søndag den 18. februar 2018

Gjerrild: 17.-18. februar 2018

17. februar (7.15-11.30): lovede godt med plusgrader, men dagen blev desværre præget af tåge, som først slap omkring middagstid, så småfugletræk udeblev, men mange rastende kvækerfinker og Siskener i sommerhusområde. Kernebider blev ny årsart, ligesom Rød Glente, der lidt overraskende forsøgte udtræk trods det tågede vejr.

18. februar (7.15-12.00): blev årets første større trækdag; selvom temperaturen ikke kom meget over 1 graders varme, men god sigt og svag, senere jævn vind fra SV.

Fra morgenstunden stort træk af Siskener og Lille Korsnæb, og allerede før 8.00 var 900 Gråsiskener i bogen, og samlet 1055 Ø. Også mange Grønsiskener med 697 Ø; og ikke mindst Lille Korsnæb med min. 712 Ø. Også flere flokke af Store Korsnæb, i alt 26 Ø. Desuden skal Dompap 29 Ø (samt flere R) bemærkes.

Også første større trækdag for Sanglærke (165 T) og Allike (580 T); og lidt overraskende tre Musvåger målrettet udtræk (en kom retur) og ligeså en Rød Glente NØ; samt endnu en trækforsøg. Også årets første Huldue (8 NV; heraf 7 i en flok) trak. Desuden de første Grågæs, Sangsvaner, samt en enkelt Canadagås på vej mod N.

Samlet er artsbredden sædvanligvis år-til-dato fin ved Nordstrand Øst – og alene herfra nu 86 årsarter.

Jørgen Staarup Christensen
18. februar 2018

Ingen kommentarer:

Send en kommentar