tirsdag den 15. maj 2018


Kristi Himmelfart 10. – 13. maj

10. maj 05.00 – 16.00 (JSC, delvis John M, Morten Koch + 1)

Vejret var godt med 1-4/8, svag-jævn Ø/ØSØ, god sigt +15 km, men ret hurtigt varmedis på +1½-2 km. En for-annonceret frontpassage midt på eftermiddagen passerede dog langt vest om Gjerrild og fik ikke nogen effekt, bortset fra 4/8 og opfriskende ml. 14.00-15.00 – herefter igen sol og opklaring fra SØ.

På mange måder perfekt vejr til en dag i maj med rovfugle i maj, men de skuffende fælt. Mange, lange døde perioder på obs-posten. Der måtte kæmpes!  - således kun Hvepsevåge (2), Sort Glente (1), Rød Glente (1), Musvåge (11 TF), Spurvehøg (13), Tårnfalk (10), Lærkefalk (2).

Et okay-træk af Gule Vipstjerter (151), Skovpiber (117) og Engpiber (135) men uden at imponere;. Øvrige obs var bla. Knarand 2 Ø (han+hun), Vendehals syngende relativt tæt på obs-posten mod SV, Hedelærke 2 Ø, en lidt sen Ringdrossel Ø, Broget Fluesnapper sy og igen lidt træk af Lille Korsnæb (46) og Kernebider (6), dog færre end dagen før. 

Mest bemærkelsesværdigt var Temmincksryle; først med to fugle i aktiv flugt/træk Ø langs kysten; kort efter kom tre fugle lavt fra syd over marken, tog højde og trak vest, da de ramte kystlinjen. Tre kom senere øst og var sikkert samme fugle. Ny Gjerrild Øst-art.

 Sæson for trækkende Kernebider. 
10. maj Foto: JSC


En ud af tre trækkende Traner denne morgen
10. maj. Foto: JSC


11. maj – desværre uden dækning. NJU fik dog et fint billede af Rødrygget Tornskade R.


Rødrygget Tornskade 11. maj. Foto: Niels Juhl


12. maj 05.00 – 14.45 (JSC – PSC – ARA – MST og delvis RDN - John M - EHØ)

Igen fint vejr; flere skyer 3-5/8, stille-svag vind skiftende mellem NØ og SØ, god sigt +15 km, men varmedis på +1½-2 km op a dagen.

Dagen startede meget stille, med kun et lille træk af Gul Vipstjert og Skovpiber. Og en enkelt Dværgfalk. Men for især Gul Vipstjert flere pæne flokke op ad dagen; i alt 329 træk.

Fra morgenstunden pænt med Rødstrubet Lom (19); en enkelt Sortstrubet Lom. Desuden en Storlom i det sædvanlige Islom-spor; desværre på et tidspunkt, hvor den forblev i dårligt lys og blot mørk under hele obs; dobbelt så stor som den Rødlom den fulgtes med; perfekte vingeslag og torpedoform og skråt bagfra de store trekanter af fødder. Mest interessant fra morgenstunden derfor en rastende Sorthalset Lappedykker; kun 2. fund fra Gjerrild Nordstrand, og første fra Øst.

Først ved otte-tiden begyndte rovfugle at røre på sig; kom meget i bølger de næste tre timer, og ofte flere helt døde perioder. Igen flere Musvåger (144), Spurvehøge (46) og Røde Glenter (14). Desuden Rørhøg (5), Fiskeørn (2), og Vandrefalk (2). Men overraskende få Hvepsevåger (3), Tårnfalke (4) og kun en enkelt Lærkefalk. Rovfugle kom meget spredt og svært, så godt at vi var mange øjne på plads.

Dagen sluttede med en Biæder; som først blev hørt kaldende to gange ret tæt på mod øst; derefter hørt kalde 2-3 gange mere men længere og længere væk mod øst, og forblev desværre uset.  

Ellers skal Bramgås 56 (en flok), Ringdrossel R, fortsat Kernebider-træk og ankomst Fjordterne bemærkes.

Sorthalset Lappedykker. Meget sjælden gæst. 12. maj. Foto: John Mortensen


13. maj 05.00 – 14.25 (JSC – PSC og delvis SSL – MST - RDN - John M – HAC m. frue – EHØ + 3)

Igen fint vejr og varmt + 11 gr., fra morgenstunden 2/8, svag ØSØ, men hurtigt lidt mere diset og desværre havgus fra kl. 10.00 og først helt væk igen ved 12-tiden. Herefter svag-jævn vind fra NØ.

Dagen startede ellers med et pænere småfugletræk først på dagen; især Skovpiber (88), Gul Vipstjert (252), Lille Korsnæb (45) og Kernebider (13), men få rovfugle og meget stille over vandet. Desuden kaldende Vendehals tæt på obs-posten.   

En dag med mange mennesker på toppen. Dejligt. Men havgus betød at kun JSC og PSC gav det en chance. Og straks da tågen lettede kom en Topskarv nærmest ud af tågen mod vest; faldt staks i øjnene lille, med andet jizz og tydlige lysbrune ovaler på overvingen/armen. Forsøgt fotodokumenteret, men kamera stod desværre på M og ikke AV (og er sket før for JSC J).  

Lidt flere rovfugle i den sidste periode (12.00-14.25) med Hvepsevåge (samlet 15), Fiskeørn, Rørhøg, Musvåger, Tårnfalke og Dværgfalk.  

Fra dagen i øvrigt Dværgterne (3 i flok), kaldende Vendehals tæt på obs-posten og årets 3. Sivsanger.   
Gul Vipstjert rast ved Gjerrild Klint. 13. maj. Foto: John Mortensen 

 Stenpikker rast ved Gjerrild Klint. 13. maj. Foto: John Mortensen Ingen kommentarer:

Send en kommentar