mandag den 20. februar 2017

Gjerrild: 12.-18. februar 2017

Vinterferien bød på flere næsten vindstille dage og høj blå himmel. Det medførte optimale forhold til at gå særligt i detaljer med dykænderne i håb om at finde noget til SU-rapporten 2017. Særligt i starten af ferien rastede der virkelig mange Sortænder og Fløjlsænder, og det i antal langt over det vi de seneste år har set. Antallene stege igennem de første dage og toppede tirsdag den 14. februar med 10.000 Sortænder og 750 Fløjlsænder, hvorefter de reduceredes igen. Der havde i dagene op til de meget store forekomster blæst en jævn til hård vind fra øst, hvilket kan have fået flere fugle til at flyttet længe ind mod kysten, hvorfra en del siden er flyttet længere væk igen.

Fantastisk mange Sortænder rastede ud for obsposten. Her ses en del af flokken flyve op sammen med småflokke af Bjergænder og Fløjlsænder pga. motorbåndstrafik langs med kysten. Bemærk hvordan der ligger Sortænder hele vejen i baggrunden af billedet. Foto: Kent Olsen


Udsyn fra kysten længere mod øst, hvorfra Anholt Havmøllepark ses. Det nærmeste bælte af Sortænder ligger tæt sammen. Foto: Kent Olsen


Set fra toppen af klinten lige øst for obsposten sås det tydeligt, hvordan ænderne lå i flere brede bånd ud for kysten og med de største koncentrationer direkte ud for obsposten og umiddelbart øst for, mens koncentrationerne blev mindre mod Gjerrild Klint i sydøst hhv. Stavnshoved mod vest.

På de solrige dage var den en udsøgt fornøjelse, at iagttage småflokke af både Sortænder og Fløjlsænder med hanner og enlige hunner flyvende rundt i forbindelse med udparringen i vinterområdet. Foto: Kent Olsen


En helt igennem fantastisk oplevelse at stå på kysten med mulighed for systematisk at tjekke flokkene igennem alt imens deres kald hele tiden hørtes, meget stemningsfuldt.

En Fløjlsand hun smurt ind i olie rastede på kysten. Foto: Kent Olsen


Ud over sortænder og fløjlænder, bød havet også på en del bjergænder blandet ind i mellem særligt sortænderne sammen med både Havlitter, Rødstrubede Lommer, lidt Toppede og Gråstrubede Lappedykkere.

En Mellemskarv ssp. sinensis rastede en dag på kysten. Foto: Kent Olsen


Det forholdsvis milde vejr betød, at trækket bød på lidt Grågæs og Blisgæs, lidt Alliker, få Engpibere og Rørspurve, pænt med Sanglærker (største dag 149 trækkende), Grønsiskener, Gråsiskener og en rekordstor flok Bjergirisker (155 trækkende), pænt med Silkehaler, Sjaggere og flokke med Lille Korsnæb.


Hver dag var der bevægelse af Grågæs, hvor nogle formentlig var trækkende, mens andre blot fløj til og fra overnatning. Ikke desto mindre flotte i morgenlys. Foto: Kent Olsen


Af øvrige nævneværdige trækfugle fra vinterferien sås både Mosehornugle og Bjerglærke. Derforuden var der igennem ugen virkelig gang i spætterne med en Grønspætte, der flere dage opholdt sig i sommerhushaverne, mens flere Sortspætter kunne opleves trommende i skovene omkring Gjerrild by.


Mange Dompapper huserede rundt i sommerhushaverne ved Gjerrild. Her er en han igang med en frugt fra Ahorn. Foto: Kent Olsen


Kent Olsen
20. februar 2017