søndag den 26. april 2020

Gjerrild 24. - 26. april (tre dage med hel-dags-obs)

Fredag 24. april: Vindskifte til vind fra vest efter flere dage med østenvind og højtryksvejr. Først svag vind fra SV, senere jævn, ofte frisk fra V-NV, skiftende skydække 3-5/8 og + 15 grader op ad dagen, og fremragende sigtbarhed + 15 km.

Obs fra Nordstrand Øst indtil 12.00 (JSC - MST - LPJ og RDN kortvarigt forbi); Marshøj (12.00 - 14.00, MST og delvis RDN); desuden obs fra sommerhushaver og Batterivej sidst på dagen (RDN - JSC).

Rovfugle: Sort Glente 4 T / TF (heraf  3 sammen med 6-7 Røde Glenter og Musvåger) , Rød Glente 17 T/TF, Havørn 2 imm. TF, Rørhøg 2 T, Blå Kærhøg 16 T, Duehøg 1 V, Spurvehøg 67 T, Musvåge 216 TF (V), Fjeldvåge 7 Ø, Fiskeørn 4 NØ, Tårnfalk 18 T, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 1 T.

Aftenen før (23. april) var der talt 8-9 Blå Kærhøge, samt Rørhøg ved Batterivej (RDN - JSC) og sandsynligvis var disse blandt de mange Kærhøge som trak ud på dagen, dog kun to tidlige Kærhøge (kl. 5.30 - 6.02).

Desuden helt morgenstunden et massivt træk af Engpiber; i alt 3913 V, men langt fra alle kom i notesbogen, da træk gik bredt både syd for obs-post over Præsteeng og nord for over havet. Også her blev > 1000 fundet rast ved Batterivej aftenen før.

Fra dagen i øvrigt; Hvid Stork 4 (over Marshøj), Trane 6 T, Hvidklire 1 V, Svaleklire 7 V, Dobbeltbekkasin 2 V, Ringdrossel 5 og Skovpiber 143 V og Havterne 1 (ankomst).

Musvågeskrue øst for obs-post. 24. april. Våger og Glenter kom primært fra V og tog højde øst og sydøst for obs-posten, inden træk gik enten V eller SV. Foto: LPJ 

Blå Kærhøg. formentig 2K han. 24. april. Foto: LPJ 

 Tårnfalk. 24. april. Foto: LPJ

Sort Glente. En ud af flok på tre. De var desværre mest udenfor rimelig fotoafstand ved Nordstrand Øst, to gik SV, men en af de tre gik V og kom over RDNs sommerhushave i  fin afstand. 24. april. Foto: RDN.

Fire Hvide Storke højt over Marshøj. 24. april. Foto: MST


Lørdag 25. april: Svag, kølig vind fra N, let skyet 2-3/8, 4 gr. -> 11 gr, og god sigtbarhed.

Obs fra Nordstrand Øst (JSC - MST - MBO - LLH  og kortvarigt John M og RDN), samt spredte obs fra sommerhushaver og aftentur til Batterivej (RDN - JSC).

Markant færre rovfugle i luften; to Røde Glenter og kun ni Musvåger.

Øvrige rovfugle: Rørhøg 1 hun T, Blå Kærhøg 3 T, Spurvehøg 23 T, Fiskeørn 2 NØ, Tårnfalk 4 N, Dværgfalk 3 T og Vandrefalk 1 ad. Ø.

Væsentlig færre Engpibere  med 544 N. Dagens fugl blev en Turteldue fundet rast kortvarigt i toppen af grantræ i granrækken. Seneste fund er fra 27. maj 2017.

Desuden Trane 6 T, Sandløber 40 Ø, Silkehale 2, Stenpikker 1 og Fjordterne 3 (ankomst) og sidst på dagen ved Batterivej Blå Kærhøg 1, Storspove 3 NV og Småspove 1 NV (ankomst).Søndag 26. april: Kold start på morgen med rimfrost i græsset, men varmere efter kl. 09.00, svag SV, som drejede NV, som efter frokost gik om i øst. Skyet 6-7/8, og god sigt.

Obs fra Nordstrand Øst (05.30 - 14.30; JSC - JODK - RDN lidt på skift), Marshøj (14.15 - 17.00; KO) og RDN fra sommerhus-området, samt Batterivej sidst på dagen. 

Rovfugle: Rød Glente 16 T/TF, Havørn 3, TF, Rørhøg 9 T, Blå Kærhøg 5 T, Spurvehøg 35 T, Musvåge 95 TF, Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 8 T, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 1 T.

Fra dagen i øvrigt Trane 4 T, Mudderklire 1 (ankomst), Engpiber 709 T, Skovpiber 44 T, Gul vipstjert 5 T,  Stor Flagspætte 1 TF, Bynkefugl 4 og Stenpikker 3.

Fjeldvåge over Præsteeng. 26. april. Foto: JODK 

 Blå Kærhøg. Nordstrand Øst. 26. april. Foto: JODK 

Rørhøg, formentlig 2K han, Nordstrand Øst. 26. april. Foto: JODK  

Dagens eneste Fiskeørn. Nordstrand Øst. 26. april. Foto: JODK 


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar