søndag den 31. marts 2019

Gjerrild Nordstrand 30. - 31. marts


30. Marts (Øst: 05.30 – 12.00; MST, JSC, delvis RDN og John M; strø-obs fra Nordstrand; RDN)

Vejret starter med dis på + 5 km over vandet og + 1½-2 km over land; 8/8 med svag SV-vind og 5 grader. Flere anløb til opklaring og tiltagende sigtbarhed, men sol brød først for alvor igennem efter 09.00 og 4/8 og vinden friskede op, stadig fra SV.

Dagen blev en stor Musvåge-dag. Trækket startede med enkelte fugle, men gik for alvor i gang kort før opklaring kl. 09.00 med en skrue på 62 fugle, der alle kom ud at vende men forsvandt retur SV. Kort efter og nærmest ud af ingenting skue på 90 over fyret, hvor alle fugle trak relativt hurtigt gik SV. Denne gang årets Rørhøg (hun) samtidigt, som trak V. Efter en pause kom først 40, så 80, så mere end hundrede Musvåger ind fra NØ – og samlet 210 Musvåger i luften i to skruer over fyret og gården; som alle gik SV. Dette gentog sig flere gange, hvor Musvåger kom ind fra Ø – NØ. Samlet blev der fra Nordstrand Øst talt 557 Musvåger SV (trækforsøg). Rasmus talte videre periodevist fra sommerhuset efter obsen var lukket kl. 12.00 ved Øst, og det gav yderligere 121 Musvåger SV.

Bortset fra første skrue kom trækket/indtræk fra Øst / Nordøst; muligvis fugle som tidligere var trukket langs Djurslands østkyst / Fornæs, men fortrudt.

Også første større dag for Spurvehøg 49, samt ankomst af Dværgfalk (træk NV 11.40). Fra dagen skal Rød Glente 15, Vandrefalk 1 T + R (genganger), Ringduer 3514 og Bjergvipstjert 11, Skærpiber 4, samt ankomst af Stor Tornskade og en tidlig Landsvale bemærkes.

31. Mars (Øst; 06.30 – 12.30 (sommertid); JSC)

Hård vind til svag kuling fra nordvest, 1/8, meget køligt, 4 grader, klart vejr og god sigt + 15 km, men flimmer på 5 km over vand og 2-3 km over land.

Den hårde vind lagde en kraftig dæmper på trækket, bortset fra Ringduerne med 2860 NØ/Ø. Ellers skal Rød Glente 9 TF og lidt Spurvehøge 12, 2K Havørn TF, samt Musvåger 62 (primært lavt NV) og lidt svære at tælle fra Nordstrand. Rasmus havde bedre udsyn og havde+ 50, hvor kun 26 kunne ses fro Nordstrand, samt endnu en Havørn (formentlig 3K). Musvåge antal anslås til 90.

Bortset fra Sule – 271 NV – overraskende få fugle over vandet og kun 2 Rider NV set.   

Gjerrild Fyr 31. marts kl. 6.30 (sommertid)

Suler træk tæt på kysten før solopgang i hård NV vind. Flertallet passerede de første to timer. Foto: JSC

Ringduer i hård vind 31. marts. Flokken her gik kort-varigt op mod vind, men forsvandt NØ. Foto: JSC

En ud af flok på tre Rød Glente 31. marts. Denne gik NØ; men fortrød, de to andre gik V langs kysten. Foto: JSC

Der gik lidt hul på Spuvehøgene denne weekend. Denne dog en ud af kun 9 træk 31. marts. Foto: JSC  

 Bramgås træk V (en ud af flok på seks fugle). 31. marts. Foto: JSC

Hybrid Sort/Gråkrage tog kort-varigt ophold i fjern grantop. Faktisk ret flot fugl; helt glinsende sort bortset fra den lidt sjove grå nakke. 31. marts. Foto: JSC


søndag den 24. marts 2019

Gjerrild Nordstrand Øst 24. marts (05.50 - 11.00; JSC)

Dagen startede med 8/8 høje skyer; solen kunne anes bagved, jævn V-vind og køligt med 4 grader. God sigt over vandet + 15 km; de første par timer lidt diset over land på + 2 km. Som i går opklaring fra NV ved 9-tiden og efterhånden 4/8; vind drejede mere SV og friskede lidt op.

Ved ankomst blev samlet flok på 12 Solsorte skræmt op på vej til P-plads. Trækfugle var stort de samme arter og antal som dagen før, dog væsentlig færre Ringduer (440) og Gransanger (3). Især de første timer pænt træk af finker og flere Kvækerfinker i dag (min. 10%).

Primære dagstotaler blev Allike 570, Ringdue 440, Bog/Kvækerfinke 887, Tornirisk 56, Hvid Vipstjert 49, Bjergvipstjert 8, Sanglærke 60, Engpiber 56,  Skærpiber 2, Misteldrossel 16 og Rørspurv 22. Af øvrige arter Sule 94, Canadagås 2, Kortnæbbet Gås 2, Trane 4, imens Sangsvaner endnu en gang skuffede lidt med kun 5.

Rovfugletrækket var bedre end i går med Musvåge 127 Ø, 10 V/NV, samt 4 indtræk udover 3 lokale fugle. De første Musvåger (6) ankom 8.25 og trak ud, men gik V/NV. Udover 4 indtræk, var Musvåger forholdsvis nemme i dag, da alle øvrige tog højde i skruer mod SV over sommerhus-område og gik hurtigt mod Ø; og i løbet af 1½ time 127 Ø. En skrue 10.30 på 30-40 våger nær Marshøj var formentlig disse fugle, hvor flere gik retur SV.

Rød Glente var lidt sværere at blive kloge på; først 2 R over Overskov + 1 TF NØ (7.05), 3 TF over Gammel Nordstrand (7.48), hvor 2 trak Ø og kom forbi obs-post, imens 1 gik SØ, 3 Ø enkeltvis  9.39-10.00 med Musvåger, 10.10 3 TF mod NØ, men gik retur. Til sidst 3 kredse over Marshøj + 2 kredse over sommerhuse samtidigt 10.30; formentlig gengangere. Samlet vurderes 9 træk/trækforsøg og 2 R (lokale fugle). I øvrigt Duehøg kredsede over Overskov (vest for antennen), Spurvehøg 6 Ø/NØ og Vandrefalk (ad) Ø 10.26.

Anders mfl. var ved Marshøj 10.00 - 12.00; havde nogenlunde samme antal Musvåger i perioden, imens Rød Glente blev vurderet til 14 TF. hvor 11 blev set samtidig. Af hensyn til risiko for gengangere tages dags-total herfra, da overblikket til svævetrækkere ved Marshøj er bedre. Desuden her også Vandrefalk (11.30), Duehøg (genganger), samt Bramgås 14 og Bjergvipstjert.

Dagens overraskelse var en 2K Sule blandt ellers kun adulte Suler i weekenden. Foto: JSC 

Dagens første Musvåger trak NV. Foto: JSC
  
To ud tre Røde Glenter trækforsøg mod NØ kl. 10.10. Foto: JSC

Pænt med Alliker i dag. Foto: JSC

 Fire Traner trak øst over Præsteeng og kom ca. 20 min. senere indtræk fra NØ og gik vest langs kysten. Foto: JSC

lørdag den 23. marts 2019

Gjerrild Nordstrand Øst 23. marts (05.50 - 14.30; JSC indtil 11.30 ESB + Troels indtil 12.30, JODK 10.30 - 14.30)

Dagen startede 8/8 og diset over både vand og land med sigtbarhed + 3 km og jævn sydlig vind. Efter 8.00 vindomslag til V-SV og opklaring fra NV og efterhånden sol og god sigtbarhed +10 km (vindmøller mod Anholt kunne kun anes i horisonten). 8 grader fra morgenstunden -> 11 grader.

Der var fin dækning i dag med JSC, ESB og Troels (dog mest i sovepose :-)), John M kom forbi og Jonas ankom med sønnike op ad formiddagen.

Dagen startede stille med lidt småtræk af især Hvide vipstjerter, Bogfinke, Sangdrossel, Engpiber, Stær og lidt busktrækkende Gransanger (som varede ved hele formiddagen). Med begyndende opklaring steg intensiteten lidt, men især duerne kom for alvor i gang og samlet trak Ringdue 4110 og Huldue 33.

Af andet småfugletræk skal især Hvid Vipstjert 75, Bjergvipstjert 8, Misteldrossel 38, Skærpiber 5, Snespurv 1, samt Tornirisk 127 bemærkes, imens Bogfinkerne endnu ikke kom igang, men hele tiden småflokke vest (samlet 905). Og få Alliker med 255. Som sædvanligt i vestenvind gik trækket mest V og bredt, således mange finke, engpiber og lærker langt ude over vandet.

Desuden Rødstrubet Lom 28 Ø, Sule 96, Pibeand 26 Ø, Bramgås 187, Blisgås 10, Tejst 3, Fiskehejre 6 NØ, Sandløber 90 V og ankomst af Svaleklire.

Rovfugletrækket blev desværre en fuser; stort set ingen Musvåger og Spurvehøge, 6- 8 Røde Glenter, hvor kun få var trækforsøg, samt en imm. Havørn (min. 3K) med hvid hale med halebånd. Ikke set før ved Gjerrild i år.

Men samlet en fin dag med god artsbredde og fine bidrag til årstotalerne.


En del Suler fouragerede tæt på kysten. Foto: John Mortenen

Bramgæs træk Øst. Foto: JODK

En fin dag for Ringdue med > 4000 træk. Foto: ESB

Flertallet af Hulduer kom i rene flokke. Her en flok på syv fugle. Foto: ESB

 Eneste Spurvehøg som trak ud ved Nordstrand. Foto: ESB

En imm. Havørn trækforsøg på god afstand. Foto: John Mortenen

Rød Glente over Præsteeng. Foto: JODK


Pænt med trækkende Tornirisk; i alt 127 V. Foto: ESB

 Tornirisk træk. Foto: ESB

Pæn ankomst af Gransanger med 25 busktrækkende fugle.  Foto: ESB

Den lokale Bomlærke sang fra nærmeste busk næsten hele morgenen. Foto: ESB 

En ud af otte Bjergvipstjerter i dag. Foto: ESB  

Efterhånden kun få Blåmejser på træk, kun 11 fugle i dag. Foto: ESB

Strandskade træk V. Foto: JODK

10 Store Præstekraver rastede ved Gjerrild Klint. Foto: JODK

 Ankomst af Svaleklire. Foto: ESB

Ankomst af Sildemåge. Foto: JODK


 Overflyvende Ravn. Antageligt lokal fugl. Foto: ESB

søndag den 17. marts 2019

Kongeørn ved Gjerrild 17. marts

John Mortensen og Stig Mortensen var kørt til Gjerrild for at kigge efter Kongeørnen. Og blot få minutter efter den sidst var set ved Nordstrand Øst genfandt de fuglen nord for Gjerrild Kirke.

 Foto: John Mortensen

                                                                                               Foto: John Mortensen


 Foto: John Mortensen

 Foto: Stig Mortensen

 Foto: Stig Mortensen

 Foto: Stig Mortensen

Gjerrild Nordstrand Øst 17. marts (06.00 - 11.20; JSC + JODK 09.00 - 10.40)

Vejrudsigten var ikke den mest lovende og stadig små byger undervejs fra Århus til Gjerrild. Det var helt overskyet og mørkt med frisk SV-vind ved ankomst og køligt 5-6 grader. Vinden aftog hurtigt til svag-jævn SV og nogen opklaring efter kl. 07.00. Desværre tiltagende vind især efter 10.00 (og enkelte småbyger og regnbuer ude over vandet), og efter 10.30 konstant hård vind fra SV med kraftige vindstød.

Der var ikke store forventninger til dagen qua vejret, men blev en ganske flot dag, især med mange Misteldrosler og Alliker. Trækket af droslerne startede ved 6.30 tiden og nærmest konstant kom småflokke mellem 11 til 25 fugle mod øst. Mange relativt højt og uden lyd; største flok var på 42 fugle. Samlet nåede dagstotalen 316 Ø; heraf trak de 264 en første 1½ time. Lidt op ad formiddagen kom 20-30 retur mod V; flere rastede kortvarigt.

Også Allike imponerede; dog kun omkring 300 NØ før 9.00, men som så ofte før pludselig mange mod øst bag fyret, hvor en flok på min 800 fugle kredsede til vejrs og gik muligvis samlet øst. Dog kom 2-300 forbi mod vest i løbet af formiddagen, nok fugle fra denne flok.

Ellers skal Rødstrubet Lom 20 SØ, Krikand 16 SØ, Sule 44, Ringdue 910 NØ/NV, Huldue 13, Hedelærke 9 (heraf 8 i en flok) bemærkes.

De første rovfugle blev en Spurvehøg NØ kl. 8.13, og kort tid efter Rød Glente 2 NØ med Musvåge. Og lidt overraskende trods det kølige vejr og vind allerede 8.20 en skure på 70 Musvåger over sommerhusene. Enkelte kredse mod NØ (i alt 7 sås udtræk), men flertallet gled øst eller forsvandt S igen. Kl. 9.20 kunne 128 tælles samtidig i flere løse skruer fra øst mod vest, men svære at blive kloge på. Anders var pp inde lige syd for Gjerrild Nederskov og havde lidt senere 370 Musvåge i luften samtidigt trækkende retur SV, og stadig flere kom til, så samlet blev 425 fugle talt her. Dags-total er derfor opgjort til min. 432 fugle. Max. antal fra de senere år er 8. marts 2014, hvor 474 blev set træk Ø fra Nordstand Øst (JSC, ASF). Samlet færre Røde Glenter i dag; fra Øst: 2 træk NØ + 1 SV, fra Marshøj 3 TF, Præsteeng 1 T, samt 6 SV retur ved Gjerrild Nederskov/Veggerslev; samlet nok 8 fugle.

Kongeørnen var heldigvis igen på plads; set første gang 9.30 og kredsede over sommerhuse. Trak efter ca. 20 minutter øst og forsvandt som i går mod SØ bag gården mod Marshøj. Genfundet nord for Gjerrild Kirke af John Mortensen mfl.

Med tiltagende vind døde fugletrækket helt og de sidste 50 minutter kun få Musvåger lavt mod V over Præsteeng, hvorfor obs'en blev lukket forholdsvist tidligt i dag. I øvrigt ankomst i dag af Fjeldvåge (ad han TF), samt Splitterne.

Kun 20 sangsvaner talt i småflokke på 5 + 6 + 2 + 7. Foto: JSC


Udsnit af  meget stor flok Alliker på min. 800 fugle, som skruede sig til vejrs langt mod øst. Foto: JODK

 Misteldrosler træk øst. Altid en herlig oplevelse. Flertallet den første 1½ time. Foto: JSC

Misteldrossel træk øst. Foto: JODK

Hovedparten af årstotalen for Misteldrossel udgøres oftest af få større dage. Og i år bliver nok ingen undtagelse. I alt 316 træk i dag. Foto: JSC.

Årets første Splitterner sås. Ankomst sidste år var 30. marts, dog er tidligste Splitterne fra 11. marts 2017. Foto: JODK

En af de blot 7 Musvåger som trak ud. Foto: JSC

Rød Glente ved Præsteeng. Foto: JODK

Kongeørn 2K. Stadig på god afstand, men tættere på end i går. Foto:JSC

lørdag den 16. marts 2019

Gjerrild Nordstrand 16. marts: (Øst 6.00 - 12.15; Marshøj 12.25 - 13.45: JSC, John M (delvis)

Skiftende skydække og vindstyrke; startende med 2-3/8 og frisk vind fra V, efter kl. 09.00 tiltagende skydække og efter 10.00 8/8 og periodevis mørke skyer over land (muligvis småbyger), men samtidig aftagende vind (svag til jævn), 5-6 grader, god sigt + 15 km; lidt diset i horisont.

Ved ankomst blev 11 Solsorte skræmt op langs kysten. Småfuglefugletrækket var beskedent qua den meget vind; max. Ringdue 1170, Huldue 14 (primært med Ringduer), Allike 340, Bogfinke 263, Stær 275, Sanglærke 39, Misteldrossel 18,  Blåmejse 28, Halemejse 14, (en flok). Desuden Bjergvipstjert 2 (+1 NV ved Marshøj).

Over vandet igen fint med Rødstrubet Lom 35 SØ, hvor 21 kom indenfor for få minutter mellem 7.20-7.25, Sangsvane 34 N, Blisgås 4 og Sule 58.

Rovfugletrækket startede 7.15 med første Røde Glente som gik NØ; efterfølgende 3 V (7.30), 1 NØ (7.55), 1 V (8.43), 2 SØ over Marshøj (9.53), 1 Ø (9.59), 1 V (10.50), 1 V (10.55) + 1 V 11.35 (tre sidste i selskab med Musvåger).
Første Musvåge trak ud NØ 8.55. Først Musvåger igen omkring kl. 10.00, som alle kom fra SØ og trak V-SV; i alt 85 i løbet af en time. Igen stille indtil 11.20, hvor skruer igen byggede op mod SØ og fugle gik V. Valgte at flytte til Marshøj efter kl. 12.15, da fuglene gik langt inde. Og her kulminerede dagen med 12.25 - 12.45 - først med skrue på 97 fugle, som alle gik SV. Kort efter ny skrue, hvor fuglene igen gik SV på en snor og således nemme at tælle; denne gang 136 våger. Lidt senere en skrue på 19 mod NØ, som tilsyneladende trak ud med Rød Glente. Sidstnævnte kom dog retur. Herefter kun få Musvåger sivende mod SV. Senere flere skrue mod SV på 30-50 fugle; og antages at være samme fugle. Men en fin Musvåge-dag med i alt 343 fugle (20 NØ + 323 TF).

Mogens Stoustrup havde set trækforsøg 2K Kongeørn i torsdags (14. marts) og lidt overraskende var denne stadig i området. Set første gang 10.17, hvor den relativt hurtigt kredse over Overskov mod øst (modsat Musvåger) og forsvandt SØ over Marshøj. Heldigvis kom den retur 11.20 sammen med Musvåger og blev set i gennem længere tid af flere omgange (indtil ca. kl. 12.00), hvor den forsvandt mod SV.


Ringduer træk N. Foto: JSC

Ringduer træk NV. Foto: JSC

Alle Bogfinker trak lavt vest langs kysten. Foto: JSC 

Dagens første Røde Glenter kom vest langs kysten og trak ud NØ. Foto: JSC

Fortsat mange Ravn træk. Idag flok på 6 + 5, først trækforsøg, herefter vest. Foto: JSC

Musvit kortvarigt rast. Fire kom sammen med 16 Blåmejser. Foto: JSC

Igen Halemejser; ialt 14 trækforsøg i en flok. Både Sydlige og Nordlige Halemejser. Foto: JSC 

Nordlig Halemejse. Foto: JSC

To toppet lappedykker trak V. Denne stadig i vinterdragt. Foto: JSC

To traner trak NØ kl. 9.20. Foto: JSC

Kongeørn 2K på stor afstand kredsende over Præsteeng. Foto: JSC

Kongeørn 2K. Kom desværre aldrig tæt på, men set rigtig fint i teleskop. Foto: JSC