lørdag den 7. april 2018


7. april 06.00 -13.45 (JSC – HLÆ – ESØ – John M)

Næsten perfekt vejrudsigt for årstiden; klart og solrigt og med varme og vind fra sydøst. Vinden var dog frisk med vindstød, dog også periode med lidt mindre vind.

Samlet en meget fint småfugletræk denne morgen; især Kvækerfinke og Bogfinke – i alt 12.330 finker – med anslået andel af Kvækerfinke på 75%. Også en god dag for Ringdue (5470), og pæne dagstotaler Lille Korsnæb (242), Hvid Vipstjert (138), Stær (473), Grønsisken (702), Gråsisken (540),  Jernspurv (54), Stillits (54), Tornirisk (134), Misteldrossel (53) og Rørspurv (68).

Bortset fra Rød Glente (13), Spurvehøg (53), Vandrefalk (3), Tårnfalk (8) skuffede rovfuglene lidt ved Nordstrand Øst, dog årets første Fiskeørn (1 – kun én) og Dværgfalk (2). Så vi mangler lidt kærhøg – i dag kun én Rørhøg – og ingen Blå Kærhøg. Og dagens mål-art Steppehøg udeblev; arten er nået til NØ Djues, da en gammel han blev set for et par dage siden ved Grenå Enge.

Vi stod i læ af yderste buske grundet vinden, hvilket ikke gav det bedste overblik til indland og "gammel" Nordstrand. Heldigvis var der folk på plads ved Gjerrild Overskov (vestlige del ved Albæk) og her blev tallene bedre med Fiskeørn (4), Rød Glente (17), Musvåge (100), Spurvehøg (65), Vandrefalk (4), Rørhøg (2). Desuden blev 3 Mosehornugle V ved "gammel" Gjerrild Nordstrand. 

Ellers skal Svaleklire (7), Stor Korsnæb (min. 4), årets første Fjeldvåge, Sildemåger, Ringdrosler og Stenpikker bemærkes - og ikke mindst en tidlig Skovpiber. 


 2K Vandrefalk; denne fugl jagtede i dueflokke; forsvandt udover vandet og kom senere retur med bytte

 En dagens 7 Svaleklire


 En del Suler i dag; men ikke talt systematisk, da de lå og rastede igennem længere tid
Foto: Peter Staunsbjerg

Flertallet af dagens Tårnfalke trak lavt langs kysten

Årets første Fiskeørn ved Nordstrand Øst
Foto: John Mortensen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar