onsdag den 2. maj 2018

Gjerrild 1. - 9. maj (RDN - og delvis JODK, JSC, MST, JSP, John M, GGU, FLH).

Der har været dækning med totaltællinger 1., 2., 4., 5. 8. maj (delvis) og 9. maj, dog har Rasmus været i sommerhus og strø-obs'et de fleste dage i perioden, hvilket har givet fine arter og pænt tilskud til årstotaler. 

Vejret har været fint uden nedbør, men vind har mest været i S, SV-NV hjørne, bortset fra 8. maj med SØ - og efterhånden god varme > 20 grader de sidste par dage.

Rovfugle-trækket har været jævnt i perioden Rød Glente (48), Sort Glente (4), Havørn (3), Rørhøg (25), Spurvehøg (117), Musvåge (265), Fiskeørn (2), Tårnfalk (31), Dværgfalk (5), Lærkefalk (11). Især Blå Kærhøg - kun een fugl i perioden - ligger langt efter sidste år. Og endnu ingen Steppehøge. Dog skal Rørhøg 13 T 9. maj bemærkes.

Fine obs har været Sort Stork, Sortspætte, Dværgmåge, Dværgterne, Vendehals, Blåhals og Pirol (2. fund).

Sædvanligvis dominerer pibere og gule vipstjerter på småfugle fronten på dette tidspunkt og > 750 Skovpiber, > 400 Engpiber og fra 5.-9. maj 522 Gul Vipstjerter. Desuden flere dage men fint fald af småfugle (Rødstjert, Stenpikker, Bynkefugl, Løvsanger, Tornsanger, Gærdesanger, Munk).

Siden sidste blog-opdatering ankomst af
- 5. maj: Græshoppesanger
- 6. maj: Dværgterne, Gøg, Rødrygget Tornskade, Rørsanger, Grå Fluesnapper, Nattergal
- 7. maj: Sivsanger, Vendehals
- 8. maj: Havesanger, Blåhals, Pirol
- 9. maj: Hvepsevåge

Sivsanger og Nattergal træffes ikke årligt ved Gjerrild.

Nedenfor en række screen-shots og fotos fra perioden.

Sort Stork trækforsøg 2. maj (16.00-16.15). Foto: RDN
Rasmus skriver: "Opdaget NV for sommerhushaven og herefter skruende langsomt trækkende mod øst til sidst for at gå sydøst. Skruede på et tidspunkt med to Traner."

 Vendehals 7. og 8. maj (i RDNs sommerhushave). Foto: RDN

 Rødrygget Tornskade 7. maj. Foto: RDN

 Nordlig Blåhals 8. maj. Foto: RDN

Pirol 2K han 8. maj. Foto: RDN

                                                                       Pirol ad han 9. maj. Foto: RDN

 Bynkefugl 9. maj. Foto: JODK

 Rød Glente 9. maj. Foto: JODK

 Rørhøg ad hun 9. maj. Foto: JODK

 Havesanger 9. maj. Foto: JODK

To Gøge klar til trækforsøg 9. maj. Foto: JODK

Ingen kommentarer:

Send en kommentar