onsdag den 19. april 2017

Gjerrild: 8.-17. april 2017

Påsken den 8.-17. april 2017 (KO – ASF – JODK – CBB – ARA – HAC – CO – JDK – JSP – JSC)

Påsken lå perfekt for træksæsonen og blev dækket fint med tællinger alle dage mellem søndag 9. april og mandag 17. april.

Det meste af Påsken var desværre præget af svag til frisk vind fra V, NV og med nedbør den 12., men især den 15. & den 17. april. Dog svag SV-vind (9. april) og svag SØ-vind (16.-17. april) og oftest god sigtbarhed (+ 10 km og vindmøller synlige). Men alle dage meget køligt og den manglende varme - kun en enkelt dag > 15 grader (9. april) ellers mellem 1 – 10 grader – satte sit tydelige præg på trækket; og kun 3 Landsvaler observeret og alle den 9. april.

Ingen store Rovfugle-dage, hvor største træk sås den 9. april: Rød Glente (13), Rørhøg (1), Blå Kærhøg (2), Dværgfalk (2), Vandrefalk (4) og den 16. april: Rørhøg (4), Blå Kærhøg (1), Havørn (1), Fiskeørn (3), Dværgfalk (2). Største dag for Musvåge blev den 9. april (73) – ellers ingen dage med > 30 Musvåger, og samlet er Spurvehøge (99) og Fiskeørn (5) langt under normalen for første halvdel af april. Også et særdeles beskedent træk af småfugle, bortset fra den 9. april med Engpiber (962), men ingen større finke-dage; max. den 16. april (1.462). Stadig lidt duer trækkende med samlet Ringdue (3.500) og Huldue (17) i perioden.

På havet fortsat Sort- og Fløjlsænder; største dag den 13. april med Sortand (1.069), Fløjlsand (108), Havlit (28) og Rødstrubet Lom (71). Også Nordisk Lappedykker med 1 træk V den 10. april og en rastende fugl både den 12. og den 14. april; sidstnævnte regnes for samme individ. De fleste dage pænt med Tejster med typisk 7-9 per dag; og ekstraordinært 16. april 13 Ø, som er ny dags-max; formentlig fugle retur til ynglepladser ved Sangstrup/Karlby efter fouragering i Kattegat, men ynglefugle fra disse kolonier er ikke tidligere truffet i større antal ved Gjerrild (sæson-max. 1985: 21). Desuden ankomst Skovpiber (9. april), Ringdrossel (9. april) og Havterne (14. april) og Munk (16. april).

Tårnfalk. Fotograf ©: Jørgen Staarup Christensen.
Tårnfalk. Fotograf ©: Kent Olsen.
Tårnfalk. Fotograf ©: Kent Olsen.
Rørhøg. Fotograf ©: Jørgen Staarup Christensen.
Fiskeørn. Fotograf ©: Jonas Dencker Kjærgaard.
Havlit. Fotograf ©: Jørgen Staarup Christensen.
Havlit. Fotograf ©: John Mortensen.
Sortstrubet Lom. Fotograf ©: Kent Olsen.
Mørkbuget Spætmejse ssp. caesia på trækforsøg. Fotograf ©: Kent Olsen.
Mørkbuget Spætmejse ssp. caesia på trækforsøg. Fotograf ©: Kent Olsen.
Nordlig Halemejse ssp. caudatus ynglende i sommehusområdet. Fotograf ©: Kent Olsen.
Halemejse ynglende i sommehusområdet. Fotograf ©: Kent Olsen.

Jørgen Staarup Christensen (JSC) & Kent Olsen (KO)
17. april 2017

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar