torsdag den 24. maj 2018

Pinseferien 2018: 19-21. maj 2018

Lørdag den 19. maj 2018 kl. 04.30-11.15 + eftermiddag (KO ESB - og delvis JODK ved Marshøj om eftermiddagen)

Vejr: 1-2/8, svag NV, 6 gr -> 20 gr, god sigt + 15 km (varmeflimmer på + 2 km op ad formiddagen)

Startede ud med en adult Sortstrubet Lom i sommerdragt, der trak ind obsposten mod øst. Dagen ellers præget af små tal. Som sædvanligt gik der lidt lommer mod nordvest med Rødstrubet (7), Sortstrubet (1) og en adult Islom (2. fund i år) - alle i sommerdragt. Derforuden i samme spor trak lidt Sortænder (238) og enkelte Suler (6).

Rovfugletrækket var meget stille, men i en skue med Musvåger på trækforsøg sås en mulig Lille Skrigeørn. Desværre blev skruen i baglandet i modlys, hvorfor afstand var stor og ingen farver kunne erkendes på ørnen. Fuglen tog omkring 10 runder i skruen tæt sammen med våger inden den gled retur mod sydøst. Lidt større vingefang og særligt bredere vinger end musvåger, både arm og hånd. Korthalet og kredsende med kuplede vingestilling. Ingen vingeslag set. Forsøgt genfundet på retur ved Tyvhøj, hvor der dog kom mange våger uden den pågældende fugl var i blandt. Måske er den gået op igen? Fuglen er indtastet som nul-obs, og tæller således ikke med i fundstatistikken.

Om eftermiddagen var Jonas forbi Marshøj, hvilket gav Hvepsevåge (1), Sort Glente (1) og Fiskeørn (1) trækkende som det bedste.

Småfuglemæssigt var der kun få Skovpibere (29) og Gule Vipstjerter (70) på morgenobsen. Det blev dog til en ny årsart med en Karmindompap, der kort rastede inden den træk videre mod vest (hør optagelse).Den 19. maj 2918. Sortstrubet Lom trækkende øst. Foto: KO.
Den 19. maj 2018. Kvækerfinke han trækforsøgende. Foto: KO.
Den 19. maj 2018. Broget Fluesnapper han. Foto: KO.


Søndag den 20. maj 2018 kl. 04.30-11.30 + divobs igennem resten af dagen (JSC KO - delvis FLU - ARA - RMJ - CO - JODK + 1)

Vejr: 1-2/8, svag SV drejende til pålandsvind fra N, 11 gr -> 20 gr, god sigt + 15 km (varmeflimmer på + 2 km op ad formiddagen)

Morgenen startede med første fund af Sydlig Nattergal ved Gjerrild, idet en syngende fugl sad i de yderste haver imellem parkeringspladsen og obsposten. Den kunne høres on-and-off igennem hele morgenobsen (hør optagelse) og igen om aftenen. Fundet gjorde at flere fuglekiggere gæstede Gjerrild.

Af andre nye arter for Gjerrild Nordstrand Øst kom Grønbenet Rørhøne på med en kaldende fugl fra bækken retning af i sommerhusområdet

Dagen bød ellers på lidt trækende Bramgæs (367) og lidt rovfugle i form af Hvepsevåge (7), Rød Glente (3), Rørhøg (1), Spurvehøg (14) og Tårnfalk (1).

Småfuglesammensætningen var klassisk med Mursejler (12), Skovpiber (31), Gul Vipstjert (239), Bynkefugl (7) og Stenpikker (2). Ligeledes blev det til tre arter fluesnepper med Grå Fluesnappe (5), en Broget Fluesnapper han og ligeledes en han Lille Fluesnapper, som kortvarigt sang fra en af haverne (hør den video JODK har optaget) og dermed blev endnu en ny årsart. Derforuden ankomst af Kærsanger med to syngende fugle.


Mandag den 21. maj 2018 kl. 04.30-11.45 + divobs igennem resten af dagen (JSC KO - ARA - RMJ - SSL - delvis RDN - JSP + 1)

Vejr: 2-4/8, svag SØ, 8 gr -> 14 gr, god sigt + 15 km. Kun meget lidt varmedis.

Sigten var virkelig god og uden flimmer, men trækket af lommer forblev uden de store overskrifter med Rødstrubede (5) og Sortstrubet (1) - alle i sommerdragt. Derforuden i samme spor trak lidt Sortænder (272) og enkelte Suler (2).

Ligesom tidligere år sås udtrækkende gæs. Bramgæssene (7) og Knortegæssene (8) er naturligvis på vej til ynglepladser, mens Grågæs (62) og Canadagæs (3) måske er på vej til fældeområder nordligere i Skandinavien?

Dagen bød ellers på et fint træk af rovfugle i form af Hvepsevåge (44), Rød Glente (3), Rørhøg (10), Spurvehøg (23), Tårnfalk (4) og Dværgfalk (2).

Morgenens største træk sås blandt småfugle, hvor især sangere og fluesnappere overraskede med hovedparten af fuglene trækkende henover obsposten: Grå Fluesnapper (26) og Broget Fluesnappe (6) foruden Skovsanger (7) og Løvsanger (96). Småfuglesammensætningen ellers klassisk for årstiden men med flotte tal for lokaliteten med Mursejler (250), Digesvale (62), Landsvale (116), Bysvale (38), Skovpiber (69), Gul Vipstjert (232), Bjergvipstjert (1), Bynkefugl (4) og Stenpikker (7). Derforuden også Kærsanger (3) og Gulbug (5).

Finkerne skal også med: Bogfinke (344), Kernebider (18), Lille Korsnæb (33)og Karmindompap (1) trækkende, hvor den dog kort sad og sang i træerne umiddelbart vest for obsposten inden den trak videre.


Den 21. maj 2018. Grå Fluesnapper trækkende øst. Foto: KO.
Den 21. maj 2018. Mursejler trækkende øst. Foto: KO.
Den 21. maj 2018. Løvsanger inden den trækker øst. Foto: KO.
Den 21. maj 2018. En lokal Musvit han. Foto: KO.
Den 21. maj 2018. Den lokale Tornsanger. Foto: KO.
Den 21. maj 2018. Trækkende Rørhøg. Foto: KO.
Den 21. maj 2018. Trækkende Mursejler. Foto: KO.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar