onsdag den 30. oktober 2019

Gjerrild Nordstrand 30. oktober 2019


Med de mange melding om trækkende krognæb flere steder i landet, var forventninger stor til at Gjerrild også skulle markere sig. Derfor havde Kent Olsen aftalt at mødes med Mogens Stoustrup Jensen og Klaus Sørensen for at prøve lykken. Senere stødte Hans Henrik Bay også til. Sammen sørgede alle mand for, at det blev en helt igennem flot dag ved Gjerrild med først en gulirisk, det fløj øst for efter lidt tid at komme retur og lande i den nærmeste have. Her blev den resten af dagen og kunne ind imellem høres og ses. Dagen bød også på de lækreste indtrækkende pibesvaner, en mosehornugle og kl. 13.05 fik Klaus øje på to store finker, der kom flyvende vest for os, hvor de satte sig i toppen af en Bjergfyr omtrent 350 meter vest for os. Hermed blev Krognæb en realitet ved Gjerrild Nordstrand. De sad i fyrretræet nogle minutter inden den fløj ned og forsvandt. Vi nåede heldigvis, at tage nogle billeder inden de fløj, dog på stor afstand. Vi gik hurtigt hen til stedet, hvor vi pludselig hørte én fugl kalde én gang. Efter yderligere lidt venten fløj begge krognæb op og forsvandt ind igennem sommerhusområdet mod sydøst, hvor de måske gik ned igen, men lige såvel kunne være trukket videre. De kunne ikke genfindes.

Krognæb, 2K+ han og 1K/hun, 30. oktober 2019, Gjerrild Nordstrand
Krognæb, 2K+ han og 1K/hun, 30. oktober 2019, Gjerrild Nordstrand
Krognæb, 2K+ han, 30. oktober 2019, Gjerrild Nordstrand
Krognæb, 2K+ han, 30. oktober 2019, Gjerrild Nordstrand
Krognæb, 2K+ han, 30. oktober 2019, Gjerrild Nordstrand

Gulirisk, 30. oktober 2019, Gjerrild Nordstrand
Gulirisk, 30. oktober 2019, Gjerrild Nordstrand

Mosehornugle, 30. oktober 2019, Gjerrild Nordstrand
Mosehornugle, 30. oktober 2019, Gjerrild Nordstrand
Fem Sangsvaner og seks Pibesvaner (nederst), 30. oktober 2019, Gjerrild Nordstrand
Fem Sangsvaner og seks Pibesvaner (nederst), 30. oktober 2019, Gjerrild Nordstrand

søndag den 27. oktober 2019

Gjerrild Nordstrand øst 27. oktober

Gjerrild Nordstrand Øst (1015-1330) + Batterivej
27 oktober
Sol, 6-8 m/s V
JODK


Målet var mellemkjove, men det lykkedes igen ikke. Tilgengæld en fin dag med mange gode arter.
Der skete intet over land, men fin bevægelse over havet af særligt alk. Over havet blev en ung vandrefalk også spottet trækkende vest. Senere sås en mallemuk (lys form) først svævende, tagende højde, senere trækkende vest. Blandt den lokale flok grågæs der bevæger sig frem og tilbage fra Stavnhoved sås 1 blisgås.


Inden jeg ankom havde John fundet 5 bjerglærke rastende ved Knudshoved, hvorfor en del tid blev bruget på vandring langs stranden indtil jeg også fik set de fine bjerglærker.


Dagens highlights fra Øst:


Bjerglærke 5 R
Snespurv 6 R
Vandrefalk 1K, V over havet
Alk 1230 V
Mallemuk 1 V, lys form
Blisgås 1 OF


På vej hjem gjorde jeg stop ved Batterivej. Her var mange rastende sanglærke, bomlærker, engpibere og skærpiber. Blandt piberne lykkedes det mig at finde 1-2 bjergpibere.
Alke trækkende vest, foto JODK

Snespurv, 6 i alt rastende på stranden, foto JODK

Bjerglærke, 5 rastende på stranden, foto JODK

Bjerglærke, foto JODK

Bjerglærke, foto JODK

Bjergpiber, Batterivej, foto JODK

Bjergpiber, Batterivej, foto JODK

Bjergpiber, Batterivej

Bjergpiber, Batterivej, foto JODK

Blå kærhøg, Batterivej, foto JODK

søndag den 20. oktober 2019

Gjerrild Nordstrand 17. - 20. oktober 2019 (RDN + JSC (18. oktober) + JODK (20. oktober))


 Bjergpiber 20. oktober - dagens første. Foto: RDN

 Bjergpiber 20. oktober - dagens 2. fugl. Foto: RDN

Bjergvipstjert indtræk 18. oktober. Foto: JSC

Lapværling 20. oktober ved Batterivej. Foto: JODK

 Skærpiber 20. oktober ved Nordstrand Øst. Foto: JODK 

Blå Kærhøg over Præsteeng 20. oktober Foto: JODK

4 ud af flok på 11 Skægmejser 20. oktober ved Batterivej. Foto: JODK

Rasmus har været i sommerhus, men vejret har været meget skiftende; 17. oktober (SV-vind, regn), 18. oktober (SØ vind; periodevis byger), 19. oktober (svag SV vind, sol 4/8, men regn sidst på dagen) og 20. oktober (svag SV vind, dis over vandet, sol 4/8). Morgenobs ved Øst 18., 19., og 20. oktober, men ellers mest kratlusk. 

Igen fin artsbredde, men ingen større sensationer. Mest bemærkelsesværdigt i perioden var ankomst af Bjergpiber 18/10: 3 T og 20/10: 2 T (3. + 4. fund fra Gjerrild), Skægmejse (17/10 2 R ved Stavnshoved + 20/10 11 R Batterivej), Sortgrå Ryle 18/10 1 Ø, Korttået Træløber 19/10 1 R (første efterårsfund) og Lapværling 20/10 1 R ved Batterivej.

Stort fald af især Rødhals (17/10. 40 R) og fint med drosler, dog uden at imponere. Alle dage pænt træk af Grønsisken (ialt 1987; max. 18/10: 623 Ø) og fint med Dompap (ialt 112 T + 10 R, max. 20/10; 40 T), samt ankomst flere alke (samlet 504 T, max. 18/10 346 SØ) og Taffeland 19/10 1 han V (kun 8. fund fra Gjerrild).

Fra perioden i øvrigt skal Rødstrubet Lom 34, Gråstrubet Lappedykker 3, Toppet Lappedykker 3, Sule 116, Blisgås 9, Bramgås 100, Pibeand 16, Krikand 10, Bjergand 3, Stor Skallesluger 2, Blå Kærhøg 1 hun, Havørn 2 imm. TF, Dværgfalk 1 IT, Lomvie 1, Tejst 3, Sjagger 428 T (max. 20/10: 348 T), Gransanger 26 (max. 18/10: 16), Fuglekonge 24, Kvækerfinke 82, Stillits 111, Gråsisken 109, Lille Korsnæb 44 og Kernebider 9 bemærkes.søndag den 6. oktober 2019

Gjerrild Nordstrand Øst 5. & 6. oktober 2019

5. oktober (07.00 - 14.00; JSC, LPJ (delvis), John M (delvis)

Kølig morgen (6 grader) med først frisk-hård NØ aftagende til jævn vind, god sigt, men flimmer over vandet på sidste 1/3. Lidt mindre vind end håbet.

Selvom vind var i NØ gik flertallet af havænderne, bortset fra Ederfugl, langt ude, så lidt svære at bestemme i flimmeret. Især de første 3 timer pænt NV træk af Ederfugle (1263), hvor min. 95% var hanner. Kun relativt få fugle mod Ø; og Ø-gående fugle langt overvejende hunner. Lidt pudsigt.

Lidt blandede gæs med Bramgås 85 V, Mørkbuget Knortegås 13 NV, Lysbuget Knortegås 1 Ø, Kortnæbbet Gås 7 Ø, Grågås 10 IT, udover de sædvanlige overflyvende Grågæs fra Stavnshoved til rast omkring Præsteeng og Vandkæret.

Især mellem 7.30-8.30 pænt med trækkende Hættemåger (390 Ø). Fra havsiden desuden Suler 131 Ø, Toppet Skallesluger 116, Rødstrubet Lom 45, Fløjlsand 63, Alk 6, Lomvie 1, Tejst 3, Gråstrubet Lappedykker 2, Sandløber 55 V (en flok); kun få svømmeænder med Pibeand 2 og Krikand 4, og terner næsten væk, således kun Splitterne 1 og H/F terne 1.

Den friske vind lagde tilsyneladende en dæmper på fugletrækket i øvrigt; af indtrækkende rovfugle kun Blå Kærhøg 1, Tårnfalk 2 (herudover 2 R), Vandrefalk 1 1K og ad hun Ø (nok rast); og mest talrige småfugle blev Sanglærke 43, Grønirisk 54, Engpiber 21 og Lille Korsnæb 18. Desuden Stor Tornskade trak Ø langs stranden; gik kortvarigt til rast og forsvandt mod SØ. 

Relativt beskedent antal Suler både vindstyrke og retning taget i betragtning. Mange forskellige aldre, dog flest adulte. Her Adult, 2K og 3K. Kun 5 1K blev noteret. Foto: JSC

Hættemåger trak i småflokke på 10 -30 ex; især de første par timer. Foto: JSC

 Typisk  stribe af Ederfugle mod NV. Foto: JSC

En blandt to Tårnfalk rastende langs kysten. Foto: JSC

Vandrefalk træk øst (desværre i modlys) og formentlig rastende i området. Et stor eksemplar; formentlig hun. Foto: JSC 

Stor Tornskade kortvarigt rast. Foto: JSC

6. oktober (07.00 - 15.30; JSC 07.00-13.00; JODK 11.00-15.30, John M (kort varigt)

Igen en kølig morgen (6 grader), svag SØ men desværre gentagne småbyger - nogle mere vedvarende - indtil kl. 11.00, herefter gennemgående tørt og 4/8, Fin sigthbarhed; pånær under byger, men generelt + 15 km og mindre flimmer end i går.

Så vejrforhold taget i betragtning blev det en udmærket morgen, dog uden sensationer, men SØ-vind betyder næsten altid bedre træk/indtræk, også om efteråret.

Samlet rovfugle blev Rød Glente 1 Ø, Havørn 1 imm IT, Blå Kærhøg 2 IT, Musvåge 9 T + 4 R, Fjeldvåge 2 Ø, Spurvehøg 7 IT, Tårnfalk 5 IT + 1 R, Dværgfalk 1 han IT + 1 brun Ø, Vandrefalk 1 IT og 1 R (samme som i går). Sidstnævnte set flere gange; også jagende ude over vandet to gange.

Over vandet lidt færre fugle end i går; dog igen pænt med Ederfugle (1090 NV + 135 Ø) og igen lidt trækkende Bramgæs 96 V. Desuden endnu Splitterne 7 V.

Småfugletrækket var - under givne omstændigheder - ok med fin artsbredde; og flere fugle end i går med Grønsisken 368, Engpiber 102, Sanglærke 70, Sjagger 90, Stillits 51, Gråsisken 36, Lille Korsnæb 17 og Grønirisk 102 Ø. Af sidstnævnte har trækket de sidste tre dage samlet været 377 Ø.

En stor flok Alliker blev opdaget langt ude mod NØ ved vindmøller, som lille sky, og den skiftende form hele tiden; forklaring var en Vandrefalk, som lå og jagtede fuglene under indtræk.

Desuden Kernebider 2, Sangdrossel 2, Misteldrossel 3, Dompap 8, Kvækerfinke 6, Stor Flagspætte 1 Ø, Sortmejse 16 (9 SØ + 7 TF), Spætmejse 1 TF, Landsvale 3 og Bjergvipstjert 4.

Fjeldvåge træk Ø. Foto: JSC

Vandrefalk jagende alliker under indtræk. Foto: JODK

Blå Kærhøg indtræk. Foto: JSC 

Blå Kærhøg indtræk. Foto: JODK 

Dværgfalk træk Ø ude over vandet. Foto: JODK

Allike-flok ude over vandet. Foto: JODK 


Fuglekonge kortvarig rast inden den trak SØ. Foto: JODK

Bjergvipstjert - en ud af fire - indtræk i dag. Foto: JSC