lørdag den 21. maj 2016

Gjerrild: 4.-10. maj 2016

Omkring Kristi Himmelfart 2016

Gjerrild blev dækket alle dage fra onsdag 4. maj til tirsdag 10. maj; alle dage med sol og startende med svag til jævn vind fra vest 4. maj, som drejede til Ø-SØ alle øvrige dage. Temperaturen steg igennem hele periode og op til + 20 gr fra 7. maj, men stadig nattefrost 4.-6. maj.

Alle dage blev gode trækdage og især for Afrika-trækkere byggede op antal op gennem dagene og kulminerede med + 200 Skovpibere (7. + 8. maj) og + 700 Gule Vipstjerter (8. maj).

Rovfugletrækket var ganske pænt alle dage med fin bredde og op til 14 forskellige arter 6. maj. Samlet 6 Steppehøg i perioden og 2 Hedehøg (se nedenfor, da genganger var involveret), men også fint med Blå Kærhøg (op til 7 ex/dag), Rørhøg (op til 9 ex/dag), Dværgfalk (op til 10 ex/dag), og især fin forekomst af Lærkefalk fremhæves med 80 ex, heraf 25 ex 7. maj, som er tangering af lokalitetsrekorden fra 25. maj 1989. Desuden Sort Glente 2 ex 6. maj og årets første Hvepsevåge ankom 8. maj kl 17 ??.

Onsdag den 4. maj: Steppehøg 1 2k han NV

Torsdag den 5. maj: -

Fredag den 6. maj: Steppehøg 2 2k (lys orange + lys brun) NØ + Hedehøg (brun) trkf

Lørdag den 7. maj: Steppehøg 1 2k han trkf NØ (1. dag, med tydeligt hak i venstre vinge)

Søndag den 8. maj: Steppehøg 1 2k han R (2. dag, genganger, samme fugl som dagen før, da billeder afslører samme tydelige hak i venstre vinge)

Mandag den 9. maj: Steppehøg 1 2k han R (3. dag, genganger, fuglen med tydeligt hak i venstre vinge), 1 3k+ hun trkf. + 1 Hedehøg 2k trkf – retur mod SØ

Tirsdag den 10. maj: Steppehøg 1 2k NØ

Otte 8 Steppehøge ÅTD er lokalitetsrekord.

De store sjældenheder udeblev, men 4 Hvidvingede Terner, som trak SØ ind over land lige vest for obs-posten, var nok periodens største overraskelse. Og på en dag med stort influx af Sortterner i hele landet, dog med enkelte obs af Hvidvinget også fra andre landsdele. Andre fine observationer var Knarand (3 ex 7. maj), Vagtel (7. maj), Vendehals (8. maj), Sortspætte TF (7. maj), Græshoppesanger (8. maj) og Skovsanger (5 ex 6. maj), samt stort fald af Bynkefugl 8. maj med 9 ex ved Gjerrild og op til 30 på strækning mellem Bønnerup og Gjerrild.

Desuden ankomst af Rørsanger (5. maj), Mursejler (6. maj), Bynkefugl (6. maj), Grå Fluesnapper (6. maj), Skovsanger (6. maj), Rødrygget Tornskade (8. maj).

Jørgen Staarup Christensen, Rasmus Due Nielsen & Kent Olsen
14. maj 2016

Blå Kærhøg trækkende den 6. maj. Foto: RDN
Det var en stor overraskelse, at der var trækkende Hvidvingede Terne ved Gjerrild den 7. maj. De fire fugle blev opdaget af RDN indtræk over de nærmeste graner mod vest. De blinkede sort/hvide og sorte undervingedækkere set. Foto: RDN
Én ud af dagens 24 trækkende Lærkefalke den 7. maj. Foto: RDN
En 2k han Steppehøg kunne lørdag den 7. maj længe fælges på den træk ud over havet og det vurderedes derfor at den var trukket. De efterfølgede to dage sås hvad der på baggrund af dragt og et karakteristik hak i vingen vurderedes at være den samme fugl, hvorfor kun havde været på trækforsøg på førstedagen. Foto: RDN

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar