lørdag den 14. april 2018


Gjerrild 14. april 05.45 – 12.45 (JSC – ARA – KO – John M (delvis)) + Marshøj 12.45 – 14. 10 (KO)

Skydække var 2/8 fra morgenstunden, men tiltagende i løbet af formiddagen; vinden svag til jævn fra øst, + 8 gr og god sigt med horisont; lidt dis på 10 km og tiltagende.

Dagen startede med et massivt finketræk blot få minutter efter ankomst. Konstant hundrede-tallige flokke og talt med kliktæller i ”10’er”. Mest dominant de første 1½ time var Kvækerfinke, som kom i brede bånd og forskellig højde, men også mange Grønsiskener blandede sig i flokke og ofte lidt svært at anslå fordeling. Efter 1½ time var knap 25.000 finker i bogen og træk-intensiteten faldt og antallet af Bogfinker i flokkene steg markant. Men under hele obs-periode finke-flokke og Grønsisken. Samlet 31.160 bog/kvækerfinke med anslået fordeling 40/60 set over hele dagen; og Grønsisken 2430. Også ofte kald af Gråsisken fra de massive flokke; men kun rene flokke og enkelt-individer talt; samlet (270). Også mange Lille Korsnæb (504) og enkelte småflokke -2+3+4 - af Stor Korsnæb (i alt 9).

Rovfuglene var også tidligt på færde; især Spurvehøg, men også enkelte Rørhøge og Fiskeørne og en enkelt Fjeldvåge. Efter kl. 08.00 begyndte Glenter – heraf en enkelt Sort Glente – at rykke; stort set alle gled Ø; enkelte mod NØ, men kun to set udtræk mod NV. Max flok var på 8 fugle; i alt 35 Glenter i dag, hvilket er ny dags-max. for Gjerrild. Efter kl. 08.00 også Fjeldvåger med 5 samtidigt; trækket gik Ø – NØ, samlet 19 fugle, hvilket er et imponerende antal i Østjylland. De fleste rovfugle kom fra SV; flertallet af Spurvehøge i det normale mod NØ over obs-post; Musvåge gik primært Ø over Overskov. Det blev også en god dag for Fiskeørn, hvor 5 trak mellem 11.20 – 11.50, heraf 3 sammen Ø over Overskov; øvrige gik NØ; i alt 12 fugle. Øvrige Rovfugle-totaler blev Spurvehøg (92), Musvåge (147), Tårnfalk (11), Rørhøg (9), Sort Glente (1) og Havørn (1). .

Fra dagen i øvrigt skal Sorthovedet Måge 2K Ø – art nr. 226 fra Nordstrand Øst – Sortstrubet Bynkefugl hun R, samt Spætmejse 2 Ø + 2 TF bemærkes.

Efter 12.00 døde trækket og vi lukkede ned 12.45 ved Nordstrand Øst; Kent flyttede til Marshøj fik lige tilføjet både fine tal til dagens rovfugle-totaler, samt Havørn.

2K Sorthovedet Måge, trk. Ø. Foto: KO.

Sorthovedet Måge. Foto: KO.

Huldue. Foto: KO.

Spurvehøg. Foto: KO.

Hyggelig Engpiber. Foto: KO.

Sortstrubet Bynkefugl hun. Foto: KO.

Foto: John.

Foto: John.

Foto: John.

En af dagens fantastiske 19 Fjeldvåger. Foto: KO. 

Samme Fjeldvåge som ovenfor. Foto: KO.

En af dagens 12 Fiskeørne. Foto: KO.Ingen kommentarer:

Send en kommentar