mandag den 29. april 2024

Gjerrild Nordstrand Øst 29. april

Trækkende Mosehornugle. Nordstrand Øst. 29. april. Foto: JSC

Vejr: Lidt køligere + 5 gr. fra morgenstund og op til 14 gr., først tunge skyer mod nord og øst (regn), men tørt ved obs-post, herefter næsten skyfrit og meget svag mellem syd og sydvest vind, senere mere skyet 5-6/8, og opfriskende vind, mest let-jævn kølig vind mellem sydsydvest og sydvest, sidst på formiddag igen opklarende vejr 3/8, god sigt + 20 km

En køligere dag og ofte mange stille perioder, men blev samlet alligevel en udmærket dag med rimeligt rovfugletræk, mens småfugletrækket var meget beskedent. Med vindomslag til sydvest her primo maj var det oplagt med trækkende Bramgæs, og dagen startede også med to pæne flokke, men herefter ingen, desværre. Men nok 200.000 fugle talt trækkende over Sjælland. 

Nordstrand Øst 05.35 - 12.45 (JSC - MST - og LM (delvis).

Vandfugle: Rødstrubet lom  7, Toppet lappedykker 1, Bramgås 330, Krikand 1 Ø, Strandskade 12 T, Småspove 1 (ankomst), Mudderklire 3 Ø og Fjordterne 1 V (ankomst). Desuden en fin dag for Trane med 26 T, dog kun 8 NØ, øvrige gjorde trækforsøg og forsvandt enten sydøst eller mod vest. 

Rovfugle: Sort glente 1 T/TF, Rød glente 14 T/TF, Rørhøg 5 T (2 2K Ø, 1 han Ø, 1 2K V,  1 hun NØ), Blå kærhøg 2 brun NØ, Spurvehøg 37 Ø/NØ, Musvåge 81 T/TF, Fiskeørn 3 NØ (10.43, 10.50 og 11.58), Tårnfalk 1 NØ + 1 R, samt de to sædvanlige adulte Havørne set flere gange. Desuden Mosehornugle øst langs kysten.

Musvåge og flere glenter (incl. Sort glente) blæste op med fra syd og skruede sig ofte et pænt stykke til havs, men hvor mange der reelt trak nordøst er usikkert, da en del blev set returtrækkende. 

Due-og småfugletræk: Overraskende fortsat pænt med Ringdue 530 (heriblandt 2 Huldue), Skovpiber 52, Engpiber 161, Landsvale 47, Bogfinke sølle 84, mens lidt større ankomst af Gul vipstjert med 48 T. 

Desuden Stor flagspætte 2 (1 Ø + 1 TF) og mindst Gulirisk, som kaldende trak vest lige over obs-posten.  

Dagens første Trane kom alene og gik hurtigt mod nordøst, mens andre var mere tøvende. Nordstrand Øst. 29. april . Foto: JSC

Flere Gule vipstjerter, her 6 ud af flok på 12. Ofte rastede flere fugle på marken udfor obs-post inden træk. Nordstrand Øst. 29. april. Foto: JSC

søndag den 28. april 2024

Gjerrild Nordstrand 28. april

Fiskeørn, dagens 2. fugl, Nordstrand Øst. 28. april. Foto: JSC

Vejr: Småregn indtil 05.30, mørke skyer og småbyger både øst og vest for obs-post, efter 07.00 mere opklarende vejr og skiftende skydække, mest 4/8 og solrigt dog mere skyet sidst på eftermiddagen, 9 gr fra morgenstund til 15 gr., først svag-let vind ml Ø og SØ, senere opfriskende til let-jævn vind, og resten af dagen mest jævn-frisk vind, ofte med vindstød. Varierende sigtbarhed, først på morgenen+ 8 km, senere opklarende og + 15 km, lidt diset i horisontlinjen. 

JSC og MST pp fra morgenstund, men i løbet af formiddag forholdsvis mange forbi (+ 7). Første varme nat (+ 9 gr.) og forventninger var store, men rovfugle-trækket blev mindre end forventet af både Spurvehøg, Fiskeørn og især Kærhøge, hvor større antal af sidstnævnte først kom i bogen sidst på dagen.

Nordstrand Øst 05.40 - 14.48 og igen 16.00 -17.30, desuden lidt strø-obs fra Nordstrand Vest, samt sommerhus-haver (Langholmvej, Dorisvej). 

Vandfugle: Igen forholdsvis få fugle, dog bl.a. Rødstrubet lom 19, Nilgås 1 (ankomst), Sule 81, Dobbeltbekkasin 1, Storspove 1, Svaleklire 2, Hvidklire 1, Mudderklire 1 og  Tejst 1. 

Rovfugle: Rød glente 10, Rørhøg 4, Blå kærhøg 11, Spurvehøg 95, Musvåge 44, Fiskeørn 2, Tårnfalk 18, Lærkefalk 5 (ankomst) og Dværgfalk 4.

Due- og småfugletræk, flest Ringdue 203, Skovpiber 279 Ø, Engpiber 807 Ø,  Landsvale 68 Ø, Bog/kvækerfinke 1170 Ø og Grønsisken 94 Ø.  

Desuden bl.a. Tyrkerdue 7 Ø (første træk i år), Hedelærke 1 Ø, Silkehale 4, Gul vipstjert 15 Ø, Sjagger 176 (mest rast), Ringdrossel 18, Løvsanger 12 Ø, Gran/Løvsanger 15 (nok mest Løvsanger), Gærdesanger 10, Kernebider 7, samt ankomst af Bysvale (3), Bynkefugl og Skovsanger. 

Nilgås trak før solopgang øst med Skarv. Nordstrand Øst. 28. april. Foto: JSC

Blå kærhøg hun, kl. 16.42. Nordstrand Øst. 28. april. Foto: JSC

Dagen fjerde Dværgfalk  træk øst, kl. 12.30, Nordstrand Øst. 28. april. Foto: Simon Mølholm Olesen

Dagen anden Lærkefalk  træk øst, kl. 12.37, Nordstrand Øst. 28. april. Foto: Simon Mølholm Olesen

lørdag den 27. april 2024

Gjerrild Nordstrand 27. april

Rastende Vendehals, Langholmvej, Nordstrand Øst. 27. april. Foto: JSC


Vejr: Kold morgen, omkring frysepunkt, først næsten vindstille og letskyet 2/8, sigt + 15 km, fra 07.15 vind fra sydvest med lave skyer og hurtigt helt overskyet og koldt og lidt mere diset. Op ad formiddag vind mellem syd og sydøst og igen mere sol, sigtbarhed + 10 km og fortsat køligt. Eftermiddagsvejr var med skiftende skydække, 4-5/8 sol, kølig SØ vind. 

I løbet af ugen siden 21. april kun en obs-dag (22. april med bl.a. en Fiskeørn), men stadig koldt med hyppig nattefrost. Også i dag blev en forholdsvis stille dag. 

Nordstrand Øst 05.40 - 12.00 (JSC og MST), samt strø-obs fra sommerhushaven (Langhholmvej) og Gl. Nordstrand (flere).

Vandfugle: Igen en meget stille dag over vandet med bl.a. Rødstrubet lom 14 Ø, Havlit 5, Splitterne 34 og ankomst af Hvidklire 1 V og Mudderklire 1 Ø, samt Hjejle 90 (flok på vingerne flere gange over Vandkæret/Præsteeng). 

Rovfugle (samlet): Rød glente 6, Havørn 5 imm. T/TF + 2 ad. R, Rørhøg 3, Blå kærhøg 3, Spurvehøg 19, Musvåge 13, Fiskeørn 2 og Tårnfalk 2 T + 4 R. En fin dag for Havørn; først to 2-3K trækforsøg, men retur sydøst, kort efter to sub-ad/4K fugle sammen mod vest og sidst på formiddag en 3K trækforsøg. Herudover blev de to sædvanlige adulte fugle set flere gange.  

Kun beskedent due- og småfugletræk med bl.a. Ringdue 215 Ø/TF, Huldue 5 (lidt halvsent), Skovpiber 73, Engpiber 283, Gul vipstjert 8, Ringdrossel 5 NV, Sjagger 22 NV og Bog/Kvækerfinke 146 Ø. Desuden Trane 10 (9 NØ + 1 V),  Mosehornugle 1, Svaleklire 1, Løvsanger 5, Gærdesanger 6 og ikke mindst Vendehals rast kortvarigt i sommerhushave (Langholmvej).


Øverst dagens første to imm. Havørne (2-3K) og nederst dagens sidste (3K). Nordstrand Øst. 27. april. Foto: JSC


Dagens to Fiskeørne, øverst kl.08.48 fra obs-post og nederst kl. 14.13 Langholmvej. Nordstrand Øst. 27. april. Foto: JSC

Dagens anden 2K Rørhøg. Nordstrand Øst. 27. april. Foto: JSC

Blå kærhøg trak højt og et stykke til havs.Nordstrand Øst. 27. april. Foto: JSC

Fortsat trækkende traner. Otte kom sammen og fik inden udtræk mod nordøst følgeskab af endnu en fugl. Nordstrand Øst. 27. april. Foto: JSC

De lokale ynglefugle af Lille Gråsisken  har været på plads fra midten af april. Og de trækkende fugle, som nu kommer forbi obs-posten, er nok alle denne art. Nordstrand Øst. 27. april. Foto: JSC

Gjerrild Nordstrand og Overskov 21. april

En bedre dag for Blå kærhøg med i alt syv trækkende fugle. Nordstrand Øst. 21. april. Foto: JSC

Vejr: 2-4/8, solrigt, svag vind mellem NNØ og NØ, nattefrost, men 3 gr., fra morgenstund, op til 7 gr., varmt i læ, god sigt + 20 km

Selvom det havde været nattefrost og kun 1-2 gr. mere fra morgenstund føltes morgenen ”varmere” end dagen før. Og trækket blev også væsentligt bedre, dog uden at imponerer. Der var mange meget stille perioder, og især de sidste par timer var meget, meget stille.

ARA + JSC på plads fra morgenstund, MST ankom nogle timer senere og LHH var kortvarigt forbi. Der blev også observeret fra Gl. Nordstrand 08-10. Efter frokost lidt strø-obs fra sommerhus, mens Anders eftersøgte Rødtoppet fuglekonge i Gjerrild Overskov og fandt 11 fugle.  

Nordstrand Øst 05.45 - 12.00: Kun få fugle over vandet, bl.a. Rødstrubet lom 18, Sortstrubet lom 1 N og Bramgås 46 Ø.

Rovfugle: Rød glente 3, Havørn 1 imm + 2 ad (det sædvanlige par), Rørhøg 3, Blå kærhøg 7, Duehøg 1 R (nok gengnger), Spurvehøg 21, Musvåge 5, Fiskeørn 1, Tårnfalk 3 og Dværgfalk 3. 

En Steppehøg tastet i DOFbasen træk NØ fra Gl. Nordstrand var tidsmæssigt sammenfaldende med en høj kærhøg, som vi 100% bestemte til Blå Kærhøg, hvorfor denne er bogført som så i træktabel. Men om der var en anden kærhøg samtidigt, er ikke umuligt, men antager at vi blot så forskelligt på bestemmelse af pågældende fugl. .  

Kun beskedent due- og småfugletræk med bl.a. Ringdue 117, Skovpiber 14, Engpiber 217, Bog/Kvækerfinke 552, Grønsisken 247 og Lille korsnæb 18. Fra dagen i øvrigt Mosehornugle 1, Gul vipstjert 1, Løvsanger 1 og Rødstjert 1.

Første 2K Rørhøg træk. Nordstrand Øst. 21. april. Foto: JSC

Fiskeørn træk NØ. Nordstrand Øst. 21. april. Foto: JSC

Bramgås trækkende øst. Nordstrand Øst. 21. april. Foto: JSC

Mosehornugle over Præsteeng, set fra sommerhus-terrasse, Langholmvej. Nordstrand Øst. 21. april. Foto: JSC
 

Rødtoppet fuglekonge Gjerrild Overskov, i alt 11 optalt. 21. april. Foto: ARA

lørdag den 20. april 2024

Gjerrild Nordstrand Øst 20. april (JSC - JODK)

Ung (nok 2K) Kongørn træk vest over Præsteeng. Nordstrand Øst. 20. april. Foto: JSC 

Vejr: Skiftende skydække 4-7/8, kold start +2 gr., svag-let nordøst vind, som aftog og drejede nord, og efter 11.00 mest nordvest vind, god sigt + 20 km, men tiltagende flimmer over land og vand op ad formiddagen. Fra 12.30 og resten dagen flere mindre frontpassager fra nordvest med lidt regn, men også en del sol ind i mellem, dog længerevarende regn 18-19, herefter flot opklaring. 

Nordstrand Øst 05.45 - 11.40, samt obs. fra Bakken, Gjerrild Overskov og Langholmvej (i løbet af eftermiddagen), mens ARA + CO var på Marshøj 10.15-12.15. Desuden obs ved obs-post efter opklaring kl. 19.00. 

Stadig koldt og nærmest intet træk, men en Kongeørn er altid godt. 

Obs: Meget få fugle, og udover Kongeørn, kun Rød glente 5, Duehøg 1 R, Spurvehøg 4 og Tårnfalk 3, samt lokale Musvåger. Efter opklaring kl. 19.00 Rørhøg 3 og Dværgfalk 2. 

Fra dagen i øvrigt kun få nævneværdige obs md; Rødstrubet lom 61 (58 Ø + 3 V), Sølvhejre 1 NØ (Marshøj; året femte og ny sæson-max), Krikand 2, Havørn 2 ad., Trane 12 T (2 Ø, 2 NØ, 8 TF), Sortmejse fortsat lidt træk med  9 TF, Løvsanger 2 (Bakken) og ankomst Vendehals (Marshøj), Broget fluesnapper (Bakken og tidligste ankomst hidtil) og Rødtoppet fuglekonge, to nye fugle fundet i Overskov.

Kongeørnen trak tidligt på formiddagen (kl.08.44) og forholdsvist lavt over Præsteeng og forsvandt bag granrækken. Gik muligvis til rast, men ikke set senere. Nordstrand Øst. 20. april. 

10 traner kom samlet, men kun fire trak helt til kysten, hvor kun to tog turen mod nordøst. De øvrige senere set trækforsøg igen og gik vest. Nordstrand Øst. 20. april. Foto: JSC

Grønspætte rast i egetræet i sommerhushaven, Langholmvej. Også en Grønspætte ved Bakken og en ved Marshøj, Nordstrand Øst. 20. april. Foto: JSC

Broget Fluesnapper, han, Gjerrild Overskov. Hidtil tidligste ankomst. 20. april. Foto: JODK

Rødtoppet fuglekonge, Gjerrild Overskov, 20. april. Foto: JODK

Gjerrild 8. - 19. april

Havørn rastede lavt over Præsteeng. 13. april. Foto: JODK

Stadig køligt, og relativt fem obs-dage i perioden den 8., 13., 15. 16. 18. april, samt strø-obs 12. og 19. april.   

8. april (MST - IK)

Vejr. SV-vind, 11 gr.. solrigt.

Obs: Sort glente 2, Rød glente 6, Havørn 2 (gengangere), Spurvehøg 23, Musvåge 143 og Tårnfalk 3, samt bl.a. Fiskehejre 7, Blisgås 2, Bramgås 104,  Havlit 5, Hjejle 71, Ringdue 1680, Sortmejse 70 (ny forårsdags-max) og Ringdrossel 1.

12. april (NJU; strø-obs): Sort glente 1, Stor præstekrave 4. 

13. april (JODK)

Vejr: Ikke noteret, men stadig køligt.

Obs: Rød glente 10, Havørn 3, Rørhøg 4, Duehøg 2 2K, Spurvehøg 9, Musvåge 155, Fiskeørn 2 og Tårnfalk 1. Herudover bl.a. ankomst af Hvid Stork (set ved Bakken), Mudderklire (set Batterivej), Gærdesanger, Munk og Rødstjert. 

Duehøg 2K trækforsøg, en ud af to fugle denne dag. Nordstrand Øst. 13. april. JODK 

Ankomst af Mudderklire. Gjerrild Batterivej. 13. april. Foto: JODK

Stenpikker. Gjerrild Batterivej. 13. april. Foto: JODK

15. april (MST)

Vejr: SSV vind, først skyfrit, men regn fra 09.30

Obs: Rød glente 1, Rørhøg 1, Spurvehøg 1 og Tårnfalk 1, samt bl.a. Ringdue 570.

16. april  (MST)

Vejr: Svag-let NØ vind, 5 gr., skyfrit, sigt + 25 km

Obs: Rød glente 3, Rørhøg 6, Blå kærhøg 1, Spurvehøg 23, Musvåge 47 og Vandrefalk 1. Desuden bl.a. Kvækerfinke 355, Grønsisken 188 og Lille korsnæb  14.

18. april (MST)

Vejr: Ikke noteret, men stadig køligt.

Obs: Rød glente 2, Spurvehøg 2, Musvåge 12, Tårnfalk 4, samt bl.a. Trane 3 NØ, Storspove 1, Vibe 7, Ringdue 207.

19. april (EHØ - JPL; strø-obs): En ung Kongeørn set ved Gl. Nordstrand


søndag den 7. april 2024

Gjerrild Nordstrand 7. april (JSC - JODK - MST - KO)

Sort glente adult/3K+træk sydvest over Langholmvej. Nordstrand Øst. 7. april. Foto: JSC. 
En fin dag for Sort glente med 4-8 fugle, men fugle tumlede rundt i området og set flere gange, så min. 5 fugle (3 ad. + 2 2K)  bogført, som dagstotal, da disse trak til sidst nordvest på sydside af Gjerrild Overskov. 

Vejr: Lunt fra morgenstund + 13 gr., svag sydvest-vind, skyfrit mod nordøst, men hurtigt trak front op fra sydvest og småregn fra 06.50 og mere udbredt regn fra 07.10 - 09.45, herefter hurtig opklaring, først skyfrit og solrigt, herefter varierende skydække, og opfriskende vind, stadig sydvest, mest let vind, men perioder med jævn til frisk vind, god sigt + 15 km efter opklaring.

Der observeret fra Nordstrand Øst 06.15 - 07.10 (JSC) + 09.45 - 12.00 (JODK - MST), Langholmvej 09.45 - 14.30 (JSC), Præsteeng 12.00 - 15.00 (JODK, MST delvis), Marshøj og Gjerrild Overskov (sydside) 10.50 - 16.00 (KO). Der blev kommunikeret mellem obs-poster via Zello.

Igen en absolut godkendt dag med største dagstotaler i år for Musvåge, Sort- og Rød glente og Spurvehøg. Rovfugletrækket gik først på formiddag nordøst, men fra omkring frokosttid gik trækket primært nordvest langs sydsiden af Gjerrild Overskov og kun få fugle nåede til Nordstrands-området og Præsteeng. 

For Sort Glente blev observationstidspunkter, alder og placering gennemgået igen om aftenen, og vi nåede frem til at der var 5 fugle i omløb med 3 ad./3K+ og 2 2K, og dermed ny dagsmax for arten ved Gjerrild. 

Rovfugle (samlet): Sort glente 5, Rød glente 31, Musvåge 624 og Spurvehøg 93. Desuden Havørn 1 2K (+ 2 ad. R), Rørhøg 3, Duehøg 1 2K, Fiskeørn 1, Tårnfalk 4 og Vandrefalk 1 ad.  

Fra morgenstunden før regnvejret var der et fint gang i småfugletrækket ved Nordstrand Øst, især mange Kvækerfinker, men gik højt og umulige at tælle præcist, kun 1120 kom i bogen, og også årets første Ringdrossel og Lille Præstekrave.

Kun småtræk i øvrigt med Ringdue 1165, Huldue 4, Engpiber 111 (+ 200 R), Skovpiber 14, Hvid vipstjert 58, Misteldrossel 27, Sangdrossel 20, Ringdrossel 7 (samlet) og Bjergirisk 12 

Fra dagen i øvrigt Dobbeltbekkasin (ankomst), Svaleklire, Hjejle 6, Landsvale 3, Silkehale, Hedelærke 1 T + 1 R, Stenpikker 2 R, Løvsanger 1 sy (Præsteeng; hidtil tidligste ankomst) og Trane 7 TF + 1 R. 

Sort glente ved obs-post, Nordstrand Øst. 7. april. Foto: JODK

Havørn 2K, Gjerrild Overskov. 7. april. Foto: JODK

Trane, Gjerrild, Præsteeng. 7. april. Foto: JODK

Svaleklire, Gjerrild, Præsteeng. 7. april. Foto: JODK

Årets første Lille præstekrave trak kaldende vest over obs-post men forsvandt mod sydvest. Nordstrand Øst. 7. april. Foto: JSC  

lørdag den 6. april 2024

Gjerrild Nordstrand Øst 6. april (JSC - JODK)


Dagens hit: En Sortrygget Hvidvipstjert, kun 4. fund fra Gjerrild. Nordstrand Øst 6. april. Foto: JSC

Vejr: Varmt fra morgenstund med 9 gr. og senere op til 16 gr. i løbet af dagen, først overskyet, men i løbet af formiddag huller i skyer og fra middagstid til kl. 14.30 solrigt og varmt, herefter igen mere skyet og fra 15.15 gråt mest med småsnusk, men opklarende vejr igen 16.30, dog ret skyet 6-7/8, sigtbarhed varierende og først på dagen ret diset over land, og over vand + 8-10 km (dog ofte ingen horisontlinje i disen).

Nordstrand Øst 05.45 - 12.00 (JODK - JSC) og fra sommerhus-terrasse Langholmvej 12.15 - 15.15 og igen 16.30 - 18.00 (JSC).

Samlet en fin dag med ankomst af Stenpikker, Skovpiber og Landsvale. 

Vandfugle: Meget stille over vandet med lidt trafik af Sort - og Fløjlsænder, Krikand 2 Ø, Stor skallesluger 1 han Ø og udover lokale Grågæs også Bramgås 33 og Blisgås 23.

Rovfugle (samlet): Rød glente 8, Sort glente 3, Havørn 1 imm. V (+ 2 ad. R), Rørhøg 8, Blå kærhøg 1 han, Duehøg 1, Spurvehøg 77, Musvåge 282, Fjeldvåge 1, Fiskeørn 1, Tårnfalk 5, Dværgfalk 1 og Vandrefalk 2.  

Musvåger lidt svære at tælle, først på formiddagen trak 53 Ø, senere kom mange mindre skruer, og en karakteristisk fugl (manglende svingfjer i højre vinge) blev senere set retur sydvest over sommerhus, derfor tælles kun 53 Ø + 231 returtræk over sommerhus. En fin dag for Sort glente, først en træk øst med første Musvåger først på formiddagen, senere to træk (begge alene) hhv. kl. 13.45 og 14.51 over sommerhus. 

Lidt overraskende et pænt duetræk trods det disede vejr over vandet med 2960, samt Huldue 6. 

Kun beskedent småfugletræk, dog Sjagger 190, Misteldrossel 25, Vindrossel 23, Hvid vipstjert 82, Engpiber 172 og Bog/kvækerfinke 545, Tornirisk 54 og igen Sortmejser 52 Ø. Også pænt med Gransangere 24 ved obs-posten.

Fra dagen i øvrigt Sølvhejre 2 Ø, Trane 2 R, Hjejle 55. Landsvale 2, Silkehale 1, Stenpikker 2 (1 ved obs-posten, 1 i Vandkæret), Skærpiber 1, Skovpiber 5, Sortstrubet bynkefugl 1 han sy (klithede ved Fjeldholmlejren), Bjergirisk 4, Lille korsnæb 5, Kernebider 5 og ikke mindst en Sortrygget Hvidvipstjert rastende mellem 15-20 Hvide vipstjerter på marken ved obs-posten. 

Skovpiber er tidligste ankomst hidtil ved Gjerrild. Og endda fem træk. 

Rørhøg træk, samlet en fin dag med 8 fugle. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC

Havørn 2-3K træk V, set fra sommerhusterrassen. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC


Dagens 2. (kl. 13.45) og 3. Sorte glente (kl. 14.51) set fra sommerhusterrassen. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC

Blå Kærhøg øst fra sommerhusterrassen. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC

Sølvhejre træk øst. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC

Stor skallesluger han træk øst. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC

Ankomst af Stenpikker. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC

Ankomst af Landsvale. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JODK

Sortmejse-trækket fortsatte også denne dag, samlet 52 øst. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC