søndag den 9. september 2018

Gjerrild Nordstrand Øst - efterår 20181. september 2018


Fiskeørn træk tidligt morgen V ude over vandet

8. september 2018


Canadagæs (udsnit af flok på 13) træk til R i indlandet. Op til 150-180 talt R
på Præsteeng medio august-primo september

Almindelig kjove, lysfase 2K, rast det meste af morgenen langt ude mod nordvest. 
Kun kort varigt tæt på kysten

22. september 2018

Topmejse kom med trækkende Sortmejser, men fortrød og gik R


24. september 2018

Pibeand; i alt 76 træk V langs kystenSpidsand; flok på fire fugle; i alt 5 træk V langs kysten

Kortnæbbet Gås; to kom langs kysten - ikke årlig ved Gjerrild


Sandløber (15 stk) R

Indtrækkende Tårnfalk


29. september 2018Mellemkjove 3K træk V

Kongeederfugl 28. oktober 2018 

Kongeederfugl adult han i eclipe træk Ø i flok med ca 70 Ederfugle

Man kan lige ane det to-farvede næb, men gul knold ikke særlig markant. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar