søndag den 3. juni 2018

Gjerrild 22. maj – 2. juni (RDN, KO, MST, JSC, JODK)

Vejret har i hele periode været præget af højtryksvejr med varme og østenvind; kun mindre indslag af ustabil luft med byger og torden; især natten mellem 28.- 29. maj.

Der er blevet talt alle dage i perioden; i alt 6 dage med totaltællinger, imens Rasmus har været pp i sommerhus og typisk haft morgenobs (2 timer) + nogle timer mere i løbet af dagen, hvor det nu har kunne passe ind. Det har givet bedste dækning i maj – sikkert siden Fuglestationens-årene i 1985-87 - og fine træktotaler for de typiske maj-arter (Mursejler, Gul Vipstjert, Skovpiber, Grå Fluesnapper, Kernebider) og naturligvis Hvepsevåge.

Periodens bedste obs blev en adult Rosenstær N 29. maj – en udløber af større influx, hvor i alt 16-19 fugle er iagttaget på landsplan til og med 2. juni. Det største antal siden 2002, hvor 31 fugle blev registreret.

Rovfugletrækket har været domineret af Hvepsevåge med i alt 547 i perioden; hvor de største Hvepsevåge-dage (24. maj og 30. maj) desværre kun blev talt periodevis, så vi har misset en del fugle. Alligevel kom 24. maj (103) + 30.maj (64) fugle i bogen.

Sædvanligvis pænt med Rørhøg (2K) i perioden (25) og overraskende mange Tårnfalke (63). Også de Røde Glenter har imponeret med i alt 82 fugle trækforsøg. Lille indslag 2. juni med NV-vind-omslag fik + 140 Musvåger og 25 Glenter på vinger over Gjerrild.

Vejret har på mange måder været optimalt for træk i ultimo maj / primo juni, derfor overraskende få Lærkefalke (10), Sort Glente (2), og Dværgfalk (2) og ingen Aftenfalke; eller andre østlige/sydlige semi-sjældenheder, ikke bare ved Gjerrild, men også få Aftenfalke, Biædere, Lundsangere mm i hele landet. Vi mangler helt Blå Kærhøg i perioden og ingen Steppehøge endnu. Dog et par obs af Ørn sp., men vi forblev uden SU vingefang… endnu engang! Desuden skal Fiskeørn 10 bemærkes.  

Forventelig kulmination og flotte tal for Mursejler (2339), Grå Fluesnapper (80), Gulbug (26), Rødrygget Tornskade (13) og Kernebider (139) og i år flere Karmindompapper med 5-6 fugle i perioden. Men stadig mange Gul vipstjerter (1110), Skovpiber (460), Broget Fluesnapper (34) og Løvsanger (220), hvilket tyder på lidt forsinket træk for flere Afrika-trækkere.

Desuden igen Lille Korsnæb (299) på træk, og især skal rekordtræk af Canadagås med 233 NØ i perioden bemærkes.


Morgenstemning 2. juni - syngende Karmindompap ved P-pladsen (Video: JSC).  


Syngende Karmindompap tæt på obs-posten 2. juni (Video:JSC).  

Hvepsevåge 26. maj; flertallet af fuglene gik Ø/NØ over Overskov, kun få fugle over obs-posten (Foto: JSC)

Rørhøg 2K ved Marshøj 22. maj (Foto: JSC)
Landsvale. Gjerrild Nordstrand Øst. 26. maj (Foto: KO)
Mursejler trækkende øst. Gjerrild Nordstrand Øst. 26. maj (Foto: KO)
Rørspurv han trækkende øst. Gjerrild Nordstrand Øst. 26. maj (Foto: KO)
Busktrækkende Løvsanger. Gjerrild Nordstrand Øst. 27. maj (Foto: KO)
Knarand han og hun trækkende øst. Gjerrild Nordstrand Øst. 29. maj (Foto: KO)
Canadagæs trækkende øst. Gjerrild Nordstrand Øst. 29. maj (Foto: KO)
Fiskeørn trækkende øst. Gjerrild Nordstrand Øst. 29. maj (Foto: KO)
Rød Glente trækforsøgende. Gjerrild Nordstrand Øst. 29. maj (Foto: KO)
Kvækerfinke han. Gjerrild Nordstrand Øst. 31. maj (Foto: KO)
Hvepsevåge med meget slidte hale og svingfjer trækkende øst. Gjerrild Nordstrand Øst. 31. maj (Foto: KO)
Hvepsevåge trækkende øst. Gjerrild Nordstrand Øst. 31. maj (Foto: KO)
Canadagæs raster inden de forsætter trækket mod nordøst. Gjerrild Nordstrand Øst. 31. maj (Foto: KO)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar