fredag den 29. januar 2016

Foråret 2015

Sæson 2015 blev trods meget vestenvind og lavere aktivitetsniveau (16 færre obs-dage end 2014 og 5 færre end 2013) blev årstotaler/trækåret ved Gjerrild 2015 samlet set ganske hæderlige. Især med markante rekorder for Islom og Misteldrossel.

For rovfugle var især trækket af Hvepsevåge katastrofalt, men sammenlignet med Skagen (ca. 50 ex indtil 10. juni) blev totalen på 32 ex ”deprimerende god”. Også Sort Glente (2) og Fiskeørn (29 - Skagen ca. 75 indtil 10. juni) skuffede; men stort set alle øvrige rovfugle nåede på niveau med eller over et af de to foregående år. Tårnfalkens fantastiske år – sidste år – på 137 ex blev ikke gentaget, men 89 ex i 2015 er stadig 3. højeste årstotal incl. fuglestationsårene. Også Rørhøg har haft et fint år med 61 ex, samt 8 ex fra Fornæs; sammenlignet med Skagens ca. 80 ex.

For øvrige non-passerina; kun få Suler nåede forbi Gjerrild i år, imens mere konstant tælling af Sortand, Fløjlsand og Toppet Skallesluger har givet flotte års totaler. For Fløjlsand i øvrigt højeste dags-max 5/6: 207 T (mod 20/3 1985: 188 ex), men der har manglet lidt arts-bredde og antal for vand-/vadefugle, bortset fra gæssene.

Passerina-totalerne blev overraskende høje sammenlignet med de to foregående år på trods af færre obs-dage og vestenvind, men især Ringduerne har manglet, imens Huldue fulgte godt med. Yderligere har en stor dag for Skov- og Engpiber, samt Kvækerfinke, manglet - ligesom sidste års invasion af Lille Korsnæb ikke blev gentaget; og ”afrikatrækkerne” har nærmest været helt fraværende. Der er for hovedparten dog langt op til fuglestations-årenes daglige optællinger, men værd at bemærke årets totaler for vipstjerter: Hvid Vipstjert (730) mod lok-max i 1985 (1354) og Gul Vipstjert (1456) mod lok-max i 1987 (2715), og Bjergvipstjert 45 ex er sandsynligvis 2. højeste årstotal (2008: 67 ex).

I 2015 ny dags- og års-max (dag/år) for Islom (2/6), Sortstrubet Lom (9/28), Kortnæbbet Gås (39/39), Nilgås (5/7), Biæder (9/13), Misteldrossel (758/1404), Spætmejse (4/5), Halemejse (33/65), Bomlærke (36/73) og ny dags-max for Bramgås (788), Fløjlsand (207) + Ravn (12). Og fine obs med Nordisk Lappedykker, Sølvhejre (2. fund) Hvid Stork, Steppehøg (2), Lille Skrigeørn, Storkjove, Bjerglærke, Pirol, Gulirisk, Lapværling. Og hvis man samtidig tager især ARA’s obs - og HLL’s - fra Grenå/Fornæs med i ligningen (Jagtfalk, Steppehøg (2), Sort Glente (2), Nordiske Lappedykker (2), Gulirisk, Sanglærker +3000 T/returtræk mm.), så har NØ Djurs samlet produceret et ganske pænt forår, trods vestenvind og lavere aktivitetsniveau.

Jørgen Staarup Christensen
Juni 2015

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar