lørdag den 2. maj 2020

Gjerrild Nordstrand 1. maj

Dækning det meste af dagen med Nordstrand Øst: 05.30 - 13.00: MST, ESB, delvis RDN: Marshøj: 10.30 - 15.17: KO, delvis ESB, MST; Præsteeng 17.30 - 20.00: ARA, RMJ). Desuden RDN strø-obs og kratlusk i sommerhusområdet og ved Batterivej sidst på dagen.

Vejret var med svag-jævn SV, skiftende skydække 4/8, 5 -> 15 grader og god sigt + 15 km.

Rovfugle (samlet): Rød Glente 17 TF, Havørn 4 TF, Rørhøg 10 T, Blå Kærhøg 3 T, Steppehøg 2 2K (1 NØ + 1 han R sidst på dagen på Præsteeng), Hedehøg 1 2K NØ, Spurvehøg 74 T, Musvåge  85 TF, Fjeldvåge 2 T, Fiskeørn 4 T, Tårnfalk 17 T, Dværgfalk 6 T, Lærkefalk 5 T, Vandrefalk 1 2K + 1 ad hun T.

Også lidt flere småfugle end de senete dage med Skovpiber 119 T, Gul vipstjert 49, Bogfinke 426, men færre Engpibere 329. Rast: Rødstjert 4, Bynkefugl 1, Munk 18, Gærdesanger 15.

Desuden Trane 1 TF, Småpove 2, Hvidklire 3, Tinksmed 1 (ankomt), Ringdrossel 1 og Kernebider 2. Samt endnu en Rødtoppet Fuglekonge 1 sy ved Brøndstup, Gjerrild.

Ankomst: Tinksmed, Tornsanger

 Endnu et ret beskedent år for Fiskeørn, dog fire fugle. 1. maj. Foto: ESB

 Rørhøg. 1. maj. Foto: ESB

 En fin dag for Rørhøg med i alt 10 T. 1. maj. Foto: ESB

Samlet 74 Spurvehøg, som bragte årstotal over 1000 fugle ÅTD . 1. maj. Foto: ESB

  Endnu Ringdrosler på plads, dog kun en enkelt. 1. maj. Foto: ESB 

  Ankomst af Tornsanger. 1. maj. Foto: ESB

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar