søndag den 30. juli 2023

Julidage med havænder, terner og vadefugle

Grønspætte 1K R, Fridavej, 13. juli, Nordstrand Øst. Foto: Niels Juul.

Aktivitetsniveauet i år har været relativt beskedent med 7 obs-dage, en kortere obs den 21. juli og 2 dage med lidt strø-obs. Til sammenligning i 2020 (obs-dage/strø-obs): 18/3, 2021: 15/3 og 2022: 11/2. 

Det nordvest-gående fældningstræk af Sortand og trækket af Fjord/Havterner har været fint i perioden, mens kun et begrænset antal vadefugle kom i bogen, dog blev 18 vadefugle-arter noteret. 

Julitræk af Sortand var samlet 16.668 NV med blot 7-8 obs-dage mod 2020: 10.821, 2021: 9.255 og 2022: 9.464. Ligeså træk af Fjord/Havterne med 3.142 V i perioden, hvor max-efterårstotal er fra 2020 med samlet 1.958 T.


8. juli (JSC)

Næsten skyfrit, svag vind fra SV, 14-20 gr, god sigt +20 km, men meget flimmer.

Obs Nordstrand Øst / bænken (05.00-10.00): 05.00-10.00: Rødstrubet lom 7 NV, Sortstrubet lom 3 T, Grågås 92 S (indtræk), Sortand 683 NV, 10 vadefugle-arter; flest Strandskade 16 V og Småspove 18 SV, samt første Strandhjejle. 


21. juli (ALM)

Letskyet, sol, 18 gr, vestenvind.

Obs  Nordstrand Øst (06.00 - 08.15): Sortstrubet lom 1 ad SØ, få havænder, 6 vadefugle-arter; flest Almindelig ryle 33 V/SV, samt første Tinksmed. Desuden Almindelig kjove 1 ad LF V, Tårnfalk 1 T og Gul vipstjert 5 SØ. 


24. juli (JSC)

Overskyet, svag vind fra SV, ofte kortvarige byger eller perioder med støvregn, 13-15 gr, god sigt + 20 km i tørvejrsperioder.

Obs Nordstrand Øst / bænken (05.00-10.00): Rødstrubet lom 2 NV, Pibeand 4 M V, Krikand 8 T, Sortand 2.640 NV. I alt 11 vadefugle-arter; flest Lille kobbersneppe 75 V og Almindelig ryle 85 V, samt første Islandsk ryle og Hjejle (indtræk) Desuden Fjord/Havterne 373 V og Gul vipstjert 4 V.

 

25. juli (JODK - MST)

Skyfrit, sol, op til 20 gr, svag SV-vind.

Obs Nordstrand Øst (05.30 - 12.00): Rødstrubet lom 5 T/R, Sortand 2.930 NV, og 13 vadefugle-arter; flest Strandskade 16 V  og Almindelig ryle 57 V, samt første Krumnæbbet ryle og Stenvender. Desuden Fjord/Havterne 411 V og Lille korsnæb 9 Ø.


26. juli (JSC)

Først 1/8, men efter 09.00 tiltagende skydække, svag-let SV-vind, 13-18 gr, god sigt + 20 km, men flimrende horisontlinje.

Obs Nordstrand Øst / bænken (05.00-10.00): Sortand 2.590 NV, og 12 vadefugle-arter; flest flest Strandskade 54 V  og Almindelig ryle 34 V og første Sandløber 1 V. Kun få Fjord/Havterne, men Tårnfalk 2 1K indtræk.

To Hvidklire kortvarigt rast på stranden Samlet syv trak på dagen. 26. juli. Nordstrand Øst. Foto: JSC


 27. juli (JSC)

Mest skyet 6-8/8, koldt 12-14 gr, svag SV-vind, først diset i horisontlinje, senere + 20 km sigtbarhed

Obs Nordstrand Øst / bænken (05.00-10.00): Rødstrubet lom 2 Ø, Gråstrubet lappedykker 1 Ø, Sortand 2.180 NV,  8 vadefugle-arter; flest Lille kobbersneppe 12 V  og Almindelig ryle 19 V. Kun få Fjord/Havterne, samt Tejst 2 V.


28. juli (JSC)

Først skyfrit, senere letskyet 4/8, vindstille, senere pålandsvind skiftende til svag V/NV vind, fra 11 gr til 18 gr, først meget flimmer over vandet på + 1 km, men forsvandt med varme, god sigt + 20 km

Obs Nordstrand Øst / bænken (05.00-10.00): Rødstrubet lom 3 Ø, Canadagås 10 R (gengangere fra juni), Sortand 470 NV,  Fløjlsand 127 T, Troldand 4 V, Hvinand 3 V, 8 vadefugle-arter; flest Almindelig ryle 28 T, og desuden Tinksmed 4 S (indtræk), Splitterne 92 SØ, Fjord/Havterne, 458 V, Dværgterne 1 V og Ride 1 1K V.

I løbet af dagen Canadagås 24 SV over sommerhus og ved aftenstid Traner kaldende mod sydvest retning Langholm. Måske alligevel et ynglepar her i år ? Desuden en Havørn 1 imm R ved Gjerrild Klint (foto forevist af jæger). 

Ride 1K kom forbi i stille vind. En sjælden sommergæst. 28. juli. Nordstrand Øst. Foto: JSC

 29. juli (JSC)

Mest skyet, men flere perioder letskyet og solrigt,  svag S-vind, 16 - 18 gr, god sigt + 20 km, men ofte diset mod NØ i periode med sol og varme.

Obs Nordstrand Øst / bænken (05.00-10.00): Rødstrubet lom 5 T, Canadagås 9 R, Gråstrubet lappedykker 1 Ø, Sølvhejre 1 V (indtræk fra NØ), Sortand 5.110 NV,  Fløjlsand 101 T, Krikand 5 T, Sø, Hvinand 3 V, 13 vadefugle-arter; flest Strandskade 89 V og Almindelig ryle 57 V, Fjord/Havterne 1.739 V (ny dagsmax) og Almindelig kjove 1 ad lysfase V. Desuden Tårnfalk 1 1K indtræk, Grønspætte, Lille korsnæb 8 Ø og Traner kunne igen høre kalde fra baglandet tidligt på morgenen.

Trækkende Fjord/havterner.29. juli. Nordstrand Øst. 29. juli. Foto: JSC