søndag den 28. august 2022

Gjerrild 28. august (JSC)

Vejr: Gråvejrs - og bygevejrsdag, men også meget opholdsvejr, først svag SV, efter 10.00 mere vind og flere byger, stadig lunt med 16-18 gr., svingende sigtbarhed.

Nordstrand Øst 06.15 - 10.15 (fra bænk ved Birtevej)

Først kratlusk, men meget få fugle, og samlet en  artsfattig morgen og langt mellem fuglene. Tunge byger passerede mod øst og især mod vest, også mod nord over vandet ofte byger, men kun to kortvarige byger ved Gjerrild.

Igen fint med Sortand - 2.270 NV - og Krikand 165 T (31 V + 134 Ø), men nærmest ingen vadefugle med Strandskade 1 V, Stor præstekrave 2 V og Almindelig ryle 4 V. 

Ligesom i går trak vestgående Krikænder langt til havs, mens østgående trak ret tæt på kysten og ofte højt. 

Desuden Sule 62 T, Gravand 1 V, Pibeand 3 V, Fløjlsand 22 NV, og Fjordterne 1 V. 

Batterivej 10.50 - 12.00 (obs fra asfaltvejen)

Lukkede relativt tidligt på Øst og tog på Batterivej, som reddede morgen-obsen. Igen rigtigt fint med rovfugle med Rød glente 2 R, Rørhøg 6 1K R->NV + 1 ad hun R, Musvåge 3 R, Fiskeørn 1 SV, Tårnfalk min. 9 R/T og Vandrefalk 1 ad R-SV.

Meget fint med Rørhøge. To 1K Rørhøge trak direkte igennem området, mens de andre rastede i længere tid (fire 1K samtidigt med ad hun) og 1K trak herefter NV. Antallet  af Tårnfalke svært at afgøre, men ni talt samtidigt. Flere set forsvinde mod V og NV, og nye (?) komme ind fra både N og V, men umuligt at afgøre om falke cirkulerer eller trækker igennem.

Dagens overraskelse var en Vagtel som kaldte adskillige gange fra stubmark lige v.f. bilen. Gjorde store anstrengelser for at få fuglen at se, men lykkedes desværre ikke. 

Desuden Hjejle 210 R (men forsvandt da Vandrefalken trak forbi), Rødben 5 + 1 T og Gul vipstjert 4 R + 1 SV. 

JODK forbi kortvarigt efter 13.00 og noterede Vandrefalk 1K R og Stenpikker. 

Vandrefalk ad, på nogen afstand inde over området. Fik alle Hjejler på vingerne og kredsede over skoven mod syd og fik Musvåger på vingerne. Forsvandt til sidst mod S. Foto: JSC 


lørdag den 27. august 2022

Gjerrild 27. august (JSC)

Vejr: 8/8, 15 gr., først jævn, senere svag-let vind mellem VNV og NV, sigtbarhed ca. +10 km og vindmøller på Anholt Flak først svagt synlige i dis efter 09.00. Først på morgenen meget mørkt mod øst da uvejr passerede mod N her, heldigvis kun meget få dryp ved Gjerrild.

Nordstrand Øst (fra bænken ved Birthevej): 06.15 - 11.15

Lidt for meget vind til kratlusk, så valgte at bruge dagen på hav-obs. 

Pænt træk af Sortænder, som forløb jævnt hele formiddagen, dog kun knap 200 inden 07.00, samlet 4.335 NV. Også begyndende træk af svømmeænder, især Krikand 144 T, men også Pibeand 14 V, Spidsand 16 V (en flok), Skeand 8 V (4 + 3 + 1, sidste m 5 Pibeænder), desuden Fløjland 73 NV.

Vadefugle: Strandskade 79 V (max. flok 52), Stor præstekrave 24 V (1 + 9 + 4 +7 + 3), Hjejle 45 T (40 Ø + 5 V), Strandhjejle 8 V (4 + 2 + 1 + 1), Islandsk ryle 2 V, Sandløber 1 V (m 8 Alm ryle), Almindelig ryle 73 V, Lille kobbersneppe 1 V (m 2 Strandhjejler), Mudderklire 1 R-V, Svaleklire 1 V og Stenvender 1 V (m 5 Alm ryler og en præstekrave).

Fra dagen i øvrigt bl.a. Rødstrubet lom 1 V, Gråstrubet lappedykker 3 V, Sule 32 V, Alk/lomvie 1 V og Gul vipstjert 2 V og Skovpiber 1 T. 

Batterivej 16.20 - 17.30

Desværre regn det meste af eftermiddagen her, og stadig støvregn første fem minutter af obs'en. Igen fint med rovfugle med Rød glente 2, Rørhøg 2 (ad hun + 1K), Spurvehøg 1, Musvåge 2 og Tårnfalk 7. Desuden Fiskehejre 4 R og Gul vipstjert 8 SV.

Ved Vandkæret Rød glente, Rørhøg 1K og Tårnfalk.

Dagens enlige Rødstrubede lom. 27. august. Nordstrand Øst. Foto: JSC

Flok på 52 Strandskader træk vest. 27. august. Nordstrand Øst. Foto:JSC

søndag den 21. august 2022

Gjerrild 20. + 21. august

20. august (JSC)

Vejr: Stadig sommerligt + 15-20 gr, og solrigt, men i dag lidt mere efterårsagtigt med mere vind let-jævn vind mellem V og NV. 

Nordstrand Øst (05.50 - 11.00): 

Først kratlusk, men svært med den meget vind og få fugle, så gik til obs-post ved Øst; et par timers obs her, men ingen fugle over land, så gik til bænk ved Birthevej.

Overraskende få fugle og artsfattigt trods vind med Sortand 1.190 NV, Fløjlsand 67 T, Krikand 12 V, Pibeand 2 han V, Tejst 3 V, og få vadefugle med Strandskade 2 R, Stor præstekrave 2 V, Hjejle 12 S (indtræk), Storspove 7 S (indtræk) og Rødben 1 V. Også lidt terner med Splitterne 38 V, Fjordterne 1 V og Fjord/havterne 14 V. 

I øvrigt Canadagås 73 S (en flok - indtræk), Almindelig kjove 1 ad mørkfase V og Lille korsnæb 4 V. 

Batterivej (13.45 - 15.15)

Pænt med rastende rovfugle med Rød glente 2 (+ 3 v Gjerrild Sø), Musvåge 4, Spurvehøg 1, Tårnfalk min. 5 og Rørhøg 1 1K R, men Aftenfalk udeblev. 

Strø-obs desuden Hvepsevåge 1 ad SV og flere Løvsangere fra sommerhus-haven.  

Rørhøg 1K rast ved Batterivej. 20. august. Foto: JSC


21. august (JSC - JODK)

Vejr: Kølig start med 11 gr og vindstille/svag brise fra SV, men efter 07.00 opfriskende og svag-let SV, solrigt 1-2/8 og hurtigt varmere + 20 gr., god sigt + 20 km, men meget flimmer i horisontlinjen og trækkende Sortænder forsvandt i flimmeret. Over middag skiftende vejr med hyppige og meget kraftige regnbyger.    

Nordstrand Øst (05.50 - 11.00): 

En fin morgen med mange arter, men ikke de store tal. 

JSC først kratlusk, mens JODK tog obs-post. Lidt flere fugle med bl.a. Grå fluesnapper 3 og flere phyll., både Løv- og Gransanger, Gærdesanger 2 og Tornsanger 5. 

Vadefugle: Strandskade 6 T, Stor præstekrave 2 V, Hjejle 200 S (indtræk) og min. 300 R s.f. Fyret (flok i luften flere gange), Strandhjejle 3 SV, Islandsk ryle 3 V, Almindelig ryle 6 V, Dobbeltbekkasin 1 S, Lille kobbersneppe 9 T, Storspove 3 V, Småspove 1 Ø, Rødben 7 V, Hvidklire 2 T, Mudderklire 1 Ø + 3 R og Stenvender 4 V. 

Grundet flimmer kun få Sortænder noteret 110 NV, Fløjlsand 4 V, Krikand 20 Ø og Canadagås 29 S (en flok - indtræk), få terner med Splitterne ca. 20 mest rast (i trafik) og Fjordterne 2 V. 

En dag med rigtigt mange svaler, men  svære at tælle over land, hvor der hele morgenen var op til 100 R, og svært at se hvad der var trækfugle og rastende svaler., således kun svaler langs kysten og over vandet talt som træk; Landsvale 470 V, Bysvale 132 V og Digesvale 33 V. 

Lidt rovfugle med Hvepsevåge 2 SV, trækforsøg mod nord af Musvåge 2 TF, Spurvehøg 1 TF og Tårnfalk 1 TF. 

Desuden Sortspætte 1 V (over marken), Grønspætte 1 R, Stor flagspætte 2 T (1 Ø + 1 TF), Mursejler 4 SV og Gul vipstjert 6 SV. 

Lille kobbersneppe træk V. Nordstrand Øst. 21. august. Foto: JSC

Islandsk ryle 1K træk V. Nordstrand Øst. 21. august. Foto: JODK


To ud af flok på tre Stenvender V. Nordstrand Øst. 21. august. Foto: JODK

Gransanger. Nordstrand Øst. 21. august. Foto: JODK


Batterivej (11.00 - 11.35; JODK + 13.45 - 14.40; JSC + senere FNI)

Igen fint med rastende rovfugle. JODK tog forbi efter morgenobs og meldte fortsat mange rovfugle her og giftigt. JSC gav derfor Batterivej endnu en chance efter kraftig regnbyge og efter 35-40 min, kom der endelig en Aftenfalk forbi, indtræk fra øst og gik til rast på stubmark. 

FNI forbi senere og bl.a. imm. Havørn noteret. 

Rastende rovfugle: Rød glente 2, Havørn 1 imm. (+ ad. OF) Rørhøg 2 1K, Musvåge 2 R, Tårnfalk 8 R og Aftenfalk 1 1K R.

Desuden Fiskehejre 4 T, Hjejle 30 OF + 2 T, Storspove 2 T, Mudderklire 4 T og Gul vipstjert 3 T.   

Havørn. Batterivej. 21. august. Foto: JODK

Aftenfalk 1K, Batterivej. 21. august. Foto: JSC

Aftenfalk 1K, Batterivej. 21. august. Foto: JSC. 
Længe ventet gæst med mindre influx af ungfugle flere steder i landet. Kom ind fra vest i modlys og trak hurtigt lavt over markerne og gik heldigvis til rast på første mark.

søndag den 14. august 2022

Gjerrild Nordstrand Øst 13. + 14. august (JSC)

13. august

Vejr: 1-2/8, sommerligt, + 15 gr, men hurtigt + 20 grader i solen, svag brise fra S første timer, herefter svag vind fra øst, god sigt + 15 km, men tiltagende flimmer over vandet og i horisonten.

Obs fra 05.45 - 10.00; første 1½ time mest kratlusk i klitheder og omkring pilekrattene, herefter mest obs fra bænken ved Bentevej, da normale obs-post ved Øst omringet af telte og husvogn. 

Ikke mange fugle i krattene, dog Tornsanger min. 8 og Rødrygget Tornskade 4 1K. 

Vadefugle: Strandskade 30 V, Stor Præstekrave 8 V (2 + 6 som alle trak højt), Hjejle 2 S, Strandhjejle 1 Ø, Lille kobbersneppe 21 V (20 +1), Dobbeltbekkasin 1 S, Rødben 6 V, Hvidklire 6 V, Svaleklire 2 (1 V og en kun hørt), Tinksmed 1 S og Mudderklire 2 V.

Over havet kun få havænder, men Sortstrubet lom 1 ad sdr V, Krikand 11 T og Skeand 4 V,  samt Fjord/havterne samlet 53 V (max flok 48 V) og ikke mindst Dværgmåge 1 1K V og Ride 2 2K V, især sidstnævnte lidt en overraskelse, da de normalt kun ses på dage med hård vind. 

Desuden skal Gul vipstjert 2 T og Lille korsnæb 18 Ø bemærkes.  

En ud af fire 1K Rødryggede tornskader R ved kysten. Nordstrand Øst. 13. august. Foto: JSC

14. august

Vejr: 2-3/8, sommerligt, + 20gr, men hurtigt varmere i solen, svag brise fra SØ første timer, herefter svag vind fra øst, god sigt + 20 km, men tiltagende flimmer over vandet og diset i horisontlinjen.

Obs fra 05.40 - 11.15 og igen blev den første 1½ time mest brugt kratlusk i klitheder og omkring pilekrattene. Ville være gået til normale obs-post, men markarbejde her, så valgte igen bænken ved Bentevej.

Kratlusk startede godt, da en Natravn fløj op fra klithede n.f. Fjeldholmlejren ligesom jeg gik ned af redningsvejen/grusvejen mod vandet. Fuglen tog hurtigt højde og forsvandt over de høje graner ved lejren i aktiv flugt. Fik kun kortvarigt kikkert på, men ingen hvide vingepletter, så formentlig en 1K fugl. Kun 2. fund fra Øst (første var 30. august 2020).

Ellers kun Tornsanger min. 10 og Rødrygget Tornskade 3. Desuden en syngende Rødstjert ved Agnetevej før solopgang, nok motiveret af den varme morgen. 

Vadefugle: Strandskade 4 V, Hjejle 9 S, Lille kobbersneppe 4 V, Almindelig ryle 2 V, Storspove 9 V (3 + 6), Rødben 23 V (1+1+4+5+11+1 - og ny dagsmax) og Hvidklire 1 V.

I går ingen rovfugle men i dag Hvepsevåge 1 V, Rød glente 2 R (ad + 1K), Blå Kærhøg 1 hun S, Duehøg 1 ad kreds øst for Gl. Nordstrand og Tårnfalk 2 1K indtræk. Men Aftenfalke, som var håbet for dagen, udeblev. 

Over havet Sortand 243 NV, Fløjlsand 30 T og Krikand 10 V, Fjord/havterne samlet 52 V (max flok 35V) .

Desuden skal Gul vipstjert 1 T og Lille korsnæb 8 Ø bemærkes.  

Begge morgener et morgentræk lige efter solopgang af 200-300 gæs fra Stavnshoved til rast i Vandkæret. Overvejende Grågås, men også enkelte Canadagæs. Nordstrand Øst. 14. august. Foto: JSC

En fin dag for trækkende Rødben med 23 fugle og ny dagsmax. Nordstrand Øst. 14. august. Foto: JSC

Dagens overraskelse var en indtrækkende Blå Kærhøg hun ved Stavnshoved, så kom desværre ikke tæt på til foto. Nordstrand Øst. 14. august. Foto: JSC