lørdag den 29. februar 2020

Gjerrild 28. - 29. februar

Ankomst af Traner til Gjerrild  med fire fugle rast Præsteeng på en regnvåd lørdag. 29. februar. Foto: John Mortensen 

Adult Vandrefalk, Præsteeng, 29. februar. Foto: John Mortensen

I dag lørdag den 29. februar var en regnsvejrsdag uden tælling, men ankomst af Trane. Desuden Blisgås 150 R og Grågås 180 R i Vandkæret.  

Fredag den 28. februar havde MST en fin trækdag med Kongeørn 3K Ø, Havørn 2 Ø, Musvåge 27 T, Rød Glente 3 V. Første større antal for duer med Ringdue 480 T, Huldue 12 T, samt Sanglærke 122 T og Allike 333 T/TF. Desuden igen i år Ravne trækforsøg med ialt 10 V. 

Desuden ankomst af Storspove, Svaleklire 2 V (tidligt), Sortkrage og Rørspurv. 

tirsdag den 25. februar 2020

Gjerrild 17. - 25. februar

Hvid Stork indtræk fra NØ ved Gjerrild Nordstrand Øst. 25. februar. Fuglen har jf. lokal bondemand været i området flere dage; har formentlig været på trækforsøg og fortrudt  Foto: MST 

Storken blev senere fundet rastende på enge ved Sostrup Slot. Ringene viser, at det er en fugl fra det skånske storkeprojekt. Foto: MST

Vejret mellem 18. - 25. februar har været meget skiftende, temperatur mellem 3 - 8 grader, meget regn, men også flere dage med tørvejr og fint trækvejr, stort set udelukkende vind fra SV og V, ofte ret blæsende. 

MST har været pp. 17., 18. (+ LTP), 19., 21., 23. (+ JODK) og 25. februar. Der har været udmærket træk af især Sanglærke 833 T (max. 17/2: 233 T), Allike 858 (max. 21/2: 366) og lidt færre Grønsisken med 473 T (max. 18/2: 242 T). Også lidt flere rovfugle, især 23/2 med Rød Glente 7 TF, Musvåge 10 TF og Havørn 1 TF. Og lidt flere Sangsvaner 52; max. 25/2: 31 NØ og Ravn 7 T/TF. 

I øvrigt fint med Rødstrubet Lom, i alt 321 (max. 23/2: 103 T).

Fra perioden skal især Hvid Stork indtræk, Gråstrubet Lappedykker 5, Tejst 40 (herunder ny dags-max: 25/2 20 Ø), Ride 98, første Hjejler, Islandsk ryle og Hedelærke. 

onsdag den 12. februar 2020

Gjerrild 9. - 16 februar 2020 (vinterferie)


Rasmus fandt 12. februar denne Kongeørn (2K) mellem Gjerrild og Bønnerup ved Brøndstrup Plantage. Trak øst mod Gjerrild. Muligvis samme fugl som blev set 27. december ved Fuglsø af ARA. Foto: RDN 


Vandrefalk rast i Vandkæret 12.februar. Foto: RDN


Søndag 9. februar (strø-obs; JODK, RDN). En dag med hård kuling fra syd og få fugle, dog Nordisk Lappedykker R.

Mandag-onsdag: 10. -12. februar (RDN). Generelt meget skiftende vejr, med hårde vinde fra V-SV, slud og regn, så vejret indbød ikke ligefrem til træk. Dog også perioder med tørvejr og lidt træk med ialt Sanglærke 138, Allike 130, første Havørn 3K TF, samt Islandsk Ryle 27 træk forbi, formentlig fugle fra Bønnerup. Og ikke mindst Kongeørn, 2K, R fundet mellem Gjerrild og Bønnerup 12 februar. Desuden pænt med rastende gæs med Grågås 250, Blisgås 53, samt Sangsvane 51 i Gjerrild Vandkær.

Torsdag 13. februar (RDN): Jævn SV vind, sol og første dag med udmærket vejr gav Sanglærke 134, Hedelærke 1, Allike 557, Grønsisken 291, men ellers få små tal med Misteldrossel 3, Blåmejse 17, Sortmejse 3 og Bomlærke 8. Også første Musvåge 12, Rød Glente 2, Spurvehøg 2 og Havørn (genganger) trækforsøg. Og lidt trækkende gæs med Grågås 16, Blisgås 11 og Bramgås 16. 

Fredag 14. februar (JSC): Næsten vindstille, havblik og 3/8, men tiltagende skydække og køligere op ad formiddagen. Mange Grønsisken på træk med 1857 Ø, heraf 1710 første 1½ time mellem 7.30 -9.00. Allike 317 TF og pænt med mejser; Blåmejse 29, Musvit 10, Halemejse 10 og Sortmejse 1. Desuden Tornirisk 16 V (ankomst). Kun relativt få Musvåger 9 TF og første Vandrefalk træk målrettet N, men foto af den lokale fugl og denne (hak i højre vinge) viser at det er samme fugl.
Der raster mange Kvækerfinker i Overskov og 380 trak NV, men ofte kunne småsværme ses over trækronerne; max. flok var 450, så formentlig flere tusinde rast i området.

Lørdag 15. februar (RDN): Igen fronter fra vest med vind og regn. Lidt strø-obs, blandt andet med årets anden Hedelærke.

Søndag 16. februar (JODK): Ugen sluttede som den startede med hård kuling fra SSV med regn. Jonas tog chancen med et par timers obs, og blandt andet Rødstrubet Lom 48, heraf 32 i en flok og overraskende mange indtrækkende Sanglærker, ialt  45 IT. Desuden Tejst 6.

Alle dage stadig fourageringstræk af Lysbuget Knortegås, men antal er stærk reduceret og ingen dage > 200 fugle. 

Årets 3. store Grønsisken-dag 14. februar og år-til-dato nu 6.657 fugle noteret træk. Foto: JSC

Mange Grønsiskener tog kortvarigt rast i yderste trærække inden det videre træk mod øst. 14. februar .Foto: JSC

Allike træk, som sædvanligt udtræk/trækforsøg et stykke øst for obs-posten. 14. februar. Foto: JSC

Vandrefalk træk N (kl. 09.12) 14. februar. Hak i højre vinge viser dog, at det er den lokale fugl, som tog havtogt. Foto: JSC

Fiskehejre træk NV. 14. februar. Foto:JSC

lørdag den 8. februar 2020

Gjerrild Nordstrand Øst 8. februar 07.45 -12.15 (JSC)

Dagen startede overskyet, men efter 8.30 skiftende skydække, mest 4/8, mest frisk vind fra syd, skiftende, perioder med både jævn og hård vind, så stod i læ bag buske, 5 grader og udmærket sigtbarhed + 10 km, dis i horisontlinje og vindmøller ikke synlige og lidt diset over land på + 2 km.

En fin februardag med jævnt sanglærke-træk efter opklaring, mest 2-3 fugle sammen mod V/NV, men også en del indtræk fra N og NØ; samlet 141 træk / trækforsøg. To lokale sanglærke små syngende; dog kun i korte perioder. Også fint med Grønsisken 284 Ø og lidt flere Lille Korsnæb med 27 T/TF og også Stor Korsnæb 3 R->Ø og 2 TF. Desuden Allike 110 TF og Dompap 4 T/TF. 

Også gæs på træk med Blisgås 29 NØ, Grågås 11 N/NØ og Bramgås 34 Ø/NØ. Og første Røde Glente TF; herudover 2 R.

Fra dagen i øvrigt; Rødstrubet Lom 26, Toppet Lappedykker 2 V, Lysbuget Knortegås 185 Ø + 8 R ved Stavnshoved, Bjergand 12 Ø, Havlit 1 han Ø, Alk 21 Ø, Fjeldvåge 1 2K R-SV og Snespurv 1 V. Desuden "lokal hit" med Gråspurv hun R.

Som sædvanligt fin artsbredde ved Gjerrild; og allerede > 100 arter år til dato, heraf 96 fra Øst.

Blisgås træk NØ først på morgenen. Foto:JSC

Udsnit af Bramgåsflok på 31 fugle træk øst. Foto: JSC

Første Røde glente trækforsøg; her ude over vandet NV for obs-post, men fortrød og gik V langs kysten. Foto. JSC

Fjeldvåge 2K rast i længere tid ved klinten, men trak SV.. Foto: JSC 

søndag den 2. februar 2020

Gjerrild Nordstrand Øst 2. februar 2020 7.50 - 14.30 (JSC 7.50 - 12.00; JPRA 8.20 - 11.30; JODK 9.30 - 14.30)

Så er træksæsonen i gang med første trækdag for lærker og alliker.

Dagen startede 0-1/8, så stort set skyfrit, men tiltagende skydække op ad formiddagen. Fra morgenstunden hård vind fra V, men efter 9.30 aftagende vind jævn-frisk, men igen tiltagende efter 11.30. Køligt, men varmt for årstiden med 5 grader og god sigt + 15 km, og heldigvis næsten ingen flimmer.

Den hårde vind først på dagen lagde en dæmper på alt træk, og skuffende få havænder og Suler, men en del Sølv- og Stormmåger, samt enkelte Svartbage og Hættemåger trak V langs kysten lige efter solopgang og i mellem dem også en Sorthovedet Måge ad i vdr V; blot 5. fund fra Gjerrild.

Efter 9.30 aftagende vind og det fik lærkerne på vingerne, mest 2-4 sammen, og ofte ude over vandet. Samlet 96 V + 3 IT mod SV. Også tidligt gang i Alliker med samlet 385 TF og tidlige Engpibere 5 V. Mest overraskende var lidt Musvåge-træk; først 7 V mellem 10.45-10.50 og igen 3 V sammen 11.45.

Fra dagen skal Rødstrubet Lom 21, Toppet Lappedykker 2 V, Havlit 25 T, Fløjlsand 100, Troldand 1 hun V, Blisgås 2 IT, Grågås 11 N, Gråand 230 i en flok, Spidsand 1 han (mellem Gråænder og 2. vinterfund i år), Alk 75, Tejst 1, samt Vibe 1 V bemærkes.  Udover lærker og alliker stort set intet småfugletræk, blot Blåmejse 5 TF, Grønsisken 12 TF, Lille Korsnæb 4 TF og Kvækerfinke 18 V. Og Gransanger stadig på plads.

De sædvanlige flokke af Lysbuget Knortegås træk mod Ø. Foto: JSC

 Lysbuget Knortegås; mange mindre flokke på 4-18 fugle, men flertallet af dagens 456 fugle kom i større flokke på 80-100 fugle. Foto: JSC 

 Lysbuget Knortegås. Foto: JSC

Udsnit af en stor flok Gråænder - i alt 230 - som trak V. Formentlig fuglene som raster ved mellem Stavnshoved og Bønnerup. Foto: JSC 

Så gik der hul på Sanglærkerne. Ialt 99 træk i dag. Foto: JSC

 Dagens fugl blev denne flotte Sorthovedet Måge, adult vinterdragt, som trak V med Stormmåger. Foto: JSC


lørdag den 1. februar 2020