søndag den 6. august 2023

Gjerrild Nordstrand Øst 5. - 6. august (JSC)

Trækkende Storspover, 5. august. Nordstrand Øst. Foto: JSC

5. august 

Vejr: Først 8/8, men fra 06.50 brød sol igennem, resten af dagen ofte solrigt, letskyet, mest let vind mellem SV og V, 14 - 20 gr., god sigt + 20 km, men meget flimmer i horisontlinje og med sol diset med nordøst (vindmøller ikke længere synlige).

Obs Nordstrand Øst / bænken (05.30-11.00 + 16.00-17.00): Overraskende få Sortænder med kun 615 NV, især da dagen før var set + 4000 T ved Fornæs. Omvendt flere vadefugle, som lidt som "i bundter", så ofte mange stille perioder: Strandskade 40 V, Stor præstekrave 1 V (+ 1 R), Hjejle 17 S (indtræk), Strandhjejle 34 V (max. flok 21), Islandsk ryle 9 V, Sandløber 3 V, Almindelig ryle 13 V, Lille kobbersnepper 15 V, Småspove 1 S, Storspove 6 V, Rødben 13 V (max. flok 10), Hvidklire 3 V (flok), Mudderklire 2 T. 

Færre terner med Fjord/havterne (Fjavterne) med 116 V, mens konstant Splitterne i trafik, både Ø og V, så 50 noteret som R. Fra dagen i øvrigt bl.a.; Rødstrubet lom 1 R, Gråstrubet lappedykker 1 Ø, Sule 28 T, Canadagås 10 R (gengangere), Krikand 41 V, Fløjlsand 89 T, Alk 1 sdr Ø (efterårsankomst), Tejst 1 V og Tårnfalk 1 1K V.


6. august 

Vejr: 8/8, svag vind fra Ø, senere NØ, 16 gr., fremragende sigtbarhed + 20 km uden flimmer.

Obs Nordstrand Øst / bænken (05.15-10.30): En artsfattig morgen uden vadefugletræk, men fint med Sortand og terner.

Sortand træk samlet 7,920 NV; med 05.15-06.15; 3.840 NV, 06.15-07.15: 2.970 NV, herefter ret stille indtil 09.00, og igen lidt større træk fra 09.30 til 10.30. Også flere Fløjlsænder med 139 T.

Endelig en dag, hvor Splitterne endelig havde retning, og samlet 242 Ø og "Fjavterne" 442 NV. 

Fra dagen i øvrigt SRødstrubet lom 3 T, Gråstrubet lappedykker 4 T, Sule 51 T, Canadagås 8 S (indtræk), Krikand 12 T og Troldand 6 V, Alk 1 Ø, Tejst 3 T - og eneste vadefugle var Strandskade 3 T, Hjejle 2 SØ, Rødben 1 S og Mudderklire 3 R.