søndag den 25. februar 2018

Gjerrild: 25. februar 2018

25. februar kl. 07.00-10.30 (JSC, John Mortensen (delvis))

Meget kold dag. Først svag Ø-NØ-vind, overskyet og minus 3 grader. Fra 08.15 til 08.45 næsten konstant snebyger med efterfølgende opklaring og frisk NØ-vind og endnu koldere. Desuden tiltagende ”varmeflimmer” over vandet; til sidst allerede flimmer ca. 1 km ude. Måtte hele morgen stå i læ bag yderste busk, men stadig meget, meget køligt.

Fra morgenstunden fint gang i Gråsisken med adskillige flokke mod øst; største på 110 fugle. Omkring 08.15 lå en stor flok ca. 220 fugle (foto), som forsøgte trækforsøg flere gange, men forsvandt ind i sommerhusområdet med tiltagende snebyger. Desværre fløj alle fugle højt og umuligt at tjekke for Hvidsisken. Også et jævnt træk af Lille Korsnæb, som alle gik NØ, i alt 124 træk. Flere flokke tog et par runde inden de tog mod til sig. Der var intet træk af andre arter; men den lokale Gulspurv sang lystigt de første par timer.

Efter snebyger med opklaring kom også tiltagende vind og småfugletræk gik helt i stå. Heller ikke over havet skete meget udover småflokke af Ederfugl, Sortand og Toppet Skallesluger mod øst, så lukkede obs’en kl. 10.30.lørdag den 24. februar 2018

Gjerrild: 24. februar 2018

24. februar 2018 kl. 07.30-11.30 (JDK, John Mortensen)

-2 til 0 grader
8 m/s dalende til 5m/s fra Ø
Klart og god sigtbarhed

En dag hvor intet småfugletræk var forventet grundet kulden og vinden, men tilgengæld var der planer om havobs. Det endte stik modsat. Lille korsnæb tvang fokus mod land og mod himlen. Totalen endte på 533 NØ, og således er årstotal 1581 allerede en lille uge før marts! Det bliver en god sæson. Stor korsnæb var også med - 17 blev noteret, men mange er unægteligt smuttet forbi uidentificeret. Ikke usandsynligt at vi glippede ny dagsmaks...
Dagens sjove obs var en tårnfalk der trak ud og først vendte retur da den var langt ude over kattegat.
En duehøg var kort oppe at vende over skoven og blev ny årsart for lokaliteten.
Værd at nævne var også Huldue 9 Ø, Duehøg 1 R (over skoven), Gråsisken 120 Ø

Efter dagens tilføjelse af Duehøg er Gjerrild Nordstrand øst på 87 arter ÅTD.

Gråsisken træk Ø lige bag obsposten

Med morgen-måge-trækket kom 59 svartbag

Blot få af dagens mange NØ trækkende lille korsnæb

9 Hulduer træk Ø bad obsposten

I alt trak 71 alliker

Gemmer disse gråsisken mon på en hvidsisken... Nedenstående er udsnit fra dette billede


søndag den 18. februar 2018

Gjerrild: 17.-18. februar 2018

17. februar (7.15-11.30): lovede godt med plusgrader, men dagen blev desværre præget af tåge, som først slap omkring middagstid, så småfugletræk udeblev, men mange rastende kvækerfinker og Siskener i sommerhusområde. Kernebider blev ny årsart, ligesom Rød Glente, der lidt overraskende forsøgte udtræk trods det tågede vejr.

18. februar (7.15-12.00): blev årets første større trækdag; selvom temperaturen ikke kom meget over 1 graders varme, men god sigt og svag, senere jævn vind fra SV.

Fra morgenstunden stort træk af Siskener og Lille Korsnæb, og allerede før 8.00 var 900 Gråsiskener i bogen, og samlet 1055 Ø. Også mange Grønsiskener med 697 Ø; og ikke mindst Lille Korsnæb med min. 712 Ø. Også flere flokke af Store Korsnæb, i alt 26 Ø. Desuden skal Dompap 29 Ø (samt flere R) bemærkes.

Også første større trækdag for Sanglærke (165 T) og Allike (580 T); og lidt overraskende tre Musvåger målrettet udtræk (en kom retur) og ligeså en Rød Glente NØ; samt endnu en trækforsøg. Også årets første Huldue (8 NV; heraf 7 i en flok) trak. Desuden de første Grågæs, Sangsvaner, samt en enkelt Canadagås på vej mod N.

Samlet er artsbredden sædvanligvis år-til-dato fin ved Nordstrand Øst – og alene herfra nu 86 årsarter.

Jørgen Staarup Christensen
18. februar 2018

Gjerrild Nordstrand: Sæsonstart 2018

Gjerrild sæsonstart

Så starter vi så småt med forhåbentligt hyppige opdateringer fra træksæsonen 2018 og ser frem til endnu et spændende forår. Aktivitetsniveauet / antal obs-dage har indtil dato været fint med 8 totaltællinger og 4 dage med strø-obs.

Selvom det ikke er rigtig vinter med hård frost og sne har de lave temperatur omkring frysepunktet siden januar lagt en dæmper på det tidlige fugletræk.

Antallet af rastende havænder har været beskedent; men allerede fint år for Rødstrubet Lom med 109 (max. 2/1 41 T), imens småfugletræk først for alvor kom i gang denne weekend; især har trækket af Siskener (Grå- og Grønsisken), Dompap, samt Lille Korsnæb været fint år-til-dato, som en udløber fra sidste efterårs influx af disse arter.

Jørgen Staarup Christensen
18. februar 2018