mandag den 20. september 2021

Gjerrild Nordstrand Øst 18. - 19. september

18. september 07.00 - 12.00 (JSC)

Vejr: 8/8, lidt blæsende med jævn Ø-vind, tre perioder med støvregn, relativt varmt + 14 gr., god sigt +15 km (i tørvejr).

Startede dagen med sædvanlige kratlusk tur gennem klitter til obs-posten, men kun en Gulspurv trådt op. 

Fra morgenstunden fint NV træk af Sortand, samlet 4710, og især op ad formiddagen pænt med Fløjlsand, samlet 908 NV. Også lidt svømmeænder med Pibeand 189 V, Spidsand 4 V og Krikand 12 V og lidt flere lommer med Rødstrubet Lom 32, flertallet småflokke højt mod NV og Sortstrubet lom 1 Ø. Desuden Mørkbuget Knortegås 64 NV,Gråstrubet lappedykker 3 V, Nordisk lappedykker 1 Ø - i overgangsdragt (stadig mørkt hoved) -  og Tejst 12 Ø.

Også pænt med Suler med 213, mest mod NV, og op til 20 R samtidigt, samt Almindelig kjove 1 mørk ad. Ø. Kun få vadefugle, dog 14 Stor Præstekrave R ved stranden set på kratlusk-turen. 

Trods østenvind kun beskedent indtræk med Engpiber 34 IT og Rørhøg ad hun IT. Desuden efterårets første Skærpiber, samt Grønsisken 78 Ø. Mange rastende Bogfinker, Stillitser og Tornirisker på pløjemarken ved obs-posten.


19. september 06.50 - 13.00 (ARA - JSC - JODK)

Vejr: Dagen startede 8/8, men opklaring til 4/8 efter kl. 10.00, igen lidt blæsende, mest jævn vind Ø-vind, men periodevis svag/let og frisk vind, god sigt + 15 km, men lidt generende flimmer i horisontlinjen, men klart i vejret og perfekt falkevejr.

Igen fint NV træk af Sortand fra morgenstunden, samlet 4980 T og færre Fløjlsænder med 454 NV, men fint med Rødstrubet lom 45 T, igen primært høje småflokke træk mod NV. Igen lidt svømmeænder med Pibeand 95 V, Spidsand 27 SØ, Krikand 16 T. 

Flere gæs med Canadagås 33 T, Mørkbuget Knortegås 34 NV, Lysbuget Knortegås 1 Ø, Bramgås 19 NV og Grågås 11 IT (også 230 Grågæs overflyvende fra Vandkæret mod Stavnshoved). Desuden flok på 52 IT Grå Gås, muligvis Blisgås, men kunne ikke bestemmes, på stor afstand og dårligt lys.

Over vandet kun få Suler i dag med 26 T og færre Tejst 3 Ø, men  til gengæld Alk 2 T, og pænt med Almindelig Kjove, i alt  8 T (1 NV langt ude, ellers 7 tæt på kysten, hvor flere R i længere tid inden træk Ø; 2 ad mørk, 1 lys ad, 1 imm. lys og 4 1K. Kjoverne sikkert lokket til af ca. 100 R Splitterne. 

Det blev til flere rovfugle med Hvepsevåge 1 IT, Spurvehøg 5 T, Havørn 3-4 (ad R over Stavnshoved, ad T V over Overskov, sub-ad T og 1K NV), Blå Kærkhøg 2 IT (han + brun), Dværgfalk 1 brun R-T, Tårnfalk 6 T, Lærkefalk 3 T og Vandrefalk 1 ad. T.  

Flertallet af falkene opdaget kredse mod V/SV over Præsteeng og formentlig trukket ind andet steds ved kysten .

Fra dagen i øvrigt  Vibe 22 V (flok), Strandhjejle 9 Ø (flok), Storspove 1 SV, Sortstrubet bynkefugl ad han R, Stenpikker 1 R, Gul vipstjert 1 T, Grønsisken 57 Ø og Lille korsnæb 41 Ø.

Pibeander. Nordstrand Øst. 18. september. Foto: JSC