søndag den 7. marts 2021

Gjerrild Nordstrand 6. - 7. marts

Tilbagevendende frostvejr har igen lagt en dæmper på forårstrækket, så har været en stille uge (med kun en obs-dag) og ej heller træk af betydning i denne weekend, hvor også blæsevejr drillede. 


Nordstrand Øst 06.45 - 11.00 (JSC - RDN)

Kølig morgen med +/- 0 gr fra morgensstund, jævn V-NV senere opfriskende til hård vind, men flot solrigt 1/8 og god sigt + 15 km (uden flimmer).

Som ventet ikke meget træk qua kulde og vind, dog alligevel Sangsvane 15 NØ (udover 74 OF til rast i baglandet), Ringdue 170  TF, Huldue 6 TF, Sanglærke 51 NV, Allike 505 TF, Blåmejse 15 TF, Tornirisk 24 V og lidt overraskende Musvåge 12 Ø (heraf en udtræk NØ), Havørn imm, TF og Rød glente 3 i baglandet. 

Trods meget vind relativt få havænder, lommer og suler. Igen pæn artsbredde og fra dagen skal Bramgås 6 T, Havlit 15 T, Strandskade 11 V, Hedelærke 1 V, Hvid vipstjert 2 T, Skærpiber 1 V og  Kernebider 2 T bemærkes. 

Hulduer træk, Nordstrand Øst, 6. marts. Foto: JSC

Nordstrand Øst 06.50 - 12.30 (JSC - RDN - JODK)

Meget blæsende fra morgenstunden med hård vind fra V, senere NV og N, men aftagende styrke. Lidt varmere med + 5 gr, 4-6/8 skiftende, men opklaring 2/8 fra NV ved 11.30 tiden, god sigt + 15 km (uden flimmer). 

Flere havfugle med Rødstrubet lom 35 T, Toppet lappedykker 4 V, Sule 151 NV, Sortand 409 V, Fløjlsand 91 T/R, Havlit 25 T og Alk 11 T.

Kun meget lidt træk med Ringdue 70 TF, Huldue 1 TF, Sanglærke 13 NV og Skærpiber 3 T. Igen Havørne ude at vende med ad + imm., desuden Vandrefalk 1 (gik retur til indlandet) og Rød glente 2 TF. 

Fra dagen i øvrigt: Stor skallesluger 1 V, Pibeand 8 V, Strandskade 5 V, Vibe 12 Ø, Islandsk ryle 21 V og Sortstrubet bynkefugl 2 hun R (gengangere).

Jonas tog forbi Præsteeng, hvor + 100 Engpibere rastede og Batterivej med Lapværling 3 R (heraf 1 sy), Snespurv, mange Sanglærker rast og Havørn 2 imm. OF. Desuden over Gjerrild By Rød glente 2 + Vandrefalk i skrue sammen.  

Toppet lappedykker vdr. V, Nordstrand Øst, 7. marts. Foto: JSC

Havlitter, Nordstrand Øst, 7. marts. Foto: JODK

Vandrefalk strøg forbi langs vandet mod Ø, men gik retur til baglandet. Nordstrand Øst, 7. marts. Foto: JODK

Sortstrubet bynkefugl. Denne lidt farveløse hun har været pp siden forrige lørdag. Nordstrand Øst, 7. marts. Foto: JODK

To immature Havørne over Gjerrild Batterivej. 7. marts. Foto: JODK

En ud af tre Lapværlinger ved Gjerrild Batterivej. 7. marts. Foto: JODK

Flot Snespurv han, Gjerrild Batterivej. 7. marts. Foto: JODK

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar