mandag den 2. april 2018

Påsken 2018


Påsken 2018 (24. marts – 2. april)

Lørdag 24. marts 05.45 – 12.00 (JSC, CBB)

Desværre diset fra morgenstunden (ca. på 1-1½ km), overskyet med jævn kølig SSØ-vind, 1 gr. Efter 9.00 bedre sigtbarhed 3-5 km, men sol brød aldrig igennem.

En ganske fin morgen med jævnt træk af mange forskellige arter, men ikke store tal i dag. Kun meget få Grøn- og Gråsisken, samt Lille Korsnæb, som har præget sæsonen indtil nu. Omvendt flere Sangsvaner (61), Bramgæs (59), Misteldrosler (45), Hvide Vipstjerter (20), Engpiber (66) og Bog/Kvækerfinke (1210) med overraskende stor andel af Kvækerfinke – anslået fordeling Bog/Kvæker ca. 60/40. 


Søndag 25. marts 06.20 – 9.45 (JSC, JODK) – skift til sommertid.

Dagen startede diset med samme sigtbarhed dagen før; dog lidt varmere og svag SV-vind. Desværre tiltagende tåge fra kl. 8.00 og sigtbarhed under 1 km. Og da dynen desværre blev liggende, blev det forholdsvis kort morgen-obs.

Dagen startede fint med indtrækkende Skovsneppe ved P-pladsen lige ved ankomst (6.24). Og dagens 2. fugl kom indtræk ved obs-post en lille time senere. Fra morgenstunden et fint træk af Bogfinker (2220); men også lidt Jernspurv, Tornirisk, Rørspurv og Hvid Vipstjert, samt Misteldrosler og Sangdrossel. Men kun en enkelt lille flok Ringduer var ude at vende.

Med tågen gik trækket næsten helt i stå bortset fra lidt Bjergvipstjerter mm., hvoraf 2 gik kortvarigt til R på marken ved obs-posten. Ellers skal ankomst af Krikand (2) bemærkes.  

Heldigvis er Jonas i sommerhus ved Gjerrild og får tid til lidt strø-obs i løbet af dagen, så det hjalp især på dags-totalen for Huldue (29), Sanglærke (81) og Misteldrossel (63). Og ikke mindst Almindelig Ryle 37 Ø.

Bjergvipstjert, foto: Jonas Kjærgaard


Bjergvipstjert, foto: Jonas Kjærgaard

Almindelige ryler, foto: Jonas Kjærgaard


Mandag 26. marts 06.30 – 16.00 (JODK, JSC (delvis))

Årets første store trækdag; solskin med skiftende skydække, +1-5 grader, svag V/NV-vind og god sigtbarhed.
Jonas stod for broderparten af dagens obs; JSC kun var på plads fra 10.00 -14.30.
Morgenen startede med mange Jernspuv træk lige omkring solopgang, og dagstotal blev (47). Også Gæs og Svaner reagerede på første frostfrie nat i lang tid. især skal Sangsvane (376) og Grågås (376) og Kortnæbbet Gås (52), som er ny dags-max. bemærkes. Også Vibe (118 N/NØ) er flot.
Dage blev også første større Due-dag med Ringdue (3780) og Huldue (73), men også Allike (1380), Bog/Kvækerfinke (1380), Sanglærke (252), Misteldrossel (68), Hvid Vipstjert (48), Jernspurv (47) og Tornirisk (119). Men en virkelig fin dag med god artsbredde med alle februar/marts-arter; incl. Hedelærke (2), Bjergvipstjert (5) og igen Lille Korsnæb (67),
Ved middagstid begyndte Musvågerne at røre på sig, især fra kl. 13.00 flere pæne skruer (max. 90 fugle) og samlet sluttede dagstotal på 365; primært trækkende V. Også fint med Rød Glente (16) og tangering af Havørn dags-max med 3 NØ. Desuden 2 Vandrefalke.

Ringduer og hulduer (find dem selv), foto: Jonas Kjærgaard

Huldue, foto: Jonas Kjærgaard

Havørn, trækkende over havet, foto: Jonas Kjærgaard


27. marts (JODK)

Dårligt vejr og kun strø-obs omkring sommerhus.


28. marts 06:45-09:00 (JODK)

Igen relativt dårligt hård vind fra frostvejr og hård NØ-vind, så blev en relativ kort morgenobs; hvor hav-obs. var i fokus, da der var intet småfugle-træk. Der var fint med Rødstrubet Lom (30) og årets første Sortstrubet Lom (2). Desuden trak Vandrefalk NØ lavt over bølgerne. Ellers kan følgende bemærkes: Gråstrubet Lappedykker (1), Snespurv (1).

Vandrefalk, foto: Jonas Kjærgaard

Tårnfald, foto: Jonas Kjærgaard


Rødstrubet lom, foto: Jonas Kjærgaard


29. marts 06:30-08:00 (JODK).

Igen dårligt vejr med frostvejr og Ø/NØ-blæst. Så forsøgte med havobs i håb om at finde en god lom. Sule (25) var fint, men kun Rødstrubet Lom (5). Bedste fugl blev desværre ubestemt. En stormfugl i aktiv falkeagtigt retlinet flugt med hurtige vingeslag lavt over vanden op mod vinden. Fløj næsten så hurtigt som sortand og havde væsentlig længere vinger end sortand som var eneste samligningsgrundlag på havet. Mørk med lys bug, profil ala falk med lange spidse vinger og lang hale. Bedste bud var en alm. kjove, men blev noteret som kjove sp.  
Niels Juhl så årets første Blå Kærhøg og Rørhøg træk NØ i ”Kærhøg-sporet”

Denne "lille" tårnfalk holder til området for tiden og kan i forbifarten give indtryk af dværgfalk, foto: Jonas Kjærgaard


30. marts (JODK, JSC, CBB, LLH, ESB)

Flot solskinsvejr, men køligt med frost fra morgenstunden, frisk østenvind og god sigt (+ 15 km). Blev en fin trækdag med god artsbredde, og igen Gråsisken (1510), Grønsisken (316) og Lille Korsnæb (43) i bevægelse, også Bog/kvækerfinke (1450), Ringdue (1310) og Huldue (39), dog uden at imponere. Flere mejser nu med Blåmejse (129) og Musvit (34); og vel første trækobs nogensinde ved Gjerrild af Korttået Træløber. Kaldte højlydt fra buske og trak lavt videre mod øst.
Spurvehøgen rørte på sig med (26), også Rød Glente (10), imens Musvåge (112) er lidt beskedent, hvoraf ca. 50 blev set i skrue med Havørn sidst på eftermiddagen.
Mest bemærkelsesværdigt blev dog stort Trane sidst på dagen med flokke på 64 + 27 + 120 træk, hvilket bragte dagstotalen op 227 ex. Ny rekord – både sæson- og dagsmax på én dag. Grenå havde 280 fugle N, og gælder formentlig samme fugle.


Misteldrossel, foto: Emil Skovgaard Brandtoft

Korttået Træløber (tydeligt for enhver...), foto: Jonas Kjærgaard

Splitterne, foto: Jonas Kjærgaard

Vandrefalk, foto: Jonas Kjærgaard

Storspove, foto: Jonas Kjærgaard

Traner, foto: Jonas Kjærgaard


Alliker, foto: Emil Skovgaard Brandtoft

Spurvehøg, foto: Emil Skovgaard Brandtoft

Mejser, foto: Emil Skovgaard Brandtoft
64 Traner, foto: Jonas Kjærgaard

31. marts (JSC)

Dagen startede med fint solskin, + 1 gr, jævn/frisk meget kølig østenvind og god sigt (+15 km). Fra morgenstunden bragede det løs med småfugletrækket. Massivt træk Bog/Kvækerfinker (5180), hvor første ½ time mest var Bogfinke, herefter en time med overvejende kvækerfinke (vel ca. 3000 ex); herefter igen mest Bogfinke. Anslået fordeling bog/kvæk = 40/60. Mange højtgående flokke blev ikke talt, så vel over 10.000 finker denne morgen. Også stort træk af Gråsisken (1755), Grønsisken (1047) og igen Lille Korsnæb (401) og endelig flere Misteldrosler (99). Men også pænt med andre marts-arter, som Jernspurv, Rørspurv, Hvid- og Bjergviptjert; sidste med 16 ex; og tæt på dags-rekord (17). Duerne imponerede dog ikke med kun 800 Ringduer.
Desuden Trane 152 NØ i en flok (dagstotal 175), Havørn og Vandrefalk. Samt en syngende/kaldende Korttået Træløber fra yderste graner. Samme som fugl som i går ?
Lige så massivt de par timer var, nærmest lige så døde var de sidste to timer, med tiltagende skydække (mørke skyer); og kun beskedent træk/trækforsøg af Musvåge (48) og kun en enkelt Rød Glente træk NØ.

Vandrefalk og musvåge, foto: Jonas Kjærgaard
Sumpmejse, foto: Jørgen Staarup Christensen


1+ 2. april (diverse strø-obs)

De sidste dage i Påsken uden fast dækning desværre. Men især skal Vandstær R i bækken (Gjerrild Øst art nr. 225) bemærkes; samt både Havørn (2) og Vandrefalk (1).
Ingen kommentarer:

Send en kommentar