lørdag den 2. juli 2016

Gjerrild forårssæson 2016

Igen i år nåede vi en fin dækning omkring de 40 obs-dage (43 dage), som nok bør være målet for at et år kan tælle med i års-statistikker, men selvfølgelig vigtigst at dage med gode vind/vejrforhold dækkes. I år mangler der optællinger fra ultimo februar og primo/medio marts, hvor weekend-vejr var dårligt, samt april og ultimo maj/primo juni. Det ville have været fantastisk, hvis Gjerrild var blevet dækket i hele østenvinds-perioden primo maj og ultimo maj/primo juni (5.-13. maj + 29. maj – primo juni); dog var alle dage mellem 4. og 10. maj dækket, og det kan absolut ses i tallene. Ligesom ovenstående ”huller i dækning” (februar/marts) sætter sit præg på årstotaler for Sangsvane, Sanglærke og Allike, imens Kvækerfinke og Hvid Vipstjert (evt. Fiskeørn) mangler fra april og Hvepsevåge fra ultimo maj-primo juni.

Det blev et ganske flot år for rovfuglene; med ny års-max for Rød Glente (151), Steppehøg (8); ekstra-ordinært mange Lærkefalke (96 ex; lok-max 2002: 102 ex), hvilket formentligt næsthøjeste årstotal og tangering af dags-max med 25 ex 7/5. Ligeså Tårnfalk havde et godt år med næsthøjeste årstotal (135 ex; max 2014: 137 ex), og her har vi formentlig undervurderet træk, da trækkende Tårnfalke, som raster/muser kortvarigt, er svære at pille fra de to aktive, lokale fugle. Også Havørn (11) havde et godt år med tangering af sæsonrekord. Også totaler for Rørhøg (92), Blå Kærhøg (56) og Dværgfalk (51) er godkendt. Og imens forekomst af Fjeldvåge, Musvåge, Duehøg, Spurvehøg og Vandrefalk var omkring gennemsnit, lå forekomst af Hvepsevåge (165), Sort Glente (4) og Fiskeørn (28) i den lave ende. Tredje (nok fjerde) år i træk en trækforsøgende Lille Skrigeørn og lidt usædvanligt to Hedehøge, som ikke er årlig. Desuden 4-5 ”Heppehøge”. Samlet set et absolut godkendt rovfugle-år.

Omkring Grenå/Fornæs blev yderligere fire Steppehøg registreret; og her årets eneste Aftenfalke (23/5 + 5/6). Også her få Fiskeørne (5) og ingen Sorte Glenter. Bemærk Hvepsevåge (39 – heraf 36 4/6) - og fra Anholt; 28/5-4/6 65 T på dage, hvor der ikke blev talt ved Gjerrild.

For non-passerina generelt en fin artsbredde, men - som i andre år - kun små antal, dog med undtagelse af Sortand; i perioden 7.-13. marts rastede + 4000 Sortænder tæt ved kysten (max. 13/3: 4200 ex), så selvfølgelig indeholder årstotalen (+ 25.000 ex) et stort antal gengangere. Ikke mange svømmeænder trækker mod nord via Gjerrild og illustreres ved Knarand 7/5: 3 ex er blot 3. fund og Spidsand 23/3: 6 ex blot 6. forårs-fund – og begge fund ny forårs-dags-max J. Større træk af svømmeænder kan dog ses i efteråret.

Selvom der for flertallet af passerina’er er et stykke op til Fuglestationsårene, blev småfugletrækket ganske fint og de fleste årstotaler ligger over eller tæt på gennemsnit for de seneste fire års tællinger ved Nordstrand Øst; især et godt år for Huldue (154), Ringdue (32.052; lok-max 2007: 58.243 ex), Jernspurv (429), alle svaler – især Landsvale (3005) – Skovpiber (1067), Engpiber (3652), og Rørspurv (263). Og flere dage med godt fald af Bynkefugl, Sangdrossel, Torn-, Gærde-, Skov- og Gransanger, samt Munk. Og rekordår for Bjergvipstjert (92) og Kernebider (164). I den lidt lavere ende var – udover ovennævnte – også Stenpikker (20), mejserne, Grønirisk (50), Grønsisken (ca. 3900) og Lille Korsnæb (111).

Gul Vipstjert havde også et godt år (2114; bemærk 8/5: 744 ex), næsten på niveau med lok-max fra Fuglestationsårene; 2715 ex. i 1987. Titlen som ”årets passerina” går dog til Flodsanger (1. fund fra Gjerrild), som sang – lidt uregelmæssigt – ved p-pladsen 22. maj.

Desuden bemærkedes et træk af Solsort ultimo marts; max 25/3: 40 ex. Fra tidligere år kendes 30/3 1987 945 på skumringstræk og 25/3 1988 200 R Gjerrild. Er nok blevet overset de foregående fire år.

Nye max-tal (års-/dags-max): Blisgås (109/45), Rød Glente (151/16), Steppehøg (8/2), Kernebider (164/69) og Ravn (16/12) og ny års-max for Bjergvipstjert (92). Udover ovenstående blev året krydret med observationer af Islom (2 fund), Hvidnæbbet Lom (2. fund fra Gjerrild: 31/1), Nordisk Lappedykker (5 obs af 3 ex; 4/4: 2 ex – muligvis første multifund), Mallemuk, Hvidvinget Terne (2. fund 7/5: 4 ex – ny dags-max), Vendehals, Sortstrubet Bynkefugl, Pirol (2 fund) og Gulirisk (2 fund).

Vi mangler endnu at producere de helt store sjældenheder; og især i et år som i år med megen østenvind i maj. Dog har Skagen - eller andre lokaliteter - heller ikke været overbebyrdet med SU-arter dette forår – formentligt qua mange perioder med dårligt vejr i Syd- og Mellemeuropa.

Jørgen Staarup Christensen
12. juni 2016

Observationsdage ved Gjerrild Nordstrand 2013-2016.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar