søndag den 10. juni 2018


Gjerrild Forårssæson 2018

En meget fin sæson med højt aktivitetsniveau og flotte årstotaler næsten over hele linjen.

Sæsonen blev åbnet allerede 1/1, og samlet 58 observationsdage med totaltællinger; heraf de 55 i træksæsonen fra ultimo januar til primo juni (fra 27. januar til 9. juni), og ikke mindst 34 dage med periodevis tællinger, da RDN har boet i sommerhus det meste af perioden fra medio april til primo juni.

Det var temmelig køligt først på sæsonen, hvorfor første større trækdag først blev 18. februar, men tilbagevende frost og sne lagde en kraftig dæmper på trækket indtil medio marts, dog gav flere kolde obs-dage med østenvind og frost overraskende fine træktal for især siskener og korsnæb. Påsken lå 24/3 - 2/4 og med JODK i sommerhus blev de fleste dage med fint trækvejr dækket.

April måned startede koldt også, men fra 7. april mere varme (ingen nattefrost) og østenvind, hvilket gav fine trækdage. Den 19. g 20. april var rekordvarme dage, men herefter var vejret fra ultimo april indtil primo maj køligere og præget SV-vind; men også enkelte NV og Ø/NØ-vind dage. Først fra primo maj tiltagende varme (+ 20-22 gr.) og fra midten af maj til primo juni højtryksvejr med varme + 20 grader og østlige vinde. Enkelte dage med vindomslag til vest - men stadig varmt - gav fine dagstotaler for almindelige rovfugle-arter.

Samlet missede vi flere dage med godt trækvejr mellem 20. marts til primo 6. april, men fra 7. april til 10. juni var dækningen meget fin med 38 dage med totaltællinger. Og alle øvrige dage (på nær kun 5 dage) har der været periodevise tællinger, strø-obs og kratlusk. Dette har samlet set nok givet den bedste dækning af Gjerrild i foråret vel siden Fuglestationsårene 1985-87; og kan ses i træktotaler for næsten alle almindelige arter.

Det blev på mange måder et mindeværdigt forår med Danmarks 8. fund af Stendrossel (14/5), samt yderligere to nye arter for Gjerrild med Sydlig Nattergal (20/5) og Rosenstær (29/5: 1 ad N).

Flere for Gjerrild sjældne fund (2. gangs fund) med Sorthalset Lappedykker (12/5),  Pomeransfugl (17/5: 2 N) og Vandstær (1/4).

Desuden bemærkelsesværdig rekord for Trane med alene 402 T 30-31/3; samt ny sæson- og/eller dags-max for yderligere 23 arter. Også en fin artsbredde med 195 arter fra Nordstrand Øst - næst-artsrigeste lokalitet i foråret i Danmark, kun overgået af Skagen/Grenen – og i alt 199 arter registreret ved Gjerrild til og med 10. juni.

Rovfugletrækket kom lidt sent i gang, men det blev alligevel meget fint med ny års-max for Sort Glente (13), Rød Glente (407), Havørn (19), Rørhøg (132) og Tårnfalk (239). Og formentlig tæt på rekord for Hvepsevåge (725) med kulmination ultimo maj 21-31/5: 536 T, hvor der desværre kun blev talt periodevis de store trækdage i landet 24/5 og 30/5, hvor hhv. 103 og 64 blev noteret, således har 1000 fugle måske været indenfor rækkevidde.

Også fine årstotaler for Spurvehøg (1117), Musvåge (3518), Fjeldvåge (33 heraf 14/4: 19 T), Fiskeørn (57) og Duehøg (6). Imens Vandrefalk (25) og Dværgfalk (43) var tæt på gennemsnit for de sidste 6 års tællinger, blev det et decideret bundår for Blå Kærhøg (12) og Steppehøg (0). Sidstnævnte blev dog set ved Grenå Enge (4/4) og Glesborg råstofsgrave (27/4).  

Lærkefalk-totalen nåede 49, hvilket set i forhold til østenvind og varme i maj ikke levede op til lignende østenvinds-perioder i 2016 (96) og 2017 (79); og dags-max blev pudsigt nok en lidt køling NØ vind dag 30/4 med 15 fugle. Omvendt fik vi endelig Aftenfalk i bogen (14/5: 2 R og 15/5: 1 T). Desuden sjældne gæster som Hedehøg (17/5), Kongeørn (21/5) og Lille Skrigeørn (15/5); muligvis samme fugl som blev set 19/5 ( Skrigeørn sp.) og 22/5 ved Tyvhøj ved Grenå, dog er langtidsstationære Skrigeørne i foråret meget sjældne.  

Igen i år lavere aktivitetsniveau på det øvrige NØ Djursland; men udover Steppehøg skal Sort Glente (4), Havørn (8), Fiskeørn (7), Aftenfalk (1) og Vandrefalk (11) bemærkes.

Fremgang i gåsebestande gør sig også bemærket ved Gjerrild og et meget flot år for trækkende gæs med nye års-max for Kortnæbbet Gås (165), Grågås (953), Canadagås (366) og Bramgås (7045; flest 15/5: 5990 NØ).

Sidste år gav perioder med hård østenvind i februar store mængder af rastende havænder, men et lignende vejr i år gav ikke samme afkast, og antallet Sortand, Fløjlsand, Havlit og Bjergand har været meget beskedent. Omvendt et fint år for Rødstrubet Lom (511) og Sortstrubet Lom (26).

Som tidligere år kun et meget beskedendt træk af svømmeænder og vadefugle, dog skal Strandhjejle 18/3 40 ved Stavnshoved og Mudderklire samlet 62 ex fremhæves (begge lok-max). I år færre H/F-terne end normalt, imens antallet af Splitterne formentlig er ny forårsrekord (901 T; max. 16/4: 140).
    
For næsten alle duer og småfugle blev årstotalerne i den høje ende af skalaen, især først på sæsonen dominerede sidste efterårs invasionsarter Gråsisken (10.324), Grønsisken (10.811), Lille Korsnæb (5425) og lidt mere beskedent Dompap (173).  Også Stor Korsnæb blev set træk på de store korsnæb-dage, samlet i alt 68 fugle; flest i februar.

Rekord for Gråsisken er fra foråret 1987 med 11.460 T efter en af de største invasioner herhjemme i 1986/87 (> 100.000 fugle).

Foråret bød på flere meget fine finkedage (> 5000 fugle) og > 60.000 finker mellem 24/3-14/4 flest 14/4: 31.160 heraf min. 60 % Kvækerfinker. Samlet nåede totalen 66.455 T for Bog/Kvækerfinke, men vi missede flere gode trækdage i denne periode, så 2018 kunne have været året med + 100.000 finker.

Også fine årstotaler for Mosehornugle (7), Huldue (284), Ringdue (20.237), Sanglærke (1183), Hedelærke (42, flest 20/3: 16), Engpiber (6282), Bjergvipstjert (64) og Ringdrossel (73; flest 29/4: 35); og den gode dækning i maj gav fine årstotaler for maj-arterne Mursejler (2762), Skovpiber (2704), Gul Vipstjert (3512; ny års-max), Grå Fluesnapper (131), Kernebider (260) og - et for Gjerrild - fint træk af Løvsanger (361). Og det varme vejr gav flere Karmindompapper (8-9); største antal siden 2008.

Også Stær havde et fint år med 4444 T mod et gennemsnit forrige fem år på 2208. Men tilbagegangen i bestanden er tydelig, når man sammenligner med årstotaler fra Fuglestationsårene, hvor der 1985, 86 og 87 blev registreret hhv. 16.267, 16.912 og 16.750.

Øget kratlusk af småfuglefald gav fine årstotaler især Rødstjert (35), Bynkefugl (64), Kærsanger (22), Gulbug (46), Gærdesanger (75), Tornsanger (45), Havesanger (30), Munk (80), Skovsanger (24), Broget Fluesnapper (50) og Rødrygget Tornskade (22). Desuden ”sjældne gæster” i form af Nattergal (1) og Sivsanger (4).

Korttået Træløber blev for første gang registreret busktrækkende 30/3 og i alt tre fugle, som er ny års-max. Også bemærkelsesværdigt forekomst af Rødtoppet Fuglekonge med 8-9/4 1 R/T og 12/4 hele tre fugle med 1 sy ved Nordstrand Øst, 1 sy ”gammel” Nordstrand, samt 1 sy ved Emmedsbo Plantage; lige udenfor det område vi normalt tæller med ved Gjerrild; samlet 4 fugle på fem dage.   

Trækkende Bomlærker er lidt et ubeskrevet blad, men igen i år registreret både i marts 18/3 21 N (én flok), 25/3 10 T og igen i maj 19/5 14 T.

I den lave ende skalaen skal Allike (6479), Skærpiber (11) og Gulirisk (0) nævnes  – sidstnævnte efter rekordforekomst sidste år på 8 fugle.

Nye års- og dags-max for Kortnæbbet Gås (165/110), Grågås (953/378), Bramgås (7045/5990), Rød Glente (407/35), Trane (481/227), Strandhjejle (41/40), Rødtoppet Fuglekonge (3/2), Spætmejse (10/4), Stor Korsnæb (68/26).

Nye sæson-max for Canadagås (366), Sort Glente (13), Havørn (19), Rørhøg (132), Tårnfalk (239), Lille Præstekrave (8), Almindelig Kjove (4), Dværgmåge (3), Splitterne (901), Gul Vipstjert (3512), Korttået Træløber (3), Dompap (173), Kernebider (260) og ny dags-max for Sangsvane (26/3: 376 T).

Ovenstående gælder forårstræk. For både Grågås, Dompap og Stor Korsnæb findes samlet større års- og dags-max fra efteråret 2017.

Udover ovenstående er følgende fine arter blev observeret: Islom (2 fund), Sort Stork (2/5, første fund siden 2009), Hvid Stork (2 fund), Vagtel, Dværgmåge (3 fugle), Dværgterne (5 fugle), Sorthovedet Måge (4. fund), Sortspætte, Grønspætte, Vendehals (4 fund), Pirol (2 fund), Nordlig Blåhals, Sortstrubet Bynkefugl og Lille Fluesnapper.

Det charmerende ved at følge trækket ved en samme lokalitet år efter år er, at alle år er forskellige og uforudsigelige. Samlet blev forårssæsonen 2018 et rigtigt flot år, som bliver svært at overgå de næste mange år, både med hensyn til aktivitetsniveau, artsbredde og årstotaler. Men glæder vi os allerede til næste års sæson og en ny historie.  

Fiskeørn 12. april 2018. Foto: Niels Juhl

Ingen kommentarer:

Send en kommentar