 TF og Snespurv 24 R. 

Lysbugede knortegæs, først rast i brede bånd mest omkring Stavnshoved, men flertallet trak i løbet af morgen / formiddag forbi obs-posten mod øst. Foto: JSC

Islandsk ryle, Stavnshoved. Foto: ARA

Almindelig ryle, Stavnshoved. Foto: ARA

Snespurv rast Nordstrand Øst. Foto: JSC

lørdag den 13. februar 2021

Gjerrild Nordstrand Øst 13. februar (JSC, RDN, SSL)

Kold og flot vinterdag med minus 10 gr. fra morgenstund, svag V-vind og skyfrit. God sigt + 20 km, men lidt dis over land på + 1 km og flimmer vandet fra sidste 1/3 til horisontlinje. 

Ny rekord-forekomst Lysbuget Knortegås;  i løbet morgen/formiddag min. 790 fugle talt i området;  med 320 R Stavnshoved (JSC), og samtidigt 450 Gjerrild Klint og 20 Batterivej (RDN/SSL). Sidst på dagen samler alle sig til overnatning ved Stavnshoved, og min. 920 ! optalt af ARA. 

Normale større raster pladser i Limfjorden fryser til, så gæssene søger andre rastepladser. 

På morgenobs. ved Øst ellers færre Anser-gæs og Sangsvaner på morgentræk; Grågås 28, Canadagås 27 og Blisgås 3. Kun få lommer og havænder, bortset fra Hvinand med 174 Ø; desuden Rød glente 2, Gravand 5, Bjergand 9 Ø, Stor Skallesluger 6 Ø, Lille Skallesluger 1 hun Ø (5. fund fra Gjerrild), Sandløber 74, Almindelig Ryle 5, Stor Præstekrave 8, Skærpiber 3, Tornirisk 3 og Snespurv 1.

RDN/SSL på rundtur i baglandet og meldte bl.a. Havørn, samt fra Gjerrild Sø to Taigasædgæs blandt øvrige gæs, men desværre ikke spottet mellem morgentrækkende gæs fra Øst. 

Strø-obs (eftermiddag) gav Skovsneppe 1, Dobbeltbekkasin 1. 

Sangsvaner indtræk fra Stavnshoved. Foto: JSC

Lysbuget knortegås, udsnit af flok på 450 fugle. Gjerrild Klint. Foto: SSL

Mange Hvinænder i dag. Mest i småflokke på 3-8 fugle, men også enkelte flokke på > 30 fugle. Foto: JSC

Lille skallesluger hun (nr. 2 fra højre) med Hvinænder et stykke ude over vandet. Foto: JSC