fredag den 31. marts 2023

Gjerrild Nordstrand Øst 31. marts 06.30 - 12.30 (JSC)

Vejr: Overskyet dag 8/8, først let vind fra vest, senere mest svag vind syd og sydvest, flere korte perioder med snusk og støvregn, + 6 gr, varierende sigtbarhed 3-12 km (vindmøller kun svagt synlige), ofte diset over land med sigtbarhed ned til 1½-2 km.

Efter to regnvejrsdage, igen mest en tørvejrsdag, plusgrader fra morgenstund og årets første Fiskeørn var "target-art", men udeblev. Mørkt i vejret hele morgen/formiddag og en dag uden sensationer, men flere ok bidrag til årstotalerne.

Vandfugle mm: Et stille hav og forholdsvis mange rastende Rødlommer med 22 R + 4 Ø, kun få Havænder, og bl.a. Krikand 19 T, Havlit 9 T/R, Tejst 1, Stor præstekrave 5 T (+ ynglepar) og årets første Rødben 1 V.  Desuden Trane 5 NØ.

Rovfugle: Musvåger i tre ryk, fra 10.45 - 12.15 med 9, 15 og 30, alle tiltræk fra syd og sydøst, i skrue vest for obs-post (eller Marshøj) og forsvandt mod V. Desuden Rød glente 3 T (med Musvåger), Rørhøg 1 han TF og Spurvehøg 1 V. 

Duer og spurvefugle: Kun få duer med Ringdue 580 NV, men pænt med forskellige småfugle, bl.a. Bogfinke 2.410 T, Tornirisk 229 V (en stor dag for denne), Sanglærke 51, Misteldrossel 27, Hvid vipstjert 60, Bjergvipstjert 8, Jernspurv 34, Grønsisken 55, Stær 192, Dompap 19 og Rørspurv 30 

Finketrækket gik bredt og højt og en del flokke kunne kun spottes højt med håndkikkert.

Rørhøg han træk forsøg. Nordstrand Øst. 31. marts. Foto: JSC

Traner træk N langt mod øst bag klinten. Nordstrnd Øst. 31. marts. Foto: JSC

Ingen kommentarer:

Send en kommentar