tirsdag den 29. marts 2022

Sortstrubede Bynkefugle 29. marts

Sidste år rekord-mange Sortstrubede bynkefugle ved Gjerrild med 12 fugle, heraf flertallet en-dags-fugle (trækfugle). Men også første sikre ynglefund ved Præsteeng, hvor par med pulli blev set. 

Peter Straunsbjerg var i dag forbi Gjerrild Nordstrand og fandt hele 3 par i nordstrandsområdet med 1 par ved klithede n.f. Fjeldholmlejren, 1 par ved Bentevej og 1 par ved Nordstrand Øst. I søndags desuden par ved Præsteeng, så spændende at se om arten nu for alvor etablerer sig som ynglefugl i år. 

Alle fotos er taget af Peter Staunsbjerg i nordstrands-området. 
søndag den 27. marts 2022

Gjerrild Nordstrand Øst, 27. marts, 2022

 Gjerrild Nordstrand Øst, 27. marts, 2022

Observatør: JODK

06:20 - 10:30 - Gjerrild Nordstrand Øst

10:30 - 12:00 - Præsteeng

Vejr: 0 grader ved ankomst (ned til -3 i baglandet). Kl 10 allerede 10 grader. Skyet indtil 09:30 hvor opklaring indtræf. Let/Frisk vind fra VSV


Morgenobs ved Øst:

Trods kulde rimelig gang i småfuglene. Mest gang var der i rørspurv (99), hvilket er mange herfra. Derudover var dette de mest bemærkelsesværdige tal: Jenspurv (17), Bjergvipstjert (4), Hvid Vipstjert (29), Bog/Kvæker (870), Tornirisk (79), Stær (133), Stillits (21), Huldue (14), Trane (R3+T1), Stor Skallesluger (V2), Bilsgæs (Ø133), Gransanger (4), Sortkrage (1), Bjergirisk (2), Skærpiber (2)

Præsteeng:

I går havde jeg held med pænt mange rovfugle fra Præsteeng som netop er god hertil. Idag kom der ikke rigtig gang i det. Kun et par glenter frem og en lille håndfuld musvåger ud at trækforsøge. På "sletten" sad en han og hun sortstrubet bynkefugl (igår sad der to hanner). Da jeg skulle til at pakke sammen kiggede jeg en sidst gang på nogle fouragerede fuglekonger og dejligt var det at de havde en Rødtoppet Fuglekonge med. Dagens fugl og ankomst af arten.


Rødtoppet Fuglekonge, Præsteeng, Foto: Jonas Kjærgaard


Rødtoppet Fuglekonge, Præsteeng, Foto: Jonas Kjærgaard


søndag den 20. marts 2022

Gjerrild 19. + 20. marts

Sortstrubet Bynkefugl, han + hun, Nordstrand Øst ved obs-posten. Yderligere en hun ved Fjeldholmlejren. Foto: John Mortensen

Forsat køligt i vejret med svag nattefrost. Blev mest en weekend med flere pæne bidrag til årstotalerne for almindelig trækfugle i marts, især mange Alliker med knap 3.000 T. Hedelærkerne er nu trukket igennem og kun 10 fugle, mens Sangsvanerne stadig lader vente på sig, eller trækker måske i østenvind udenom Gjerrild i år. 

19. marts

Vejr: Skyfrit og svag frost fra morgenstund og svag NV-vind, som drejede mod øst fra 10.00. Lidt varierende sigtbarhed, dis i horisontlinjen og vindmøller på Anholt Flak kunne først anes ved 11.00, også over land lidt diset på + 2-3 km. 

Obs fra Nordstrand 06.00 - 12.15 (JSC, delvis APK, SI, ML) og Præsteeng 10.00-12.30 (JODK), samt Batterivej (JODK).

Rovfugle: Fint Musvåge-træk 232 Ø (bedst talt fra Præsteeng), Rød glente 9 Ø, Havørn 2 ad R + 1 2K+ V, Spurvehøg 4 Ø, Tårnfalk 3 Ø, samt Blå kærhøg 2 han R Batterivej.

Lidt gåsetræk med Blisgås 45 T, Grågås 15 N/NV, Bramgås 64 T, ellers kun få fugle og over vandet, flest  Ederfugl 86 Ø, samt Rødstrubet lom 15 R + 10 T. Desuden Havlit 4, Alk 2, Lomvie 1 og Tejst 1. Desuden Stor præstekrave 11 R og Islandsk ryle 60 (kom fra V, og gik til R ved Klinten).  

Først på morgen gik småfugletrækket meget højt og svært at spotte, men med østenvind op ad formiddagen kom fuglene tilsyneladende længere ned og flertallet af dagens 1600 finker noteret herefter. 

Fra dagen skal især Huldue 10, Hedelærke 5, Sanglærke 50, Bjergvipstjert 6, Hvid vipstjert 45 (mange, så tidligt), Jernspurv 26, Blåmejse 52, Stær 865, Allike 824, Bogfinke 1.627, Lille korsnæb 9 og Rørspurv 27 bemærkes. 

Desuden Gransanger 1 Ø, 1 R Langholmvej og 1 "Bakken" og Sortspætte ved "Bakken".


20. marts

Vejr: Først 2-4/8, omkring frysepunkt -> 5 gr., svag-let SØ-vind og god sigt + 15 km, men tiltagende skydække til 8/8 og væsentligt køligere uden sol og mere fra øst. Med køligere vejr, næsten igen fugle. 

Obs fra Nordstrand Øst 06.00 - 11.00 (JSC - JODK - John M. (kortvarigt) ), JODK var kort forbi Præsteeng, Vandkær og Batterivej.  

Rovfugle: Nærmest ingen Musvåger, kun 7 Ø, desuden Rød glente 3 R + 2 TF, Tårnfalk 1 NØ og Spurvehøg 2 Ø/NØ, samt Vandrefalk 1 R (Vandkæret) og Havørn 1 ad. R (Batterivej).

Kun få fugle over vandet med Sangsvane 8 NØ, Bramgås 9 T, Rødstrubet lom 5 R + 21 T og Havlit 5 T/R. Også få Duer med Ringdue 110 T og Huldue 16 T. 

Småfugletræk (mod øst): Sanglærke 31, Hedelærke 5, Engpiber 32, Skærpiber 4, Bjergvipstjert 2, Hvid vipstjert 20, Jernspurv 9, Sangdrossel 5, Misteldrossel 114, Blåmejse 17, Musvit 22, Allike 2.185 (dagsmax 25/3 1991: 2.200), Råge 22, Stær 420, Bogfinke 1.869, Kvækerfinke 22, Grønirisk 6, Stillits 15, Grønsisken 684, Tornirisk 7, Bjergirisk 4, Gråsisken 17, Dompap 5, Kernebider 2, Snespurv 3 og Rørspurv 17.  

Desuden kortvarigt rast af Sortsrubet bynkefugl 2 (han + hun) ved obs-posten og en hun i klithede n.f. Fjeldholmlejren.

fredag den 18. marts 2022

Gjerrild Nordstrand Øst 18. marts 06:10 - 11:15 (lKL + MST)

Vind V 6 m/s, +2 -> +9 grader, skyfrit, men noget diset over havet, sigt 10 km

Vejrudsigten sagde vestenvind, så ikke de store forventninger til trækket. 

Dagen bød da også på lave træktal for især bogfinke 593 V, kvækerfinke 1 V, grønsisken 16 V ogblåmejse 6 Ø. Vestenvinden gav til gengæld pæne træktal for sanglærke 213 V, hedelærke 8 V, rørspurv 52 V og stær 286 V + 256 Ø. Endvidere engpiber 3 V, bjergvipstjert 3 V, hvid vipstjert 13 V, misteldrossel 21 V, grønirisk 1 V, stillits 2 Ø, tornirisk 9 T,dompap 1 Ø og sortstrubet bynkefugl 1 M R.

Rovfuglene var også fåtallige i vestenvinden. Musvåge kun 29 Ø mod Fornæs 56 N + 112 S + 85 Ø. Øvrige rovfugle: rød glente 1 Ø, havørn 1 AD V 10:16, spurvehøg 1 Ø + 2 R og vandrefalk 1 NØ 10:21.

Stille dag over havet, hvor det mest interessante var blisgås 157 NØ, bramgås 24 V + 30 Ø og splitterne 2 Ø. Endvidere vibe 3 V, strandskade 12 V, fiskehejre 2 NØ, sule 16 T, rødstrubet lom 7 Ø + 4 R, krikand 2 V, havlit 3 R samt meget få ederfugle, sortand, fløjlsand og toppet skallesluger.

Endelig ringdue 540 NØ, huldue 2 N + 13 V + 7 Ø, allike 520 Ø, råge 22 V og gråkrage 20 T.

søndag den 13. marts 2022

Gjerrild Nordstrand Øst 13. marts

Sortstrubet Bynkefugl, Nordstrand Øst ved obs-posen. Yderligere en han ved klithede nord for Fjeldholm-lejren. 13. marts. Foto: JODK

Vejr: 1/8, høje slørskyer mod syd, let SØ/ØSØ-vind, +1-2 grader fra morgenstunden op til 7 gr., god sigt over vandet + 15 km, men igen periodevis lidt diset over land på + 5 km.

Meget fint småfugletræk med første større finketræk og igen mange Hedelærker, mens Sangsvaner, Rovfugle og Duer lader vente på sig.  

Obs post fra Nordstrand Øst 06.30-13.00 (JODK - JSC - SSL - MBO) 

Rovfugle; Meget få Musvåger, selvom betingelser med svagere vind og mere varme syntes at være bedre end i går, men kun sølle 8 Musvåger, alle SØ, Rød glente 7 Ø (5 + 2) + 2 R, samt meget lys, nærmest sandfarvet Tårnfalk trak 1 NØ. Desuden Havørn 1 R og Spurvehøg 1 R. 

Vandfugle: Sangsvane  42 NØ, Pibesvane 4 NØ (ankomst), Blisgås 11 N, Grågås 42 N/NØ og Bramgås 29 N. Ellers kun få fugle over vandet med Rødstrubet lom 18 R + 10 T og igen Almindelig ryle 150 R ved Stavnshoved, samt Hjejle 7 og Vibe 13, samt Splitterne 1 R (ankomst).

Desuden Trane 26 NØ (en flok) og Sølvhejre 1 NV (ankomst) og relativt beskedent duetræk med Ringdue 153 Ø og Huldue 14 T.  

Fint småfugletræk med god artsbredde (træk Ø): Hedelærke 99, Sanglærke 104, Hvid vipstjert 5, Bjergvipstjert 14 Ø, Jernspurv 6 , Engpiber 18, Skærpiber 1, Misteldrossel 128, Blåmejse 155, Musvit 15, Allike 748, Råge 11, Stær 32,  Bogfinke 4.170,  Grønirisk 5, Grønsisken 2.240, Gråsisken 38 Stillits  35, Tornirisk  43, Lille korsnæb  17, Stor Korsnæb 2, Dompap 4, Kernebider 4,Snespurv 3, Rørspurv 69.

Herudover ankomst af Sortstrubet Bynkefugl 1 han (ved Obs-posten) og 1 han ved klithede (n.f. Fjeldholmlejre).

Kun beskedent duetæk; Huldue (øverst) med Ringdue . Nordstrand Øst. 13. marts. Foto: JODK

Igen rekord-mange Hedelærke, hvor de 99 Ø og største forårstrækdag i Østjylland nogensinde! Både Skagen med 109 T  og Gilbjerg Hoved havde 374 Ø havde også rekord -forekomst, så meget stort træk over Danmark. Nordstrand Øst. 13. marts. Foto: JODK

Fin dag for Bjergvipstjert med 14 fugle. Nordstrand Øst. 13. marts. Foto: JODK

Trækkende Misteldrossel. Største flok var på 39 fugle. Nordstrand Øst. 13. marts. Foto: JODK

Lille korsnæb han. Nordstrand Øst. 13. marts. Foto: JODK

I alt 3 Snespurve trak forbi. Nordstrand Øst. 13. marts. Foto: JODK

lørdag den 12. marts 2022

Gjerrild Nordstrand 11. marts

Hedelærke, Præsteeng, 11. marts. Foto: JODK

Vejr: 0/8, jævn kølig SØ-vind, periodevis frisk vind, aftagende sidst på formiddagen, +1-2 grader fra morgenstunden (første frostfrie nat længe) og op til 5-7 gr., god sigt over vandet + 15 km, men periodevis lidt diset over land på + 5 km.

Der blev observeret Nordstrand Øst 06.30 - 12.30  (JSC - CO - John M) og Præsteeng 09.00 - 13.00 + Batterivej 13.30 - 14.30 (JODK) 

Samlet en meget fin marts-trækdag, hvor især Hedelærke imponerede med ny dagsmax, i alt 111 fugle; heraf Præsteeng 60 R + 8 Ø og Nordstrand Øst 43 Ø.  Det store indryk muligvis som følge af første frostfrie nat og SØ vind, som presser fugle til Nordøstkysten.

Rovfugle; Musvåge træk gik primært SØ inde i landet (85 SØ); men også 25 våger som havde fortrudt og indtræk primært ved Stavnshoved, samt 1 NØ; i alt 111 T/TF. Herudover Rød glente 1 indtræk (Stavnshoved), 6 TF (Batterivej) og Spurvehøg 4 T/TF.     

Vandfugle: Sangsvane 41 NØ, Blisgås 26, Grågås 22 N/NØ, Bramgås 56 Ø, Rødstrubet lom 14 R + 10 T, Stor Skallesluger 4 Ø og ankomst af Knarand 2 han Ø, Dobbeltbekkasin 1 T, Rødben 1 Ø, Hjejle 1 SØ, samt store ryleflokke > 200 (sandløber/alm. ryle) i luften over Stavnshoved, muligvis Islandsk ryle også. Desuden Stor Præstekrave 6 R ved oversvømmet mark i Vandkæret (set af JSP).

Udover Hedelærkerne, pænt Due- og småfugletræk med Ringdue  283 Ø, Huldue 16 T, Sanglærke 60 T, Misteldrossel 139 Ø, Blåmejse 39 Ø, Allike 520 Ø, Bogfinke 944 Ø, Grønsisken 1.627 Ø, Lille korsnæb 49 Ø og Stor Korsnæb 9 Ø.

Herudover også Trane 5 Ø + 1 R/OF, Hvid vipstjert 2 Ø, Bjergvipstjert 1 Ø, Husrødstjert 1 (ankomst),  Gransanger 1 (ankomst), Bjerglærke 1 V (sjælden forårsgæst), Ravn 3 TF og Snespurv 5 R (Batterivej). Desuden Stor Korsnæb 2 R Gl. Nordstrand (Peter Styrbæk).


Hedelærker op til 60 R på Præsteeng. 11. marts. Foto: JODK

Musvåge, Præsteeng. 11. marts. Foto: JODK

torsdag den 10. marts 2022

10. marts 06.30-14:00 (MST)

Ikke den mest lovende vejrudsigt for morgenen med skydække, vind ØSØ 8 m/s og tæt på frysepunktet. Fra middag dog nogen opklaring med sol og +6 grader.

For årstiden en relativt stille morgen og formiddag. Til gengæld et overraskende stort småfugletræk, efter solen kom frem til middag. 

Ikke mange fugle over havet. Kun 2 rødstrubet lom Ø og 1 rød-/sortstrubet lom Ø. Få andefugle (ederfugl 62 T, sortand 112 Ø, fløjlsand 8 Ø, hvinand 3 Ø, gråand 3 Ø, gravand 1 Ø og havlit 4V). Endvidere toppet skallesluger 61 Ø, alk 3 Ø og sule 6 V.

Heller ikke i dag det store gåse- og svanetræk, dog: sangsvane 36 NØ, grågås 41 NØ + 2 N, bramgås 23 NV + 2 Ø samt blisgås 32 NØ + 5 SØ. 

Musvågerne havde det svært i det kolde og overskyede vejr. Allerede omkring kl 9 trak 6 viljefaste musvåger NØ, men de kom dog tilbage en time senere og trak derefter SØ sammen med dagens yderligere 62 musvåger. Af rovfugle endvidere rød glente 4 Ø + 2 R, vandrefalk 1 V kl 11:42, spurvehøg 1 Ø, tårnfalk 1 R samt havørn 1 2K R. En rød glente kom retur fra NØ sidst på formiddagen. Måske en af de 4, som trak Ø tidligere på formiddagen.

En usædvanlig dag for småfuglene. En relativt stille morgen for grønsisken 600 Ø, bogfinke 50 Ø. Mange flere grønsisken og finker prøvede, men opgav i den hårde vind, når de kom fri af sommerhusene. Ganske usædvanligt kom et nyt intensiv træk over middag, da solen kom frem. Næsten 1.000 grønsisken og 400 bogfinke på en time. Dagstotaler grønsisken 1.553 Ø og bogfinke 446 Ø. Andre småfugle: hedelærke 1 T, sanglærke 39 T, engpiber 5 Ø, bjergvipstjert 2 Ø (ny årsart), hvid vipstjert 1 Ø, sjagger 90 V, misteldrossel 7 Ø, blåmejse 1 TF, stær 53 Ø, kvækerfinke 26 Ø, grønirisk 13 Ø, tornirisk 2 V, stor korsnæb 1 M Ø (ny årsart), snespurv 3 Ø og rørspurv 9 Ø.

Vadefugle: strandskade 10 V, vibe 27 Ø + 16 R samt storspove 2 Ø. Overraskende få allike 4 Ø, mens ringdue 211 Ø og huldue 12 Ø mere som forventet.