søndag den 30. april 2023

Gjerrild Nordstrand 30. april (JSC - JODK)

Vejr: 1-3/8, solrigt, frisk vind med hårde vindstød fra NV, 5 gr., god sigt + 20 km, men flimmer over vand på + 5 km. 

Obs fra Nordstrand Øst 05.20 - ? og Præsteeng (JODK) . Heldigvis holdt Jonas ud og en Kongeørn kom i bogen ved 15-tiden!

Forventninger til dagen ikke høje qua den hårde vind, men tidspunkt på året godt, så selvfølgelig på plads. 

Vandfugle mm: Rødstrubet lom 2 V, Sule 139 V, Bramgås 85 Ø, Sortand 214 T, Fløjlsand 113 T, Lille præstekrave 1 V, Sandløber 2 V, Almindelig ryle 3 V, Dobbeltbekkasin 1 V, Rødben 1 V, Hvidklire 1 V, Mudderklire 1 V,  H/F terne 2 V og Almindelig kjove 1 MF NV (ankomst). 

Rovfugle: Rød glente 3 Ø, Havørn 3 imm. T + 1 imm. OF, Rørhøg 1 NØ, Blå kærhøg 2 V, Spurvehøg 6 Ø, Musvåge 6 TF, Kongeørn 1 2K V,  Tårnfalk 8 T og .Dværgfalk 1 V. 

Duer og småfugle: Primært træk af Engpiber med 439 V, samt bl.a. Skovpiber 15 V, Gul vipstjert 7 V og Ringdrossel 2 T."Der kommer havørn !!".... 3-4K type trak tæt forbi i den hårde vind. Nordstrand Øst. 30. april. Foto: JSC

Mudderklire træk vest. Nordstrand Øst. 30. april. Foto: JSC

Dagens fugl Kongeørn fotograferet fra Nordstrand Øst. 30. april. Foto: JODK

Ringdrossel, Præsteeng. 30. april. Foto: JODK

Gjerrild Nordstrand 24. - 29. april

Igen fin dækning i perioden 24. april til 29. april med i alt 4 observationsdage. 

24. april: Ingen dækning med regnvejr morgen/formiddag, dog opklaring over middag, men ingen på plads. 


25. april 06.15 - 12.30 (MST)

Vejr: 8/8 overskyet fra morgenstund og god sigt + 20 km, fra kl. 08.00 - 09.00 småregn og sigtbarhed på 0,5 km, herefter opklaring og lidt sol og + 10 km sigtbarhed, svag-let vind fra vest og + 8 gr. 

Obs fra Nordstrand Øst. 

Vandfugle mm: Fra dagen skal Bramgås 128 Ø, Sølvhejre 1 V, Trane 2 NV, Tejst 1 V og Dværgterne 1 V (ankomst) fremhæves.

Rovfugle: Rød glente 5 Ø, Rørhøg 1 Ø, Havørn 6 T (heraf 5 sammen 11.55), Spurvehøg 18 Ø, Musvåge 62 Ø og Tårnfalk 1 Ø.

Duer og småfugle: Kun beskedent træk, bl.a. Ringdue 44 Ø og Grønsisken 35 Ø.


26. april 06.15 - 12.30 (MST)

Vejr: Ikke noteret, men sol og vestenvind. 

Obs fra Nordstrand Øst og en meget stille dag. 

Vandfugle mm: Kun få fugle, bl.a. Fjordterne 3 Ø, Havterne 2 V, Sølvhejre 1 V, Trane 2 NV, Tejst 1 V og Dværgterne 1 V (ankomst) fremhæves.

Rovfugle: Rød glente 2 Ø, Rørhøg 1 Ø, Havørn 2 Ø, Spurvehøg 9 Ø, Musvåge 12 V, Tårnfalk 1 NØ og Dværgfalk 1 NØ. 

Duer og småfugle: Bl.a. Skovpiber 20 Ø. 


27. april: Ingen dækning.


28. april 06.15 - 12.30 (MST - JODK - EKM - HHB)

Vejr: Kold start på dagen (nattefrost), men vindomslag til østenvind, solrigt. 

Desværre kunne vindomslag ikke leve op til forventninger og kun beskeden træk.

Obs fra Nordstrand Øst, samt lidt fra Gl. Nordstrand. Desuden lidt efter middags-obs af JSP med Blå kærhøg 2 hun NØ. 

Vandfugle mm: Få vandfugle, bl.a Sule 45 T, Havterne 1 V, Tejst 1 Ø,. Trane 3 R og Hvid Stork 1 TF. 

Rovfugle: Rød glente 6 Ø, Rørhøg 2 T, Blå kærhøg 2 NØ, Havørn 1 ad R, Spurvehøg 13 Ø, Musvåge 27 TF og Tårnfalk 2 N.

Duer og småfugle:  Bl.a. Skovpiber 43 V, Engpiber 86 V, Gul vipstjert 16 V, Landsvale 31 V og Digesvale 2 V (ankomst). Desuden kratlusk som bl.a gav Sangdrossel 30 og Gærdesanger 7.


29. april (JSC - MST)

Vejr: K6-7/8, få solstrejf, kølig morgen 5-8 gr, først vindstille, efter kl. 08.30 mere fra V og NV, god sigt + 15 km, lidt dis i horisonten. Lille byge 1130, men herefter opklaring fra NV, men tiltagende vind med frisk vind og mange vindstød fra NV.

Obs fra Nordstrand Øst 05.30 - 11.30, herefter mest obs fra sommerhus, men ved kysten 16.00 - 17.00 i håb om falke-træk og lidt kærhøge, men ingen rovfugle i den hårde vind.

Vandfugle mm: Få vandfugle, bl.a Sortstrubet lom 1 Ø, Hvinand 6 Ø, Fløjlsand 61 Ø, Sandøber 21 R, Svaleklire 2 TF, Mudderklire 1 V.

Rovfugle: Rød glente 3 Ø, Rørhøg 3 T, Blå kærhøg 2 T, Havørn 3 TF, Spurvehøg 12Ø, Musvåge 2 TF, Tårnfalk 5 N og Vandrefalk 2 N/NØ.

Duer og småfugle:  Bl.a. Skovpiber 36 V, Engpiber 303V, Gul vipstjert 8 V, Landsvale 52 V, Bysvale 10 og Digesvale 8 V.  Desuden Løvsanger 7 + Rødstjert 5 (heraf 4 sy).

Blå kærhæg han træk højt NV i blæsevejr, fra sommerhuset, Nordstrand Øst. 29. april. Foto: JSC

søndag den 23. april 2023

Gjerrild Nordstrand 23. april (JODK - JSC)

Blå kærhøg træk over Præsteeng. Ny rekord-dag med i alt 39 træk denne dag. 23. april. Foto: JODK

Vejr: Svag vind fra vest, overskyet 8/8 og mørkt i vejret, først snusk og småregn  - hvor der mest blev kratlusket - indtil 07.00, herefter tørvejr, og i løbet af formiddag og over middag opklarende vejr. 

Efter længere tørvejrs og østenvindsperiode, markant vejrskifte-dag, så der var lagt i kakkelovn til en spændende dag og vi blev ikke skuffet. Mest markant var stort træk af Blå kærhøg, men samlet en rigtig fin rovfugle-dag, og mange andre fine arter.

Først obs var Nordstrand Øst 05.45 - 12.30 (JODK - JSC indtil 10.45), herefter desværre ingen dækning fra 12.30 - 14.30, så igen Præsteeng 14.30 - 16.30 og Batterivej 17.00 - 17.30. Meget ærgerligt at vi ikke kunne dække hele dagen, men trods alt bedre end ingen på plads.

Rovfugle: Rød glente 19 Ø, Havørn 1 2K TF, Rørhøg 11 NØ, Blå kærhøg 39 NØ, Spurvehøg 110NØ og Musvåge 45 TF, Fjeldvåge 3 NØ, Fiskeørn 9 NØ,  Tårnfalk 10, NØ, Dværgfalk 2 Ø og Vandrefalk 1 NØ. Vi undrede os over at ingen Steppehøge blev trukket, med til Gjerrild, bl.a. set ved Grenå og Skagen, men der kun to fugle som kortvarigt kandiderede til "opgradering", men alle var Blå kærhøg.

Vandfugle mm: Få vandfugle, dog bl.a. Fiskehejre 19 Ø/NØ (mange), Skestork 3 N (ankomst), Bramgås 6 T, Knarand 4 Ø (ankomst), Krikand 4 Ø, Fjordterne 1 Ø (ankomst), Lille præstekave 1 N (Batterivej, ankomst), Hvidklire 2 Ø, Rødben 1 Ø, Svaleklire 1 T og Mudderklire 1 Ø (ankomst), og ikke mindst Trane 26 TF. . 

Duer og spurvefugle: Småfugle træk gik højt og spredt, og tiden mest brugt på at finde rovfugle, så ikke alt kom i bogen, dog Ringdue 610 T, Huldue 7 T, Skovpiber 83 V, Engpiber 430 V og bl.a. Løvsanger 8 R, Stenpikker 1 R, Gul vipstjert 2 V (ankomst), Bjergvipstjert 1 T og Bysvale 6 V (ankomst).26 Traner trækforsøg. Gik til rast ved Gjerrild Fyr. Nordstrand Øst. Men trak senere retur over Præsteeng. 23. april. Foto: JSC og JODK

Skestork træk lige over obs-posten. Nordstrand Øst. 23. april. Foto: JODK

Knarand han + hun, 2 ud af 4 på dagen. Nordstrand Øst. 23. april. Foto: JODK

Lille præstekrave træk N. Batterivej. Øst. 23. april. Foto: JODK

Ankomst af Fjordterne. Nordstrand Øst. 23. april. Foto: JODK

Rørhøg han træk NØ. Samet 11 fugle træk. Nordstrand Øst. 23. april. Foto: JODK

Stenpikker. Nordstrand Øst. 23. april. Foto: JODK

Ankomst af Gul vipstjert. Nordstrand Øst. 23. april. Foto: JODKGjerrild Nordstrand Øst 22. april (JSC)

Ankomst af Løvsanger. Nordstrand Øst, 22. april. Foto: JSC

Vejr: 1-2/8, først vindstile, fra 07.45 svag-let vind fra Ø og SØ, 2 gr. -> 15 gr., god sigt, men diset horisontlinje de førte par timer, senere +20 km, men tiltagende flimmer over land op ad formiddagen.

Først obs var Nordstrand Øst 05.45 - 12.30, herefter mest obs fra sommerhus-terrassen i det gode vejr med bl.a. et par Fiskeørne, flere Blå kærhøg, Fjeldvåge, Spurvehøg 30 og Ringdrossel 2. 

Desuden obs fra Gl Nordstrand hvor der blev meldt Lærkefalk, Nilgås og Stor tornskade. Og sidst på dagen Traner NV 38 (29 +9).

Vandfugle mm: Få vandfugle, dog bl.a. Sangsvane 5 NØ, Nilgås 2 SV, Storspove 5 Ø, Hvidklire 1 Ø (ankomst) og Trane 38 NV. 

Rovfugle: Rød glente 15 Ø, Havørn 1 3K TF, Rørhøg 3 NØ, Blå kærhøg 3 NØ, Spurvehøg 75 NØ og Musvåge 52 NØ, Fiskeørn 4 NØ,  Dværgfalk 1 Ø og Lærkefalk 1 NØ (ankomst).

Duer og spurvefugle: Ringdue 1.250 Ø, Skovpiber 102 Ø, Engpiber 347 Ø, Sjagger 190 TF, Misteldrossel 29 Ø, Sang/vindrossel 67 T og Ringdrossel 12 Ø. Desuden Løvsanger 7 Ø + Løv/Gransanger 7 T (nok mest Løv) , Kernebider 4 Ø. Og en Korttået træløber ved sommerhuset.

Røde glenter slås med måger om fiskeaffald. Nordstrand Øst. 22. april. Foto: JSC


Fem trækforsøgende Røde glenter kom lige over obs posten. Nordstrand Øst. 22. april. Foto: JSCTi Ringdrosler trak om morgen ved Øst. Nordstrand Øst. 22. april. Foto: JSC

Blå kærhøg over sommerhus, Langholmvej. Nordstrand Øst. 22. april. Foto: JSC

Fiskeørn over sommerhus, Langholmvej. Nordstrand Øst. 22. april. Foto: JSC

Korttået træløber rast ved sommerhus, Langholmvej. Nordstrand Øst. 22. april. Foto: JSC

Gjerrild Nordstrand 14. - 21. april

Stor tornskade, Nordstrand Øst, 21. april. Foto: JSC

Fin dækning fra 14. april til 21. april med i alt 5 observationsdage. Fra 15. april østenvind, mest fra NØ, så stadig en relativt køligt, men solrigt og to-cifret varmegrader over middag. Ingen sensationer men flere dage pænt med Musvåger. 

14. april (JSP): 

Ingen dækning men JSP havde Vendehals sy Nordstrand Øst ved Fridavej og Stor tornskade i Vandkæret.

15. april: Ingen dækning med regnvejr morgen/formiddag, dog opklaring over middag, men ingen på plads.

16. april 06.00 - 12.30 (JSC)

Vejr: 8/8, vindstille (pålandsvind), senere svag NØ, kølig morgen/formiddag,fra kl. 10.00 begyndende og tiltagende snuskvejr og sigtbarhed over land + 2 km og lidt diset, over vand + 10 km, og dis i horisontlinje. 

Obs fra Nordstrand Øst og en meget stille dag. 

Vandfugle mm: Rødstrubet lom 75 (68 T + 7 R), Bramgås 50 Ø, Gråstrubet lappedykker 1 Ø, Sortand 270 Ø, Fløjlsand 46 Ø, Tejst 1 Ø, Stor præstekrave 13 T (+ 2 R), Storspove 2 V, Splitterne 31 Ø og Trane 2 NV. 

Rovfugle: Rød glente 9 Ø, Spurvehøg kun 8 NØ, Musvåge 32 TF, Tårnfalk 1 NØ og Dværgfalk 1 R.

Duer og småfugle: og/Kvækerfinke 2.430 Ø, Grønsisken 454 Ø, Engpiber 226 NØ, desuden bl.a. Jernspurv 19 Ø, Skovpiber 4 Ø, Kernebider 1 TF og Lille korsnæb 3 Ø.


17. april 05.30 - 15.15 (MST - TR -GGU - FLH - JL)

Vejr: 0/8, skyfrit, svag NØ, 3 gr. - 10 gr, sigtbarhed + 20 km. 

Obs fra Nordstrand Øst 05.30 - 11.00 og Marshøj 10.15 - 15.15. 

Vandfugle mm: Kun få vandfugle, bl.a. Bramgås 95 Ø.

Rovfugle: Rød glente 14 Ø, Havørn 1 imm., T, Blå kærhøg 1 NØ, Duehøg 1 R, Spurvehøg 92 NØ, Musvåge 210 NØ, Fjeldvåge 1 NØ, Fiskeørn 1 NØ og Tårnfalk 4 NØ.

Duer og småfugle: Bog/Kvækerfinke 1.480 Ø, Grønsisken 124 Ø, og bl.a. Stor korsnæb 1 Ø og Kernebider 2 Ø.


18. april 05.30 - 15.15 (MST )

Vejr: 0/8, skyfrit, svag til let vind fra NØ, 5 gr., sigtbarhed + 20 km. 

Obs fra Nordstrand Øst 06.00 - 09.30 og Marshøj 09.45 - 12.00. 

Vandfugle mm: Kun få vandfugle, bl.a. Hjejle 12 N.

Rovfugle: Rød glente 16 Ø, Blå kærhøg 4 NØ, Spurvehøg 24 NØ og Musvåge 291 NØ.

Duer og småfugle: Bog/Kvækerfinke 3.080 Ø, Grønsisken 83 Ø, og årets første Landsvale træk ved Marshøj. 


19. april 06.00 - 12.00 (MST -TR (delvis) )

Vejr: 0/8, skyfrit, svag opfriskende til let /jævn vind fra NØ i løbet af formiddag, 2 -> 10 gr., sigtbarhed + 20 km. 

Obs fra Nordstrand Øst

Vandfugle mm: Kun få vandfugle, bl.a. Havlit 1, Stor skallesluger 1, Hjejle 16 N, Sandløber 70 R og Svaleklire 5 T.

Rovfugle: Rød glente 5 Ø, Rørhøg 1 NØ, Blå kærhøg 1 NØ, Spurvehøg 41 NØ og Musvåge 51 NØ, Fjeldvåge 1 NØ, Fiskeørn 2 NØ og Tårnfalk 4 NØ.

Duer og småfugle: Ringdue 470 Ø, Bog/Kvækerfinke 2.180 Ø, Grønsisken 663 Ø, samt bl.a. Huldue 2 Ø og Stor flagspætte 1 Ø.


20. april 07.15 - 13.15 (MST )

Vejr: 0/8, skyfrit, let-jævn vind fra NØ, 3 gr.- 12 gr.,, sigtbarhed + 20 km.

Obs fra Nordstrand Øst 07.15 - 12.00 og Marshøj 12.15 - 13.15. 

Vandfugle mm: Få vandfugle.

Rovfugle: Rød glente 20 Ø, Havørn 1 2K TF, Rørhøg 9 NØ, Blå kærhøg 1 NØ, Spurvehøg 83 NØ og Musvåge 153 NØ, Fiskeørn 6 NØ,  Tårnfalk 6 NØ og Dværgfalk 2 NØ.

Duer og småfugle: Kun lidt træk, dog Gønsisken 566 Ø og bl.a. Hedelærke 1 Ø og Stor korsnæb 4 Ø.


21. april 05.30 - 12.00 + 14.00 - 16.15  (MST - JSC )

Vejr: 1/8, solrigt, svag vind fra NØ og Ø, 5 gr.- 13 gr.,, sigtbarhed + 20 km, men tiltagende flimmer op ad formiddagen.

Obs fra Nordstrand Øst 05.30 - 12.00 og Præsteeng 14.00 - 16.15 og strø-obs fra sommerhus,

Vandfugle mm: Få vandfugle, bl.a. Rødstrubet lom 5 Ø, Krikand 21 Ø, Fiskehejre 5 N og Ø, Hjejle 28 T, Svaleklire 6 NØ og Trane 4 T.

Rovfugle: Rød glente 30 Ø, Havørn 1 2K TF, Rørhøg 4 NØ, Blå kærhøg 1 NØ, Spurvehøg 70 NØ og Musvåge 173 NØ, Fiskeørn 2 NØ,  Tårnfalk 4 NØ og Dværgfalk 1 NØ.

Duer og småfugle: Ringdue 950 Ø, Bog/Kvækerfinke 987 Ø, Grønsisken 224 Ø, Skovpiber 34 Ø, Engpiber 75 Ø, Sjagger 183 T, samt bl.a. Hedelærke 1 NV, Stor Tornskade 1 Ø, Stenpikker 1 R Skovskade 5 TF og Ravn 4 TF. Desuden ankomst Rødstjert. 

Stor tornskade, Nordstrand Øst, 21. april. Foto: JSC

Stenpikker, Nordstrand Øst, 21. april. Foto: JSC

fredag den 14. april 2023

Gjerrild Nordstrand Øst 13, april

MST på kort obs 13.00-15.30 og årets første Steppehøg kom i bogen. Fra dagen også Rød glente 10 T (heraf 4 retur), Rørhøg 2 T, Blå kærhøg 1 T, Spurvehøg 19 T, Musvåge 18 T (heraf 5 retur), Tårnfalk 3 T og Vandrefalk 1 T.  


Steppehøg, formentlig ad, hun, træk NØ, Nordstrand Øst. 13. april. Foto: MST

Blå kærhøg, ad, hun, træk NØ, Nordstrand Øst. 13. april. Foto: MST

onsdag den 12. april 2023

Gjerrild Nordstrand Øst 11. april

Vejrskift med natteregn og vestenvind. Desværre ingen totaltælling, men lokale NJU på gåtur fik Spurvehøge, Tårnfalk og Fiskeørn i bogen, samt flot rastende Stenpikker han.

Fiskeørn træk. Nordstrand Øst. 11. april. Foto: NJU

Stenpikker han rast. Nordstrand Øst. 11. april. Foto: NJU

Tårnfalk. Nordstrand Øst. 11. april. Foto: NJU

mandag den 10. april 2023

Påsken 1.- 10. april Gjerrild Nordstrand

Stor tornskade træk. Nordstrand Øst. 10. april. Foto: JODK

Vejret i Påsken var solrigt og mest svag til let vind, nogle dage jævn-frisk, mest fra østlige retninger, men stadig køligt alle dage, fra morgenen omkring frysepunkt typisk kun op til 5-7 grader i løbet af dagen, kun en dag med tocifret varme grader. 

God dækning med totaltællinger alle dage indtil frokosttid, dog desværre på nær 9. april (indtil kl. 09.45), og den varmeste dag i Påsken. Også flere dage obs til 13.30-14-tiden, og en enkelt dag (8. april) eftermiddags-obs fra Præsteeng. Men strø-obs fra sommerhuse og gåture i området de fleste eftermiddage.

MST næsten på plads alle dage, på nær 5. og 9. april, RDN i sommerhus fra onsdag 5. til søndag 9. april og JSC fra 5. til 10. april. Ellers kun få forbi en enkelt dag i Påsken (ARA, JODK, HFR og TKa). Normalt +20 ornitologer forbi i Påsken, så ganske få i år.

Ganske fint rovfugletræk, især Rød Glente, Havørn, Rørhøg, Spurvehøg, Musvåge, Fiskeørn, Tårnfalk og Dværgfalk. Lidt svært at sammenligne tal fra år til år qua forskelle i dækning, men også vejrlig, hvor især 2019 og 2020 var varmere med tocifret varmegrader og ankomst af svaler i perioden. 


Flere dage med fint træk af Fiskeørn, især 1/4: 9 T og 8/4: 9 T. Også fint med Havørn, hvor et vist antal gengangere ikke kan udelukkes af især 2K fugle; to dage med 4 fugle 6/4 og 10/4. Også fint træk af Spurvehøg og to dage  > 100 træk med 7/4: 144 T og 8/4: 117 T. 
Kærhøg-trækket skuffede lidt, således kun en god med 8/4 med Rørhøg 14 og Blå kærhøg 5. Og Fjeldvågen igen sjælden. Desværre kom hverken Sort glente eller Steppehøg i bogen. Og kun 2 Vandrefalke, begge 8/4. 

Usædvanlig mange gæs i perioden med Blisgås 968 T; ny dagsmax 4/4: 590 T og Bramgås 620 T, max 8/4: 282 T, .men sædvanligvis kun få ænder og vadefugle, dog Havlit 9/4: 27, Dobbeltbekkasin 8/4: 7 og Svaleklire 10/4: 14 T. Desuden Skeand 7/4: 4 V  og Klyde 10/4.

Påsketal for duer og finker blev fine med Ringdue 21.286 T; max 6/4: 9.160 T (+ Huldue 63 T) og Bog/Kvækerfinke med 42.773; max 8/8: 18.230 T. 
Også et fint træk af Misteldrossel 545 T, Grønsisken med 6.800 T og Stær 3.140 T, samt vel et sidste større træk af Allike med 3.995 træk; max 2/4: 1.740 T. Desuden Kernebider 64 T; max 10/4: 35 T.

Fra perioden Sortstrubet lom 1, Sølvhejre 2 (sammen 8/4), Huldue 63 T, Mosehornugle 1, Sortspætte 1, Hedelærke 13, Bjergvipstjert 24, Rødtoppet fuglekonge 2 (se nedenfor), Stor tornskade 3, Korttået træløber 3 og Hvidvinget korsnæb 1. 

Særlig skal optælling af Rødtoppet fuglekonge 7/4 af ARA fremhæves med hele 16 fugle; Gjerrild Overskov 14 og Gjerrild Nederskov 2. Yderligere 4 fundet udenfor Gjerrild området (Glesborg og Hemmed). Ny rekord-forekomster og bekræfter artens fremgang i landet.

Ankomster i perioden:

1. april: Fiskeørn
2. april: -
3. april: Hvidvinget korsnæb
4. april: Stor tornskade
5. april: Korttået træløber
6. april: Svaleklire
7. april: Storspove, Lille kobbersneppe, Mosehornugle,
8. april: Sortstrubet lom, Sølvhejre, Stenpikker, Rødtoppet fuglekonge
9. april: Sortspætte, Ringdrossel
10. april: Klyde, Skovpiber, Sortkrage


Fiskeørn. Nordstrand Øst. 7. april. Foto: JSC

Havørn 2K træk over sommerhus. Nordstrand Øst. 6. april. Foto: JSC

Spurvehøg træk. Nordstrand Øst. 7. april. Foto: JSC

Tårnfalk træk. Nordstrand Øst. 7. april. Foto: JSC

Dværgfalk. Nordstrand Øst. 9. april. Foto: JSC

Dværgfalk. Nordstrand Øst. 10. april. Foto: JSC

Bramgæs. Nordstrand Øst. 7. april. Foto: JSC

Klyde træk vest. 10. april Nordstrand Øst. Foto: JODK

Svaleklire. I alt 14 trak 10. april Nordstrand Øst. Foto: JODK

Mistedrosler; i alt 250 trak 10. april Nordstrand Øst. Foto: JSC

Stor tornskade. Nordstrand Øst. 10. april. Foto: JSC

Stor flagspætte træk øst. Nordstrand Øst. 10. april. Foto: JODK