lørdag den 6. april 2024

Gjerrild Nordstrand Øst 6. april (JSC - JODK)


Dagens hit: En Sortrygget Hvidvipstjert, kun 4. fund fra Gjerrild. Nordstrand Øst 6. april. Foto: JSC

Vejr: Varmt fra morgenstund med 9 gr. og senere op til 16 gr. i løbet af dagen, først overskyet, men i løbet af formiddag huller i skyer og fra middagstid til kl. 14.30 solrigt og varmt, herefter igen mere skyet og fra 15.15 gråt mest med småsnusk, men opklarende vejr igen 16.30, dog ret skyet 6-7/8, sigtbarhed varierende og først på dagen ret diset over land, og over vand + 8-10 km (dog ofte ingen horisontlinje i disen).

Nordstrand Øst 05.45 - 12.00 (JODK - JSC) og fra sommerhus-terrasse Langholmvej 12.15 - 15.15 og igen 16.30 - 18.00 (JSC).

Samlet en fin dag med ankomst af Stenpikker, Skovpiber og Landsvale. 

Vandfugle: Meget stille over vandet med lidt trafik af Sort - og Fløjlsænder, Krikand 2 Ø, Stor skallesluger 1 han Ø og udover lokale Grågæs også Bramgås 33 og Blisgås 23.

Rovfugle (samlet): Rød glente 8, Sort glente 3, Havørn 1 imm. V (+ 2 ad. R), Rørhøg 8, Blå kærhøg 1 han, Duehøg 1, Spurvehøg 77, Musvåge 282, Fjeldvåge 1, Fiskeørn 1, Tårnfalk 5, Dværgfalk 1 og Vandrefalk 2.  

Musvåger lidt svære at tælle, først på formiddagen trak 53 Ø, senere kom mange mindre skruer, og en karakteristisk fugl (manglende svingfjer i højre vinge) blev senere set retur sydvest over sommerhus, derfor tælles kun 53 Ø + 231 returtræk over sommerhus. En fin dag for Sort glente, først en træk øst med første Musvåger først på formiddagen, senere to træk (begge alene) hhv. kl. 13.45 og 14.51 over sommerhus. 

Lidt overraskende et pænt duetræk trods det disede vejr over vandet med 2960, samt Huldue 6. 

Kun beskedent småfugletræk, dog Sjagger 190, Misteldrossel 25, Vindrossel 23, Hvid vipstjert 82, Engpiber 172 og Bog/kvækerfinke 545, Tornirisk 54 og igen Sortmejser 52 Ø. Også pænt med Gransangere 24 ved obs-posten.

Fra dagen i øvrigt Sølvhejre 2 Ø, Trane 2 R, Hjejle 55. Landsvale 2, Silkehale 1, Stenpikker 2 (1 ved obs-posten, 1 i Vandkæret), Skærpiber 1, Skovpiber 5, Sortstrubet bynkefugl 1 han sy (klithede ved Fjeldholmlejren), Bjergirisk 4, Lille korsnæb 5, Kernebider 5 og ikke mindst en Sortrygget Hvidvipstjert rastende mellem 15-20 Hvide vipstjerter på marken ved obs-posten. 

Skovpiber er tidligste ankomst hidtil ved Gjerrild. Og endda fem træk. 

Rørhøg træk, samlet en fin dag med 8 fugle. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC

Havørn 2-3K træk V, set fra sommerhusterrassen. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC


Dagens 2. (kl. 13.45) og 3. Sorte glente (kl. 14.51) set fra sommerhusterrassen. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC

Blå Kærhøg øst fra sommerhusterrassen. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC

Sølvhejre træk øst. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC

Stor skallesluger han træk øst. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC

Ankomst af Stenpikker. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC

Ankomst af Landsvale. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JODK

Sortmejse-trækket fortsatte også denne dag, samlet 52 øst. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC

Ingen kommentarer:

Send en kommentar